Belia Heilbron

Belia Heilbron doet onderzoek naar sociale zekerheid, medische keuringen, zorg en overheidsfondsen. Voorheen schreef ze over energie, klimaat, ICT en digitalisering van de zorg.

Onderzoeken van Belia Heilbron

Mantelzorg in het verpleeghuis 13.06.2024

Zorgpersoneel verpleeghuis ervaart geen vermindering werkdruk door hulp mantelzorg

Uit een enquête onder vierhonderd verzorgenden en verpleegkundigen blijkt dat ze in het verpleeghuis blij zijn met hulp van familie, maar geen vermindering van werkdruk ervaren.

Nieuw rapport na onthullingen Investico 22.05.2024

Discriminatie door DUO groter dan gedacht

Ruim 86 procent van de studenten die bezwaar maakten tegen een fraudebesluit van DUO had een migratieachtergrond.

De wederopbouw van Defensie 15.05.2024

Duizenden militairen wachtten vorig jaar te lang op veiligheidsscreening

Wie verhoogt de vaccinatiegraad? 24.04.2024

Kabinet deed niks met waarschuwingen falend vaccinatiestelsel

Terwijl oude ziekten weer toeslaan, trok het rijk zich terug uit de beste preventiemaatregel tegen infectieziekten: het Rijksvaccinatieprogramma. 'Dit gaat vroeg of laat een keer fout'.

Studenten met migratieachtergrond doelwit 01.03.2024

Ministerie bevestigt discriminatie bij fraudeopsporing DUO

Studiefinancieringsorganisatie Duo maakte jarenlang gebruik van discriminerende criteria bij de opsporing van fraude met studiefinanciering. Het kabinet maakt nu excuses aan gedupeerde studenten.

Wat geeft de wetgever om de wetten? 16.11.2023

Kamer had nog nooit zo weinig tijd voor wetten

Hoeveel aandacht konden Kamerleden de afgelopen kabinetsperiode opbrengen voor het controleren van wetten? Nog minder dan in voorgaande jaren, zo blijkt.

De groeiende gezondheidskloof 24.10.2023

Verdwaald in het woud van preventieprojecten

Talloze gezondheidsprojecten helpen laagopgeleide en arme Nederlanders te weinig. Terwijl deze groep het meest gebaat zou zijn bij gezondheidsprogramma’s.

‘Ik wil dat iemand zegt dat ik geen fraudeur ben’ 21.06.2023

De discriminerende fraudecontroles van Duo

De jacht op vermeende fraudeurs treft vooral studenten met een migratieachtergrond. Duo is zich van geen kwaad bewust en wil in september het aantal controles verviervoudigen.

De medische keuring van asielzoekers 20.04.2023

‘PTSS? Glaasje water aanbieden en spanning vermijden’

Voordat asielzoekers bij de IND verschijnen, krijgen ze een ‘medische keuring’. Die wordt keuring steeds soberder en uitgevoerd door nauwelijks geschoold personeel van commerciële bedrijven.

Duitse energietransitie staat onder druk 28.02.2023

Nederland stak Duits stroomnet TenneT in hoge schulden

Nederland beheert met een deel van het Duitse hoogspanningsnet al ruim een decennium de ruggengraat van de Duitse energietransitie, maar weigert belangrijke nieuwe investeringen te doen.

De jacht op bijstandsfraudeurs 27.10.2022

Een kijkje in de wasmand

Bij de fraudejacht op de bijstand zijn 'sociale rechercheurs' amper aan regels gebonden, ze gebruiken ongeoorloofde opsporingsmethoden en worden daarvoor regelmatig teruggefloten door de rechter.

Nationaal Programma Groningen dreigt te mislukken 15.10.2022

Hoe Groningen een kans van een miljard liet lopen

Het Nationaal Programma Groningen moet de provincie een ‘goede toekomst’ geven na het dichtdraaien van de gaskraan. Bestuurders plunderden de pot geld voor hun eigen ideetjes.

Te weinig geld geïnvesteerd in stroomnet 06.07.2022

Klimaat- en woningbouwdoelen onhaalbaar door vastgelopen stroomnet

Veel fabrieken kunnen niet omschakelen van fossiele naar duurzame energie, vanwege het volle stroomnet. Ook plannen voor woningbouw komen in de knel.

Keuringsbedrijf Psyon misbruikt leugentest bij medisch onderzoek UWV 30.03.2022

De afkeuringsindustrie

Burgers die bezwaar maken tegen beslissingen van het UWV zijn kansloos bij de rechter, die vaart blind op dossiers vol knip-en-plakwerk en dubieuze leugentesten.

Gemeentelijke samenwerkingen structureel over budget 09.03.2022

De enige lokale overheid waar je nooit op stemt

Gemeenschappelijke regelingen van gemeenten blijken een bodemloze put waarin miljarden verdwijnen. De gemeenteraden hebben niets te zeggen.

Vaccinatiechaos 19.05.2021

Voorrang bij vaccinatie voor iedereen

Een reconstructie van de Nederlandse vaccinatiecampagne die verwerd tot een lobbyspel.

‘Volwassenen krijgen veel te snel ADHD-etiket’ 01.04.2021

De ADHD-fabriek

Door een slimme formule loopt er bij ADHDcentraal bijna niemand zonder de diagnose naar buiten. De winsten zijn enorm.

Kwetsbare burgers geweigerd 06.01.2021

Gemeenten schuiven ‘ongewenste’ inwoners op elkaar af

Kwetsbare burgers worden aan de gemeentegrenzen geweigerd omdat ze dure zorg nodig hebben. Zo is een groep ‘ongewensten’ ontstaan die elke gemeente liever ziet vertrekken.

Verdeel en heers niet 17.12.2020

Waar was het ministerie van VWS?

Het ministerie van VWS dat Nederland door de coronacrisis moet leiden, had ook na de eerste golf geen visie, geen regie, geen plan.

Steunmaatregelen fossiele bedrijven 01.07.2020

Nederland steunt fossiele sector fors

EU-landen steunen de fossiele sector met 137 miljard per jaar.

Verpleeghuizen wilde testen maar werden geweigerd 12.05.2020

Wildgroei commerciële laboratoria ondermijnt testbeleid

Door de wildgroei aan commerciële laboratoria ontbrak het in maart aan een landelijk overzicht van beschikbare testcapaciteit. Personeel van verpleeghuizen werd daarom niet op corona getest.

Het gebrek aan Europese samenwerking 08.04.2020

Lidstaten hinderen Europese aanpak corona

Het is de Europese Unie tot op heden nog niet gelukt crises zoals de huidige pandemie te bestrijden. Maar willen de afzonderlijke lidstaten dat wel? ‘De spelregels moeten vooraf duidelijk zijn.’

Nederland ontmantelde vaccinkennis 01.04.2020

Nederlandse vaccinproductie werd geprivatiseerd tegen beter weten in

Vaccinontwikkeling is een taak van de overheid. Toch heeft Nederland de vaccinproductie verkocht aan een groot farmabedrijf, dat niet in onderzoek investeert.

IBM dreigt Defensie met miljoenenclaim over mislopen ICT-project 19.02.2020

Mayday! Mayday! Defensie blundert met IT-aanbesteding

Het ambitieuze IT-project ter waarde van 1,3 miljard euro verzandde in ruzie en een mogelijke miljoenenclaim. Interne documenten laten zien dat het ministerie zichzelf heeft klemgezet.

‘Waddenfonds was en is een grabbelton’ 29.10.2019

De natuur schiet met het Waddenfonds niets op

Het Waddenfonds moest de ideale uitruil worden: gas voor natuur. Inmiddels is bijna zeshonderd miljoen euro in het Waddengebied verjubeld zonder dat de natuur er beter van werd.

De tragedie van het privacytoezicht 16.01.2019

De Autoriteit Persoonsgegevens is nog altijd onvolwassen

Privacyschendingen komen vaak in het nieuws. Maar de waakhond die de privacy moet beschermen staat er slecht voor. Profiel van een toezichthouder die klein en machteloos is gehouden.

Bezwaren tegen nieuw elektronisch patiëntendossier 08.08.2018

CEO van je eigen gezondheid

Er groeit veel scepsis over een nieuw digitaal systeem waarin iedereen zijn medisch dossier kan bijhouden. In de huidige opzet zal het nauwelijks worden gebruikt, vrezen artsen.

Weinig vertrouwen in elektronisch patiëntendossier 06.03.2018

Artsen moeten nog elke dag communiceren met fax, brief en cd-rom

Toen het wetsvoorstel voor een landelijk elektronisch patiëntendossier werd verworpen, gaf het ministerie van VWS de regie over de landelijke uitwisseling van patiëntgegevens volledig uit handen.

Nog een eeuw fossiel 23.01.2013

Land van Gas en Kolen

Waarom heeft Nederland zo weinig groen energie? Onze regering blijkt niet wezenlijk geïnteresseerd in duurzame alternatieven en blijft inzetten op gas en kolen.

Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is onmisbaar in een democratie. Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland.

Word vriend