Rechten

Op de inhoud en vormgeving van de journalistieke uitgaven van Investico (hieronder begrepen de website en iedere andere uiting in print of digitaal) rust auteursrecht en databankenrecht.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Platform Investico c.q. rechthebbende.

Lezers die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie, verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren in alle uitgaven, in print of digitaal, van Platform Investico.

Wij respecteren de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van onze uitgaven. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u ons te voorzien van uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander recht waarop volgens u inbreuk is gemaakt en de plek waar dat materiaal is aangetroffen. U kunt de informatie e-mailen naar redactie@platform-investico.nl of per post opsturen naar: Stichting Investico, WG-Plein 105, 1054SC, Amsterdam

Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is onmisbaar in een democratie. Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland.

Word vriend