ANBI

Wilt u bijdragen aan de journalistieke missie van Investico? Dat kan via een gift. Investico is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting als goed doel is vrijgesteld van de betaling van schenkings- en erfbelasting. U kunt de stichting steunen middels kleinere en grotere schenkingen, legaten en nalatenschappen.

Stichting Investico

In een tijd waarin polariserende opinie, kunstmatig gegeneerd nepnieuws en feitenvrij debat in opmars zijn, is diepgravende onderzoeksjournalistiek onmisbaar voor een goed functionerende democratie. Onderzoeksjournalisten leggen misstanden en problemen bloot en voeden de openbare discussie met feiten. Goede onderzoeksjournalistiek biedt tegenwicht tegen de korte adem en de incidentgerichtheid die het maatschappelijk debat vaak overheersen.

Al onze onderzoeken verrichten wij in samenwerking met andere media, zowel radio, televisie, als schrijvend, regionaal, nationaal en internationaal. Op die manier delen we kennis en kosten en bereiken met onze onderzoeken zo veel mogelijk mensen. Ook leiden we jonge onderzoeksjournalisten op. Zo vergroot Investico de slagkracht van onafhankelijke onderzoeksjournalistiek in Nederland.

Uw eventuele gift komt volledig ten goede aan Stichting Investico en daarmee aan het versterken van de Nederlandse onderzoeksjournalistiek.

Stichting Investico
IBAN-rekeningnummer NL29TRIO 0197853714
BIC: TRIONL2U
U kunt ook online doneren

Overweegt u om Investico te steunen middels een nalatenschap? Lees hier meer.

Informatie over de Geefwet

U kunt 100% van uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Stel dat u € 100 schenkt, dan bedraagt uw aftrek € 100. Als u in het 37%-tarief valt, kost de gift van € 100 u dankzij de aftrek netto €63. Bij een belastingtarief van 49,5% is dat netto slechts €50,50.

Bij een eenmalige schenking is het drempelbedrag 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen. Bij een periodieke schenking geldt deze drempel niet.

Doneert u voor minimaal vijf jaar, dan is deze donatie altijd volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Daarvoor gebruikt u dit formulier van de belastingdienst, dat u in tweevoud invult en toestuurt aan Stichting Investico, Stichting Investico, Postbus 14876, 1001 LJ Amsterdam. U krijgt een ondertekend exemplaar terug voor uw administratie. Alles over de geefwet staat op de website van de belastingdienst.

ANBI-gerelateerde informatie

Naam ANBI: Stichting Investico
KvK-nummer: 59727543
Fiscaal nummer RSIN: 853620635
Postbus 14876, 1001 LJ Amsterdam

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel het dienen van het algemeen maatschappelijk belang en in het bijzonder de versterking van de democratische rechtsstaat, door bij te dragen aan een geïnformeerd publiek debat, middels het versterken van de onafhankelijke onderzoeksjournalistiek in Nederland.

De stichting tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:

  1. Het opzetten en instandhouden van een onafhankelijke organisatie voor hoogwaardige onderzoeksjournalistieke producties;
  2. Het stimuleren van onderwijs op het gebied van onderzoeksjournalistiek.

De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.

U kunt de financiële verslagen van de afgelopen jaren, inclusief een overzicht van de uitgeoefende activiteiten, digitaal inzien (pdf): 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. U kunt ook het geactualiseerde ANBI-formulier bekijken (pdf).

Mocht u meer informatie willen hebben over Stichting Investico, doneren of het nalaten van een legaat, stuur dan een mail naar: redactie@platform-investico.nl.

Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is onmisbaar in een democratie. Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland.

Word vriend