Wij versterken de democratie met grondig uitgezochte feiten

Impact door journalistieke samenwerking

Investico is een non-profitorganisatie voor onderzoeksjournalistiek en opleider van journalistiek talent. We richten ons uitsluitend op onderzoeksjournalistiek, altijd in samenwerking met andere media.

Lees hieronder meer over onze missie, redactie, impact en organisatie.

Missie

Investico versterkt de democratische rechtsstaat door het voeden van het publieke debat. Niet met opgeklopte schandalen, maar aan de hand van nieuws- en onderzoeksverhalen die inzichtelijk maken hoe besluiten tot stand komen, waar de uitvoering mogelijk ontspoort en hoe de controle functioneert in maatschappelijke kwesties die voor Nederland van belang zijn.

Investico biedt tegenwicht aan de korte adem en de incidentgerichtheid die het maatschappelijk debat vaak overheersen. Wij roepen het openbaar bestuur ter verantwoording.

Onze methode

1 Onafhankelijk

Investico is een onafhankelijke ANBI-stichting zonder winstoogmerk. Dankzij onze donateurs zijn we niet afhankelijk van aandeelhouders, adverteerders, ‘kliks’ of kijkcijfers, de ophef van de dag of politieke belangen. Investico concentreert zich op diepgravende onderzoeksjournalistiek die de macht controleert.

2 Diepgravend

Goede onderzoeksjournalistiek is kostbaar en vraagt meer tijd, geduld en vakmanschap dan de vrije markt kan opbrengen.
Redacteuren van Investico krijgen de tijd om maanden aan een onderzoek werken. Er wordt geïnvesteerd in hun datajournalistieke vaardigheden, waardoor ze dieper kunnen 'kijken'. Complexiteit wordt niet uit de weg gegaan. Zo legt Investico maatschappelijke misstanden bloot die anders verborgen blijven.

3 Samenwerking

Investico werkt jaarlijks samen met meer dan 25 mediapartners. Op die manier delen we onze kennis en worden de beperkte tijd en schaars onderzoeksgeld van Nederlandse redacties optimaal gebruikt. Ieder onderzoek wordt bij meerdere mediapartners gepubliceerd. Zo bereiken onze onderzoeken een zo groot mogelijk publiek en hebben ze een zo groot mogelijke impact.

4 Vrij toegankelijk

Investico beschouwt onderzoeksjournalistiek als een publiek goed. We stellen onze onderzoeksmethode en resultaten kosteloos beschikbaar aan andere onderzoekers, journalisten, wetenschappers en beleidsmakers. Op deze website delen we onze onderzoeken met uitgebreide bronvermeldingen en verantwoordingsdocumenten waarin we uitleggen hoe we te werk zijn gegaan.

5 Transparant

Om het vertrouwen in de journalistiek te versterken hanteert Investico een radicaal transparante methode. Onze onderzoeken zijn controleerbaar aan de hand van de bronnen, noten en verantwoordingsdocumenten. We geven onder meer inzicht in de gebruikte codes en data-journalistieke tools. In onze podcast Speurwerk vertellen we hoe onze journalistieke keuzes tot stand komen.

6 Talentontwikkeling

In onze Masterclass Onderzoeksjournalistiek leiden we elk jaar vijf jonge onderzoeksjournalisten op. Vaak gaan deelnemers na de masterclass aan het werk als Investico-redacteur of vinden ze een plek bij een ander kwaliteitsmedium. Zo versterken we de onderzoeksjournalistiek in Nederland.

De redactie Lees meer

De onderzoeken van Investico worden gedaan door gedreven onderzoeksjournalisten met uiteenlopende specialismen en achtergronden.

Impact

Investico versterkt de onderzoeksjournalistiek in Nederland. We publiceren altijd in samenwerking met andere media, zodat we kennis en kosten delen en met onze onderzoeken zo veel mogelijk mensen bereiken. We stellen onze resultaten en methoden vrij beschikbaar en leiden jonge onderzoeksjournalisten op.

25

Mediapartners

We werken jaarlijks samen met meer dan 25 mediapartners, waaronder dagbladen en radio- en tv-programma’s, zowel regionaal, nationaal als internationaal. De redacties van deze media werken mee aan de onderzoeken en publiceren de resultaten. Hierdoor hebben onze onderzoeken een zo groot mogelijk bereik en zo groot mogelijke impact.

63

Nieuw opgeleide journalisten

Journalisten die bij Investico de Masterclass Onderzoeksjournalistiek afrondden, traden toe tot de redactie van Investico, gingen aan de slag als onderzoeker aan een universiteit of zijn gaan werken voor media als NRC Handelsblad, tv-programma Pointer, De Stentor of radioprogramma Argos.

24

Prijzen en nominaties

De onderzoeken van Investico worden veelvuldig genomineerd of bekroond, bijvoorbeeld met De Tegel, de belangrijkste Nederlandse journalistieke prijs. Beginnende Investico-redacteuren wonnen meermaals De Loep, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten, in de categorie voor jong talent.

1550+

Donateurs

Dankzij de donaties van Vrienden van Investico kunnen we meer onderzoek doen en onderbelichte misstanden op de publieke agenda zetten. Kleine en iets grotere bedragen, voor onbepaalde tijd of eenmalig, zijn een belangrijke steun voor onze onderzoekers.

Impactverslagen

In deze verslagen lees je over de mediapartners met wie we samenwerkten, de publicaties die tot stand kwamen en de effecten van ons onderzoek.

Bekijk onze impactverslagen

Organisatie

Stichting

Investico is een stichting zonder winstoogmerk en is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waar je fiscaal voordelig aan kunt schenken.

Fondsen

We zien onderzoeksjournalistiek als een publiek goed dat voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. Daarom maken we via deze website de resultaten van ons onderzoek gratis beschikbaar. Ook onze financiering is daarop ingericht. Ondersteuning door grote filantropische fondsen en giften van particulieren vormen het fundament onder onze organisatie.

Particuliere giften

Giften van particulieren, groot en klein, zijn onmisbaar voor onze redactie. U kunt Vriend van Investico worden en eenmalig of periodiek aan ons schenken. Iedere gift is een belangrijke steun in de rug voor onze onderzoeksjournalisten en helpt Investico dieper te graven. Lees meer informatie over schenken aan Investico op onze ANBI-pagina.

Legaten

U kunt ook een legaat nalaten aan Investico. Een bedrag nalaten in een testament is een steeds vaker voorkomende vorm van schenken aan een goed doel. Meer informatie over legaten

Governance

Directeur-bestuurder van Stichting Investico is Pieter Elshout.

De Raad van Toezicht kent zes leden, die hun werk onbezoldigd uitvoeren. Op dit moment zijn dat Renée Jones-Bos (voorzitter), Xandra Schutte, Aege Steensma, Mir Wermuth, Hans Laroes en Kathleen Ferrier.

Oud-toezichthouders zijn Egbert Meyer en Herman Tjeenk Willink. Zij zijn nog steeds ereleden.

Hoofdredacteur en redactiestatuut

De hoofdredacteur van Investico is Thomas Muntz. Investico heeft een Redactieraad en een Redactiestatuut, waarin de onafhankelijkheid van de redactie is vastgelegd. Bekijk het Redactiestatuut.

Jaarrekeningen

Alle inkomsten komen ten goede aan onze onderzoeksjournalistiek. Ieder jaar maken we onze inkomsten en uitgaven openbaar en controleerbaar in onze jaarcijfers. U kunt de financiële verslagen van de afgelopen jaren digitaal inzien: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Mediapartners

Al onze onderzoeken verrichten we in samenwerking met andere media. Zo delen we onze kennis en worden de beperkte tijd en schaars onderzoeksgeld van Nederlandse redacties optimaal gebruikt. Ieder onderzoek wordt bij meerdere mediapartners gepubliceerd. Zo bereiken onze onderzoeken een zo groot mogelijk publiek en hebben ze een zo groot mogelijke impact.

De Groene Amsterdammer
Trouw
Argos
Global Investigative Journalist Network
De Gelderlander

Tips

Investico is altijd op zoek naar tips over structurele misstanden. Mail ons via redactie@platform-investico.nl, maak gebruik van de beveiligde omgeving PubLeaks of stuur ons een poststuk. Meer informatie

Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is onmisbaar in een democratie. Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland.

Word vriend