Bijou van der Borst

Bijou schrijft voor Investico over milieu, ruimte en energie. Eerder onderzocht ze waterkwaliteit, droogte en verdozing. Het onderzoek dat zij samen met collega’s deed naar de verdozing van Nederland werd bekroond de ASN Aanmoedigingsprijs van 2022. Tussen het onderzoeken door volgt ze nauwlettend de impact van Europese klimaat-en energieregels op Nederland.

Onderzoeken van Bijou van der Borst

Verslaafd aan benzo's 01.05.2024

125 duizend Nederlanders slikken het hele jaar verslavende slaap- en kalmeringsmiddelen

Een half miljoen Nederlanders gebruikt te lang verslavende slaap- en kalmeringsmiddelen. Zowel de overheid als de zorg weten niet hoeveel langgebruikers er zijn. Goede begeleiding voor afbouw mist.

Ongeoorloofde lozingen 06.10.2023

Industrie in de knel door Europese waterregels

In de EU geldt al veertien jaar een verbod op verslechtering van de waterkwaliteit. Toch lozen grote Nederlandse bedrijven nog steeds vervuilende stoffen.

De technologische transformatie van de drinkwatersector 04.04.2023

Onze watervoorziening dreigt vast te lopen

Schoon drinkwater is niet meer vanzelfsprekend. Vervuiling, klimaatverandering en toenemende vraag vergen grote investeringen in waterzuivering. Maar sommige waterbedrijven zitten financieel klem.

Wanbeleid en boerenbelangen zetten de Nederlandse waterhuishouding onder druk 09.03.2023

Landbouwlobby schrapte maatregelen uit nieuw landbouwbeleid Rijk

Klimaatverandering zet ons watersysteem onder druk. Waterschappen moeten ingrijpen, maar willen boeren niet voor het hoofd stoten. Maatregelen van het Rijk werden ondergraven door de agro-lobby.

Industrie hoefde niet te investeren in energiezuinigheid 13.10.2022

Nederland weigerde energiebesparing: ‘een politieke keuze’

Het kabinet wil bedrijven gaan dwingen tot energiebesparing. Ook de industrie, die jarenlang was uitgezonderd. Een goed streven, zeggen energie-experts, maar het komt veel te laat.

Te weinig geld geïnvesteerd in stroomnet 06.07.2022

Klimaat- en woningbouwdoelen onhaalbaar door vastgelopen stroomnet

Veel fabrieken kunnen niet omschakelen van fossiele naar duurzame energie, vanwege het volle stroomnet. Ook plannen voor woningbouw komen in de knel.

Verdozing van Nederland 26.04.2022

Gooien met grond

Steeds vaker vallen landschappen ten prooi aan monotone distributiecentra. Verzet van burgers mag niet baten. Den Haag gooit schaarse groene ruimte in de uitverkoop.

Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is onmisbaar in een democratie. Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland.

Word vriend