Nalaten

Investico roept het openbaar bestuur ter verantwoording over maatschappelijk onrecht waar de ogen bewust of onbewust voor worden gesloten. Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen blijven doen zijn nalatenschappen onmisbaar. Lees hieronder meer over deze vorm van schenken.

ANBI

Investico is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting is als goed doel daarom vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Als u besluit om na te laten, dan komt het volledig vastgelegde bedrag geheel ten goede aan onze onderzoeksjournalistiek.

Notaris

Om een gift na te laten aan Investico moet u contact opnemen met een notaris die dit voor u vastlegt in uw testament. Wij werken samen met Schut | Van Os notarissen. Zij zijn u hierbij graag van dienst. De contactgegevens vindt u hier.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft of geassisteerd wil worden bij het opstellen van een legaat, dan kunnen wij u daarbij ondersteunen. U kunt contact met ons opnemen via muntz@platform-investico.nl.

Diepgravende onderzoeksjournalistiek is onmisbaar. Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland.

Word vriend