HH-54078949-Peter-Hilz-kleiner11

Essay

Bestuurders, wees dwarser, vervelender, knorriger

Essay: Mondige beleidsmakers of passieve toezichthouders?

Wij versterken de democratische rechtsstaat door het voeden van het publieke debat. Niet door opgeklopte schandalen te presenteren, maar door in nieuws- en onderzoeksverhalen inzichtelijk te maken hoe besluiten tot stand komen in maatschappelijke kwesties die voor Nederland van belang zijn; waar de uitvoering mogelijk ontspoort en hoe de controle functioneert. Investico biedt tegenwicht tegen de korte adem en de incidentgerichtheid die het maatschappelijk debat vaak overheersen.

Goed onderbouwde onderzoeksjournalistiek kan alleen worden gerealiseerd met voldoende tijd en middelen. Investico is een non-profit organisatie die mede wordt gefinancierd door onafhankelijke, maatschappelijk georiënteerde geldschieters. Onze artikelen zijn geen producten om winst mee te maken. Dat geeft ons de tijd en de ruimte om kwesties tot op de bodem uit te zoeken.

Investico is niet de zoveelste zelfstandige speler in het overbevolkte en versnipperde Nederlandse medialandschap. Samenwerking is het uitgangspunt van Investico. Wij zoeken altijd samenwerking met de redacties van andere media en creëren daarmee een ‘hefboom’: ieder onderzoek wordt bij meerdere mediapartners gepubliceerd en bereikt daardoor een groot publiek. Onderzoek wordt bovendien gedaan door een team van Investico en mediapartners. Zo wordt efficiënt omgegaan met schaars onderzoeksgeld en kennis. Bovendien wordt de maatschappelijke impact van ieder onderzoek gemaximaliseerd. Investico is als non-profit platform voor samenwerking binnen Nederland uniek.

Voor mediapartijen is Investico een waardevolle partner en aanjager van samenwerking. De redactie beschikt over specifieke onderzoeksvaardigheden zoals datajournalistiek en ‘wobben’. Bovendien heeft Investico de ervaring, tijd en focus om complexe, langlopende onderzoeksprojecten uit te voeren waarbij verschillende mediapartners betrokken zijn. De Groene Amsterdammer, Trouw, Argos en Nieuwsuur zijn onze vaste mediapartners. Daarnaast werken we ad hoc samen met andere partijen waaronder AD, regionale media, vakbladen en online-publicaties zoals Follow The Money en Vers Beton. Producties van Investico werd afgelopen jaar onder meer vertaald door The New Internationalist, Internazionale en Courrier International.

Onderzoek in teams

Geldstromen en machtsnetwerken strekken zich uit tot over de hele wereld, financieel-economische verhoudingen kennen een steeds hogere complexiteit en in Nederland vervaagt de grens tussen bedrijfsbelangen en de publieke taken van de overheid steeds meer. Dat vergt een nieuwe journalistieke aanpak. Onze complexe samenleving en het grote ‘grijze gebied’ van persoonlijke netwerken kunnen volgens ons alleen goed onderzocht worden door samenwerkende journalisten met uiteenlopende specialistische kennis van onderwerpen en onderzoeksmethoden. We hebben een multi-methodische werkwijze bestaande uit onder meer netwerkanalyses, Wob-verzoeken, scraping, enquêtes, klassieke interviews met hoofdrolspelers en traditionele journalistieke reportage. Onderling kritische, goed georganiseerde teams werken bij ons aan doorlopende dossiers.

Groene_OP_#3-spread

Lees verder

Masterclass

Tijdens de masterclass werken vier tot vijf deelnemers vijf maanden aan een onderzoek.

Opleiding

Integraal onderdeel van Investico is onze opleiding voor jonge onderzoeksjournalisten. De eigen manier van onderzoeksjournalistiek vraagt daar om, en een masterclass biedt de mogelijkheid jong talent aan onze organisatie te binden. We organiseren een vijf maanden durende opleiding waarin vier of vijf deelnemers leren denken als onderzoeksjournalist, geschoold worden in journalistieke methoden en leren werken in teamverband. Zo werken zij aan een gezamenlijk, grote onderzoeksjournalistieke productie.

Wilt u bijdragen aan onze onderzoeksjournalistieke missie? Klik dan hier.