Missie en werkwijze

Investico is een platform voor grondig en structureel journalistiek onderzoek. Sinds de start in 2014 – toen nog als De Onderzoeksredactie – richten wij onze blik op structurele maatschappelijke kwesties die voor Nederland van belang zijn. We versterken de democratische rechtsstaat door het voeden van het publieke debat. Niet door opgeklopte schandalen te presenteren, maar door in nieuws- en onderzoeksverhalen inzichtelijk te maken hoe besluiten tot stand komen; waar de uitvoering mogelijk ontspoort en hoe de controle functioneert. Investico biedt tegenwicht tegen de korte adem en de incidentgerichtheid die het maatschappelijk debat vaak overheersen.

Goed onderbouwde onderzoeksjournalistiek kan alleen worden gerealiseerd met voldoende tijd en middelen. Investico is een non-profitorganisatie die mede gefinancierd wordt door onafhankelijke, maatschappelijk georiënteerde geldschieters. Onze artikelen zijn geen producten om winst mee te maken. Dat geeft ons de tijd en de ruimte om kwesties tot op de bodem uit te zoeken.

Investico is niet de zoveelste zelfstandige speler in het overbevolkte en versnipperde Nederlandse medialandschap. We zoeken altijd samenwerking met andere media, in de overtuiging dat met slimme en strategische coalities het juiste publiek kan worden bereikt, wat mede bijdraagt aan een betere publieke discussie. Het Financieele Dagblad, Trouw en De Groene Amsterdammer zijn onze vaste mediapartners. Daarnaast werken we ad hoc samen met andere partijen waaronder lokale media en de publieke omroep.

Onderzoek in teams

Geldstromen en machtsnetwerken strekken zich uit tot over de hele wereld, financieel-economische verhoudingen kennen een steeds hogere complexiteit en in Nederland vervaagt de grens tussen bedrijfsbelangen en de publieke taken van de overheid steeds meer. Dat vergt een nieuwe journalistieke aanpak. Onze complexe samenleving en het grote ‘grijze gebied’ van persoonlijke netwerken kunnen volgens ons alleen goed onderzocht worden door samenwerkende journalisten met uiteenlopende specialistische kennis van onderwerpen en onderzoeksmethoden. We hebben een multi-methodische werkwijze bestaande uit onder meer netwerkanalyses, Wob-verzoeken, scraping, enquêtes, klassieke interviews met hoofdrolspelers en traditionele journalistieke reportage. Onderling kritische, goed georganiseerde teams werken bij ons aan doorlopende dossiers.

Groene_OP_#3-spread

Lees verder

Masterclass

Tijdens de masterclass werken vier tot vijf deelnemers vijf maanden aan een onderzoek.

Opleiding

Integraal onderdeel van Investico is onze opleiding voor jonge onderzoeksjournalisten. De eigen manier van onderzoeksjournalistiek vraagt daar om, en een masterclass biedt de mogelijkheid jong talent aan onze organisatie te binden. We organiseren een vijf maanden durende opleiding waarin vier of vijf deelnemers leren denken als onderzoeksjournalist, geschoold worden in journalistieke methoden en leren werken in teamverband. Zo werken zij aan een gezamenlijk, grote onderzoeksjournalistieke productie.

Financiële steun

Wij zijn bijzonder verheugd dat Adessium Foundation zich bereid heeft verklaard de komende jaren premium donor van Investico te zijn. Adessium Foundation ondersteunt ons werk in het kader van hun programma ‘Publiek Belang’. De organisatie staat voor een open, democratische samenleving, waarin de beschikbaarheid van onafhankelijke en feitelijke informatie het publieke belang waarborgt en integer handelen stimuleert. Ook de Stichting Democratie en Media steunde Investico in 2014 met een bijdrage. Bij diverse projecten treedt het Fonds Bijzondere Journalistieke projecten op als donor. Het Postcode Loterij Fonds voor journalisten biedt regelmatig een tegemoetkoming in kosten voor buitenlandse reizen. Lezers en gebruikers van de Investico-website kunnen doneren om de organisatie te steunen. Deze en andere donaties hebben geen invloed op de inhoudelijke keuzes van de onafhankelijke redactie.