Investico zet zich in voor onderzoeksjournalistiek met een diepgravend karakter. Investico wil in actuele dossiers de complexe werkelijkheid inzichtelijk helpen maken en tegenwicht bieden in een tijd waarin snel scoren en incidentgerichtheid in het politieke debat de democratische rechtsstaat uithollen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit: Egbert Myjer (voorzitter), Hans Laroes, Xandra Schutte (secretaris), Aege Steensma (penningmeester), Herman Tjeenk Willink en Mir Wermuth. Het bestuur is onbezoldigd.

Investico heeft een onafhankelijke redactie van onderzoeksjournalisten. De redacteuren werken op freelance en projectbasis en worden betaald door de stichting. Hoofdredacteur en tevens docent van de Masterclass Onderzoeksjournalistiek is sinds 2016 Jeroen Trommelen.

Investico komt voor uit de Masterclass onderzoeksjournalistiek die in 2011 werd opgezet door De Groene Amsterdammer en onderzoeksjournalist Marcel Metze. Dit initiatief werd in 2014 ondergebracht in de onafhankelijke Stichting De Onderzoeksredactie, waarna het uitgroeide tot een daadwerkelijke redactie. In 2016 werd de naam gewijzigd in Investico en werden naast De Groene Amsterdammer ook FD en Trouw vaste mediapartners, kort daarna aangevuld met Argos, Nieuwsuur en een steeds verder groeiende groep ad hoc mediapartners.

Financiën

De mediapartners brengen in de samenwerking met Investico hun eigen redactie kosteloos in en betalen daarnaast een financiële vergoeding. Vanwege de uitzonderlijke tijdsbesteding die diepgravende journalistiek vergt, zijn de onderzoekskosten, zelfs rekening houdend met alle voordelen van samenwerking, echter hoger dan de mediapartners zich kunnen veroorloven. Dit betekent dat Investico voor zijn financiering voor een belangrijk deel afhankelijk is van donaties.

Wij zijn daarom bijzonder dankbaar voor de steun van onze vaste supporters: Adessium Foundation ondersteunt ons werk sinds 2014 in het kader van hun programma ‘Publiek Belang’. De organisatie staat voor een open, democratische samenleving, waarin de beschikbaarheid van onafhankelijke en feitelijke informatie het publieke belang waarborgt en integer handelen stimuleert. Andere donateurs die Investico om dezelfde redenen langjarig institutionele steun bieden zijn Stichting De Versterking en Stichting 1877.

Andere belangrijke donateurs zijn: Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, dat Investico voor 2019 subsidie heeft toegekend voor, onder meer, uitbreiding in regionale onderzoeksjournalistiek. Stichting Democratie en Media steunt Investico met projectsteun. Bij diverse projecten treedt het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten op als donor. Het Postcode Loterij Fonds voor journalisten biedt regelmatig een tegemoetkoming in kosten voor buitenlandse reizen. Deze en andere giften hebben geen invloed op de inhoudelijke keuzes van de onafhankelijke redactie.

Ook lezers en gebruikers van de Investico-website doen donaties om de organisatie te steunen. Wilt u ook bijdragen aan onze onderzoeksjournalistiek? Klik dan hier.

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014