Het bestuur van de Stichting Investico ziet toe op de uitvoering van onze doelstelling en bestaat uit:

Egbert Myjer (voorzitter)
Xandra Schutte (secretaris)
Aegeus Steensma (penningmeester)
Mark Deuze
Herman Tjeenk Willink

ANBI-GERELATEERDE INFORMATIE

Investico bestaat sinds 15 januari 2014 en is statutair gevestigd in Amsterdam (KVK-nummer: 59727543, Fiscaal nummer: 853620635, IBAN: NL29 TRIO 0197853714). De Stichting heeft ten doel het ‘in stand houden van een organisatie voor onderzoeksjournalistieke producties’.
Onderzoekers en medewerkers werken op freelance en projectbasis voor Investico en ontvangen hun honorarium van de Stichting. Bestuursleden zijn onbezoldigd. Het bestuur kan besluiten tot het toekennen van een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, welke niet bovenmatig mag zijn. Bestuursleden die tevens een uitvoerende taak uitvoeren kunnen voor dit laatste wel een beloning ontvangen.
Tot de actuele onderzoeksactiviteiten van Investico behoren de lopende projecten op de verschillende thema’s, en het werk van de Masterclass Onderzoeksjournalistiek. Zes maanden na het eerste boekjaar verschijnt hier een financiële verantwoording. Adres: Keizersgracht 206, 1016 DX, Amsterdam.

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014