Hitte in woningen 09.07.2024

2 miljoen ouderen in woning met risico op oververhitting

Bijna tien miljoen Nederlanders wonen in een huis dat te veel dreigt op te warmen in de zomer, bijna twee miljoen hiervan zijn ouder dan 65 jaar en hebben vaak extra last van hitte.

Boeren zonder grenzen 06.09.2023

Duizenden hectaren grond ten onrechte geregistreerd voor subsidies

Het fenomeen ‘bermfraude’ is al jaren bekend. Toch blijken boeren nog steeds grootschalig grond die niet van hen is te registeren.

‘We noemen het vieze lucht, maar je ruikt en ziet het niet’ 06.05.2023

Zeker honderdduizend kinderen op school in vervuilde lucht

Ruim tweeduizend scholen, kinderdagverblijven, verpleeghuizen en sportvelden liggen te dicht bij een drukke weg. De lucht is er te vervuild en voldoet niet aan de hernieuwde richtlijn van de GGD.

De technologische transformatie van de drinkwatersector 04.04.2023

Onze watervoorziening dreigt vast te lopen

Schoon drinkwater is niet meer vanzelfsprekend. Vervuiling, klimaatverandering en toenemende vraag vergen grote investeringen in waterzuivering. Maar sommige waterbedrijven zitten financieel klem.

Wanbeleid en boerenbelangen zetten de Nederlandse waterhuishouding onder druk 09.03.2023

Landbouwlobby schrapte maatregelen uit nieuw landbouwbeleid Rijk

Klimaatverandering zet ons watersysteem onder druk. Waterschappen moeten ingrijpen, maar willen boeren niet voor het hoofd stoten. Maatregelen van het Rijk werden ondergraven door de agro-lobby.

Abortuszorg in de knel 23.11.2022

Initiatiefwet bedreigt toegankelijkheid abortuszorg Noord-Nederland

Het wetsvoorstel om de abortuspil toegankelijk te maken via de huisarts bedreigt de financiële zekerheid van abortusklinieken, met name in het Noorden van het land.

Nationaal Programma Groningen dreigt te mislukken 15.10.2022

Hoe Groningen een kans van een miljard liet lopen

Het Nationaal Programma Groningen moet de provincie een ‘goede toekomst’ geven na het dichtdraaien van de gaskraan. Bestuurders plunderden de pot geld voor hun eigen ideetjes.

Inkrimping veestapel was binnen bank onbespreekbaar 15.09.2022

Hoe de landbouwtak de richtingenstrijd binnen de Rabobank won

De Rabobank stond dertig jaar geleden voor een keuze: extensieve landbouw of schaalvergroting. Een reconstructie.

Ontwikkelaars rekenen op half miljard door bouwen in het groen 21.06.2022

Het verlanglijstje van de bouwlobby

De voortdurende woningnood vraagt om sturing uit Den Haag. Maar volksvertegenwoordigers van VVD en CDA zijn geobsedeerd door precies vier polders waar ontwikkelaars heel veel geld kunnen verdienen.

Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland

Steun ons

Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is onmisbaar in een democratie. Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland.

Word vriend