Adrián Estrada

Adrian Estrada schrijft voor Investico over milieu, natuur en ruimte. Hij studeerde Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en Werktuigbouwkunde aan de TU Delft en werkte daarna aan econometrische rekenmodellen voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In zijn eerste jaar als journalist werden zijn onderzoeken naar stalbranden en de stikstofcrisis meerdere keren genomineerd voor de Tegel en de Loep.

Onderzoeken van Adrián Estrada

Lobby voor fossiel 05.07.2023

Nederlandse industrie rekent tot 2050 op aardolie

Nederlandse bedrijven willen tot 2050 grote volumes vervuilende aardolie in producten blijven verwerken. Dit druist in tegen eigen beloftes en de groene doelen van het kabinet.

Inkrimping veestapel was binnen bank onbespreekbaar 15.09.2022

Hoe de landbouwtak de richtingenstrijd binnen de Rabobank won

De Rabobank stond dertig jaar geleden voor een keuze: extensieve landbouw of schaalvergroting. Een reconstructie.

Te weinig geld geïnvesteerd in stroomnet 06.07.2022

Klimaat- en woningbouwdoelen onhaalbaar door vastgelopen stroomnet

Veel fabrieken kunnen niet omschakelen van fossiele naar duurzame energie, vanwege het volle stroomnet. Ook plannen voor woningbouw komen in de knel.

Toekomst van Nederlandse havens op los zand 19.05.2022

Miljardenprojecten Ministerie van Infrastructuur leunen op fossiele toekomst

In onze havens is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd vanuit de aanname dat grootschalige doorvoer van fossiele brandstoffen door zal gaan. Daarmee negeert de overheid de klimaatdoelen van Parijs.

Rabobank in opspraak in Peru 04.05.2022

De dieven van ons land

Door talloze overstromingen vluchten Peruaanse boeren naar veiligere landbouwgrond. Maar grote industriële bedrijven hebben het ook op die grond voorzien – gefinancierd door de Rabobank.

Milieu-overtreders zelden gestraft door falend toezicht 17.11.2021

Stinken zonder straf

Omgevingsdiensten, die erop toezien dat bedrijven zich houden aan milieuregels, verzaken in veel gevallen hun taak. Wethouders en provinciebestuurders ondermijnen de handhaving.

Nieuwe vergunningsregels bieden ruimte voor meer stikstofuitstoot 02.06.2021

Boeren zijn lachende derde bij stikstofdeal

Terwijl boeren hun trekkers de stoep op reden, sloegen lobbyisten aan de vergadertafel hun slag. Plotseling hebben boeren niet minder, maar méér stikstofruimte.

Landbouw stoot nog evenveel stikstof uit 31.03.2021

Zinloze stikstofsubsidies

Subsidies om milieuvriendelijker te boeren hebben de stikstofuitstoot van veebedrijven tijdens de kabinetten-Rutte niet doen afnemen. Verdere krimp van de veestapel lijkt onvermijdelijk.

Vier op de tien nieuwe windmolens komt in of pal naast beschermde natuur 24.03.2021

Hoe de windmolen de natuur in trok

Om de weerstand van burgers en boeren te omzeilen worden windturbines en zonneparken in toenemende mate gepland in natuurgebieden.

Wie zijn de piekbelasters in de stikstofcrisis? 25.11.2020

Handvol agrarische bedrijven houdt Nederland op slot

Sommige veebedrijven vergiftigen natuurgebieden in hun eentje met meer stikstof dan we gezamenlijk in een jaar besparen door slechts honderd kilometer per uur te rijden.

Uitkopen varkensboeren vooral goed voor de Rabobank 16.09.2020

'Peperduur en inefficiënt'

Varkensboeren worden uitgekocht met bijna een half miljard euro belastinggeld. Formeel ter bestrijding van stank, stikstof en broeikasgassen, maar echte winnaars zijn Rabobank en uitgekochte boeren.

Fraude en criminialiteit bij afvalbedrijven 12.08.2020

Toveren met rommel

Afvalbedrijven lappen de regels aan hun laars, vliegen opvallend vaak in brand en zadelen overheden bij faillissement op met hoge opruimkosten.

Een miljoen dieren in vlammen op 18.03.2020

Een miljoen keer voor niets gestorven

Megastallen branden relatief veel vaker af dan gewone stallen. Duidelijke regels voor zulke grote stallen ontbreken en ook het totaal aantal stalbranden blijft maar toenemen. Wat is hier aan de hand?

Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is onmisbaar in een democratie. Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland.

Word vriend