Fraude en criminialiteit bij afvalbedrijven

Toveren met rommel

Maastricht, 2016. Afvalbedrijf John Peeters Group is failliet en laat een berg afval achter Beeld door: Foto: Roger Dohmen / Hollandse Hoogte

Nieuws

Problemen in afvalbranche kost overheid miljoenen

Faillissementen in de afvalbranche kostten de samenleving afgelopen jaren tientallen miljoenen aan achterblijvende schulden, opruim- en schoonmaakkosten. Sinds 2015 lieten failliete afvalbedrijven gezamenlijk minstens 15,9 miljoen euro aan kosten achter voor provincies en gemeenten, voor onder meer het opruimen van puin en saneren van grond. Daar komen nog miljoenen bij aan openstaande dwangsommen en oninbare belastingschulden. Dat blijkt uit een inventarisatie van Platform Investico, voor publicaties bij De Groene Amsterdammer en EenVandaag en in samenwerking met De Limburger

Al decennialang is de afvalsector betrokken bij talloze grote en kleine milieuschandalen die de samenleving opzadelden met honderden miljoenen euro’s schade. Maar ondanks striktere regelgeving en professionalisering gaat er nog steeds veel mis: bedrijven slaan veel meer afval op dan toegestaan, vliegen opvallend vaak in brand en zadelen door faillissementen de gemeenschap op met financiële stroppen. ‘De sector balanceert op de rand van criminaliteit’, zegt een anonieme milieu-inspecteur van de omgevingsdienst West-Holland tegen Investico. Criminologen bestempelen de sector als criminogeen; het verdienmodel, waarbij bedrijven vaak betaald krijgen voor het innemen van afval nog voordat ze de verwerking hebben geregeld, nodigt uit tot crimineel handelen.

Blijf op de hoogte van onze onderzoeken. Meld je aan voor de nieuwsbrief

Afvalmarkt onverzekerbaar

Terwijl de afvalmarkt doorgroeit, trekken verzekeraars zich terug vanwege de enorme brandrisico’s – bedrijven doen volgens hen te weinig om de risico’s terug te dringen. Inmiddels sluit nog slechts één Nederlandse verzekeraar nieuwe polissen af, laat het Verbond van Verzekeraars aan Investico weten. ‘Twee jaar geleden was er een klein initiatief vanuit de afvalbranche, en zouden ze met een plan van aanpak komen. We hebben daar echter niks meer over gehoord. De bal ligt nog steeds bij de bedrijven.’

Hoewel noch verzekeraars, noch toezichthouders weten hoeveel afvalbedrijven onverzekerd actief zijn – het is geen criterium voor een vergunning – kan het volgens het Verbond niet anders dan dat het aantal onverzekerde bedrijven toeneemt. Zonder verzekering zijn bedrijven zelf verantwoordelijk voor de schade bij brand en bij een faillissement draaien gemeente of provincie mogelijk op voor de resterende kosten. ‘Een shockerende eye-opener’, zegt John Smits, die de problemen in de afvalsector onderzocht voor het Interprovinciaal Overleg, de gezamenlijke lobbyorganisatie van de provincies. ‘Hoe kan het legaal zijn dat een bedrijf, dat een maatschappelijk risico neemt, onverzekerd te werk kan gaan?’

Risico’s nemen toe

Ondertussen nemen de risico’s van de afvalbranche verder toe: volgens de provincies groeit de hoeveelheid afval waarvoor bedrijven geen afzet vinden, en stapelt het zich op met alle risico’s van dien. Het Interprovinciaal Overleg schat in een onderzoek uit 2018 dat bij alle bedrijven die onder toezicht van de provincies vallen, een totale hoeveelheid afval ligt met een negatieve waarde van 260 miljoen euro. ‘Voor zover er geen of voldoende financiële zekerheid is gesteld’, zo schrijft het Overleg, ‘draagt de samenleving het financiële risico bij calamiteit of faillissement van deze bedrijven.’

Verantwoording

Investico is radicaal transparant. In verantwoordingsdocumenten maken wij onze onderzoeksmethodes en resultaten openbaar zodat publiek en andere onderzoekers ons werk kunnen controleren en erop kunnen voortbouwen. In de longread van het onderzoek hieronder verwijzen noten naar het bronmateriaal. Wilt u meer weten over onze missie en methode? Lees meer

Verantwoordingsdocumenten

Onderzoek met bronnen

Toveren met rommel

Maastricht, 2016. Afvalbedrijf John Peeters Group is failliet en laat een berg afval achter Beeld door: Foto: Roger Dohmen / Hollandse Hoogte

Afvalbedrijven lappen de regels aan hun laars, vliegen opvallend vaak in brand en zadelen overheden bij faillissement op met hoge opruimkosten.

Er borrelt groen schuim door de muren van Matrho Metals, een metaalbedrijf aan de Lagedijk in Helmond. Het spul dat vanuit het aanpalende bedrijf via de vloer naar binnen lekt, is zonder twijfel gevaarlijk: volgens de lokale media ontdekken medewerkers het lek als de vloer bij het metaalbedrijf voorzichtig begint op te lossen.1 Aan de andere kant van die muur bevindt zich de loods van een dubieuze buurman; afvalondernemer Bruekers – de ‘afvalcowboy’, zoals hij in regionale media wordt genoemd.2 

Zijn opslaghal blijkt bij inspectie vol te staan met illegaal opgeslagen vaten met honderdduizenden liters chemische vloeistof.3 Bedoeld om te recyclen, maar daarvoor heeft Bruekers nooit een vergunning gekregen.4 Nadat het groene schuim door de muren borrelde moest Matrho Metals verhuizen en werden de vaten gif geruimd.5 Kosten: 630 duizend euro, waarvoor de gemeente Helmond en provincie N00rd-Brabant opdraaien.6 Bruekers was intussen failliet verklaard – bij hem viel niets meer te halen. 7

De twee overheden zijn niet de enige slachtoffers van Bruekers’ businessmodel. De ondernemer beheert verschillende loodsen met chemisch afval in Brabant en Limburg, waar in de loop der jaren meerdere vaten zijn gaan lekken.8 Ook in Maasbracht en Weert slaat hij afval op zonder de juiste vergunning. 9Als in 2018 ook zijn moedermaatschappij in Weert failliet gaat, draait Limburg op voor 700 duizend euro aan schoonmaakkosten.10 Vorig jaar kreeg hij twee jaar celstraf opgelegd voor meerdere milieudelicten waaronder de opslag van ‘zeer toxisch afval’. Volgens het vonnis 11beschikte de afvalbaas ook over ‘een geladen revolver, geladen pistool, veel munitie en een magazijn met kogelpatronen bestemd voor een geweer’, en kende hij de risico’s: ‘als chemicus wist de verdachte als geen ander wat de potentiële gevaren hiervan waren.’ Kort daarna komt hij opnieuw in opspraak, als in een loods van zijn voormalige recyclingbedrijf in Maasbracht 200 kilo cocaïne wordt gevonden. 12

Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland

Steun ons

Afvalbedrijven zijn onverzekerbaar

Faillissementen bij afvalbedrijven zorgen voor hoge maatschappelijke kosten, zo blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico in samenwerking met EenVandaag, De Limburger en De Groene Amsterdammer. De sector, die al decennialang verantwoordelijk is voor talloze grote en kleine milieuschandalen en de samenleving opzadelde met honderden miljoenen euro’s schade, lijkt onverbeterlijk. Nog steeds lappen veel afvalbedrijven de regels aan hun laars, vliegen ze opvallend vaak in brand en zadelen ze na faillissementen de gemeenschap op met financiële stroppen.

Die schade loopt mogelijk in de tientallen miljoenen, blijkt uit een inventarisatie van de faillissementen in de afvalsector van de afgelopen vijf jaar door Investico. Alleen al bij acht nader onderzochte faillissementen komt opgeteld 15,9 miljoen euro voor rekening van gemeenten en provincies. Daar komen nog miljoenen bij aan openstaande dwangsommen en oninbare belastingschulden – de talloze uren van ambtenaren, milieu-inspecteurs en brandweerlieden vallen daar nog buiten. 

De afgelopen vijf jaar gingen tenminste 22 afvalbedrijven failliet, waarvan veertien hoge schulden achterlieten bij overheidsinstanties. Bij twee onderzochte faillissementen (zie kader) deed de curator melding van faillissementsfraude. In vier gevallen was sprake van ‘onbehoorlijk bestuur’. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) schaart failliet gaan onder de ‘typische modus operandi bij milieu-criminele ondernemingen’ – naast onder meer witwassen, valsheid in geschrifte, manipuleren van monsters en meetgegevens en de schade op anderen afwentelen.13

Verzekeraars hebben de sector inmiddels opgegeven, blijkt uit ons onderzoek. De enige Nederlandse verzekeraar die nog nieuwe polissen afsluit is OOM – een ‘nicheverzekeraar’, volgens het Verbond van Verzekeraars. Het aantal afvalbedrijven dat onverzekerd te werk gaat neemt volgens hen toe.14 In combinatie met hardnekkig crimineel gedrag in de sector, stijgt daardoor de kans op het afwentelen van schadeposten op de gemeenschap. 

Die rekening blijft stijgen, want enkele van de onderzochte faillissementen zijn nog niet afgerond en brengen mogelijk nog extra kosten met zich mee. In mei dit jaar ging afvalrecycler Rutgers Milieu in Doetinchem failliet. In De Gelderlander schatte de burgemeester de opruimkosten tussen 150 duizend tot een miljoen euro.15 Het Groningse Schipper Recycling ging in 2019 failliet. De provincie schat de kosten in op ‘ettelijke miljoenen’ en probeert die te verhalen op de verhuurder van het terrein.16

Voor met name gemeenten zijn de faillissementen in de afvalsector een zware last. In het Zuid-Limburgse Stein ging in 2018 het bedrijf BAG failliet, dat vervuilde grond tot funderingsmateriaal verwerkte.17 De gemeente en provincie Limburg werden samen verantwoordelijk voor het opruimen van de bergen onverwerkte vervuilde grond. De kosten werden in 2019 geschat op ruim 5,5 miljoen euro, vertelt de gemeente18 aan Investico. 

Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de gezamenlijke lobbyorganisatie van de provincies, trok twee jaar geleden al aan de bel over de financiële risico’s bij afvalbedrijven. De afgelopen jaren, schreef ze aan staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, is zowel het aantal branden als het aantal faillissementen bij afvalbedrijven sterk gestegen. De hoeveelheid afval waarvoor bedrijven geen afzet vinden groeit en stapelt zich op, waarna het vaak wordt gestort of verbrand – ook afval dat zeer zorgwekkende stoffen bevat. De brief ademt wantrouwen: van de toezeggingen uit de branche om de veiligheidscultuur te verbeteren komt volgens het overleg maar weinig terecht.19 Waarom zijn de problemen in de sector zo hardnekkig?

Ongeïnde schulden blijven achter bij provincie

Al jaren ligt Albert T., recycle-ondernemer uit Staphorst, in de clinch met overheidsinstanties. Hij vecht tot aan de Raad van State tegen boetes die hij krijgt voor het opslaan van teveel afval en stort bij wijze van protest tot drie keer toe een berg afval op de openbare weg.20 Op zijn terrein in het Groningse Stadskanaal, bericht regiokrant De Stentor, heeft de omgevingsdienst al meerdere overtredingen geconstateerd als eind 2017 een grote brand uitbreekt in een afvalberg.21 Het vuur zet de omgeving dagenlang in dikke rook. Na gesteggel tussen T. en de provincie Groningen over het opruimen van de brandende afvalberg besluit de provincie die zelf dan maar te laten opruimen. De rekening van zes ton stuurt ze naar de ondernemer.

T. verhuist met zijn bedrijf naar Meppel, waar in 2018 opnieuw een grote afvalbrand uitbreekt. In mei 2019 gaat hij failliet en later dat jaar volgt een lugubere apotheose als hij met een snijbrander het hek van zijn voormalige bedrijfsterrein probeert open te breken. De verhuurder die dat wil voorkomen, moet dat bekopen met zwiepen van de brander die ternauwernood zijn slagader missen. Dan wordt de afvalondernemer opgepakt voor verdenking van poging tot doodslag.22 De provincie Groningen, provincie Overijssel en de Belastingdienst blijven zitten met ongeïnde schulden van in totaal ruim een miljoen.23

Sector schuurt tegen criminaliteit aan

De afvalmarkt bevordert crimineel handelen, zeggen criminologen. Dat begint bij het business model: in de branche gaan de baten vaak voor de kosten uit. Een bedrijf dat afval inneemt, krijgt daarvoor direct betaald, nog voordat het de verwerking of afvoer heeft geregeld. Dat zorgt voor een perverse prikkel om zo goedkoop mogelijk van het spul af te komen.24 ‘De sector balanceert op de rand van criminaliteit’, zegt een milieu-inspecteur van de omgevingsdienst West-Holland.25 Een andere milieu-inspecteur,26 die geheel anoniem wil blijven, noemt afvalondernemers ‘tovenaars met rommel’ en ‘goochelaars met afvalcodes’. 

De wet- en regelgeving in de branche is ingewikkeld en het toezicht beperkt, stelt de Nationale Politie in het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit (2016). Die combinatie is ‘een belangrijke criminogene factor’: het stimuleert misdaad.27 ‘Milieucriminaliteit bestaat immers voor een belangrijk deel uit het nalaten van dingen die volgens de regels hadden moeten gebeuren, en deze regels laten door de invloed van de branches veel ruimte voor interpretatie.’ 

Het wrange is: die ingewikkelde regelgeving is een reactie op grote milieuschandalen in het verleden, die als een rode draad28 door de geschiedenis van de afvalbranche lopen. Het eerste grote milieuschandaal in Nederland vindt plaats in Lekkerkerk, waar in 1980 aan het licht komt dat een complete nieuwbouwwijk is gebouwd op illegaal gestort giftig afval uit de chemische industrie, zo’n tien jaar daarvoor. Het schandaal krijgt wereldwijd aandacht als koningin Beatrix de geëvacueerde bewoners bezoekt in de caravans waarin ze zijn ondergebracht.29 De affaire kost de overheid bijna 100 miljoen euro, 30en wordt gevolgd door tientallen andere schandalen.

In reactie daarop wordt de afvalsector sterker gereguleerd. ‘Vanaf dat moment begonnen we ons als maatschappij zorgen te maken over de omgang met afval. Het besef groeide dat we het niet zomaar kunnen dumpen’, zegt Lieselot Bisschop, onderzoeker van milieucriminaliteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ‘De eisen voor afvalverwerking worden strenger, bedrijven moeten professionaliseren om voor hoogwaardige verwerking te zorgen.’ Vanuit hetzelfde milieubewustzijn ontstaat ook een nieuwe markt: afval is niet langer troep die je verbrandt of dumpt, maar een potentiële grondstof voor iets nieuws waaraan geld valt te verdienen. De overheid keert bovendien subsidies uit aan beginnende bedrijven in de afvalverwerking, en de branche groeit in de jaren tachtig exponentieel.31 

De keerzijde van professionalisering: afvalverwerking wordt steeds complexer. Elke afvalstroom – van huishoudelijk afval tot bouwmaterialen en van medisch afval tot elektronica – vraagt een andere expertise en infrastructuur. Er ontstaat een wirwar van bedrijven, van specialistische niche-bedrijven die grondstoffen terugwinnen uit batterijen tot grote multinationals die zowel inzameling als verwerking en recycling doen. ‘De sector ontwikkelt zich heel snel en er is weinig transparantie over wat er precies gebeurt’, zegt Bisschop.32 ‘Een belangrijk aandeel van de afvalcriminaliteit vindt vandaag dus plaats in de sector die origineel is ontstaan om beter met de toenemende hoeveelheid en toxiciteit van het afval om te gaan.’ 

Aantal onverzekerde bedrijven groeit

Terwijl de afvalmarkt doorgroeit, trekken de verzekeraars zich terug, blijkt uit ons onderzoek. In 2017 waarschuwde het Verbond van Verzekeraars al in EenVandaag dat steeds meer verzekeringsmaatschappijen uit de branche stappen vanwege een explosieve stijging van het aantal branden.33 Ruim drie jaar later sluit volgens hen slechts één Nederlandse maatschappij, die zich specialiseert in buitengewoon zware risico’s, nog nieuwe polissen af voor afvalbedrijven. ‘Twee jaar geleden was er een klein initiatief vanuit de branche, en zouden ze met een plan van aanpak komen’, laat het Verbond van Verzekeraars34 weten. ‘We hebben daar echter niks meer over gehoord. De bal ligt nog steeds bij de bedrijven.’ 

In 2015 sloot de provincie Limburg het afvalverwerkingsbedrijf John Peeters in Maastricht, toen bleek dat het bedrijf veel meer afval had liggen dan toegestaan – een groot brandrisico. De provincie plaatste voor de zekerheid 24-uurs brandwachten.35 Een half jaar later ging het bedrijf failliet, de provincie bleef achter met 2,3 miljoen euro aan schulden.36

Hoewel noch verzekeraars, noch toezichthouders weten hoeveel afvalbedrijven onverzekerd actief zijn – het is geen criterium voor een vergunning – kan het volgens het Verbond niet anders dan dat het aantal onverzekerde bedrijven toeneemt.37 Zonder verzekering zijn bedrijven zelf verantwoordelijk voor de schade bij brand en bij een faillissement draaien gemeente of provincie mogelijk op voor de resterende kosten. Voor John Smits,38 die problemen in de afvalsector onderzocht voor het Interprovinciaal Overleg, was het een ‘een shockerende eye-opener’. ‘Hoe kan het legaal zijn dat een bedrijf, dat een maatschappelijk risico neemt, onverzekerd te werk kan gaan?’ 

Tot 2009 konden overheden afvalbedrijven verplichten om zelf reserves aan te houden voor het geval ze milieuschade zouden veroorzaken. Een bankgarantie, verzekering of borgtocht bijvoorbeeld zou dan de kosten dekken, in plaats van die af te wimpelen op overheden. Maar die mogelijkheid werd in 2009 afgeschaft – provincies zouden het weinig gebruiken en afvalbedrijven klaagden over hoge kosten. 39De staatssecretaris heeft toegezegd de verplichte financiële zekerheidsstelling weer mogelijk te maken in de nieuwe Omgevingswet, maar dat is door herhaaldelijk uitstel van de wet nog niet gebeurd.40

Omgevingsdiensten terughoudend

In het Limburgse provinciehuis in Maastricht met uitzicht op de Maas zit gedeputeerde Robert Housmans, met portefeuille toezicht en handhaving. Hij wordt vergezeld door collega Ruud Burlet – verantwoordelijk voor milieu en vergunningen. ‘Het aanpakken van afvalbedrijven die het niet goed doen duurt heel lang, geloof mij maar’, zegt Housmans. Hij lacht er ongemakkelijk bij. ‘Na een door een milieu-inspecteur geconstateerde overtreding komt eerst het controlerapport. Dan stuur je een voornemen tot het opleggen van een dwangsom, en daarna leg je die dwangsom op. De ondernemer krijgt dan tijd om de overtreding te herstellen. Gebeurt dat niet, dan stuur je een voornemen tot het invorderen van de dwangsom. Pas daarna kan je de dwangsom ook echt innen. Dat is de procedure, die is bij wet vastgelegd’. En bij elke stap heeft de ondernemer zes weken om bezwaar in te dienen. Zo kan het jaren duren voordat een milieuovertreding wordt opgelost of daadwerkelijk beboet. 41

Provincies zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de 600 meest risicovolle bedrijven.42 De rest, nog enkele duizenden, valt onder de gemeenten. Samen laten ze het toezicht uitvoeren door de 29 omgevingsdiensten.43 Juist in Limburg zijn de afvalbedrijven een zware last; sinds 2015 kregen de Provincie en een aantal gemeenten te maken met vier kostbare faillissementen – totale kosten: ruim 9,1 miljoen euro.44 Waarom blijft het maar fout gaan? 

We leggen ze de recente vergunningsaanvraag voor van een Limburgs bedrijf, Meuleberg Recycling, dat wil uitbreiden. Het terrein ligt in Stein, nota bene om de hoek van afvalverwerker BAG die de overheid twee jaar geleden een miljoenenstrop bezorgde. Meuleberg heeft al twee jaar voor een miljoen euro aan dwangsommen openstaan vanwege diverse milieuovertredingen, maar het bedrijf zegt failliet te gaan als het ze betaalt.45 Toch besluit de Provincie in juli de nieuwe vergunning te verlenen.46 Met de goedkeuring is het zelfs mogelijk dat de dwangsommen met terugwerkende kracht komen te vervallen, zegt gedeputeerde Burlet. ‘De overtreding wordt dan opnieuw bekeken op basis van de nieuwe vergunning.’ Over de dwangsommen loopt inmiddels een rechtszaak tussen het bedrijf en de Provincie.47

Houdt de provincie de problemen niet zelf in stand door een bedrijf dat zich structureel niet aan de regels houdt, nog meer ruimte te bieden? ‘We kunnen niet anders’, verzucht Burlet.48 De provincie kan niet op grond van eerdere overtredingen een nieuwe vergunning weigeren. 49

Overheden mogen controleren of afvalondernemers neigen tot criminaliteit. Dat gebeurt met de Bibob-toets, die controleert op het risico dat een vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten. In Groningen is zo’n toets standaard voor afvalbedrijven. 50Als bouw- en afvalstoffenbedrijf Pouw in 2015 een uitbreiding voor de vergunning in de Eemshaven aanvraagt, liegt het Bibob-advies er niet om: er bestaat ‘ernstig gevaar dat de aangevraagde vergunning mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen’, zo meldt de rechtbank Noord-Nederland. Het bedrijf heeft een track record van strafbare feiten sinds 1993, inclusief een reeks opgelegde bestuurlijke boetes.51 

Toch besluit de Provincie de vergunning te verlenen – zij het voor een beperkte periode van vijf jaar. Een weigering zou leiden tot sluiting van het bedrijf, en dat ziet de provincie niet zitten – onder meer omdat Pouw volgens de Provincie immers ook een functie heeft voor de regionale én circulaire economie.52 Maar dat is de ondernemer niet genoeg; hij vecht de beperking aan. De rechtbank is daar niet van onder de indruk; die vindt de de tijdelijke vergunning nog mild in het licht van het Bibob-advies. 53Maar de Raad van State schuift dat oordeel in 2019 alsnog van tafel: Pouw had al sinds 2005 een milieuvergunning voor eerdere activiteiten, en in het laatste jaar voor de vergunningaanvraag zijn er geen incidenten meer geweest. 54

De angst voor eindeloos procederende bedrijven maakt de omgevingsdiensten, die verantwoordelijk zijn voor handhaven, terughoudend. ‘Er is veel geld te verdienen in de sector’, vertelt een milieu-inspecteur die zich door omgevingsdiensten laat inhuren en anoniem wil blijven. ‘Daarmee kunnen ze dure advocaten inhuren en stappen ze voor zowat elke boete naar de rechter.’ Een bijkomend voordeel: ‘55Zolang zo’n zaak loopt zijn de regels onduidelijk en kunnen ze blijven overtreden. Afvalondernemers zijn gebaat bij die chaos.’

Belangenverstrengeling constant op de loer

Toch hebben provincies en gemeenten het ook een beetje aan zichzelf te danken. De omgevingsdiensten die namens hen het toezicht uitvoeren, krijgen te weinig geld en tijd van hun opdrachtgevers. Dat schrijft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in een rapport56 over de aanpak van milieucriminaliteit uit 2019. Binnen gemeenten concurreert de handhaving bijvoorbeeld met portefeuilles als de jeugdzorg. Een milieu-inspecteur van de omgevingsdienst West-Holland, beaamt dat:57 ‘We proberende gemeenten over te halen om ons meer tijd en geld te geven maar ze doen dit te weinig: ze zijn zich niet bewust van de risico’s’.

En misschien nog belangrijker: bestuurders zijn vaak direct afhankelijk van de bedrijven, zoals voor het verwerken van het huisafval maar soms ook als eigenaar of mede-aandeelhouder. 58‘De overheid bevindt zich in een kwetsbare positie. Ongewenste belangenverstrengeling ligt constant op de loer.’

‘Met name lokale overheden zijn soms iets te veel vriendjes met bedrijven’, verzucht een voormalig adviseur59 van de Omgevingsdienst in het oosten van het land, die anoniem wil blijven. ‘Als toezicht en handhaving adequaat zouden zijn, zou het de helft van de capaciteit van de milieurecherche schelen. Vaak zien ze het door de vingers als bedrijven meer afval opslaan of innemen dan is vergund. Een bedrijf dat te veel afval heeft liggen verbieden om nog meer in te nemen, kan er voor zorgen dat het financieel in de knel raakt- want daarmee leg je ook de inkomsten stil.’ Het IPO noemt dit de risico-paradox:60 strikter handhaven pakt op korte termijn nadelig uit. ‘Bedrijven die strikt worden gehandhaafd maken extra kosten en moeten daarom meer afval innemen, wat op zichzelf nieuwe risico’s met zich meebrengt.’ 

Het meedenken van toezichthouders met bedrijven neemt soms extreme vormen aan. ‘De dwangsom wordt niet geïnd, vanuit de logica dat de ondernemer dat geld beter kan inzetten om het probleem op te lossen’, vertelt een anonieme handhaver aan het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid. Anderen zeggen de druk van bestuurders te voelen als ze willen handhaven, of soms zelfs alle voorgenomen sancties eerst aan de wethouder voor te leggen. Een handhaver61 uit het onderzoek zegt het zo: ‘Ik kies mijn oorlogen daarom zorgvuldig en laat veel meer lopen dan eigenlijk zou moeten.’

Misbruik van subsidies circulaire economie

De risico’s van de afvalbranche worden steeds groter: de hoeveelheid afval waarvoor bedrijven geen afzet vinden groeit en stapelt zich op met alle risico’s van dien, zeggen de provincies. Het Interprovinciaal Overleg schat in een quickscan uit 2018 dat bij alle bedrijven die onder toezicht van de provincies vallen, een totale hoeveelheid afval ligt met een negatieve waarde van 260 miljoen euro.62 ‘Voor zover er geen of voldoende financiële zekerheid is gesteld, draagt de samenleving het financiële risico bij calamiteit of faillissement van deze bedrijven.’ 

Ondertussen vervullen diezelfde afvalbedrijven een cruciale rol in de transitie naar de circulaire economie waar politiek en bestuurders van links tot rechts hun zinnen op hebben gezet; een nieuwe werkelijkheid waarin afval zoveel mogelijk wordt hergebruikt. Ook daarom willen overheden geen grote barrières opwerpen voor afvalbedrijven; ze keren zelfs subsidie uit om hen te helpen innoveren. Toch vergroot ook dat ‘de gelegenheid tot en de winstgevendheid van milieucriminaliteit’, schrijft63 het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. 

Dat dit geen theorie is bleek bij de subsidie voor covergisting, een proces waarin biogas wordt gemaakt van mest en bijproducten als gras of maïs. ‘Die sector werd gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken’, vertelt John Smits,64 die het Interprovinciaal Overleg adviseert over afvalbedrijven en circulaire economie. ‘Maar bij een aantal van de bedrijven liep ondertussen een strafrechtelijk onderzoek, omdat ze het niet zo nauw nemen met de regels en de productie in feite niet werkte. De covergisters wisten dat het nooit rendabel zou zijn. Het eigenlijke verdienmodel was het binnenhalen van de subsidie, en dat ging om miljoenen.’ 

Voor de circulaire economie moet je nieuwe dingen kunnen uitproberen, vindt Smits. ‘Maar we weten ook dat als je deze branche ruimte biedt, daarvan misbruik wordt gemaakt. Vanuit het Rijk worden miljoenen gereserveerd om de transitie mogelijk te maken. Maar zolang je deze bedrijven onvoldoende controleert, wordt het handhaven dweilen met de subsidiekraan open.’


 1. Zie daarvoor o.a. deze en deze berichtgeving van Omroep Brabant, en dit bericht van het Eindhovens Dagblad 

 2. Zie bijvoorbeeld dit bericht uit het Eindhovens Dagblad, dit verhaal in De Limburger en dit bericht uit het Algemeen Dagblad 

 3. Zie dit berichtvan Omroep Brabant 

 4. Zie dit bericht van het Eindhovens Dagblad 

 5. Blijkt uit het vonnis op 20 december 2019 

 6. Zie hier de berichtgeving door Omroep Brabant. Het bedrag is bevestigd door de gemeente Helmond in een emailbericht aan Investico op maandag 27 juli 2020 

 7. Raadpleeg hier het faillissementsdossier 

 8. Zie dit bericht van het Algemeen Dagblad 

 9. Zie dit bericht in het Eindhovens Dagblad 

 10. Cijfers op papier gekregen van Provincie Limburg bij interview op 18 juni 2020 

 11. Zie het vonnis van 20 december 2019 

 12. Zie dit bericht in het Algemeen Dagblad 

 13. Zie het rapport De Markt de Baas van het CCV, pagina 10 

 14. Videogesprek met Verbond van Verzekeraars op 28 mei 2020 

 15. Zie dit bericht in De Gelderlander 

 16. Provincie Groningen in een email aan Investico op 5 augustus 2020  

 17. Zie hier het faillissementsdossier 

 18. Gemeente Stein in een email aan Investico op 29 mei 2020 

 19. Download hier de brief van het IPO aan de staatssecretaris 

 20. Zie hier het vonnis van 7 februari 2018 

 21. Zie dit bericht in De Stentor 

 22. Zie dit bericht in De Stentor. Aanklacht bevestigd door rechtbank Noord-Nederland per email aan Investico op 5 augustus 2020 

 23. 625 duizend euro voor de provincie Groningen, bevestigd in een email van de Provincie aan Investico op 5 augustus 2020, 500 duizend euro voor de provincie Overijssel, bevestigd in een email van de Provincie aan Investico op 8 april 2020. De Belastingdienst eist een kwart miljoen euro, schrijft De Stentor in dit bericht 

 24. Video-interview, Lieselot Bisschop, 13 mei 2020 

 25. Interview 16 juni 2020, naam bekend bij redactie 

 26. Interview 1 april 2020, naam bekend bij redactie 

 27. Uit het rapport Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit, pagina 10 

 28. Video-interview, Lieselot Bisschop, 13 mei 2020 

 29. Zie bijvoorbeeld deze aflevering van Andere Tijden 

 30. Zie onder meer dit bericht van het Algemeen Dagblad 

 31. Video-interview, Lieselot Bisschop, 13 mei 2020 

 32. Video-interview, Lieselot Bisschop, 13 mei 2020 

 33. Zie hier de uitzending van EenVandaag 

 34. Video-interview met Verbond van Verzekeraars, 28 mei 2020 

 35. Zie hier het bericht van 1Limburg 

 36. Cijfers op papier gekregen van Provincie Limburg bij interview op 18 juni 2020 

 37. Video-interview met Verbond van Verzekeraars op 28 mei 2020 

 38. Interview via Zoom met John Smits en Menno Apperlo, 1 mei 2020 

 39. Zie hier het verslag van schriftelijk overleg in de Tweede Kamer over intrekking van het besluit 

 40. Download hier het verslag van een schriftelijk overleg in de Tweede Kamer; pagina 44 

 41. Interview Robert Housmans, 18 juni 2020 

 42. Interprovinciaal Overleg per email aan Investico op 26 mei 2020 

 43. Zie website omgevingsdiensten 

 44. Op basis van overzicht gegeven door Provincie Limburg bij het interview op 18 juni 2020: John Peeters (2,3 miljoen euro), Bruekers (0,7 miljoen), Milieu Service Zuid (0,6 miljoen), aangevuld met de kosten voor het faillissement van BAG in gemeente Stein, door de gemeente bevestigd op 29 mei 2020 per email aan Investico en dit bericht van 1Limburg met kosten van 1,2 miljoen voor Milieu Service Zuid – gelijkelijk verdeeld over gemeente Maasgouw en provincie Limburg 

 45. Zie hier de Revisievergunning Meuleberg Recycling, pagina 35 

 46. Zie hier de Revisievergunning Meuleberg Recycling, pagina 35 

 47. Interview Ruud Burlet, 18 juni 2020 

 48. Interview Ruud Burlet, 18 juni 2020 

 49. Provincie Limburg, per email aan Investico op 5 augustus 2020 

 50. Telefonisch interview Menno Apperlo, 2 juli 2020 

 51. Zie het vonnis van 6 februari 2019 

 52. Zie het vonnis van 19 januari 2018 

 53. Zie het vonnis van 19 januari 2018 

 54. Zie het vonnis van 6 februari 2019 

 55. Telefonisch interview 30 juni 2020, naam bij de redactie bekend 

 56. Zie het rapport De Markt de Baas van het CCV, pagina 20 

 57. Telefonisch interview, 16 juni 2020, naam bij de redactie bekend 

 58. Zie het rapport De Markt de Baas van het CCV, pagina 14 

 59. Telefonisch interview op 21 april 2020, naam bij de redactie bekend 

 60. Zie hier de quickscan van het IPO (bijlage Bevindingen Quickscan Financiële Zekerheidsstelling), pagina 5 

 61. Zie het rapport De Markt de Baas van het CCV, pagina 22 

 62. Zie hier de quickscan van het IPO (bijlage Bevindingen Quickscan Financiële Zekerheidsstelling), pagina 4 

 63. Zie het rapport De Markt de Baas van het CCV, pagina 13+14 

 64. Interview via Zoom met John Smits en Menno Apperlo, 1 mei 2020 

Wilt u onafhankelijke onderzoeksjournalistiek ondersteunen? Word Vriend van Investico

U las de longread van dit onderzoek. Heeft u naar aanleiding hiervan een tip? Neem contact met ons op

Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is onmisbaar in een democratie. Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland.

Word vriend