Nieuws

Privé: Talent gezocht voor masterclass onderzoeksjournalistiek

In september 2023 gaat de Masterclass van Platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico…

Ieder jaar organiseert Investico de Masterclass Onderzoeksjournalistiek. De Masterclass start in het najaar, elk jaar in mei werven we nieuwe kandidaten.

De eigen manier van onderzoeksjournalistiek bedrijven bij Investico – de mix van methoden, de inzet van nieuwe technieken, het werken in teamverband, het nastreven van transparantie — vraagt om een specifieke opleiding. Daarom organiseren wij jaarlijks een Masterclass onderzoeksjournalistiek.

Tijdens de masterclass werkt een groep van vier tot vijf deelnemers zes maanden lang gezamenlijk aan een groot onderzoek onder begeleiding van redacteur Thomas Muntz. De groep krijgt daarnaast les van verschillende gastdocenten en ervaringsdeskundigen.

Deelname aan de masterclass is gratis, maar vraagt van de deelnemers een grote tijdsinvestering. Kandidaten die door Investico zijn geselecteerd, komen in aanmerking om een Beurs Expertisebevordering aan te vragen bij het Fonds Bijzondere Journalistieke projecten in het kader van de Regeling Talentontwikkeling. De beurs bedraagt maximaal 1600 euro per maand. Met deze beurs komt de Masterclass binnen handbereik voor kandidaten voor wie zes maanden onbetaalde scholing anders onbereikbaar zou zijn.

Deelnemers ontvangen een in house opleiding bij Investico met uitvoerige persoonlijke begeleiding, zijn onderzoeker en auteur van een lang diepgravend artikel in De Groene en mogelijke publicaties in dagblad Trouw en ontwikkelen zich tot teamgerichte, gespecialiseerde onderzoeksjournalisten. De masterclass is voor jonge journalisten bovendien de route om vaste, betaalde medewerker te worden bij Investico.

Het programma bevat:

 • een intensief onderzoek, waarbij de nadruk ligt op klassieke & nieuwe (data)-journalistieke methoden & technieken en interpretatieve discussies;
 • begeleiding bij het leren werken in teams;
 • trainingen, bijvoorbeeld in interviewtechnieken of data-analyse;
 • literatuursessies opgezet vanuit verschillende journalistieke tradities, en filosofische en historische teksten;
 • een intensieve schrijffase van ongeveer een maand.

Kandidaten

 • Kandidaten hebben een academische opleiding achter de rug of hebben anderszins ervaring met onderzoek doen;
 • Zijn tussen de twintig en de dertig;
 • Hebben een brede maatschappelijke, economische en historische interesse;

Journalistieke ervaring is geen vereiste. Geïnteresseerden die voldoen aan het profiel en een achtergrond hebben in de exacte wetenschappen of datajournalistiek worden nadrukkelijk aangemoedigd te solliciteren. De Nederlandse onderzoeksjournalistiek heeft behoefte aan talent uit alle maatschappelijke geledingen en diverse culturele achtergronden. Kandidaten met een dergelijk profiel, worden nadrukkelijk aangemoedigd zich te melden.

Voorgaande edities

Sinds 2011 organiseren we jaarlijks een masterclass. De groepen deden onderzoek naar de overheidssteun aan het betaald voetbal, de onzichtbare macht van het adviesbureau McKinsey, de toenemende bedreiging van de privacy op de werkvloer, de fossiele Nederlandse energiepolitiek, de misstanden bij woningcorporaties, de macht en onmacht van de zorgverzekeraars en de nevenfuncties van alle 5800 Nederlandse hooglerarende, getiteld Ondernemende professoren. In 2016 bracht de masterclass een onderzoek naar de onmogelijke spagaat van de AFM ‘Het toezichtsprookje’. Deze productie werd genomineerd voor de aanmoedigingsprijs van de Loep, de prijs voor onderzoeksjournalistiek van de Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek VVOJ. De masterclass van 2017 onderzocht het duurzame imago van multinational Unilever. In 2018 richtte de Masterclass zich op moderne slavernij en uitbuiting in Nederland, de auteurs van het verhaal kregen van de Stichting Verhalende Journalistiek de titel ‘Meesterverteller’. De masterclass van 2018-2019 deed onderzoek naar de manipulatie van de criminaliteitscijfers door de Nederlandse politie en won daarmee de Tegel in de categorie jong talent. De publicatie van masterclass 2019-2020 handelde over toenemend aantal stalbranden en werd daarvoor genomineerd voor de jong talent-Tegel. De Masterclass van 2020-2021 schreef schreef over de stille successen van conservatief-christelijk rechts, werd daarvoor genomineerd voor De Tegel en won de Loep in de categorie jong talent. De editie 2021-2022 ging over de de vergaande ‘verdozing’ van het Nederlandse landschap  en kreeg daarvoor een vermelding op de longlist van de Loep. De jongste editie, die van vorig jaar, stortte zich op het demonstratierecht in Nederland en hoe dat vergaand onder druk is komen te staan.

Publicaties

ANP-462052560

Onderzoek

Onderzoek: Demonstratierecht in de knel

De sfeer tussen demonstrant en autoriteiten verhardt. De politie arresteert en slaat…

ANP

Longread

Gooien met grond (geannoteerd verhaal)

‘Kiek nou wat hier steet!’, galmt het in de winter van 2020 door het huis van de…

Onderzoek

De stille successen van conservatief-christelijk rechts (geannoteerd verhaal)

‘Ik kom een pil ophalen,’ zegt Aimee tegen de assistent in de Haagse apotheek. Ze…

Nieuws

Toename stalbranden: sinds 2012 één miljoen dieren in vlammen op

Megastallen branden relatief vaker af dan reguliere veestallen. Het aantal stalbranden…

HH-Laurens-van-Putten-87819478-copy

Nieuws

Teruglezen: Politie manipuleert misdaadcijfers, zeggen agenten zelf

De politie manipuleert de registratie van criminaliteit en opgeloste misdaden

Longread

‘Ik had mijn eigen huid in mijn handen’

Duizenden arbeidsmigranten werken in Nederland onder ellendige omstandigheden.

HH-14476965_1

Onderdeel van dossier

Bedrijfsleven

Unilever wordt geprezen als onbetwiste duurzaamheidskampioen. Volgens topman Paul Polman…

afm Kamagurka

Longread

Het toezichtsprookje

De crisis lijkt voorbij. Strenge regels en daadkrachtige toezichthouders moeten de burger…

Groene_OP__2321000 (1)

Longread

Ondernemende professoren: nevenfuncties van hoogleraren leiden tot belangenverstrengeling

De ivoren toren hebben ze verlaten. Maar wat voeren Nederlandse hoogleraren buiten de…

CF013904-AMC2011-WimKlerkx—spread

Longread

Het zorgkostendebacle

Acht jaar geleden kregen de zorgverzekeraars de regie over de gezondheidszorg. Het…

03584005cropheader

Longread

Tucht van staat noch markt

De privatisering van de woningcorporaties in de jaren negentig heeft geleid tot…

lvgk-groot

Longread

Nog een eeuw fossiel

De Nederlandse overheid is in wezen niet geïnteresseerd in duurzame energie. Men praat…

chris-davis-9963

Longread

Werken in een glazen huis

Werkgevers breken kluisjes van hun personeel open, medische gegevens zijn niet langer…

omslag22

Longread

McKinsey, handelaar in bedrijfsgevoelige informatie

McKinsey & Company presenteert zich als de nummer één van de adviesbureaus.…

voetbalfraude

Longread

Creatief met staatssteun

De overheid heeft de afgelopen vijftien jaar meer dan een miljard euro bijgedragen aan…

 1. Ruben Schilt diende een klacht tegen de politie in, het rapport van de klachtencommissie over zijn zaak is in handen van Platform Investico. Daarin bevestigt de politie dat er een cd van Rammstein speelde. In het nummer "Zeig dich" roept Rammstein God op om "zichzelf te tonen". ↩︎
 2. Ruben Schilt was bestuurslid van de PvdA Dordrecht en PvdA Zuid-Holland. ↩︎
 3. Het rapport van de klachtafhandeling van Ruben Schilt is in handen van Platform Investico, hierin staan foto’s van de striemen rond polsen van Schilt. ↩︎
 4. De foto die de agent nam staat in het proces-verbaal van de aanhouding van Ruben Schilt, dit document is in handen van Platform Investico. ↩︎
 5. Uit een interview met Ruben Schilt op 31 oktober 2022. ↩︎
 6. Op het politieoptreden bij de Woonopstand Rotterdam kwam veel kritiek. NOS, Verontwaardiging over politieoptreden tijdens woonprotest Rotterdam, 18 oktober 2021. ↩︎
 7. Dit blijkt uit het proces-verbaal van de aanhouding van Ruben Schilt, dat in handen is van Platform Investico. ↩︎
 8. De foto die op het politiebureau werd genomen is in handen van Platform Investico. ↩︎
 9. Op basis van de cijfers die we bij achttien Nederlandse steden op hebben gevraagd. Zie het achtergronddocument van Platform Investico, dat onderaan deze pagina downloadbaar is. ↩︎
 10. NRC,"Honderden demonstreren tegen Zwarte Piet in Amsterdam", 16 november 2013. ↩︎
 11. Bijvoorbeeld: NOS, "Boerenprotest Den Haag voorbij, 2200 trekkers terug naar huis", 1 oktober 2019. ↩︎
 12. Bijvoorbeeld: RTV Drenthe, "Boerenprotest voor deuren van provinciehuis", 24 januari 2021. ↩︎
 13. Bijvoorbeeld: NRC, "Klimaatactivisten lijmen zich vast aan Meisje met de parel, drie aanhoudingen", 27 oktober 2022. ↩︎
 14. NOS, "Politie gaat lastig jaar met personeelskrapte tegemoe", 13 januari 2022. ↩︎
 15. Rapport Amnesty International, "Demonstratierecht onder druk", november 2022. ↩︎
 16. Bijvoorbeeld bij toenmalig VN-rapporteur voor marteling Nils Melzer. Hij noemde het politiegeweld bij een coronademonstratie in 2021 "walgelijk en barbaars" (De Volkskrant, "VN-rapporteur martelingen hekelt politiegeweld bij Nederlandse coronaprotesten: ‘Walgelijk en barbaars’", 4 januari 2022). ↩︎
 17. Voor de volledige resultaten van ons onderzoek: zie achtergronddocument Platform Investico, dat onderaan deze pagina downloadbaar is. ↩︎
 18. Dit blijkt uit informatie uit een Woo-verzoek dat we bij zestien Nederlandse steden indienden, zie achtergronddocument van Platform Investico, dat onderaan deze pagina downloadbaar is. ↩︎
 19. Uit een interview met Jacquelien van Stekelenburg op 15 november 2022. ↩︎
 20. Ons Amsterdam, ‘10 maart 1966: Het politiedraaiboek’, 15 maart 2013. ↩︎
 21. Het Parool, ‘Een complete veldslag’: dit schreef Het Parool over krakersrellen in de stad’, 18 december 2019. ↩︎
 22. Andere Tijden, ‘Massaal protesteren op het Malieveld’, 2 maart 2017. ↩︎
 23. Wet van 20 april 1988, houdende bepalingen betreffende de uitoefening van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en van het recht tot vergadering en betoging. ↩︎
 24. NRC, ‘Wij zijn belangrijk voor de stad en haar inwoners’, 14 oktober 2021. ↩︎
 25. De wom-brief die de gemeente Amsterdam op 20 oktober 2022 naar de organisator van ADEV stuurde is in handen van Platform Investico. ↩︎
 26. Uit een interview met Mike Vermaak op 30 november 2022. ↩︎
 27. Notulen van de evaluatie van ADEV 2022 met de organisatoren, politie en gemeente zijn in handen van Platform Investico. ↩︎
 28. Platform Investico vroeg Wom-brieven op bij alle twaalf provinciehoofdsteden en zes steden die meer inwoners tellen dan de provinciehoofdstad. Den Haag en Lelystad leverden onvoldoende brieven aan om in onze selectie op te kunnen nemen. Daarmee bestaat onze selectie uit de provinciehoofdsteden Arnhem, Assen, Den Bosch, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Utrecht en Zwolle en grote steden Almere, Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen, Rotterdam en Enschede. Deze gemeenten leverden Wom-brieven aan voor één maand per jaar. Het gaat om de maanden november 2013, augustus 2014, november 2015, januari 2016, november 2017, december 2018, oktober 2019, juni 2020, oktober 2021 en juli 2022. De selectie van deze maanden gebeurde op basis van een eerste inventarisatieronde van protesten in bepaalde maanden op bepaalde plekken. ↩︎
 29. In een brief die de gemeente Leeuwarden op 15 oktober 2015 stuurde staat onder meer de voorwaarde: "de organisatie dient er op toe te zien dat er geen (live-) beelden op een tablet vertoond worden aan publiek/voorbijgangers". ↩︎
 30. Deze voorwaarde duikt in meerdere brieven op die de gemeente Utrecht stuurt. Zo staat in een brief die de gemeente op 23 oktober 2019 heeft verzonden: "het gebruik van strafbare/discriminerende uitdrukkingsvormen is verboden". ↩︎
 31. Uit een interview met Berend Roorda op 13 december 2022. ↩︎
 32. Deze voorwaarde duikt in meerdere brieven op die de gemeente Zwolle stuurt. Zo staat in een brief die de gemeente op 18 juli 2022 heeft verzonden: "het gelaat van de deelnemers mag niet zijn afgedekt door vermommingen zoals bivakmutsen, helmen, maskers, sjaals, capuchons of andere attributen". ↩︎
 33. In een brief die de gemeente Eindhoven op 5 juni 2020 verstuurde staat onder meer de voorwaarde: "vlaggen en spandoeken zijn niet voorzien van dikke stokken of staven". ↩︎
 34. Uit een interview met Berend Roorda op 10 maart 2023. ↩︎
 35. In een brief die de gemeente Utrecht op 8 augustus 2014 verstuurde staat onder meer de voorwaarde: "wapens bij zich te hebben of stokken/stangen die als wapen gebruikt kunnen worden". ↩︎
 36. In een brief die de gemeente Utrecht op 24 september 2013 verstuurde staat onder meer de voorwaarde: "u voert geen kadavers mee". ↩︎
 37. In een brief die de gemeente Utrecht op 29 november 2013 verstuurde staat onder meer de voorwaarde: "er mag geen sprake zijn van maatschappelijk onaanvaardbare zaken zoals: discriminatoire uitlatingen, geschriften of afbeeldingen, noch van racistische leuzen". ↩︎
 38. Deze voorwaarde duikt op in alle door de gemeente Rotterdam verstuurde brieven die deel uitmaken van onze steekproef en na de pandemie werden verzonden. Zo staat in een brief die Rotterdam op 15 juli 2022 verstuurde de voorwaarde: "er zijn maximaal 300 deelnemers aan deze manifestatie". ↩︎
 39. In een brief die de gemeente Amsterdam op 20 oktober 2022 naar de organisatie van ADEV stuurde staat onder meer de voorwaarde: "versterkte muziek is toegestaan, zolang dit ondersteunend is aan de boodschap". ↩︎
 40. Deze toename blijkt uit de database die we samenstelden met demonstraties en overheidsoptreden van de afgelopen tien jaar. ↩︎
 41. Artikel 175 van de Gemeentewet. ↩︎
 42. Deze toename blijkt uit de database die we samenstelden met demonstraties en overheidsoptreden van de afgelopen tien jaar. ↩︎
 43. Uit een interview met Adriaan Wieringa op 22 december 2022. ↩︎
 44. ADEV, Reconstructie van het politieoptreden tijdens ADEV 2022, november 2022. ↩︎
 45. Uit een interview met Mike Vermaak op 30 november 2022. ↩︎
 46. Uit een interview met "de clown" op 12 januari 2023. Zijn echte naam is bekend bij de hoofdredactie. ↩︎
 47. Uit een interview met Jan ten Kate op 14 december 2022. ↩︎
 48. Uit een interview met ‘Henk’ op 29 januari 2023. Zijn echte naam is bekend bij de hoofdredactie. ↩︎
 49. PowNed, ‘Agressie en chaos bij Sinterklaasintocht Staphorst!’, 19 november 2022. ↩︎
 50. Uit een interview met ‘Henk’ op 29 januari 2021, bevestigd door een bron binnen KOZP. ↩︎
 51. Dit volgt uit eigen data-onderzoek van Platform Investico. Via openbare bronnen werden alle KOZP-demonstraties geanalyseerd. ↩︎
 52. Dit blijkt uit e-mailverkeer tussen KOZP en de politie, in handen van Platform Investico. Onder meer de twee bovengenoemde voorbeelden komen aan bod. ↩︎
 53. Uit een interview met Marisella de Cuba op 21 december 2022. ↩︎
 54. Dit is ons bevestigd door twee bronnen binnen KOZP en door Henk. ↩︎
 55. Uit een interview met Henk op 29 januari 2023. ↩︎
 56. Ook deze twee auto’s werden belaagd, dit is duidelijk te zien op twee Youtube-filmpjes: deze en deze. ↩︎
 57. Uit een interview met Jan ten Kate op 14 december 2022. ↩︎
 58. Uit een interview met Albert van de Wetering op 10 januari 2023 ↩︎
 59. Er zijn tien regionale politie-eenheden in Nederland. Bij ieder van die tien eenheden dienden we een Woo-verzoek in, waarin we vroegen om een aantal SGBO-draaiboeken van de afgelopen tien jaar. Hierbij hanteerden we dezelfde selectiemethode als in de Woo-verzoeken die we aan gemeenten stuurden: voor ieder jaar vroegen we alle draaiboeken van demonstraties die in één bepaalde maand plaatsvonden. Daarnaast vroegen we bij iedere regionale eenheid de draaiboeken op van een aantal specifiek genoemde demonstraties, die buiten de bovengenoemde selectie vielen. Veel politie-eenheden bleken moeite te hebben draaiboeken terug te vinden in hun archieven. Sommige draaiboeken die we kregen waren incompleet of een conceptversie. Uiteindelijk ontvingen we zeventig SGBO-draaiboeken en 11 TDA-draaiboeken (dat is een organisatiestructuur die lijkt op de SGBO en dient voor iets minder grootschalige gebeurtenissen). Daarnaast ontvingen we SGBO-briefings, evaluaties en informatierapporten. ↩︎
 60. In het SGBO-draaiboek voor de Klimaatstaking van 29 oktober 2019 in Den Haag staat de Wet Mbveo (beter bekend als "de Voetbalwet") als tweede punt genoemd in het juridisch kader, na de Wet openbare manifestaties. ↩︎
 61. In het deeldraaiboek opsporing van een SGBO voor Black Lives Matter-demonstratie in Eindhoven op 6 juni 2020 wordt een lijst wetsartikelen opgesomd die "veelvuldig door voetbalsupporters worden overtreden." Een daarvan is de "verwijderingsplicht voetbalsupporters", waar we hieruit citeren. ↩︎
 62. Het gaat over de (geplande) coronademonstratie van 4 juli 2020 in Utrecht. Het draaiboek met de verwijzing naar hooligans en het verslag van het preventief fouilleren zijn openbaar. ↩︎
 63. Deze documenten zijn openbaar, de verwijzing naar het Zwarte Blok is te vinden in document 21. ↩︎
 64. Dit blijkt uit het proces-verbaal van een aanhouding. Dat er zo goed al niets is gevonden werd later ook bevestigd door de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke. ↩︎
 65. De politie geeft onderaan het stukje tekst over het Zwarte Blok zelf aan dat ze dit hebben overgenomen van Wikipedia. De tekst komt perfect overeen met die op de Wikipediapagina. ↩︎
 66. Platform Investico was als pers aanwezig bij deze demonstratie, die op 5 november 2022 plaatsvond. Naderhand vertelden drie demonstranten ons hoe ze op basis van een "smoelenboek" werden geïdentificeerd. ↩︎
 67. Platform Investico was als pers aanwezig bij de demonstraties van 28 januari 2023 en 11 maart 2023. Na afloop van de blokkade van 28 januari werd ons vanuit organisator Extinction Rebellion bevestigd dat er een "smoelenboek" werd gebruikt. ↩︎
 68. Op 13 maart 2023 reageert de politie schriftelijk op een vraag van Platform Investico over het gebruik van "smoelenboeken" bij demonstraties. "Het smoelenboek richt zich op bekende en notoire verstoorders en kan zich ook richten op tegenstanders van de demonstratie, alles ter voorkoming van ernstige verstoring van de openbare orde. Daarmee wordt ieders recht van demonstratie gewaarborgd. Smoelenboeken worden na de demonstratie vernietigd." ↩︎
 69. In de SGBO-draaiboeken die Platform Investico via Woo-verzoeken ontving, verwijst de politie naar naar "camerabeelden", "cameratoezicht", "bodycams", "videovoertuig", "GMC en VSA camera’s" (een soort boordcamera’s) en "drones". ↩︎
 70. Op 13 maart 2023 reageert de politie schriftelijk op een vraag van Platform Investico naar het gebruik van automatische nummerplaatherkenning. "De politie zou bijvoorbeeld nummerplaten van notoire plegers van ernstige verstoring van de openbare orde in een referentielijst kunnen opnemen om voorafgaand aan de demonstratie te kunnen interveniëren. In samenspraak met de officier van justitie wordt bepaald welke kentekens in de ANPR mogen en onder welke voorwaarden." Tijdens interviews bevestigen meerdere agenten het gebruik van automatisch nummerplaatherkenning in de context van demonstraties. ↩︎
 71. Dit vertellen meerdere demonstranten ons wanneer we met hen door het overzicht lopen van de keren dat de politie hun BRP-gegevens opvroeg. ↩︎
 72. Uit een interview met Leo de Haan op 12 januari 2023. ↩︎
 73. Kamerbrief, ‘Antwoorden op Kamervragen over bericht buitensporig vaak inzage persoonsgegevens slachtoffers toeslagenschandaal’, 30 januari 2023. ↩︎
 74. Volgens de wet BRP moet het mogelijk zijn om een goed leesbaar overzicht te ontvangen waarin je ziet welke instanties je gegevens hebben gekregen. Tot 7 januari 2021 kon je een overzicht aanvragen bij de RvIG, maar dat was heel onoverzichtelijk. Sinds 7 januari 2021 kun je direct bij de gemeente een goed leesbaar overzicht opvragen. En sinds 4 maart 2022 kun je online op mijn.overheid.nl een soort voorproefje krijgen: je ziet dan een selectie van instanties die de afgelopen zes maanden gegevens verstrekt kregen uit de BRP. ↩︎
 75. We ontvingen in totaal meer dan 68 dossiers op onze oproep, maar namen alleen die dossiers mee waarbij de demonstranten in staat bleken toe te lichten wanneer ze demonstreerden, of en wanneer ze werden gearresteerd en of dat strafrechtelijke gevolgen had. Aan het onderzoek deden 46 demonstranten van Extinction Rebellion mee, 3 coronademonstranten, 6 woonprotestdemonstranten, 3 Kick Out Zwarte Piet-demonstranten, en nog 10 andere demonstranten die aan verschillende links-georiënteerde demonstraties meededen, bijvoorbeeld tegen racisme, fascisme en asielbeleid. ↩︎
 76. 39 van de 67 mensen zijn vaker dan 100 keer opgevraagd sinds ze begonnen met demonstreren. Bij 14 van hen kunnen we niet vergelijken hoe vaak ze werden opgevraagd voor demonstreren. Bij 16 van hen werden gegevens, voordat ze begonnen met demonstreren, minder dan 10 keer opgevraagd (in de hele periode vanaf 2013). Bij 6 van hen werden gegevens, voordat ze begonnen met demonstreren, tussen de 10 en 30 keer opgevraagd. Bij 2 mensen gebeurde dat vaker: 1 persoon 62 keer tussen 2013 en 2020 (en sinds begin demonstreren in 2020 166 keer, 9 arrestaties) , 1 persoon 40 keer tussen 2013 en 2018 (en sinds begin demonstreren in 2018 155 keer, 1 anonieme arrestatie). Voordat mensen beginnen met demonstreren zien we bijvoorbeeld dat ze worden opgevraagd als ze een fietsboete krijgen, als ze hun portemonnee zijn verloren of als ze aangifte doen. Enkele keren komen verstrekkingen overeen met data waarop een internationale reis werd gemaakt. ↩︎
 77. 24 mensen zijn ooit strafrechtelijk vervolgd. De zwaarste uitkomst van deze gevallen was "schuldig zonder straf". De overige 44 zijn nooit vervolgd. ↩︎
 78. Tien demonstranten zijn nooit gearresteerd op een demonstratie. Zeven van hen werden toch meer dan vijftig keer opgevraagd sinds het moment dat ze begonnen met demonstreren (55 keer; 61 keer; 76 keer; 122 keer; 159 keer; 197 keer; 331 keer). ↩︎
 79. Bij 35 mensen werden gegevens opgevraagd op het moment dat ze een ID-bewijs lieten zien aan de politie tijdens een demonstratie. ↩︎
 80. We hebben bij iedereen geteld op hoeveel verschillende dagen ze zijn opgevraagd vanaf het moment dat ze begonnen met demonstreren, en die aantallen zijn vaak veel hoger dan de keren dat mensen daadwerkelijk gingen demonstreren (bij 16 mensen 10 dagen of minder, 9 mensen tussen 11 en 20, 9 mensen tussen 21 en 30, 8 mensen tussen 31 en 40, 7 mensen tussen 41 en 50, 8 mensen tussen 51 en 70, 5 mensen tussen 71 en 80, 9 mensen 100 of meer). ↩︎
 81. De politie reageerde op 7 maart 2023 op onze vragen. ↩︎
 82. De volledige naam van deze bron is bij de hoofdredactie bekend. ↩︎
 83. Telefonisch interview met deze politiemedewerker op 25 januari 2023. Haar naam is bekend bij de hoofdredactie. ↩︎
 84. Telefonisch gesprek met een woordvoerder op 1 februari 2023. ↩︎
 85. Uit een interview met Marc Schuilenburg op 7 maart 2023. ↩︎
 86. Uit een interview met Bart Schermer op 13 februari 2023. ↩︎
 87. Bij vier mensen zien we in hun BRP-overzicht de instantie: ‘Min. van JenV/Justitiële Informatiedienst/Taken inzake casus-overleggen (700003)’. In de toelichting van deze instanties staat: "De Justitiële informatiedienst (Justid) is een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Justid beheert het Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem (GCOS) dat wordt gebruikt in veiligheidshuizen. In de veiligheidshuizen werken partners uit de strafrechtketen, de zorgketen en gemeenten samen. Bijvoorbeeld politie, maatschappelijk werk, reclassering en blijf van mijn lijf huizen. GCOS ondersteunt het overleg waarbij de partners bij elkaar komen om de situatie van een persoon of personen met elkaar te bespreken. Justid vraagt op het moment dat dit nodig is tijdens het overleg gegevens op uit verschillende systemen, waaronder de BRP. Zo is de nodige informatie op één plek aanwezig en kan sneller de juiste aanpak worden bepaald." Van deze vier heeft een eerste persoon (Lucas Winnips) een brief gekregen van het Veiligheidshuis (in ons bezit), een tweede persoon (Laura ten Brink) heeft bezoek gekregen van een psycholoog van een veiligheidshuis (de naam van de psycholoog is bij ons bekend), een derde persoon (Marisella de Cuba) werd nooit op de hoogte gesteld, maar de manager van het veiligheidshuis in kwestie heeft telefonisch bevestigd dat ze in het veiligheidshuis besproken is in het kader van extremisme en radicalisering. Een vierde persoon wil anoniem blijven en is nooit op de hoogte gesteld, maar staat wel in het systeem. ↩︎
 88. Infographic op de website van de Nederlandse zorg- en veiligheidshuizen. ↩︎
 89. Op 25 mei 2020 kwam Marisella de Cuba op verhoor bij de politie in Hoorn na een stoepkrijtactie op 1 mei 2020. Op 28 mei 2020 staat het Veiligheidshuis in haar BRP-dossier. ↩︎
 90. Laura ten Brink interviewen we zowel op 3 januari als op 2 februari 2023. ↩︎
 91. Laura ten Brink vertelt ons op 2 februari 2023 dat ze haar arrestaties heeft bijgehouden. Ze is dan 34 keer gearresteerd. ↩︎
 92. De naam van de agent is bij de redactie bekend. Op de Linkedinpagina van deze agent staat als functie: "Operationeel expert diversiteit / politie-islamoloog". ↩︎
 93. ’Dit ↩︎
 94. Inspectie Justitie en Veiligheid, Rapport ‘Onderzoek naar de taakuitvoering bij de Landelijke Eenheid’. Deelonderzoek 2: het cluster Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER-cluster), pagina 10, oktober 2021. ↩︎
 95. Een citaat uit een registratie die een van de demonstranten inzag: "De personen en organisaties worden in de systemen gemonitord door info-cel CTER en de landelijke eenheid CTER. U wordt verzocht bij controle zoveel mogelijk informatie over de personen, de omstandigheden etc te muteren in BVH met de code CTER." ↩︎
 96. Uit een interview met "de kastelein" op 31 januari 2023. Zijn naam is bekend bij de hoofdredactie. ↩︎
 97. Schriftelijke reactie van de politie op 13 maart 2023. ↩︎
 98. Strategisch akkoord voor kabinet CDA, LPF, VVD, Werken aan vertrouwen, een kwestie van aanpakken, pagina 3, 3 juli 2002. ↩︎
 99. Als de bewindslieden van het kabinet Balkenende I samen met de toenmalige koningin Beatrix op de trappen van paleis Huis ten Bosch staan voor de traditionele bordesfoto, duikt plots een demonstrant op. Op zijn spandoek staat: "de milieuminister meldt zich". Twintig jaar later schopt de demonstrant het tot Kamerlid: Joris Thijssen (PvdA). ↩︎
 100. Uit een interview met Marc Schuilenburg op 13 januari 2023. ↩︎
 101. Vakbond Boa ACP, Geschiedenis van de boa. ↩︎
 102. Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht ter regeling van de bevoegdheid van de burgemeester en de bevoegdheid van de officier van justitie tot het treffen van maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme, ernstige overlast of ernstig belastend gedrag jegens personen of goederen. ↩︎
 103. Wet van 21 mei 2014 tot wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden). ↩︎
 104. Uit een interview met Marc Schuilenburg op 13 januari 2023. ↩︎
 105. Een van de vlaggenschepen van het kabinet Rutte I (VVD, CDA en gedoogsteun van de PVV) was de optuiging van het nieuwe Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor werd het Directoraat-Generaal "Veiligheid", dat de politie behelst, verschoven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken naar het nieuwe "V&J". Sindsdien vallen het OM en de politie dus onder de verantwoordelijkheid van dezelfde minister, dat is in 2010 Ivo Opstelten. In 2017 wijzigde het kabinet Rutte III de naam van het ministerie naar Justitie en Veiligheid. ↩︎
 106. Vrije Universiteit, Politiegeweld in zicht: Naar een visie op de hantering van het politiële, pagina 10, oktober 2018. ↩︎
 107. Twitter.com, 22 november 2022. ↩︎
 108. Onder de opeenvolgende VVD-ministers Ivo Opstelten en Ard van der Steur werd de stelselherziening op poten gezet, bestaande uit een wijziging van de Ambtsinstructie van agenten en de Wet geweldsaanwending. De nieuwe Ambtsinstructie trad in werking in twee delen: in 2020 en 2022. In 2021 werd de Wet geweldsaanwending aangenomen. Kamerbrief, introductie stelselherziening door Ivo Opstelten, 17 juni 2013 . ↩︎
 109. Uit een interview met Jaap Timmer op 15 november 2022. ↩︎
 110. Jaarverantwoording Politie 2021, pagina 106, 2021. ↩︎
 111. Verenigde Naties, Communication report and search of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 29 maart 2022. ↩︎
 112. Uit een interview met Otto Adang op 22 december. ↩︎
 113. Uit een interview met Joost Valk op 11 november 2022. ↩︎
 114. Er staan verschillende filmpjes online waarop deze situatie is te zien. ↩︎
 115. Uit een interview met Tim Verbij op 6 januari 2023. ↩︎
 116. De doktersverklaring van Tim Verbij is in handen van Platform Investico. ↩︎
 117. Twitter, Nils Melzer, 3 januari 2022. ↩︎
 118. De Volkskrant, VN-rapporteur martelingen hekelt politiegeweld bij Nederlandse coronaprotesten: ‘Walgelijk en barbaars’, 4 januari 2022. ↩︎
 119. Investico bezocht de tentoonstelling MensenWerk op 26 januari 2023 en sprak daar met coördinator Gerdo Elzinga. ↩︎
 120. Kerncijfers politie bij het tweede Halfjaarbericht 2021 ↩︎
 121. Uit interview met Leo de Haan op 12 januari 2023 ↩︎
 122. Jaarverantwoording politie 2021 ↩︎
 123. Uit interviews met verschillende leden van Extinction Rebellion. ↩︎
 124. We spraken op 23 november 2022 met Bjeno Vlot tijdens een legal training die XR voor Investico organiseerde. ↩︎
 125. Demonstranten hebben geen toestemming nodig om te demonstreren, wel moeten ze hun protest aanmelden bij de gemeente. De termijn voor het indienen van een kennisgeving verschilt per gemeente. ↩︎
 126. In de zaak Bukta: 17 juli 2007, appl. nr. 25691/04, r.o. 36 ↩︎
 127. Dit blijkt eveneens uit de database die we aanlegden met behulp van openbare bronnen. Zie achtergronddocument van Platform Investico, dat onderaan deze pagina downloadbaar is. ↩︎
 128. Uit interview met Jos Wienen op 1 februari 2023, bevestigd door een demonstrant, waarbij Investico ook beslag kon leggen op het gebiedsverbod. ↩︎
 129. Zie bijvoorbeeld "Handelingskader aanpak ongeregeldheden rondom betaald voetbalwedstrijden voor gemeenten" van de KNVB. ↩︎
 130. Burgemeester verbiedt demonstreren in Stadshart per direct: ‘Dat wil ik gewoon niet hebben’, Algemeen Dagblad (23 november 2022). ↩︎
 131. Niet demonstreren in het Stadshart? ‘Dit verbod gaat veel te ver’, Algemeen Dagblad (1 december 2022). ↩︎
 132. Uit een interview met Anne Hofstede op 26 januari 2023. ↩︎
 133. De info uit deze paragraaf komt uit het strafdossier rond de opruiingszaak en is in handen van Investico. ↩︎
 134. Uit een interview Lodewijk van Zwieten op 27 februari 2023. ↩︎
 135. Platform Investico was aanwezig bij de rechtszaak op 25 november 2022 in de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht. ↩︎
 136. Zie Rechtspraak.nl: "Vrijspraak voor actievoerders Ministerie van Economische zaken en Klimaat". ↩︎
 137. De Volkskrant,"Gevangenisstraf voor activisten die Meisje met de parel besmeurden", 2 november 2022. ↩︎
 138. Het Parool, "Vier Extinction Rebellion-demonstranten vrijgesproken", Het Parool, 23 oktober 2020. ↩︎
 139. Via de financiële afdeling van Extinction Rebellion (15 maart 2023). ↩︎
 140. Dat blijkt uit een inventarisatie van rechtszaken van XR door middel van krantenartikelen. ↩︎
 141. Veel coronademonstranten die een noodbevel om het Museumplein te verlaten negeerden, kregen bijvoorbeeld zo’n strafbeschikking. ↩︎
 142. Alleen bij een strafbeschikking lager dan 130 euro, volgt geen strafblad. ↩︎
 143. Het OM gaf meerdere actievoerders een voorwaardelijk sepot bij een demonstratie op 28 mei 2022 aan het Tropenmuseum. De documenten zijn in handen van Investico. De actievoerder die we citeren was daar aanwezig. ↩︎
 144. Uit een interview met Ruben Schilt op 31 oktober 2022. ↩︎
 145. In de jaarverslagen van de klachtencommissies staat dat agent en klager - in de regel - in elkaars aanwezigheid moeten worden gehoord. Bijvoorbeeld in het verslag van de commissie van Midden-Nederland. ↩︎
 146. De getuigenis van de agenten staat in het verslag van de hoorzitting, in handen van Platform Investico. ↩︎
 147. Het document met de uitspraak van de politiechef is in handen van Platform Investico. ↩︎
 148. Het doel van de klachtbehandeling is, naast advisering van de politiechef, het zorgdragen voor het herstel van vertrouwen en verbinding tussen burger en politie, staat in de rapporten van klachtencommissies. ↩︎
 149. De politie stelt zich in de klachtenprocedure maar ‘weinig reflexief op’ en zegt te vaak ‘hoe het zit’, schreef de Nationale ombudsman in 2021 in een rapport. ↩︎
 150. Uit een interview met Tim Verbij op 6 januari 2023, bevestigd door zijn advocaat op 19 januari 2023. ↩︎
 151. Uit een interview met Femke Halsema op 16 februari 2023. ↩︎
 152. Uit een interview met Ahmed Aboutaleb op 15 februari 2023. ↩︎
 153. Uit een interview met Jan van Zanen op 28 februari 2023. ↩︎
 154. Uit een interview met Joost Valk op 10 maart 2023. ↩︎
 155. Uit een interview met Berend Roorda op 10 maart 2023. ↩︎
 156. Uit een interview met Ruben Schilt op 13 februari 2023. ↩︎
 157. Logistieke hotspot DocksNLD2 komt plots op andere plek: boeren moeten uitgekocht worden, De Gelderlander, 3 december 2020

  ↩︎

 158. Data achter Landscapes of Trade van promovendus Merten Nefs

  ↩︎

 159. Schiphol is in totaal 27.870.000 vierkante meter of 27,8 vierkante kilometer. Bron: https://nieuws.schiphol.nl/hoe-groot-is-schiphol-eigenlijk/

  ↩︎

 160. Op basis van data uit Landscapes of Trade: 2000-2010: 3543 m², 2011-2021: 6922 m² (gemiddelde van zowel grote als kleine distributiecentra).

  ↩︎

 161. Merten Nefs en Tom Daamen. Behind the Big Box: understanding the planning-development dialectic of large distribution centres in Europe. European Planning Studies (2022), 16

  ↩︎

 162. RTV Rijnmond, Omstreden distributiecentrum op Landtong komt er toch niet, 11 juli 2019.

  ↩︎

 163. College van Rijksadviseurs, De verdozing van het Nederlandse landschap , 10 april 2019.

  ↩︎

 164. NRC, Noord-Brabant sluit achterdeur voor bouw distributiecentra, 3 februari 2022.

  ↩︎

 165. Overheid, Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde 1995–1996

  ↩︎

 166. NRC Handelsblad, Inhaalplan voor infrastructuur vergt 55 miljard, 30 oktober 1992.

  ↩︎

 167. Centraal Planbureau, Nederland is nog niet af (2016), pagina 3

  ↩︎

 168. Nefs, Landscapes of Trade

  ↩︎

 169. Nefs, Landscapes of Trade

  ↩︎

 170. Bouwtekeningen van de Primark in Roosendaal, in handen van Platform Investico

  ↩︎

 171. Berekend aan de hand van de omtrek van het distributiecentrum van de Primark in Roosendaal en de gemiddelde wandelsnelheid van 5 km/uur.

  ↩︎

 172. Brief van de Commissie voor bezwaarschriften, in handen van Platform Investico

  ↩︎

 173. Brief met rechterlijke uitspraak in handen van Platform Investico

  ↩︎

 174. Bestemmingsplan Borchwerf IV

  ↩︎

 175. Notulen van raadsvergadering in handen van Platform Investico, foto in artikel illustreert ook dat er een vrachtwagenverbod is.

  ↩︎

 176. JLL, LCP verhuurt Campus A58 in Roosendaal, 27 december 2021

  ↩︎

 177. Informatiebord bij de gedenkkapel, foto in handen van Platform Investico

  ↩︎

 178. De Gelderlander, Nóg meer grond nodig voor DocksNLD2 zodat arbeidsmigranten er kunnen wonen, 28 augustus 2021

  ↩︎

 179. Raad van State, ECLI:NL:RVS:2019:722, 6 maart 2019

  ↩︎

 180. Quote, Quote 500-lid David Hart is blij met nieuwe privéjet: Dit is een droompje, 26 januari 2021

  ↩︎

 181. NRC, Wie zich ergert aan de verdozing van Nederland, kan het beste bij zichzelf beginnen, 7 januari 2022

  ↩︎

 182. Directeur van Nederland Distributieland zegt 10% in interview. 30% komt uit gesprek en inzage van database van STEC Groep.

  ↩︎

 183. Invest in Holland, pagina 13

  ↩︎

 184. Invest in Holland, pagina 13

  ↩︎

 185. Menukaart Nederland Distributieland (fact finding trips)

  ↩︎

 186. Holland International Distribution Council: Limited space, Attractive tax benefits, Best Gateway To Europe

  ↩︎

 187. Holland International Distribution Council: Lonen concurrerend, Vakbond, Flexibele arbeidswetgeving

  ↩︎

 188. Holland International Distribution Council: VAT deferment and fiscal representation

  ↩︎

 189. SEOR, Evaluatie van de NFIA 2010-2018 5 maart 2020

  ↩︎

 190. Beeldregieplan Trade Port Noord, pagina 18

  ↩︎

 191. Kaart oude gemeente Grubbenvorst, interview met Henk den Mulder (vanaf minuut 12)

  ↩︎

 192. Eigen waarneming en bouwtekeningen in handen van Platform Investico

  ↩︎

 193. Memorie van toelichting - Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet), 15 september 2009

  ↩︎

 194. Twitter, Elon Musk

  ↩︎

 195. TopDutch

  ↩︎

 196. Dagblad van het Noorden, Emmen loopt Tesla mis: Een beetje het Joop Zoetemelk-gevoel, 13 november 2019

  ↩︎

 197. Dagblad van het Noorden, Ontwikkelaar wil groot distributiecentrum bouwen op Bedrijvenpark A37 bij Emmen, komst nieuwe bedrijven levert 300 arbeidsplaatsen op, 11 maart 2022

  ↩︎

 198. Schattingen op basis van cijfers NBBU, KBA Nijmegen en CBS; bevestigd in diverse gesprekken

  ↩︎

 199. Logistiek.nl, Inditex: Lelystad krijgt geen invasie van Spaans magazijnpersoneel,

  ↩︎

 200. Brabants Dagblad, Arbeidsmigranten in Roosendaal moeten zich gaan gedragen, 14 september 2017

  ↩︎

 201. Logistiek.nl, Brunssum mogelijke vestigingslocatie Europees DC woongigant JSYK. (laatste alinea)

  ↩︎

 202. Parlement.com, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

  ↩︎

 203. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Antwoorden op kamervragen over zonnepanelen op daken, 22 november 2021.

  ↩︎

 204. BCI Global, Webinar: Logistics Real Estate Perspectives 2022, 28 januari 2022

  ↩︎

 205. BCI Global, Toegevoegde waarde logistiek naar bijna 31 miljard euro, 17 december 2020

  ↩︎

 206. Onderzoeken van Buck en Stec komen het meest terug in het debat over de logistieke sector en ze bedienen allebei zowel overheid als bedrijfsleven

  ↩︎

 207. Planbureau voor de Leefomgeving, Rapport De Bedrijfslocatiemonitor (2007) en interview met auteur Michel Traa van PBL.

  ↩︎

 208. Bouwtekeningen Panattoni in handen van Platform Investico

  ↩︎

 209. Vergunningsaanvraag voor bouw van distributiecentrum in handen van Platform Investico

  ↩︎

 210. College van Rijksadviseurs, De Verdozing van het Nederlandse Landschap, 10 april 2019; Planbureau voor de Leefomgeving, Zorg voor landschap, 2019.

  ↩︎

 211. Regeerakkoord 2021-2025, pagina 17

  ↩︎

 212. De Volkskrant, De verdozing van het Nederlandse landschap,18 mei 2018

  ↩︎

 213. Eindhovens Dagblad, Drie grote distributiecentra gepland op bedrijventerrein Eeneind-West in Nuenen, 13 augustus 2021

  ↩︎

 214. Reformatorisch Dagblad, 3 juni 2019

  ↩︎

 215. Onderzoek van het CBS naar religie in Nederland, 18 december 2020

  ↩︎

 216. Trouw, 15 juni 2020

  ↩︎

 217. Gert-Jan Segers (CU) te gast bij talkshow M, 21 januari 2021

  ↩︎

 218. Via het actief buitenlands beleid zet Nederland zich in voor universele mensenrechten, in het bijzonder voor kwetsbare groepen zoals christenen en LHBTIs. Daartoe wordt binnen de begroting het mensenrechtenfonds opgehoogd - regeerakkoord 2017-2021

  ↩︎

 219. CU, SGP en CDA spreken over christenvervolging in het Reformatorisch Dagblad, 16 mei 2019

  ↩︎

 220. Pro-Livestream van de Mars voor het Leven, 14 november 2020

  ↩︎

 221. Gesprek met Hendrika, 14 november 2020

  ↩︎

 222. Medicamenteuze abortus is mogelijk tot negen weken. De behandeling bestaat uit twee fases, 48 uur na elkaar, zoals beschreven op de informatiepagina van Fiom, kenniscentrum voor ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen

  ↩︎

 223. Trouw, 22 juni 2019

  ↩︎

 224. De Nederlandse Patienten Vereniging heeft een duidelijk anti-abortuskarakter, en heeft als een van de drie belangrijkste doelen om op dit punt aan beleidsbeinvloedsng te doen

  ↩︎

 225. Overzicht van het ministerie van Volksgezondheid met organisaties die een instellingssubsidie voor patiëntenverenigingen ontvangen, 4 maart 2021

  ↩︎

 226. De NPV neemt deel aan de embryodialogen van minister De Jonge, over onder andere de mogelijkheid van het wijzigen van dna van embryos en stamcelonderzoek met embryos, 17 juli 2020. Daarnaast neemt de NPV deel in de coalitie Van Betekenis tot het Einde over het levenseinde , en stelt zich de bescherming van het leven tot doel via beleidsbeinvloeding, onder andere door deelname aan dit soort overleggen, zie gearchiveerde versie van de (recent aangepaste) NPV-website over beleidsbeïnvloeding, archiefversie van 30 oktober 2020

  ↩︎

 227. Interview met Diederik van Dijk, 27 januari 2021

  ↩︎

 228. Diederik van Dijk is sinds 9 juni 2015 lid van de SGP-fractie in de Eerste Kamer

  ↩︎

 229. Mailwisseling met woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, 2 maart 2021

  ↩︎

 230. In juni 2015 vroeg het ministerie van Justitie en Veiligheid het Humanistisch verbond het voortouw te nemen in het opstellen van een gedragscode ter voorkoming van conversietherapie

  ↩︎

 231. SGP en ChristenUnie protesteerden hiertegen omdat het Humanistisch Verbond niet neutraal zou zijn. De ChristenUnie noemde het vragen van het Humanistisch Verbond ronduit bizar en onacceptabel, zie Reformatorisch Dagblad, 17 juni 2020, en CIP, 12 juni 2020

  ↩︎

 232. De NPV neemt als enige religieuze organisatie deel aan de embryodialogen van minister De Jonge, over onder andere de mogelijkheid van het wijzigen van dna van embryos en stamcelonderzoek met embryos. De overige deelnemers zijn kenniscentra gespecialiseerd in genetische vraagstukken, zie Rijksoverheid, 17 juli 2020

  ↩︎

 233. 5% op basisverzekering, 8% op aanvullend en 8% op tandartsverzekering. Voor de basisverzekering komt dat neer op ongeveer 5 euro per maand, zie hier

  ↩︎

 234. Interview met Abwin Luteijn, 8 januari 2021

  ↩︎

 235. Interview van familietijdschrift Terdege met Abwin Luteijn. De zorgverzekering groeide onder Luteijns bewind van 17.000 leden naar ruim 100.000 leden, 27 januari 2016

  ↩︎

 236. Abortus in een abortuskliniek wordt in Nederland vergoed vanuit de Kaderwet VWS subsidies. Dit geldt niet voor abortus die in het ziekenhuis wordt uitgevoerd: dit kan alleen op medische indicatie en moet dan door de zorgverzekeraar vergoed worden, zie hier

  ↩︎

 237. Abortus, IVF, het spiraaltje (tot 21) en bepaalde plastische chirurgie voor transvrouwen zitten in de basisverzekering, zie Rijksoverheidspagina over abortus en Zorgwijzer

  ↩︎

 238. De leden Van der Vlies en Rouvoet dienen met succes een amendement op de zorgverzekeringswet in waarmee het zorgverzekeringen is toegestaan om bepaalde sterk omstreden behandelingen niet te vergoeden, 1 december 2004. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid laat op 2 maart 2021 weten dat volgens hen Pro Life Zorgverzekeringen de enige verzekering is die van deze mogelijkheid gebruik van maakt.

  ↩︎

 239. Toch samen op het pluche, Reformatorisch Dagblad, 14 oktober 2017 (website niet beschikbaar)

  ↩︎

 240. De Groene Amsterdammer, 22 september 2018

  ↩︎

 241. De Groene Amsterdammer, 13 december 2018

  ↩︎

 242. Amendement van het lid Van der Staaij cs. over het verhogen van de subsidie aan Siriz,

  met mede-indieners van ChristenUnie, PvdA en de VVD, 30 december 2013

  ↩︎

 243. Algemeen overleg Zwangerschap en geboorte, 29 november 2018

  ↩︎

 244. Jaarverslag Siriz over 2019, juli 2020

  ↩︎

 245. Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, welzijn en sport, september 2018

  ↩︎

 246. ZonMw programma: onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap, juni 2019

  ↩︎

 247. ZonMw Subsidieoproep: Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap –programmalijn onderzoek- projectidee, oktober 2019

  ↩︎

 248. ZonMw projectomschrijving Project UP: An etiological study on the clustering of risk factors for Unintended Parenthood (UP)

  ↩︎

 249. Van Ditzhuijzen, J., Van Nijnatten, C., De Graaf, R., Ten Have, M., & Vollebergh, W. (2016). Abortus en psychische gezondheid. Een longitudinale cohortstudie naar vrouwen die een abortus meemaken. Universiteit van Utrecht. Trimbos-instituut. ZonMW

  ↩︎

 250. Verslag van een schriftelijk overleg Zorg rond zwangerschap en geboorte, 28 februari 2017

  ↩︎

 251. NPO Radio1 Dit is de dag, 15 november 2019

  ↩︎

 252. Hart van Nederland, 15 november 2019

  ↩︎

 253. Muis, Q., Sieben, I., Reeskens, T., & Halman, L. (2019). Seksueel-ethische permissiviteit: Trends in Nederland 1981-2017. Mens en Maatschappij, 94(4), 429-458

  ↩︎

 254. Opiniestuk van Kees van der Staaij in NRC, 9 februari 2021

  ↩︎

 255. Interview met Quita Muis, 12 januari 2021

  ↩︎

 256. Gearchiveerde versie van abortuspilstop.nl, 3 november 2020

  ↩︎

 257. Gearchiveerde versie van abortuspilstop.nl, 3 november 2020

  ↩︎

 258. Annals of Pharmacotherapy, 2012

  ↩︎

 259. Guardian, 25 juli 2019

  ↩︎

 260. NPR, 5 december 2019

  ↩︎

 261. Guttmacher Institute, 1 maart 2021, NBC News, 4 oktober 2019, New England Journal of Medicine, oktober 2018

  ↩︎

 262. Nederlands Huisartsen Genootschap, januari 2018

  ↩︎

 263. Interview met Wilco Kodde, 17 december 2020

  ↩︎

 264. ProLife Europe

  ↩︎

 265. The Hill, 26 mei 2020; ProPublica, 18 april 2019; Transparency International Nederland, 9 mei 2017; Nextens, 10 januari 2020

  ↩︎

 266. Jaarverslagen Siriz & Nederlandse Patienten Vereniging van de jaren 2010 - 2019

  ↩︎

 267. European Parliamentary Forum on Population & Development, mei 2020

  ↩︎

 268. Zo blijkt uit gelekte documentatie van meerdere strategic summits, in handen van Investico

  ↩︎

 269. Het manifest wordt al sinds 2014 gehost op de blog van Agenda Europe. Een Roemeense vertaling van de gehele tekst verscheen evenwel op de website van Pro Vita Bucarest, een partnerorganisatie van ECPM waarvan het hoofd, Bogdan Stanciu, in opspraak is geraakt na samenwerking met neofascistische organisaties

  ↩︎

 270. De ChristenUnie is een stichtend lid en tevens verantwoordelijk voor ECPM als geregistreerd bedrijf in de KvK: de Europartij staat als een van de weinigen buiten Brussel ingeschreven, namelijk op het secretariaat van de ChristenUnie in Amersfoort

  ↩︎

 271. Opnames van lezingen, dinertoespraken en documentatie van mail- en deelnemerslijsten zijn in 2016 verkregen door een undercoveractie van een Poolse journalist. Deze documentatie is in december 2020 aan Investico verstrekt

  ↩︎

 272. Van Doesburg was van 2005 tot 2012 Manager (South) East Europe voor ECPM, waarna hij als Director European Affairs verderging voor de organisatie

  ↩︎

 273. The regulations governing political parties and rules regarding their funding at European level uit het online wetboek van de Europese Unie, Eur-Lex

  ↩︎

 274. Jaarboek van ECPM uit 2008, beschrijft de Oost-Europese landen die Van Doesburg bezocht

  ↩︎

 275. Conceptualizing Party Representation of Ethnic Minorities in Central and Eastern Europe: A Typology of Ethnic Minority Parties van Nedelcu & DeBarbeleben, uit East European Politics and Societies: and Cultures

  ↩︎

 276. Slovenian legislative system for minority protection van Petricusic

  ↩︎

 277. Website van de Bulgaarse Unie in Banat-Roemenië

  ↩︎

 278. Reserved Seats in National Legislatures: A Research Note, van Reynolds in Legislative Studies Quarterly.

  ↩︎

 279. Jaarboek ECPM uit 2008

  ↩︎

 280. Jaarboek ECPM uit 2010

  ↩︎

 281. Lijst met lidpartijen ten tijde van certificatie uit de jaarrekening van ECPM uit 2010

  ↩︎

 282. Jaarrekening van stichting van ECPM, destijds ECPF en sinds 2017 Sallux geheten

  ↩︎

 283. In 2019 een totaal van €1.338.000, zie hier en hier

  ↩︎

 284. The contribution can be used to meet the expenditure directly linked to the partys statutory objectives, aldus de Autoriteit voor Europese Politieke Partijen; de statuten van de ECPM worden tevens gehost door de Autoriteit

  ↩︎

 285. Heen-en-weer mailwisseling met Leo van Doesburg en directie ECPM, eind januari 2021

  ↩︎

 286. Het neutraal klinkende Political Network for Values heeft meerdere summits georganiseerd, in 2019 sponsorde ECPM de samenkomst in Bogota

  ↩︎

 287. Evenementpagina op website ECPM, verwijderd tussen 9 en 21 februari 2021. ECPM sponsorde ten minste één Reintegrative Therapy®-cursus van de Amerikaanse psycholoog Timothy Long in Bratislava, begin mei 2019. De Facebookpagina van Longs bedrijf host echter nog fotos van het evenement

  ↩︎

 288. Interview met Sophie in t Veld, 2 februari 2021

  ↩︎

 289. Maillijst is onderdeel van de geheime documentatie verkregen via een undercoveractie in 2016 in Warschau

  ↩︎

 290. Mailwisseling met Don Ceder, 29 januari 2021

  ↩︎

 291. Website van ADF International

  ↩︎

 292. Website van ADF International; Media Matters, 14 mei 2019; Rewire News Group, 13 mei 2014

  ↩︎

 293. Southern Poverty Law Center

  ↩︎

 294. Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Case of Religious Community of Jehovahs Witnesses v. Azerbaijan

  ↩︎

 295. Uitspraak van Rechtbank Noord-Holland, 21 juli 2020; en NH Nieuws: Anti-abortusdemonstranten moeten op afstand blijven van kliniek, 24 juli 2020

  ↩︎

 296. Telefonisch gesprek met Max Vermeij, 25 januari 2021

  ↩︎

 297. Tweet van Max Vermeij, 19 januari 2021

  ↩︎

 298. Interview met Salome van der Wende, 13 januari 2021

  ↩︎

 299. Een aantal Amerikaanse rechtszaken gestart door de Center for Bio-ethical Reform zijn online te vinden: in 2019; in 2008; in 2011; in 2007; in 2011; en een verzameling van vergelijkbare rechtszaken in het Verenigd Koninkrijk staat beschreven in de Health and Human Rights Journal van 2019

  ↩︎

 300. Schoenwolf, G.C., Bleyl, S.B., Brauer, P.R. & Francis-West, P.H. (2009). Larsens human embryology (4th ed.). New York; Edinburgh: Churchill Livingstone. pp 10-11

  ↩︎

 301. Rijksoverheidspagina voor vraag en antwoord over abortus

  ↩︎

 302. Schreeuw om Leven magazine Leef, oktober 2017, pag. 3; AD, 6 september 2017

  ↩︎

 303. Er is Hulp bood op een pagina aan vrouwen met spijt te kunnen helpen om aan een abortuspilstopper te komen, hiervoor moesten ze zo snel mogelijk contact opnemen met de hulplijn. (site offline gehaald maar archiefversie van 15 januari 2021 is nog beschikbaar)

  ↩︎

 304. Mailwisseling met Chris Develing op 22 december 2020

  ↩︎

 305. Pro-Livestream interview met Peter Hildering voor de Mars voor het Leven, 14 november 2020

  ↩︎

 306. De Stentor, 16 januari 2021

  ↩︎

 307. Initiatiefwet Kees van der Staaij, 15 november 2019

  ↩︎

 308. Memorie van toelichting bij initiatiefwet Kees van der Staaij, 15 november 2019, pag. 3

  ↩︎

 309. Washington Post, 29 mei 2019; BBC News, 13 oktober 2020, Supreme justia

  ↩︎

 310. Guttmacher Institute, laatst geüpdatet op 1 maart 2021

  ↩︎

 311. Aankondiging: op 3 februari 2019 treedt de wijziging van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) in werking, 4 februari 2019

  ↩︎

 312. Verzoek bij de Tweede Kamer van mw. Bergkamp m.b.t. geboorteregistratie in de BRP van een levenloos geboren kind, 6 april 2016

  ↩︎

 313. Informatie van het Isala ziekenhuis over verlies van kinderen tijdens en voor de bevalling

  ↩︎

 314. Start van de petitie Ik wil ook in het BRP! die meer dan 82.000 keer werd getekend

  ↩︎

 315. Plenair debat in de Tweede Kamer over de BRP-wetswijziging die als hamerstuk werd aangenomen, 4 oktober 2018

  ↩︎

 316. Mailwisseling met Don Ceder op 02-03-2021

  ↩︎

 317. Te gast bij NPO Radio1: Yara, de vrouw die haar geaborteerde foetus liet inschrijven in het BRP vertelt hoe ze bij Don Ceder terecht kwam, 23 april 2019

  ↩︎

 318. Plenair debat waar Stieneke van der Graaf (CU) benadrukt hoe er geen ondergrens moet zijn aan het inschrijven van een doodgeboren kind, 4 oktober 2018. Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) vanaf 0:16:23

  ↩︎

 319. EO-documentaire NieuwLicht, 22 april 2019

  ↩︎

 320. Mailwisseling met Don Ceder op 02 maart 2021

  ↩︎

 321. Interview door Karlijn Kuijpers met Ardjan Boersma op 25 februari 2021

  ↩︎

 322. Motie van Van Dijk (SGP) en Schalk (SGP)

  over prenatale screening: dit leidt tot abortussen van kinderen die een handicap hebben,

  Overwegende, dat het recht op opnemen van de naam van geaborteerde en levenloos geboren kinderen in de Basisregistratie Personen de bescherming van hun menselijke waardigheid onderstreept, 9 februari 2021

  ↩︎

 323. Plenair debat in de Tweede Kamer over de BRP, 4 oktober 2018

  ↩︎

 324. Interview met Nicole Withuis op 12 januari 2021

  ↩︎

 325. Interviews met Lisette ten Haaf op 03 december 2020 en 02 februari 2021

  ↩︎

 326. Artikel van Lisette ten Haaf in het German Law Journal, 2017

  ↩︎

 327. 1:2 BW nasciturus fictie: Komt het dood ter wereld dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan

  ↩︎

 328. Ingang van de nieuwe wet Verplichte Geestelijk Gezondheidszorg, januari 2020

  ↩︎

 329. 1:2 BW nasciturus fictie: Het kind waarvan een vrouw zwanger is wordt als reeds geboren aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit vordert. Komt het dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan

  ↩︎

 330. Toevoeging van CDA kamerleden ten behoeve van het ongeboren leven, 4 juni 2010, zoek op: ongeboren en CDA

  ↩︎

 331. Wvggz toelichting (ingang januari 2020): Tegelijk verwijst de wet óók expliciet naar de abortuswet, en dat deze niet terzijde kan worden gelegd door verplichte zorg. Zo worden de vrouw haar vrijheden ontnomen ter bescherming van de foetus, totdat zij ervoor kiest om deze te aborteren. Ook: Dwang in de zorg: Toelichting Wet vggz, 2020

  ↩︎

 332. Women on Waves

  ↩︎

 333. Time, 22 september 2020

  ↩︎

 334. Interview met Rebecca Gomperts, 25 januari 2021

  ↩︎

 335. CBS News, 21 mei 2020; Reuters, 19 mei 2020, Rolling Stone, 19 mei 2020

  ↩︎

 336. Social Science & Medicine, maart 2020

  ↩︎

 337. NOS, 15 augustus 2017; Trouw, 20 oktober 2017

  ↩︎

 338. NRC, 30 januari 2021; AD, 15 augustus 2017

  ↩︎

 339. Huidige verkiezingsprogramma van de ChristenUnie

  ↩︎

 340. Bijvoorbeeld Trouw, 10 oktober 2017, NOS 15 augustus, 2017

  ↩︎

 341. Ipsos politieke barometer

  ↩︎

 342. NOS, 21 november 2020

  ↩︎

 343. Volkskrant, 15 februari 2021

  ↩︎

 344. NOS, 21 november 2020

  ↩︎

Artikelen over “Masterclass”