Nieuws

Toename stalbranden: sinds 2012 één miljoen dieren in vlammen op

Megastallen branden relatief vaker af dan reguliere veestallen. Het aantal stalbranden…

In september 2020 gaat de Masterclass van Platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico weer van start. De vacature staat nu open, bekijk haar hier.

De eigen manier van onderzoeksjournalistiek bedrijven bij Investico – de mix van methoden, de inzet van nieuwe technieken, het werken in teamverband, het nastreven van transparantie — vraagt om een specifieke opleiding. Daarom organiseren wij jaarlijks een Masterclass onderzoeksjournalistiek.

Tijdens de masterclass werkt een groep van vier tot vijf deelnemers zes maanden lang gezamenlijk aan een groot onderzoek onder begeleiding van hoofdredacteur Jeroen Trommelen en redacteur Thomas Muntz. De groep krijgt daarnaast les van verschillende gastdocenten en ervaringsdeskundigen.

Deelname aan de masterclass is gratis, maar vraagt van de deelnemers een grote tijdsinvestering. Kandidaten die door Investico zijn geselecteerd, komen in aanmerking om een Beurs Expertisebevordering aan te vragen bij het Fonds Bijzondere Journalistieke projecten in het kader van de Regeling Talentontwikkeling. De beurs bedraagt maximaal 1000 euro per maand. Met deze beurs komt de Masterclass binnen handbereik voor kandidaten voor wie zes maanden onbetaalde scholing anders onbereikbaar zou zijn.

Deelnemers ontvangen een in house opleiding bij Investico met uitvoerige persoonlijke begeleiding, zijn onderzoeker en auteur van een lang diepgravend artikel in De Groene en mogelijke publicaties in dagblad Trouw en ontwikkelen zich tot teamgerichte, gespecialiseerde onderzoeksjournalisten. De masterclass is voor jonge journalisten bovendien de route om vaste, betaalde medewerker te worden bij Investico.

Het programma bevat:

  • een intensief onderzoek, waarbij de nadruk ligt op klassieke & nieuwe (data)-journalistieke methoden & technieken en interpretatieve discussies;
  • begeleiding bij het leren werken in teams;
  • trainingen, bijvoorbeeld in interviewtechnieken of data-analyse;
  • literatuursessies opgezet vanuit verschillende journalistieke tradities, en filosofische en historische teksten;
  • een intensieve schrijffase van ongeveer een maand.

Kandidaten

  • Kandidaten hebben een academische opleiding achter de rug of hebben anderszins ervaring met onderzoek doen;
  • Zijn tussen de twintig en de dertig;
  • Hebben een brede maatschappelijke, economische en historische interesse;

Journalistieke ervaring is geen vereiste. Geïnteresseerden die voldoen aan het profiel en een achtergrond hebben in de exacte wetenschappen of datajournalistiek worden nadrukkelijk aangemoedigd te solliciteren. De Nederlandse onderzoeksjournalistiek heeft behoefte aan talent uit alle maatschappelijke geledingen en diverse culturele achtergronden. Kandidaten met een dergelijk profiel, worden nadrukkelijk aangemoedigd zich te melden.

Masterclass 2020/2021

Ook het komend jaar, van september 2020 tot maart 2021, zal een Masterclass worden gehouden waarvoor maximaal vijf kandidaten zullen worden geselecteerd. De procedure voor selectie, aanmelding en andere voorwaarden zal begin mei 2020 worden bekendgemaakt op deze website en onze sociale media. Tot die tijd zijn we helaas, vanwege onze drukke werkzaamheden, niet in staat om vragen over de Masterclass te beantwoorden.

Voorgaande edities

Sinds 2011, het jaar waarin de masterclass werd opgezet door De Groene Amsterdammer die het initiatief later onderbracht in de onafhankelijke Stichting De Onderzoeksredactie (nu Investico) zijn tien masterclasses georganiseerd. De groepen deden onderzoek naar de overheidssteun aan het betaald voetbal, de onzichtbare macht van het adviesbureau McKinsey, de toenemende bedreiging van de privacy op de werkvloer, de fossiele Nederlandse energiepolitiek, de misstanden bij woningcorporaties, de macht en onmacht van de zorgverzekeraars en de nevenfuncties van alle 5800 Nederlandse hooglerarende, getiteld Ondernemende professoren. In 2016 bracht de masterclass een onderzoek naar de onmogelijke spagaat van de AFM Het toezichtsprookje. Deze productie werd genomineerd voor de aanmoedigingsprijs van de Loep, de prijs voor onderzoeksjournalistiek van de Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek VVOJ. In maart 2017 verscheen het onderzoek naar het duurzame imago van multinational Unilever. In 2018 richtte de Masterclass zich op moderne slavernij en uitbuiting in Nederland. De masterclass van 2018-2019 deed onderzoek naar de manipulatie van de criminaliteitscijfers door de Nederlandse politie. En de jongste publicatie handelde over het toenemend aantal stalbranden.

De dossiers oogsten veel lof van lezers, betrokkenen, en collega-journalisten. De jury van De Loep, schreef naar aanleiding van de nominatie van onze energieonderzoekers in 2013: ‘De jury was onder de indruk van de kwaliteit van die producties, vooral omdat ze over een zó breed terrein journalistieke research konden doen dat ze complexe onderwerpen uitstekend in beeld konden krijgen. Het is te hopen dat er voor dit type onderzoeksjournalistieke samenwerking blijvend financiële middelen beschikbaar zullen komen, want de resultaten zijn meer dan veelbelovend.’

Publicaties

Nieuws

Toename stalbranden: sinds 2012 één miljoen dieren in vlammen op

Megastallen branden relatief vaker af dan reguliere veestallen. Het aantal stalbranden…

HH-Laurens-van-Putten-87819478-copy

Nieuws

Teruglezen: Politie manipuleert misdaadcijfers, zeggen agenten zelf

De politie manipuleert de registratie van criminaliteit en opgeloste misdaden

Longread

‘Ik had mijn eigen huid in mijn handen’

Duizenden arbeidsmigranten werken in Nederland onder ellendige omstandigheden.

HH-14476965_1

Onderdeel van dossier

Bedrijfsleven

Unilever wordt geprezen als onbetwiste duurzaamheidskampioen. Volgens topman Paul Polman…

afm Kamagurka

Longread

Het toezichtsprookje

De crisis lijkt voorbij. Strenge regels en daadkrachtige toezichthouders moeten de burger…

Groene_OP__2321000 (1)

Longread

Ondernemende professoren: nevenfuncties van hoogleraren leiden tot belangenverstrengeling

De ivoren toren hebben ze verlaten. Maar wat voeren Nederlandse hoogleraren buiten de…

CF013904-AMC2011-WimKlerkx—spread

Longread

Het zorgkostendebacle

Acht jaar geleden kregen de zorgverzekeraars de regie over de gezondheidszorg. Het…

03584005cropheader

Longread

Tucht van staat noch markt

De privatisering van de woningcorporaties in de jaren negentig heeft geleid tot…

lvgk-groot

Longread

Nog een eeuw fossiel

De Nederlandse overheid is in wezen niet geïnteresseerd in duurzame energie. Men praat…

chris-davis-9963

Longread

Werken in een glazen huis

Werkgevers breken kluisjes van hun personeel open, medische gegevens zijn niet langer…

omslag22

Longread

McKinsey, handelaar in bedrijfsgevoelige informatie

McKinsey & Company presenteert zich als de nummer één van de adviesbureaus.…

voetbalfraude

Longread

Creatief met staatssteun

De overheid heeft de afgelopen vijftien jaar meer dan een miljard euro bijgedragen aan…

Artikelen over “Masterclass”