zwart-loepje

Commentaar

Hoe dichtbij zijn arbeidsuitbuiting en moderne slavernij?

Het Investico Masterclass-verhaal 2017-2018

De eigen manier van onderzoeksjournalistiek bedrijven bij Investico – de mix van methoden, de inzet van nieuwe technieken, het werken in teamverband, het nastreven van transparantie — vraagt om een specifieke opleiding. Daarom organiseren wij jaarlijks een Masterclass onderzoeksjournalistiek.

Tijdens de masterclass werkt een groep van vier tot vijf deelnemers vijf maanden lang gezamenlijk aan een groot onderzoek onder begeleiding van hoofdredacteur Jeroen Trommelen en redacteur Thomas Muntz. De groep krijgt daarnaast les van verschillende gastdocenten en ervaringsdeskundigen.

De masterclass begint jaarlijks in september. In mei wordt een oproep geplaatst voor nieuwe deelnemers. Reageren op de oproep kon tot en met 1 juni 2018.

Deelname aan de masterclass is gratis, maar vraagt van de deelnemers een grote tijdsinvestering. Deelnemers ontvangen een in house opleiding bij Investico met uitvoerige persoonlijke begeleiding, zijn onderzoeker en auteur van een lang diepgravend artikel in De Groene en mogelijke publicaties in dagblad Trouw en ontwikkelen zich tot teamgerichte, gespecialiseerde onderzoeksjournalisten. De masterclass is voor jonge journalisten bovendien de route om vaste, betaalde medewerker te worden bij Investico.

Het programma bevat:

  • een intensief onderzoek, waarbij de nadruk ligt op klassieke & nieuwe (data)-journalistieke methoden & technieken en interpretatieve discussies;
  • begeleiding bij het leren werken in teams;
  • trainingen, bijvoorbeeld in interviewtechnieken of data-analyse;
  • literatuursessies opgezet vanuit verschillende journalistieke tradities, en filosofische en historische teksten;
  • een intensieve schrijffase van ongeveer een maand.

AANMELDING

In mei 2018 is, onder meer op deze website, de procedure voor aanmelding voor de Masterclass 2018/2019 gestart. Op basis van de aanmelding vindt voorselectie plaats. Investico is voornamelijk op zoek naar mensen die niet lang geleden een masterstudie hebben afgerond, gemotiveerd zijn onderzoeksjournalist te worden en deel uit te gaan maken van de freelance redactie. Leeftijd ruwweg tussen 20 en 30 jaar. Tijdens de (gratis) opleiding die ongeveer vijf maanden duurt, werken studenten aan een journalistiek project en krijgen daarvoor niet betaald.

Kandidaten

  • Hebben minstens één academische opleiding achter de rug;
  • Zijn tussen de twintig en de dertig;
  • Hebben ervaring met onderzoek doen;
  • Hebben bij voorkeur ervaring met het schrijven van andere dan academisch teksten;
  • Hebben een brede maatschappelijke, economische en historische interesse;

Journalistieke ervaring is geen vereiste. Geïnteresseerden die voldoen aan het profiel en een achtergrond hebben in de exacte wetenschappen of datajournalistiek worden nadrukkelijk aangemoedigd te solliciteren. De Nederlandse journalistiek heeft grote behoefte aan journalisten met diverse culturele achtergronden. Ook kandidaten met dat profiel vragen wij nadrukkelijk te reageren.

Voorgaande edities

Sinds 2011, het jaar waarin de masterclass werd opgezet door De Groene Amsterdammer die het initiatief later onderbracht in de onafhankelijke Stichting De Onderzoeksredactie (nu Investico) zijn tien masterclasses georganiseerd. De groepen deden onderzoek naar de overheidssteun aan het betaald voetbal, de onzichtbare macht van het adviesbureau McKinsey, de toenemende bedreiging van de privacy op de werkvloer, de fossiele Nederlandse energiepolitiek, de misstanden bij woningcorporaties, de macht en onmacht van de zorgverzekeraars en de nevenfuncties van alle 5800 Nederlandse hooglerarende, getiteld Ondernemende professoren. In 2016 bracht de masterclass een onderzoek naar de onmogelijke spagaat van de AFM ‘Het toezichtsprookje’. Deze productie werd genomineerd voor de aanmoedigingsprijs van de Loep, de prijs voor onderzoeksjournalistiek van de Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek VVOJ. In maart 2017 verscheen het onderzoek naar het duurzame imago van multinational Unilever. De jongste masterclass richtte zich in 2018 op moderne slavernij en uitbuiting in Nederland.

De dossiers oogsten veel lof van lezers, betrokkenen, en collega-journalisten. De jury van De Loep, schreef naar aanleiding van de nominatie van onze energieonderzoekers in 2013: ‘De jury was onder de indruk van de kwaliteit van die producties, vooral omdat ze over een zó breed terrein journalistieke research konden doen dat ze complexe onderwerpen uitstekend in beeld konden krijgen. Het is te hopen dat er voor dit type onderzoeksjournalistieke samenwerking blijvend financiële middelen beschikbaar zullen komen, want de resultaten zijn meer dan veelbelovend.’

Publicaties

Header_Slavernij

Longread

‘Ik had mijn eigen huid in mijn handen’

Duizenden arbeidsmigranten werken in Nederland onder ellendige omstandigheden.

HH-14476965_1

Onderdeel van dossier

De Unilever-code

Unilever wordt geprezen als onbetwiste duurzaamheidskampioen. Volgens topman Paul Polman…

afm Kamagurka

Longread

Het toezichtsprookje

De crisis lijkt voorbij. Strenge regels en daadkrachtige toezichthouders moeten de burger…

Groene_OP__2321000 (1)

Longread

Ondernemende professoren: nevenfuncties van hoogleraren leiden tot belangenverstrengeling

De ivoren toren hebben ze verlaten. Maar wat voeren Nederlandse hoogleraren buiten de…

CF013904-AMC2011-WimKlerkx—spread

Longread

Het zorgkostendebacle

Acht jaar geleden kregen de zorgverzekeraars de regie over de gezondheidszorg. Het…

03584005cropheader

Longread

Tucht van staat noch markt

De privatisering van de woningcorporaties in de jaren negentig heeft geleid tot…

lvgk-groot

Longread

Nog een eeuw fossiel

De Nederlandse overheid is in wezen niet geïnteresseerd in duurzame energie. Men praat…

chris-davis-9963

Longread

Werken in een glazen huis

Werkgevers breken kluisjes van hun personeel open, medische gegevens zijn niet langer…

omslag22

Longread

McKinsey, handelaar in bedrijfsgevoelige informatie

McKinsey & Company presenteert zich als de nummer één van de adviesbureaus.…

voetbalfraude

Longread

Creatief met staatssteun

De overheid heeft de afgelopen vijftien jaar meer dan een miljard euro bijgedragen aan…