Samenwerken met hate groups, Poetinisten en Ku Klux Klan-geaffilieerden

Europartij ChristenUnie financierde radicaal-rechtse lobbygroep

Speech van partijleider Mirjam Bikker op het 50e congres van de ChristenUnie | ANP / Dirk Hol

Nieuws

Europartij ChristenUnie financierde radicaal-rechtse lobbygroep

De Europartij van de ChristenUnie zocht samenwerking met hate groups, Poetinisten en Ku Klux Klan-geaffilieerden. Dat blijkt uit gelekte e-mails uit de periode 2013-2019 van de lobbygroep genaamd “Agenda Europe”. Deze radicaal-rechtse lobbygroep organiseerde besloten bijeenkomsten met financiële steun van de European Christian Political Movement (ECPM), de Europartij van de ChristenUnie. De ECPM zegt dit nu ‘te betreuren’.

Van 2013 tot 2019 was de Europartij van de ChristenUnie, ECPM, actief in de radicaal-rechtse internationale lobbygroep Agenda Europe. ECPM-leden discussieerden in de groep met leden van hate-groups en Poetin-voorstanders over de beste weg naar een conservatiever Europa. Hier werden strategische discussies gevoerd, congressen georganiseerd en (juridische) adviezen besproken in een gezamelijke ideologische strijd tegen onder meer het homohuwelijk, euthanasie en abortus.

Dit blijkt uit een lek van bijna vierduizend e-mails van de lobbygroep waar onder meer racistische en homofobe uitingen en nepnieuws in rondgaan. Samen met een internationaal team van journalisten onderzocht in Nederland Investico de mails, mede voor De Groene Amsterdammer.

Blijf op de hoogte van onze onderzoeken. Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de ledenlijst van de besloten groep, staan juristen, lobbyisten. Maar ook Austin Ruse, voorzitter van C-Fam, een Amerikaanse anti-lgbtq organisatie die door het Southern Poverty Law Center bestempeld werd als hate group. Ook Bogdan Stanciu, die begin van de eeuw de Roemeens tak van Altermedia beheerde, is lid. Altermedia is een netwerk aan websites opgericht door een Amerikaan, namelijk David Duke, voormalig Grand Wizard van de Ku Klux Klan.

Don Ceder, kamerlid voor de ChristenUnie, staat ook op de lijst met leden van Agenda Europe. Hoewel hij nooit zelf mailt, wordt hij in 2014 al wel genoemd in een lijst met social media accounts van Agenda Europe-leden. Drie jaar geleden toonde Investico ook al aan dat Ceder op een ledenlijst van de Agenda Europe uit 2016 voorkomt.

In de mailgroep is een belangrijke rol weggelegd voor de Europartij van de ChristenUnie ECPM. Van de verschillende actieve leden is Leo van Doesburg de actiefste: de toenmalig ‘directeur Europese Zaken’ treedt op als een van de beheerders van de groep en mengt zich actief in de meeste discussies.

‘Restoring the natural order’

Ook financierde ECPM evenementen van Agenda Europe, met Europese partijsubsidie, zo blijkt uit het lek. Het netwerk van Agenda Europe organiseerde jaarlijks een meerdaagse strategische top. Zo werd in 2014 een bijeenkomst gehouden in München waar een 140 pagina’s tellend manifest werd gepresenteerd genaamd ‘Restoring the Natural Order’. Hierin worden tactieken besproken: presenteer christenen als slachtoffer van discriminatie, haal subsidies binnen waar het kan, neem de taal van de vijand over, dus vermijd religieuze argumenten en gebruik progressieve termen.

Hoogleraar Europese Politiek en Maatschappij aan de Rijksuniversiteit Groningen Pieter de Wilde stelt vragen bij het gebruik van Europese subsidie voor het steunen van Agenda Europe-bijeenkomsten. ‘Dit is niet waarvoor die subsidie bedoeld is. ‘Hoe vertegenwoordig je hiermee de burger in het parlement?’

Ook over de deelname van de ChristenUnie aan de ECPM is politicoloog De Wilde verbaasd, zeker als het verband met Agenda Europe ter sprake komt. ‘Ik vind het niet echt bij de ChristenUnie passen, ze staan niet bekend als een standaard conservatieve partij, zoals de SGP.’

Opmerkelijk is dat op verschillende momenten de online groep ook een plek is waar pro-Russische standpunten en Russisch nepnieuws verspreid wordt, ook na de eerste inval van Rusland in Oekraïne in 2014. Wanneer er in het laatste geval geprotesteerd wordt door een deelnemer, sust ECPM’er Leo van Doesburg snel de discussie door te vragen of men het alsjeblieft bij de gezamenlijke onderwerpen als abortus en lhbti-rechten te houden.

‘Dit is zo’n duidelijk voorbeeld van Russische soft-power,’ zegt Niels Drost, onderzoeker bij het Clingendael Instituut. ‘Het orthodoxe geloof en de conservatieve waarden die daarbij horen zijn een super effectief middel om in het buitenland sympathie voor Rusland mee op te wekken, of op z’n minst als samenwerkingspartner aan boord te halen. Dat is echt een uitgekiende strategie.’

In een gezamenlijke reactie laten de ChristenUnie en ECPM weten dat ze zich distantiëren van racistische, homofobe en xenofobe uitingen in de Agenda Europe groep, ‘dat waren uitingen op persoonlijke titel’. De ECPM bevestigt dat ze in het verleden evenementen van Agenda Europe financieel hebben ondersteund, ‘dat betreurt de ECPM’. Ze schrijven dat de ECPM tot 2019 - hoewel ze toen al zo’n tien jaar een politieke partij waren - ‘veel meer opereerde als lobby-partij’. ‘We houden ons nu alleen nog maar met Europese politiek bezig en in die lijn past een Agenda Europe niet.’

Don Ceder laat weten dat er ooit een e-mailadres van hem ‘terecht is gekomen in een maillinggroep’. Mogelijk komt dit omdat hij afgestudeerd is op het onderwerp rechtsbescherming van het ongeboren leven en daarvoor ‘verschillende organisaties gesproken heeft’. Op de inhoud van de mails en vragen over leden van de groep gaat hij niet in.

Verantwoording

Investico is radicaal transparant. In verantwoordingsdocumenten maken wij onze onderzoeksmethodes en resultaten openbaar zodat publiek en andere onderzoekers ons werk kunnen controleren en erop kunnen voortbouwen. In de longread van het onderzoek hieronder verwijzen noten naar het bronmateriaal. Wilt u meer weten over onze missie en methode? Lees meer

Onderzoek met bronnen

Europartij ChristenUnie zocht samenwerking met Poetinisten en hate groups

Speech van partijleider Mirjam Bikker op het 50e congres van de ChristenUnie | ANP / Dirk Hol

De besloten mailgroep van lobbyclub Agenda Europe was lang een broeinest van racisme, homofobie en vrouwenhaat. Nu blijkt dat ECPM, de europartij van de ChristenUnie, hier een sleutelrol in speelde.

Op het vijftigste partijcongres van de ChristenUnie, op een zaterdagochtend in maart1, gaan in het congrescentrum in Apeldoorn de luiken langzaam dicht. 'Psalm 118, samenzang' staat op het projectiescherm2. Het is het eerste partijcongres sinds de verkiezingsnederlaag afgelopen november3.

'Vrienden, laat ik er geen doekjes om winden', spreekt partijleider Mirjam Bikker enkele honderden leden toe. ‘Wat is er ontzettend veel gebeurd sinds het vorige congres.'4 De partij verloor afgelopen najaar twee van hun vijf zetels. Bijna één op de vijf eigen leden stemde op de PVV, NSC of SGP.5

Maar vandaag kijkt de partij ook vooruit, naar de aanstaande Europese verkiezingen in juni. Enkele meters achter Bikker hangt een wit met blauwe banier. 'ECPM', staat erop.

Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland

Steun ons

Het is een afkorting die niet direct een belletje zal doen rinkelen. Sterker nog, in de pauze, als de grotendeels in zondagspak geklede aanwezigen langs de broodjes met kaas en kannen met karnemelk schuifelen, blijken veel ChristenUnie-leden evenmin te weten waar ECPM voor staat. 'Geen idee', antwoordt een man. Een oudere vrouw wijst op de pubquiz over ECPM, later die middag. 'Ik ga hierheen', zegt ze. 'Ben wel benieuwd wat zij doen.'

Dat is opvallend, want de ChristenUnie en de European Christian Political Movement (ECPM) zijn al twintig jaar met elkaar verweven6. De europartij is medefinancier van het congres in Apeldoorn en komt vandaag de verkiezingsplannen presenteren: ‘Wij promoten christelijke waarden in het Europese parlement,’ zegt de Moldaafs-Roemeense ECPM-voorzitter7 Valeriu Ghileţchi. ‘De bijbel is onze politiek’8.

In Nederland heeft de ChristenUnie zich de afgelopen jaren geprofileerd als een gematigd progressieve partij tussen de rechtse regeringspartijen. Niet alleen op klimaat en migratie, maar op hun website staat tegenwoordig ook: ‘Als politieke organisatie geven we lhbti-ers de volle ruimte om in alle lagen van onze partij te participeren’9.

Maar in Europa heeft de ChristenUnie zich de afgelopen decennia van een heel andere kant laten zien. De European Christian Political Movement (ECPM), opgericht door de ChristenUnie10, strijdt daar tegen Europese wetgeving over het recht op abortus, euthanasie en het homohuwelijk.11

Investico kreeg via een gelekte mailbox een inkijkje in de onzichtbare activiteiten van de ECPM. De mailgroep die we konden inzien was het belangrijkste communicatiekanaal van Agenda Europe12, een lobbyclub met zo’n vierhonderd leden uit dertig verschillende landen, waar verschillende ECPM-leden zich voor inzetten. Samen met journalisten van het Britse OpenDemocracy, het Zweedse Dagens ETC, het Kroatische Portal Novosty, en het Poolse Onet, onderzocht in Nederland Investico de mails, mede voor De Groene Amsterdammer.

Het lek bevat bijna vierduizend mails, met strategische discussies13, uitnodigingen voor evenementen14 en (juridische) adviezen15 van de lobbygroep tussen 2013 en 2019. We lezen mee met hoe er allianties worden gezocht met wie er ook maar tegen vrouwen- en homorechten is. We vinden een bonte verzameling deelnemers16, waaronder hate-groups, mails vol met racistische, homofobe en xenofobe uitspraken en waar samenwerkingen worden gezocht tot in Rusland.

Een sleutelrol blijkt weggelegd voor de Europartij van de ChristenUnie, die niet alleen een van de financiers van de lobbygroep is, maar ook naar voren komt als drijvende kracht achter de besloten mailgroep.

Partijen sprokkelen

De ECPM, en dit verhaal, begint bij geestelijk vader van de partij: Leo van Doesburg, de Nederlander die een household name is voor conservatieve christenen van Polen tot de Azoren, van Brussel tot Moldavië. Hij duikt op bij christelijk-conservatieve evenementen17, in de kleine letters van conferentieverslagen18, aan de rand van rondslingerende groepsfoto’s19, in de wandelgangen van het Europees Parlement.20 Maar wie hem online opzoekt, ziet zijn naam slechts enkele keren verschijnen, buiten summiere vermeldingen in de christelijke dagbladen.

In 2005 werd de ECPM opgericht, mede door de ChristenUnie21. Het is de kleinste Europese partij22, opmerkelijk genoeg zonder eigen fractie in het Europese parlement. Om ECPM als zelfstandige partij in het Europarlement te laten kwalificeren, moesten Van Doesburg en de ChristenUnie kandidaten kunnen leveren uit bewegingen die in minstens een kwart van de lidstaten parlementair vertegenwoordigd zijn.23

Zo begon Van Doesburg een tocht waarbij hij in elf landen dertien partijen24 verzamelde die zich bij zijn beweging wilden aansluiten. Opmerkelijk daaraan is dat enkele daarvan helemaal geen nadrukkelijk christelijke partijen waren, maar zogeheten 'etnische partijen', zoals de 'Bulgaarse Unie van Roemenië'25, die volgens de Roemeense wet standaard aanspraak maken op een zetel in het nationaal parlement.26

Met genoeg handtekeningen op zak kan de ECPM vanaf 201027 ook rekenen op subsidies. Het eerste jaar is dat €210.00028, in 2022 (de laatste openbaar gemaakte cijfers29) ruim €1.2 miljoen30. Geld bedoeld om politiek mee te bedrijven en stemmen te winnen. Ook de ChristenUnie en neveninstellingen FICDD en hun wetenschappelijke stichting droegen tussen 2010 en 2022 volgens de jaarverslagen van de ECPM bijna een ton bij aan hun Brusselse partij.31

Van Doesburg zoekt in die vroege jaren ook steun in Rusland. Zo blijkt uit gelekte e-mails van Kyrylo Frolov die onder meer perschef was van de Russische Unie voor Orthodoxe Russische burgers32. De Russische advocaat Ekaterina Smyslova schrijft namens Van Doesburg in 2011 een mail aan Frolov met het volgende verzoek33: een mogelijke samenwerking tussen de ECPM en de orthodoxe sociaal-politieke krachten van Rusland. Frolov reageert hier enthousiast op: ‘Geweldig, ik stuur het naar de DECR [De Russisch-Orthodoxe Kerk, red.], Metropolitan Hilarion [hoog geestelijk leider binnen de kerk, red.]’.34 Een jaar later reist Van Doesburg naar Moskou om in een samenwerking tussen de ECPM en de Russisch-Orthodoxe kerk een conferentie te houden35.

Wel spraken we drie jaar geleden al eens met de Russische advocaat Smyslova. 'Ik was heel enthousiast over mijn ontmoeting met Leo van Doesburg. ‘Zo'n grote man,' zei de Russin opgewekt vanuit haar kleine appartement in Moskou. Ze ontmoette hem in Moldavië, waar hij jonge christenen klaarstoomde voor de politiek. 'Via de ChristenUnie', vertelt Smyslova verder, 'ontdekte ik dat mensen in Nederland hebben besloten om West-Europa wakker te schudden over de christelijke waarden.'36

Van Doesburgs zoektocht in Moskou werpt twee jaar later zijn vruchten af. De ECPM wordt als Russisch bruggenhoofd in Brussel genoemd door Konstantin Malofeev, beter bekend als 'de orthodoxe oligarch'37 en oprichter van de rechts-extremistische pro-kremlin mediagroep Tsargrad TV. In een gelekt document uit 201338 somt Malofeev zijn lijst van lopende projecten op. Voor zijn plan voor een 'interparlementair forum' tussen Rusland en Europa noemt hij de Europese ChristenUniepartij 'de belangrijkste partner'. Van Doesburg wordt omschreven als 'de leider'. Een jaar later, in 2014, komt Malofeev op de Amerikaanse sanctielijst voor het financieren van milities in het Oekraïense Donetsk39.

‘Restoring the natural order’

Maar wat doet Van Doesburgs ECPM dan precies? Daarin geeft de gelekte mailbox van Agenda Europe een inkijkje. In de mails van deze internationale anti-abortuslobbygroep is Van Doesburg alomtegenwoordig, treedt hij op als beheerder en moderator en neemt actief deel aan discussies. Agenda Europe is meer dan alleen een mailgroep: het netwerk organiseerde jaarlijks een meerdaagse strategische top.40 Zo werd in 2014 een bijeenkomst gehouden in München waar een 140 pagina’s tellend manifest wordt gepresenteerd genaamd ‘Restoring the Natural Order’.41 Hierin worden tactieken van het netwerk alsvolgt besproken: presenteer christenen als slachtoffer van discriminatie, haal subsidies binnen waar het kan, neem de taal van de vijand over, dus vermijd religieuze argumenten en gebruik progressieve argumenten.

'Dit moet centraal staan voor ieders nationale strategische plan’ mailt Gudrun Kugler, een Oostenrijks politicus en een van de beheerders van de groep, twee jaar later voor een bijeenkomst in Warschau rond42. Op de top in 2016 wordt ook duidelijk waar het partijgeld van de ECPM onder meer naar toe gaat: ze worden bedankt als ‘genereuze sponsor’ van het congres.43

De maillijst bevat een bont gezelschap. Uit allerlei gelederen komen christenen hier samen, van katholieken en protestanten tot evangelische christenen en Russisch orthodoxen. Neem bijvoorbeeld Austin Ruse, een van de actiefste leden van de groep. Hij is voorzitter van het Amerikaanse C-Fam, een anti-homo ngo die onder Trump veel aanzien verwierf,4445 in 2014 riep hij op tot het doodschieten van linkse academici.46 Het Southern Poverty Law Center bestempelde C-Fam als LGBT-hate group.47 Ruse schrijft ook voor het ultrarechtse desinformatieplatform Breitbart News.48 In de mailwisselingen begint Ruse onder meer gesprekken over ‘homo-homofobie’ in de 'lelijke en gevaarlijke' wereld genaamd 'Gay World'.49

Misschien een van de opvallendste figuren in Agenda Europe is Bogdan Stanciu. Begin deze eeuw beheerde hij de Roemeens tak van Altermedia, een netwerk aan websites opgericht door een Amerikaan, namelijk David Duke, voormalig Grand Wizard van de Ku Klux Klan.50 Ook leidde Stanciu enkele jaren Noua Dreapta (‘Nieuw Rechts’), een neonazistische51 groep die in Boekarest de 'Mars voor Normaalheid' organiseert als protest tegen de Gay Pride.525354 Stanciu's anti-abortusplatform Pro Vita was in 2011 mede-oprichter van Sallux, de wetenschappelijke stichting van ECPM.55 Stanciu staat ook op een lijst, gepubliceerd door Christo Grozev van Bellingcat, van mensen die als agent voor Rusland in het buitenland zouden optreden, en zou zijn opgesteld door Poetins adviseur buitenlandpolitiek Aleksander Dugin.56

Maar de groep bevat ook veel politici. Een bekende Nederlandse naam die opduikt is Don Ceder, zittend kamerlid voor de ChristenUnie. Hoewel hij nooit zelf mailt, wordt hij in 2014 al wel genoemd in een lijst met social media accounts van Agenda Europe-leden57. Drie jaar geleden toonde Investico ook al aan dat Ceder op een ledenlijst van de Agenda Europe maillijst uit 2016 voorkomt58.

In de groep zitten meer Nederlanders: Auke Minnema, voormalig directeur van ECPM59, Michiel Hemminga van het Spaanse ultraconservatieve anti-homoplatform CitizenGo6061, Hepke Deelstra, destijds van de jongerenafdeling van de ECPM62, Frans Veerman van OpenDoors, dat onder andere de methodologisch twijfelachtige ‘Ranglijst Christenvervolging’ bijhoudt63, Henk Jan van Schothorst van de lobbygroep Christian Council International64 en Johannes de Jong van Sallux, het wetenschappelijk bureau van de ECPM65.

Mail voor steun en toeverlaat

Af en toe lijkt de besloten Google Group een uitlaatklep van verbazing en frustratie. Als er slecht nieuws valt te melden over een gedeelde vijand, wordt het snel rondgemaild. 'Eerste transgender met borstkanker’', stuurt Auke Minnema van de ECPM vroeg op een woensdagochtend66. 'Geestelijke ziekte ontdekt bij zaaddonor van 36 kinderen',67 mailt de Amerikaanse Sharon Slater, voorzitter van een wereldwijde anti-lgbt organisatie.6869 'Dit is een handig voorbeeld', voegt ze eraan toe, verwijzend naar het gedeelde standpunt tegen zaaddonatie.

Met de nieuwsartikelen lijken de leden elkaar vooral te willen helpen. Een Zweedse lobbyist stuurt bijvoorbeeld een bericht over de Zweedse jonge liberalenpartij, die incest wil decriminaliseren:70 'Dit soort gekkigheid slaat erg aan bij Afrikanen en Aziaten',71 zegt Stefano Gennarini, de VN-vertegenwoordiger van het tot hate group bestempelde C-Fam erover. Een maand later deelt iemand een video over homo-acceptatie,72 waarop een levendige discussie losbarst. 'De les die we hieruit moeten trekken is dat we ze moeten BESPOTTEN', schrijft een Italiaanse advocaat over de lhbti-beweging.73

Marie Smith, een Amerikaanse anti-abortuslobbyist,74 vraagt tussendoor aandacht voor haar essay 'Girls Just Want to be Born' over 'gendercide' tegen ongeboren meisjes75. Twee dagen na de terreuraanval in Brussel in 2016 stelt een Slowaak in de groep: 'Het doden van ongeborenen of oude zieke mensen is hetzelfde als mensen doden met bommen.'76

In de mailgroep van Agenda Europe wordt ook duidelijk hoe de groep taal en woordkeuze als een belangrijk instrument ziet om het debat naar hun hand te zetten. Van Doesburg legt in september 2017 in een lange mail uit waarom het gebruik van woorden als ‘homosexualisme’ en ‘sodomisme’ niet werkt in het debat over LHBTI-rechten:77 dat roept alleen maar weerstand op, ‘wordt gezien als framen’. Het gebruik van de term ‘genderideologie’ is daarom veel effectiever: ‘De genderideologie probeert dogmatische ideologie op te leggen aan anderen.’ En: ‘de mensen die we moeten beïnvloeden zijn niet de ideologische leiders van de genderbeweging, maar de mensen die beïnvloed worden door de media of de mensen die niet over deze onderwerpen nadenken.’78

Soms wordt de verbindende kracht van een gezamenlijke strijd op de proef gesteld. Op 6 april 2016 stemt Nederland over het EU-associatieakkoord met Oekraïne, dat de zakelijke relatie met het land moest bevorderen, maar waarover in een raadgevend referendum tegen werd gestemd.79 Een dag later verschijnt een mail: ‘Goed nieuws uit Nederland?’ Immers, het blijft Oekraïne zo bespaard om een berg aan ‘lhbt-rechten opgelegd te krijgen’ in een ‘al door oorlog verscheurd land’.80 Hierop ontstaat al snel een discussie of dit inderdaad goed nieuws is.

‘LGBT rechten of niet, we moeten niet achter Poetin’s poging staan om de Sovjet Unie terug te krijgen', schrijft een lid van de groep81. Iemand die werkzaam is als advocaat bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens mailt terug: ‘Wacht eens even… Ik dacht dat “Agenda Europe” over het recht op leven, familie en religieuze vrijheid zou gaan, geen gekibbel over wel of geen Poetin’82. Er ontstaat een felle discussie in de mailwisseling over de eerste inval in Oekraïne van Rusland in 2014. De Spaanse Alvaro Zulueta, directeur van CitizenGO83, dat publiek de inval veroordeelde, schrijft in april 2016: ‘Ik ken het vijandige, anti-waarden Europa. En omdat ik geef om onze waarden en niet om het in stand houden van een decadente antidemocratische en bureaucratische machinerie die geobsedeerd is door het vernietigen van het natuurlijke gezin… leve Rusland!'84 Hij neemt vervolgens Russische desinformatie over dat Oekraïne ‘compleet verdeeld’ is en dat het oostelijke deel van het land ‘democratisch’ gestemd heeft om ‘dichtbij Rusland’ te blijven, in plaats van Europa.85

En soms lijkt in kleine stappen strategisch advies succesvol: ‘Small but important success in Austria’ is het onderwerp van de mail die in 2016 in de Agenda Europe maillijst gestuurd wordt door Oostenrijkse politicus Gudrun Kugler.86 Het gaat om een kleine wetswijziging die in Oostenrijk is doorgevoerd, het is vanaf dat moment mogelijk om ongeboren of overleden foetussen die meer dan 500 gram wegen officieel in te schrijven in het persoonsregister. ‘Dit is betekenisvol voor ouders, en het is betekenisvol voor ons standpunt over het leven', schrijft Kugler.

‘Nu is het belangrijk om deze wet in te zetten als argument voor de bescherming van het leven: in de ene kamer verschaffen ze doodverklaringen en in de andere kamer vermoorden ze baby’s en gooien ze ze weg’, Gudrun deelt het met de groep om iedereen aan te sporen dat als er in het land van andere leden van Agenda Europe nog niet een dergelijke wet is, dit een goed initiatief zou zijn.

Twee jaar later, in 2018 wordt een initiatiefwet in de Nederlandse Tweede Kamer aangenomen87. Nadat 82.000 mensen de petitie genaamd ‘Ik wil ook in het BRP!88’ ondertekend hebben pakt toenmalig D66 Kamerlid Vera Bergkamp89 het initiatief op.

Twee maanden na het invoeren van de wet helpt Don Ceder een vrouw om haar geaborteerde foetus in te schrijven in het persoonsregister90. Dankzij een toevoeging van de ChristenUnie in het debat maakt de wet het mogelijk om een foetus in te schrijven vanaf conceptie91.

Zo krijgt de foetus een naam en ‘heeft het bestaan’ — precies zoals ChristenUnie en SGP het principieel zien. Er ontstaat een paradox in de wetgeving: voor de Nederlandse wet waarin abortus legaal is heeft een doodgeboren vrucht niet bestaan, maar volgens deze intiatiefwet wel. Die tegenstrijdig duiding van de juridische status van een doodgeboren foetus is precies waar de christelijke partijen op in hadden gezet bij het behandelen en aanpassen van deze wet, lieten ze drie jaar geleden al eens in een reactie aan Investico weten92. Ceder laat in een reactie weten dat hij de vraag of de Agenda Europe maillijst heeft bijgedragen aan het idee van Ceder om de wet op deze manier toe te passen ‘suggestief’ vindt: ‘Allereerst suggereert het een ‘idee’ van een advocaat, terwijl ik een wetstechnische analyse heb gedaan op grond een hulpvraag. De cliënt heeft de aanvraag zelf, met succes gedaan.’

Niet alleen is ECPM belangrijk voor Agenda Europe, maar andersom wordt ook om hulp gevraagd. In 2018 komt de kleine partij in het nauw. Er worden regels aangescherpt in Brussel waardoor, om te blijven kwalificeren als zelfstandige partij in het Europees Parlement, de ChristenUnie-partij nu plots te weinig vertegenwoordiging in verschillende landen heeft.93 Ze dreigt haar partijstatus en daarmee ook de toegang tot Europese subsidie kwijt te raken.94 En juist dat geld blijkt belangrijk.

Ook hiervoor vraagt Van Doesburg de Agenda Europe groep om hulp. Hij schrijft dat het voortbestaan van de ECPM belangrijk is voor Agenda Europe: hij benadrukt dat de ECPM 'financiering ontvangt om mee te werken aan meerdere evenementen in Europa (zoals ook sommige Agenda Europe evenementen)'.95 Enkele maanden later komt het goede nieuws: ECPM kan voortbestaan. De Portugese monarchistische volkspartij, met twee zetels in de regionale raad van de Azoren, sluit zich aan bij de ECPM en trekt ze over de streep.9697

‘Ik dacht dat ik alle politieke partijen in het Europees Parlement kende, maar blijkbaar niet’, zegt Pieter de Wilde, hoogleraar Europese politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van de ECPM heeft De Wilde nog nooit gehoord, ‘ze hebben een website, maar allemaal heel minimaal en onder de radar’.

‘De ECPM is wel een Europese politieke partij, maar heeft geen fractie in het Europees Parlement. Daarmee zijn ze uniek. De andere negen Europese politieke partijen zijn wel verbonden met een fractie in het Europees Parlement.' De vijf Europarlementariërs van het ECPM zijn verspreid over verschillende partijfracties, in plaats van dat ze er samen een vormen.

De Wilde stelt vragen bij het gebruik van Europese subsidie voor het steunen van Agenda Europe-bijeenkomsten. ‘Dit is niet waarvoor die subsidie bedoeld is. Hoe vertegenwoordig je hiermee de burger in het parlement?’ Die vraag wordt onderstreept, zegt hij, door het feit dat de ECPM niet herkenbaar in het Europees Parlement zit.98

De ECPM 'dient als een EU-gefinancierde extremistische pinautomaat', zo vat onderzoeker Neil Datta van het European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights het samen.99 De partij 'haalt amper de minimumeisen om te kwalificeren als Europese politieke partij' en heeft ook geen eigen fractie opgezet. In plaats daarvan gebruiken ze 'EU-financiering om anti-gender standpunten binnen Europese instituties te verbreiden, in samenwerking met religieuze extremisten.'

‘Fuck off’, mailt C-Fam directeur Austin Ruse binnen een paar minuten wanneer we hem de bevindingen uit het onderzoek voorleggen. De dag erna komt er nog een mail: ‘Like I said, fuck you’. Auke Minnema, destijds algemeen directeur van ECPM, laat weten dat de reacties in de Agenda Europe groep door de jaren heen steeds extremer werden en stelt daarom rond 2018/2019 de groep verlaten te hebben, ‘achteraf gezien had ik dat eerder moeten doen’ zegt hij’. Ook andere leden die we om een reactie vragen laten weten dat ze zich distantiëren van racistische, homofobe en pro-Russische uitspraken.

ChristenUnie en ECPM distantiëren zich van racistische, homofobe en xenofobe uitlatingen in de Agenda Europe groep. ‘Dat waren uitingen op persoonlijke titel’.

De ECPM bevestigt dat ze in het verleden evenementen van Agenda Europe financieel hebben ondersteund, ‘dat betreurt de ECPM’. Over deze beslissing van Leo van Doesburg schrijven ze: ‘Dit klopt niet en dit is niet goed geweest.’

Ze schrijven dat de ECPM tot 2019 - hoewel ze toen al zo’n tien jaar een politieke partij waren - ‘veel meer opereerde als lobby-partij’. Na 2019 is de ECPM zich gaan realiseren dat dat anders moest. ‘We houden ons nu alleen nog maar met Europese politiek bezig en in die lijn past een Agenda Europe niet.’

De ECPM ontkent een samenwerking met Russische partijen: ‘Lobby op allerlei niet-Europese thema’s kan niet en mag niet. Kortom, wat de heer Malofeev in 2013 heeft gezegd, klopt niet en kan niet. Misschien heeft hij de indruk gekregen dat er samenwerking was en misschien heeft de heer Van Doesburg dit te weinig uitgelegd’.

Leo van Doesburg, die sinds 2022 niet meer voor ECPM werkt, zegt dat hij het 'ethisch onjuist' vindt dat Investico hem 'na zoveel jaren gaat confronteren met zaken die in een besloten groep zijn besproken.'

Over de banden tussen ECPM en Rusland stelt hij dat de politieke context met Rusland destijds anders was. Hij zegt nooit een samenwerking aan te zijn gegaan met de Russische Orthodoxe kerk, 'en ik verdistanieer [sic] me dan ook van elke vorm dat gerelateerd is aan de Russische politiek.

Don Ceder laat weten dat er ooit een e-mailadres van hem ‘terecht is gekomen in een maillinggroep’. Mogelijk komt dit omdat hij afgestudeerd is op het onderwerp rechtsbescherming van het ongeboren leven en daarvoor ‘verschillende organisaties gesproken heeft’. Op de inhoud van de mails en vragen over leden van de groep gaat hij verder niet in.

Strategisch inkijkje

‘Het echte, maar stille, succes van dit soort groeperingen die onder de radar blijven is het verschuiven van het debat naar rechts', zegt hoogleraar De Wilde. Met de voorspelde ruk naar rechts bij de aankomende Europese verkiezingen100 lijkt verder te gaan lukken101. De gelekte mails van Agenda Europe geven een inkijkje in hoe de strategieën hiervoor bedacht en gedeeld worden. Opvallend is hoe mensen en organisaties uit alle hoeken met elkaar verweven zijn, als ze maar hetzelfde doel hebben. Iedereen kan een bondgenoot zijn in de strijd tegen moreel verval.

Wat dat betreft is het werk van Van Doesburg best bijzonder, volgens De Wilde: ‘Jarenlang was rechts niet goed in staat om zich te organiseren, bijvoorbeeld omdat nationalisme het moeilijk maakte om je in Europees verband te verenigen.’ Dat is de afgelopen vijftien jaar echt veranderd.’ In de Agenda Europe groep stapt men niet alleen over nationalisme heen, maar ook over religieuze denominaties en botsende politieke opvattingen. Zo wordt er samen geduldig gewerkt aan een sterker christelijk-conservatief rechts.

Dat juist zo’n samenwerking Russische bondgenoten zoekt en zich inlaat met mensen die nauwe banden onderhouden met het Kremlin is niet vreemd, zegt Niels Drost, onderzoeker bij het Clingendael Instituut. ‘Dit is zo’n duidelijk voorbeeld van Russische soft-power. Rusland heeft op het gebied van mensenrechten of economische vooruitgang geen heel goed verhaal, dat weten ze zelf ook. Het orthodoxe geloof en de conservatieve waarden die daarbij horen zijn een super effectief middel om in het buitenland sympathie voor Rusland mee op te wekken, of op z’n minst als samenwerkingspartner aan boord te halen. Dat is echt een uitgekiende strategie’.102

De vraag is, zegt hij, of de andere deelnemers aan de groep weten wie er zich in hun gezelschap bevindt. ‘Is dit naïviteit, of zet je oogkleppen op; weet je heel goed met wie je te maken hebt, maar vind je die gedeelde waarden zoveel belangrijker?’ Over de deelname van de ChristenUnie aan de ECPM is politicoloog De Wilde verbaasd, zeker als het verband met Agenda Europe ter sprake komt. ‘Ik vind het niet echt bij de ChristenUnie passen, ze staan niet bekend als een standaard conservatieve partij, zoals de SGP.’

Dat er ideologische frictie is tussen de ECPM en de ChristenUnie zegt ook Leon Meijer, in de rij voor de broodjes op het partijcongres. Meijer is woordvoerder en beheert de portefeuille internationale betrekkingen voor de ChristenUnie. ‘We zien dat partijen die zich aansluiten bij de ECPM, vooral die uit Oost-Europa, vaak rechtser en conservatiever zijn. We moeten opletten welke invloed dat heeft op de koers van de ECPM, onze eigen invloed aanwenden binnen de organisatie, maar ook afwegen of we nog wel passen bij die politieke groep’.103

In 2019, nadat onderzoeker Neil Datta een rapport publiceert over Agenda Europe en Restoring the Natural Order, wordt de groep opgeheven104. Ze gaan verder onder een andere naam, schrijven de beheerders: Vision Network105. Lid worden mag alleen na een check en een aanbeveling van een van de bestaande leden. ECPM en CU laten weten geen banden te hebben met Vision Network.

Op het partijcongres in Apeldoorn staat ECPM-voorzitter Valeriu Ghileţchi nog steeds op het podium. Hij heeft net in vier minuten geprobeerd zijn partij te introduceren, maar moet nu weer plaatsmaken. Met twee handen grijpt hij de microfoon om nog één ding te zeggen. 'God zegene de ChristenUnie, Nederland en Europa.' Applaus klinkt, Ghileţchi glimlacht. 'En we zien elkaar na 9 juni, in het Europees Parlement!'106

Met een bijdrage van Klementyna Suchanow

Dit onderzoek kwam tot stand met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten


 1. De ChristenUnie had op 16 maart 2024 hun vijftigste partijcongres, in Apeldoorn. 

 2. De livestream van het partijcongres is hier terug te zien. 

 3. De ChristenUnie verloor bij de Tweedekamerverkiezingen op 22 november 2023 2 zetels, en daalde van 5 naar 3. 

 4. De speech van Mirjam Bikker is hier terug te lezen 

 5. Trouw, 15 maart 2024: 'De ChristenUnie zit in een politiek dal en gooit daarom juist níet het roer om' https://www.trouw.nl/politiek/de-christenunie-zit-in-een-politiek-dal-en-gooit-daarom-juist-niet-het-roer-om\~b25b43c7/ 

 6. De ECPM is, getuige de oprichtingsakte, opgericht op vijftien september 2005 

 7. Ghileţchi’s Moldaafs-Roemeense afkomst en voorzitterschap worden besproken tijdens de livestream op 1:55:00 

 8. Terug te kijken op de videoregistratie van het partijcongres, 1u56min 

 9. Lees dit op de website van de ChristenUnie onder ‘ChristenUnie en homoseksualiteit’: ‘Omdat we een Unie van Christenen zijn koesteren we die verscheidenheid. Echter, als politieke organisatie geven we lhbti-ers de volle ruimte om in alle lagen van onze partij te participeren. Ook onze kandidatenlijst weerspiegelt de veelkleurigheid van onze achterban.’ 

 10. Dit blijkt uit de oprichtingsakte van de ECPM, opgesteld op vijftien september 2005, waarin twee oprichters worden genoemd: De ChristenUnie en de Estse partij Eesti Kristlik Rahvapartei. 

 11. Dit blijkt bijvoorbeeld uit deze pagina op hun website 

 12. Dit blijkt uit verklaringen van een anoniem lid van de groep die besloot zich uit te spreken over de gang van zaken in de Agenda Europe groep, met wie Investico gesproken heeft. 

 13. Bijvoorbeeld de mail van 15 maart 2017 van Sophia Kuby: 'Important information and preparatory questions for our Agenda Europe meeting in Vienna', waar wordt gevraagd om ideeën voor (middel)langetermijn-strategieën voor Agenda Europe. 

 14. Bijvoorbeeld de mail van 13 mei 2016, van Henk-Jan van Schothorst: Invitation: Transatlantic Christian Council Conference - 8 June Evening - Nieuwspoort - The Hague - NL 

 15. Bijvoorbeeld de mail van Robert Clarke over zijn zaak bij het International Court of Justice, 17 september 2018. 

 16. Er zitten meerdere vertegenwoordigers van als hategroup aangemerkte organisaties in de groep: zo zijn Alliance Defending Freedom (ADF) en C-Fam door het Southern Poverty Law Centre aangemerkt als lhbti-hategroup en ook de acties van CitizenGO zijn als haatzaaiend aangemerkt, en mensen gelieerd aan neonazistische bewegingen als Noua Dreapta (‘Nieuw Rechts’) en gelieerd aan de Ku Klux Klan. 

 17. Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse top van Agenda Europe, bij de European Advocacy Academy, bij evenementen van ECPM, Dignitatis Humanae Institute, Alliance Defending Freedom, European Diginity Watch, Ordo Iuris etc. 

 18. Bijvoorbeeld in dit verslag van een conferentie in Thessaloniki over ‘Orthodoxie en de Media’ 

 19. Bijvoorbeeld hier, linksvooraan, op een groepsfoto met meerdere Agenda Europe-leden, zoals Ignacio Arsuaga van CitizenGO en Auke Minnema van de ECPM. 

 20. Zie foto op Van Doesburgs Twitter-account. 

 21. Dit blijkt uit de oprichtingsakte van de ECPM, opgesteld op vijftien september 2005, waarin twee oprichters worden genoemd: De ChristenUnie en de Estse partij Eesti Kristlik Rahvapartei. 

 22. Met 5 van de 705 zetels in het Europese Parlement is de ECPM de kleinste partij. ECPM heeft geen eigen fractie, maar verdeelt deze zetels over de EVP en de ECH, en één onafhankelijke Europarlementarier. Zie ook hier, ‘ECPM, the smallest party in terms of MEPs‘ 

 23. Zie financieringsregels voor Europartijen 

 24. Zie ledenlijst op pagina 7 van het financieel jaarverslag van 2010 van de ECPM. 

 25. Zie ledenlijst op pagina 7 van het financieel jaarverslag van 2010 van de ECPM. 

 26. zie Ethnic Minorities and Politics in Post-Socialist Southeastern Europe uit 2016, pagina 61: 'Under the Romanian Constitution and the electoral law, each ethnic minority's party or cultural association has a reserved seat in the Chamber of Deputies' 

 27. Blijkt uit het financieel jaarverslag van 2010 van de ECPM. 

 28. Blijkt uit het financieel jaarverslag van 2010 van de ECPM. 

 29. Zie hier voor een overzicht van alle gepubliceerde jaarverslagen. 

 30. Blijkt uit het financieel jaarverslag van 2022 van de ECPM en hun wetenschappelijke stichting Sallux

 31. Het totaalbedrag aan de ECPM is €97.179. Dit komt van de ChristenUnie en haar neveninstellingen zoals het wetenschappelijk bureau en de stichting voor internationale ontwikkeling (FICDD). De exacte bedragen per donor, per jaar zijn hier en hier te vinden. 

 32. Lees hier meer over de gelekte e-mails van Kyrylo Frolov. 

 33. Blijkt uit documenten uit de zogenoemde Frolov Leaks, ingezien door Investico. Smyslova schrijft op 12 juli 2010 onder andere: ‘Beste Kirill! Ik stuur u korte informatie over de Europese christelijk-politieke beweging en de redenen waarom zij samenwerking zoekt met de orthodoxe sociaal-politieke krachten van Rusland.’ 

 34. Blijkt uit documenten uit de zogenoemde Frolov Leaks, ingezien door Investico. Frolov schrijft: ‘Geweldig, ik stuur het naar de DECR, Metropolitan Hilarion.’ 

 35. Blijkt uit dit jaarverslag de ECPM uit 2011 en uit een e-mail van de Russische advocaat Ekaterina Smyslova van 5 april 2011 aan Sergey Zvonariov (van de Russische orthodoxe kerk), deze informatie staat in een lek van e-mails van Kiril Frolov waar Investico via OCCRP toegang tot heeft. 

 36. Blijkt uit een interview met Ekatarina Smyslova op 14 december 2020 

 37. https://www.occrp.org/en/investigations/cyprus-firm-helped-sanctioned-russian-oligarch-move-funds 

 38. Dat document staat hier

 39. Zie deze pagina over Malofeev van de database OpenSanctions en deze persverklaring

 40. 2013: Londen, 2014: München, 2015: Dublin, 2016: Warschau, 2017: Wenen, 2018: Kroatië. 

 41. Restoring the Natural Order is hier te vinden 

 42. mail, 28 oktober 2016, van Gudrun Kugler, genaamd ''Warsaw Follow Up - personal thoughts':

  Let me remind you of our short-mid-longterm goals strategic plan we discussed at the Summit in Munich (2014): „Restoring the Natural Order — An Agenda for Europe”. I attach it for you as a pdf. This should be key for each one’s national strategic planning. 

 43. Dit blijkt uit in het geheim gemaakte opnames in handen van Investico, waar we eerder ook al over publiceerden. Opnames van lezingen, dinertoespraken en documentatie van mail- en deelnemerslijsten zijn in 2016 verkregen door een undercoveractie van een Poolse journalist. Deze documentatie is in december 2020 aan Investico verstrekt. 

 44. The Guardian, 16-05-2019 ‘Revealed: the fringe rightwing group changing the UN agenda on abortion rights‘ 

 45. Southern Poverty Law Centre, 19 maart 2014, 'Could Austin Ruse's Violent Rhetoric Endanger C-Fam's status with the UN?

 46. Huffington Post, 14 maart 2014, 'Catholic Group Leader Calls For Liberal Academics To Be 'Taken Out And Shot' 

 47. Zie de website van het Southern Poverty Law Centre 

 48. Zie de website van Breitbart 

 49. Mail van Austin Ruse, 10 maart 2017, getiteld Some thoughts on messaging.. 

 50. Zie Deutsche Welle, 14/09/2017: 'Five questions on banned 'Altermedia' 

 51. Zie Deutsche Welle: 'Romania: right wing extremists target German mayor' 

 52. Zie Southern Poverty Law Center hun artikel over o.a. Stanciu. 

 53. Tevens schrijft de Friedrich Ebert Stiftung over o.a. Stanciu. 

 54. Zie Romania-Insider: 'Bucharest Pride organizers proud of 10,000 participants

 55. Zie website van Pro Vita 

 56. Zie de volledige lijst hier, en dit rapport van de Department of State voor aanvullende informatie 

 57. Bestand gemaakt op 12 november 2014 door Paloma Cantero Gómez van European Dignity Watch 

 58. Opnames van lezingen, dinertoespraken en documentatie van mail- en deelnemerslijsten zijn in 2016 verkregen door een undercoveractie van een Poolse journalist. Deze documentatie is in december 2020 aan Investico verstrekt 

 59. Minnema was sinds 21 december 2017 algemeen directeur van ECPM. 

 60. Open Democracy, 9 augustus 2017, ‘They are coming for your children: The Rise of CitizenGO’ 

 61. Hemminga is volgens zijn LinkedIn-profiel sinds 2016 actief voor CitizenGO. 

 62. Hepke Deelstra was tot sept. 2017 General Secretary van ECPYouth, getuige het jaarboek uit 2017. 

 63. Nederlands Dagblad, 13 januari 2023, ‘Kritiek op de Ranglijst Christenvervolging: ‘De wereld is complex” 

 64. Zie de website van Christian Council International: Henk Jan van Schothorst is President of the Board. 

 65. Zie de website van Sallux 

 66. Mail op 11 mei 2016 getiteld 'First transgender with breast cancer'. 

 67. Mail van 11 april 2016. Oorspronkelijke titel: 'Sperm donor for 36 children found to have mental disorders' bijgevoegde tekst: 'This is a good example to use'. 

 68. Slater is de voorzitter van Family Watch International 

 69. Zie bijvoorbeeld een artikel van het Southern Poverty Law Center over Slaters organisatie. 

 70. Mail op 23 februari 2016. Zie het bijgevoegde Zweedse artikel

 71. Mail op 23 februari 2016. Oorspronkelijke tekst: 'All this kind of hair raising madness is very helpful with Asians and Africans' 

 72. Zie video

 73. Mail van 5 april 2016. Oorspronkelijke tekst: 'I guess that the lesson to learn is that we have to MOCK them.' 

 74. Zie de organisatie waar zij directeur van is. 

 75. Ze schrijft: Also, Public Discourse, an online publication of the Witherspoon Institute, a research center located in Princeton, New Jersey, has posted my essay, "Girls Just Want to Be Born", on the issue of sex selection abortion

 76. Mail van 24 maart 2016. Oorspronkelijke tekst: 'Kiling of unborn babies, or killing of old, ill people is the same evil as killing of people by bombs via terror attacks.' 

 77. Mail van leo: Sent: Tuesday, September 19, 2017 3:51 PM 

 78. Leo schrijft: '"Homosexualism" and "sodomism" is then seen as framing while the words Gender ideology or Gender Philosophy is explaining about the key proble […] there is a gender ideology that try to impose their dogmatic ideology on others.' […] The people need to influence are not the ideologic leaders of the gender movement but the people who are influenced by the media (as Michiel mentioned) or the people who do not think about these topics. We will not succeed about this by framing people but to call the problem by its name. That is why gender ideology works much better.' 

 79. Zie de website van de Rijksoverheid 

 80. In de mail staat: ‘It seems that the Dutch voters have rejected the EU Association Agreement with Ukraine that would have imposed the juggernaut of "LGBT rights" on this already war-torn country. From the point of view of our values, this seems to be small news, but good news. 

 81. In de mail staat: ‘LGBT rights or not, we simply should not be doing Putin's work in re-building the Soviet Union’ 

 82. In de mail staat: ‘Wait a minute… Now I feel really confused.

  I thought that "Agenda Europe" was supposed to be about life, family and religious freedom, not for squabbling over Putin or no Putin?’ 

 83. Zie het LinkedIn-profiel van Zulueta 

 84. Hij schrijft op 7 april 2016: ‘But I know about the hostile anti-values Europe. And because I care about our values and not about keeping a decadent antidemocratic and bureaucrat-machinery obsessed in destroying the natural Family…. viva Russia!’ 

 85. Hij schrijft: And about Ukraine: the country is completely divided: West side, with majority of pro-Europe population and the East side pro-Russian population. Lees hierover bijvoorbeeld deze explainer van de BBC of dit interview in The New Yorker met historicus Serhii Ploky 

 86. Mail op 22 november 2016. Oorspronkelijke tekst: 'This is meaningful for the parents, and it is meaningful for our debate about life. If you do not have such a law in your countries, it would be a good concrete suggestion for a legislative initiative.- Now we need to use this new law wisely as an argument for the protection of life: in one room they issue death certificates, in the other room they kill and throw away a baby of the same size 

 87. Plenair debat in de Tweede Kamer over de BRP-wetswijziging die als hamerstuk werd aangenomen, 4 oktober 2018 

 88. Start van de petitie Ik wil ook in het BRP! die meer dan 82.000 keer werd getekend 

 89. Verzoek bij de Tweede Kamer van mw. Bergkamp m.b.t. geboorteregistratie in de BRP van een levenloos geboren kind, 6 april 2016 

 90. EO-documentaire NieuwLicht, 22 april 2019 

 91. Plenair debat waar Stieneke van der Graaf (CU) benadrukt hoe er geen ondergrens moet zijn aan het inschrijven van een doodgeboren kind, 4 oktober 2018. Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) vanaf 0:16:23 

 92. Interview met Nicole Withuis op 12 januari 2021 en ​​Interviews met Lisette ten Haaf op 03 december 2020 en 02 februari 2021 

 93. Leo van Doesburg schrijft op 7 maart 2018: ‘This means that not the number of Members of (European) Parliament is needed to maintain the status of being a European party, but the number of national or regional member parties from different EU countries’ 

 94. Zie financieringsregels voor Europartijen 

 95. Leo van Doesburg schrijft op 7 maart 2018: 'Because of our status of being an European party the ECPM (and its think tank Sallux) have received funds to be able to cooperate in several events in Europe (like also some AE events)' 

 96. Zie website ECPM 

 97. Zie officiële documentatie uit 2019 en 2022 waaruit blijkt dat de Portugese monarchistische partij is aangevoerd als 'dragend lid' om het minimumaantal mee te halen 

 98. Blijkt uit een interview met Pieter de Wilde op 14 maart 2024 

 99. Blijkt uit dit rapport van Neil Datta uit 2019 en deze website

 100. NOS, 10 maart 2024, ‘Politiek onstuimige verkiezingen verwacht: ‘radicaal-rechtse golf verwacht’ 

 101. Blijkt uit een interview met Pieter de Wilde op 14 maart 2024 

 102. Blijkt uit een interview met Niels Drost op 15 maart 2024 

 103. Blijkt uit een gesprek met Leon Meijer op het partijcongres van de ChristenUnie op 16 maart 2024 

 104. Op 21 juni 2019 wordt er vanuit agendaeurope@googlegroups.com gemaild: ACTION NEEDED - Agenda Europe will be closed TODAY, sign up to Vision Network. De mail wordt doorgestuurd door Sophia Kuby met daaronder een uitleg: At the last summit, we’ve gathered many great ideas for a new name among you. The name that made it is Vision Network. Congratulations to Petra Plonner from Austria who will get free participation to the next Summit for having found the name

 105. Op 23 april 2021 mailt Sophia Kuby vanuit: vision_network@googlegroups.com een registratielink voor de volgende bijeenkomst door voor Vision Meeting van Vision Network Europe. 

 106. De livestream van het partijcongres is hier terug te zien, de speech van Ghileţchi is op 1u56m 

Wilt u onafhankelijke onderzoeksjournalistiek ondersteunen? Word Vriend van Investico

U las de longread van dit onderzoek. Heeft u naar aanleiding hiervan een tip? Neem contact met ons op

Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is onmisbaar in een democratie. Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland.

Word vriend