Trustbedrijven helpen sancties te omzeilen

Russen in ondergrondse trustsector vallen buiten toezicht

Nieuws

Russische bedrijven verbergen zich voor sanctiehandhaving in ondergrondse trustsector

Zeker honderd Russische bedrijven namen afgelopen jaren afscheid van grote vergunde trustkantoren maar bleven wel in Nederland, blijkt uit onderzoek van Platform Investico voor De Groene Amsterdammer. Zij kozen voor een andere, soms illegale vorm van trustdienstverlening, waardoor ze zeer moeilijk te vinden zijn voor opsporingsinstanties of toezichthouders.

Nederlandse trustkantoren beheren brievenbusfirma’s voor vaak buitenlandse eigenaars, meestal door als bestuurder op te treden. Een deel van de Russische klanten verliet hun trustkantoor al na de annexatie van de Krim in 2014. Een ander deel volgde na invoering van de Wet Toezicht Trustkantoren begin 2019, die moest voorkomen dat bedrijven gebruikt worden voor witwassen, fraude en terrorismefinanciering, die strenge eisen stelt aan vergunninghoudende  trustkantoren.

Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland

Steun ons

Voormalig minister Stef Blok werd begin april aangesteld als sanctiecoördinator om Russische tegoeden in Nederland op te sporen. Hij schreef afgelopen week dat van veel holdings die in Nederland geregistreerd zijn de uiteindelijk eigenaar moeilijk te achterhalen is, ‘zeker bij complexe, grensoverschrijdende eigendomsconstructies.’ 

Investico deed voor De Groene Amsterdammer onderzoek naar dergelijke verborgen Russische bedrijven in Nederland, en ontdekte dat veel bedrijven buiten de vergunde trustsector om opereren. Investico bekeek deze verhulde bestuursvormen van de voormalige klanten van zeven trustkantoren.

Van de ruim zesduizend bedrijven die deze kantoren als klant hadden, vertrok sinds 2014 meer dan tachtig procent. Toch was een kwart van die bedrijven volgens de Kamer van Koophandel in 2022 nog altijd actief in Nederland. Hoewel veel van deze bedrijven hun eigenaar bewust maskeren, ontdekte Investico bij ruim honderd een Russische eigenaar. 

2,6 miljard omzet

Het betreft grote en kleine bedrijven, vaak gelieerd aan grote Russische bedrijven in de energiesector, telecom en het bankwezen. De meeste bedrijven publiceren geen jaarcijfers, waardoor het moeilijk is een schatting te maken van de hoeveelheid Russisch geld die buiten zicht blijft. De acht bedrijven wier resultaten wel publiek werden gemaakt, waren alleen al goed voor 2,6 miljard euro aan omzet.

Door de strengere regelgeving stapten sommige bedrijven over naar een kleiner, mogelijk minder strikt trustkantoor. Ook ‘knippen’ zij trustdiensten op: bijvoorbeeld door de bestuurder en het bedrijfsadres op andere plekken te registreren. Een andere methode om buiten de strengere trustwet te vallen is door een trustbestuurder op de loonlijst van het bedrijf zelf te zetten. 

Zo wordt Horus Real Estate Fund I B.V., een fonds gelieerd aan een grote Russische vastgoedontwikkelaar, bestuurd vanuit Nederland. De directeur is een Nederlander die zijn woonadres aanbiedt als zakelijk hoofdadres van het fonds. De bestuurder is, naar eigen zeggen, in dienst bij de BV. Zo’n arbeidsovereenkomst is volgens de toezichthouder, ‘op z’n minst in tegen de geest van de wet.’

‘De enige reden waarom je niet onder het toezicht van De Nederlandsche Bank wil vallen, is omdat je iets te verbergen hebt,’ zegt advocaat Yvo Amar, gespecialiseerd in sanctierecht. Het gebrek aan toezicht op de onvergunde trustsector kan volgens hem gevolgen hebben voor het handhaven van sancties.

Minister Sigrid Kaag van Financiën diende half april een spoedwetsvoorstel in bij de Tweede Kamer die alle dienstverlening van trustkantoren aan Russen en Belarussen moet verbieden, ongeacht of zij op een sanctielijst staan. Ook hierbij blijft de ongereguleerde trustsector buiten beeld. De Nederlandsche Bank (DNB) kan, voor het illegaal verlenen van trustdiensten, een bestuurlijke boete tot vijf miljoen euro opleggen, en een celstraf tot twee jaar. DNB controleert echter voornamelijk op basis van meldingen, laat ze in reactie op vragen weten. Daarvan ontvangt ze er jaarlijks ‘enkele tientallen’. Sinds 2019 legde DNB slechts vier bestuurlijke boetes op. 

Verantwoording

Investico is radicaal transparant. In verantwoordingsdocumenten maken wij onze onderzoeksmethodes en resultaten openbaar zodat publiek en andere onderzoekers ons werk kunnen controleren en erop kunnen voortbouwen. In de longread van het onderzoek hieronder verwijzen noten naar het bronmateriaal. Wilt u meer weten over onze missie en methode? Lees meer

Onderzoek met bronnen

Russen in ondergrondse trustsector vallen buiten toezicht

Zeker honderd Russische bedrijven namen afgelopen jaren afscheid van grote vergunde trustkantoren maar bleven wel in Nederland. Daardoor zijn ze moeilijk te vinden zijn voor opsporingsinstanties.

‘De heer Remmelink? Elfde verdieping,’ zegt de receptiemedewerker van een grote zorgflat in Rotterdam. Vóór het gebouw op het Zuidplein, op het kruispunt van Vreewijk, Bloemhof en Tarwewijk, wappert als blijk van solidariteit de Oekraïense tweekleur. Op de begane grond van het gebouw zitten een kapsalon, een bibliotheek en een kledingreparatiewinkeltje1, en ook de Rotterdamse accordeonvereniging is er gevestigd. En in één van de 265 appartementen in het gebouw2 moet bovendien het kantoor van Horus Real Estate Fund I BV zitten, een BV met een Russische eigenaar. 

De lift naar boven maakt halverwege een tussenstop. Een verzorgende met een mondkap groet ons. Op de elfde, bovenste, etage hangen slingers: er is iemand jarig geweest. In de gang hangen posters van Martha Graham en van dansers in drag. Naast één van de voordeuren staat een vaas met tulpen die aan hun laatste goede dagen begonnen zijn. Eind 2020 bijna 300 miljoen aan aandelenkapitaal op de balans van Horus, een bedrijf dat bestuurd wordt door de zeventigjarige bewoner achter deze voordeur3.

Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland

Steun ons

‘Je moet alle kanalen kunnen sluiten, zeker als het gaat om de oligarchen die op allerlei slimme manieren hun geld hebben weggezet,’ zegt minister Kaag van Financiën begin maart in Nieuwsuur4. Begin april5 werd oud-minister Stef Blok aangesteld als sanctiecoördinator, hij was afgelopen weken aanvoerder van twintig overheidsorganisaties die moet onderzoeken of er nog Russische bezittingen in Nederland verstopt zitten in complexe of verhullende bedrijfsstructuren6. Personen die op de sanctielijst staan zijn volgens Blok vaak ‘eigenaar via een baaierd aan tussen-bv’s’7, dat maakt het naleven van de sancties complex.

Half april8 diende minister Kaag een spoedwetsvoorstel in bij de Tweede Kamer, die alle dienstverlening van trustkantoren aan klanten in Rusland en Belarus en Belarussen moet verbieden–ongeacht of zij op een sanctielijst staan of een zogenaamd ‘hoog risico-persoon’ zijn9

Opvallend genoeg vindt de trustsector zo’n verbod zelf prima: dat doet naar eigen zeggen nauwelijks nog zaken10 met Russen11. De sector werd afgelopen jaren al aan banden gelegd12, om te voorkomen dat vennootschappen gebruikt worden voor witwassen, fraude en terrorismefinanciering13. Deels liepen buitenlandse klanten ook zelf weg: omdat trustkantoren te duur werden, of omdat BV’s en NV’s sinds 2020 verplicht worden de werkelijke eigenaar van het bedrijf openbaar te maken14

Terwijl het aantal trustkantoren met een vergunning afneemt15, zien toezichthouders steeds meer signalen van illegale dienstverlening16. Onderzoeksbureau SEO, dat vorig jaar onderzoek deed in opdracht van het Ministerie van Financiën, schat dat 31 tot 51 procent van alle Nederlandse trustdienstverleners zonder vergunning opereert. Daarmee vallen ze effectief buiten het toezicht van De Nederlandsche Bank.17

De grote en veelvormige schaduwtrustsector onttrekt zich juist aan die spoedwet van Kaag. Die is immers een toevoeging op de Wet Toezicht Trustkantoren 2018, die in het toezicht op vergunde trustdiensten voorziet. Investico signaleerde destijds al dat die wet gemakkelijk te ontlopen is, door een bloeiende markt van onvergunde trustdienstaanbieders in te duiken18. En precies in die schaduwsector opereren relatief veel Russische bedrijven. Om te kijken om welke Russische bedrijven het gaat deed Investico een steekproef voor De Groene Amsterdammer en Trouw (zie kader). Daarbij keken we naar de klanten van zeven trustbedrijven in Nederland: de twee grootsten, TMF en Intertrust, en vijf kleinere met van oudsher relatief veel Russische klanten. 

Deze zeven kantoren hadden begin 2014 tezamen in totaal 6.600 bedrijven als klant. Ruim 5.000 daarvan verlieten sinds 2014 hun trustkantoor. Daarvan stond meer dan een kwart, 1344 bedrijven, nog altijd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hoewel veel van deze bedrijven hun eigenaar bewust maskeren, konden we, na handmatig onderzoek naar deze 1300 bedrijven in Nederlandse en Russische registers, rechtbankverslagen en media, ruim honderd bedrijven terugleiden naar Rusland of Belarus. Soms ging dat om relatief kleine bedrijven, zoals een kaasfabrikant of een constructiebedrijf. Vaak zijn ze op meer of minder transparante wijze gelieerd aan giganten in de energiesector, telecom, tech, of de zware industrie. Zo is in Nederland een reclamebureau gevestigd dat 26.700 reclameborden in Rusland heeft, waarvan sommige nu oorlogspropaganda faciliteren. Poetins militaire bank Promsvyazbank, opereert in Nederland vanuit een Walvis-vormig kantoor in Amsterdam19.

2,6 miljard euro aan Russisch geld

Waren in 2014 nog 305 Russische politiek prominente personen geregistreerd bij gereguleerde trustkantoren, in 2021 waren dat er nog ruim 3020. Onder de grote kantoren zijn dat er, volgens belangenvereniging Holland Quaestor, nog maximaal21 tien22. We vonden in de schaduwtrustsector al 12 politiek prominente personen, onder wie een minister van economische ontwikkeling23 en een onderminister voor staatsbezit24. Dat zijn er al meer dan de ‘0 tot 10’ die volgens Holland Quaestor nog bediend worden door de grote vergunde trustkantoren. Hoewel meeste BV’s geen jaarcijfers publiceerden, vonden we onder de honderd Russische bedrijven acht bedrijven die dat wel deden. Zij zijn in ieder geval al goed voor 2,6 miljard euro aan omzet – Russisch geld dat zo ongezien door Nederland stroomt.

Het appartement van waaruit Willem Remmelink vastgoedfonds Horus25 runt, staat in schril contrast met de Moskouse appartementencomplexen die met het fonds uit de grond lijken te worden gestampt26. Horus is eigendom van een fonds in Liechtenstein, dat in de kamer van koophandel van het dwergstaatje enkel medewerkers van een trustkantoor op de eigendomspapieren heeft staan27

Horus is volgens jaarverslagen en Russische bronnen in werkelijkheid in handen van Sergey Gordeev, voormalig Hogerhuislid en grootaandeelhouder28 van ‘s Ruslands grootste ontwikkelaar van ‘residentieel vastgoed’ – PIK Groep29. Dat zette, vooral in Moskou, hele wijken aan flatgebouwen neer, en huisvest naar eigen zeggen meer dan 2 miljoen 30 mensen. In 2015 nam Remmelink het directeurschap over van het Nederlandse trustkantoor waar Horus eerst zat, TMF31. Zonder op een specifieke casus in te gaan, laat TMF weten sinds de annexatie in de Krim in 2014 sommige cliënten te hebben laten gaan32. ‘We hebben geen controle over wat ze daarna doen, of ze een structuur liquideren, naar een ander kantoor gaan, of de niet-gereguleerde sector in gaan.’ Remmelink bericht op geen enkele manier betrokken te zijn bij trustactiviteiten, en zegt in loondienst te werken33.

Sinds 201934 breidt PIK internationaal uit: het investeert nu ook in vastgoed in de Filippijnen. Ook die activiteiten vinden plaats vanuit een Nederlands bedrijf, PIK International BV. Dit keer is de directeur een 31-jarige componist, die tot voor kort in dezelfde zorgflat, waar jong en oud tegenwoordig samenleven, aan het Rotterdamse Zuidplein woonde35. Die klust, naast zijn werk in de culturele sector, klaarblijkelijk bij als algemeen directeur van de Filippijnse tak van een van de grootste bedrijven van Rusland36. Het eerste bouwwerk in Manilla is inmiddels in aanbouw: een luxueus complex van 29 verdiepingen van ‘Europese kwaliteit.37‘ 

Het verhaal moet er nu maar ‘ns uit, kopt een artikel38 van Trouw uit 1999. Het is een biecht van de Nederlandse advocaat Willem Remmelink. Remmelink vertrekt in de jaren tachtig naar de Verenigde Staten: ‘Ik was jong, advocaat, homo en Europeaan, een ideale mix om in New York  populair te zijn.’ De jurist begint voor zichzelf en regelt licenties en belastingen voor Europese klanten. Duikt de culturele wereld en de filantropie in, huurt een huis aan Miami Beach.

Uiteindelijk overtreft zijn leefstijl zijn inkomsten – en Remmelink, zo impliceert het artikel, ‘vult de gaten in zijn budget’ aan met geld van zijn cliënten. Tot zijn vriend, een balletdanser, op een ochtend de voordeur opendoet voor twee detectives. Remmelink wordt veroordeeld tot 2 tot 7 jaar. Hij zit zijn jaren uit in de Altona-gevangenis, op de grens tussen Canada en Amerika aan de Devil’s Den Road. 39

In dienst bij Russische superrijken

In onze database komt Remmelink vanaf 2015 naar voren als directeur voor de BV van vastgoedmagnaat Sergey Gordeev. Maar hij werkt dan al langer voor Russische superrijken, blijkt uit de Pandora Papers, een lek van trustkantoren in belastingparadijzen in handen van aan het International Consortium of Investigative Journalists, gedeeld met Investico. In 2006 wordt Remmelink ‘zelfstandig bevoegd’ directeur van SAFMAR B.V., volgens een uittreksel uit de Kamer van Koophandel historisch een ‘verhandelaar in  emissierechten’ – gevestigd op een adres van Remmelink. Maar hij is alleen directeur voor de Nederlandse autoriteiten: volgens een contract uit het Pandora-lek heeft Remmelink in werkelijkheid geen enkele zeggenschap over het bedrijf40

Remmelink krijgt, volgens een ander document uit het Pandora-lek, opdracht om met miljoenen euro’s aan aandelen te schuiven tussen de Nederlandse BV en een bedrijf op Cyprus. Beide bedrijven blijken, via een chique adres in de Londense wijk Westminster, deel uit te maken van een eindeloos netwerk aan firma’s van de steenrijke Rus Mikhail Gutseriev en familie. Gutseriev, die in de privatiseringsslag in de jaren negentig fortuin maakte in de olie-industrie,  staat sinds 2021 op de Britse en Europese sanctielijst–wegens zijn lange vriendschap met president Lukashenko41. Toen had Remmelink het bedrijf alweer enkele jaren verlaten. Voor de advocaat leek de schaduwtrustsector overigens geen vetpot: voor zijn diensten voor SAFMAR B.V. ontving hij ogenschijnlijk eenmalig 5000 euro42. Remmelink gaat niet in op vragen over SAFMAR.

Sommige bedrijven stapten van de door ons onderzochte trustkantoren over naar een kleiner, mogelijk minder strikt kantoor. Andere huurden een Nederlandse stroman in als bestuurder–zodat het er voor de fiscus uitziet als een doodnormaal bedrijf. Of zij knippen trustdiensten op. Dan regelen ze bijvoorbeeld een adres bij de ene aanbieder, en advisering, of een bestuurder, bij een ander. Dat gebeurt vaak via een tussenpersoon. 

Iets vergelijkbaars zien we gebeuren bij Karpaty Chemical B.V., dat eigenaar is van een petrochemische fabriek in Oekraïne, zo’n honderd kilometer ten zuiden van Lviv. Tot 2017 had Karpaty Chemical B.V. een Russische eigenaar: olieconcern LukOil, maar toen had had de fabriek al jaren stilstaan43. Met de verkoop van Karpaty Chemical aan een Oekraïense en een Azerbaijaanse magnaat, van wie één voormalig topmanager was bij LukOil, draaide de fabriek weer naar hartelust: in 2019 draaide het bedrijf een omzet van 470 miljoen. 44

Ondanks de overheveling van het bedrijf van Russische in (deels) Oekraïense handen bleef de bestuurder van de BV in Nederland gelijk, zij het nu via een management-bv: de 78-jarige Rumoldus de Schutter–die ook nog altijd drie Nederlandse BV’s van LukOil bestuurt45. Karpaty Chemical verliet trustkantoor TMF in 2015.

Karpaty Chemical B.V. krijgt bovendien beschikking over een adres in een kantoorpand in het Betuwse Geldermalsen–op een industrieterrein waar voornamelijk lesauto’s en trekkers passeren. Daar is ook een ander bedrijf van De Schutter gevestigd, dat ‘buitenlandse bedrijven assisteert met het opzetten en ontwikkelen van bedrijfsactiviteit in Nederland46.’ Volgens de website47 heeft De Schutter achttien jaar ervaring in het verlenen van trustdiensten, maar geen van zijn bedrijven heeft als zodanig een vergunning bij de DNB48. De Schutter zegt in reactie niets van doen te hebben met trustdienstverlening49.

Legale of illegale trustdienst

‘Mogelijk levert de bestuurder, via een omweg, adresverlening aan het bedrijf,’ zegt Cees Schaap, financieel forensisch onderzoeker en voormalig fraude-officier van justitie,  op de anoniem voorgelegde casuïstiek50. Als iemand twéé vormen van trustdienstverlening aanbiedt, dan kwalificeert hij als illegaal, vertelt Schaap – ook als dat indirect gebeurt51.

Vastgoedfonds Horus, dat sinds enkele weken gevestigd is op het woonadres van de Nederlandse bestuurder van het bedrijf, is een duidelijker geval. ‘Bestuursdiensten én een adres verlenen, dat kwalificeert volmondig als een illegale trustdienst.’

‘Maar het is heel moeilijk om duidelijk onderscheid te maken tussen wat wel en wat niet illegaal is,’ voegt Schaap toe. Een beproefde methode om de Wet Toezicht Trustkantoren te ontlopen, is het in loondienst nemen van een bestuurder. Ook de bestuurder van Horus is, naar eigen zeggen, in dienst bij de BV. Zo’n arbeidsovereenkomst is naar de letter van de wet geen trustdienst maar gaat, volgens de toezichthouder, ‘op z’n minst in tegen de geest van de wet52.’

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zei half april in een kamerbrief dat in het handhaven van sancties in Nederland tot dan toe ‘in het algemeen’ voorspoedig en naar behoren is gehandeld, ondanks negatieve pers die anderszins schrijft. Al kon ‘niet geheel kan worden uitgesloten dat er zich Russische bezittingen in Nederland bevinden die zijn verboden met gesanctioneerde (rechts)personen maar waar de relatie lastig is vast te stellen door doelbewust complex opgezette eigendomsstructuren53.’

Oud-minister Stef Blok kreeg afgelopen zes weken de opdracht te verifiëren dat er niets gemist is bij het handhaven van sancties. Hij kwam tot dezelfde conclusie. In het rapport, dat hij afgelopen vrijdag indiende, concludeert hij vooralsnog geen aanwijzingen gevonden te hebben dat er zaken gemist zijn is de bevriezingen van Russisch geld. Toch wordt, door een datateam, nog steeds gezocht naar relaties met gesanctioneerde personen. Ook Blok loopt tegen complexe grensoverschrijdende constructies aan – lastig te ontwarren voor Nederlandse54 handhavers55

Het datateam, dat tot nu toe enkele jachten en entiteiten vond die verbonden zijn aan Russen die op de sanctielijst staan, doet half mei nog steeds onderzoek, blijkt uit vragen van Investico aan de sanctiecoördinator. De door Kaag ingediende spoedwet die dienstverlening van Nederlandse trustkantoren aan Russen moet verbieden, ziet niet toe op illegale trustdienstverlening. In opdracht van het Ministerie van Financiën loopt momenteel een onderzoek naar de levensvatbaarheid van de trustsector in het geheel, wegens de ‘hoge integriteitsrisico’s’ die met trustdienstverlening gepaard gaan56.

‘Het had gewoon nooit zover moeten komen,’ zegt advocaat Yvo Amar57, gespecialiseerd in het sanctierecht. ‘We wisten allemaal dat er in Nederland allerlei shady bedrijfsstructuren actief zijn. Dat hebben we jarenlang ook aangemoedigd, door ons fijne investeringsklimaat te promoten.’ Volgens Amar valt helemaal niet vast te stellen of Nederland tot nu toe juist handelde in het handhaven van sancties. Zelf kreeg Amar, die advies verleent op het gebied van sanctiewetgeving, adviesvragen van trustkantoren. Russische klanten vroegen de kantoren tóch die ene transactie te doen, of met vermogen te schuiven op papier. Dan moest Amar vertellen dat die acties onwettig zijn. ‘Het is niet vast te stellen wat nog is weggeglipt maar ik kan je op een briefje geven dat het gebeurd is. En als dat al bij een cliënt van mij gebeurt, een vergund trustkantoor, dan daarbuiten zeker.’

Onvergunde trustdiensten zijn niet per definitie verboden, maar wie het randje overgaat, riskeert tegenwoordig veel. Althans, op papier. De Nederlandsche Bank kan, voor het illegaal verlenen van trustdiensten, een bestuurlijke boete opleggen tot vijf miljoen euro, en een celstraf tot twee jaar.

DNB controleert echter ‘voornamelijk’ op basis van meldingen, laat ze in reactie op vragen weten58. Die ontvangt ze ‘incidenteel59’. Sinds de invoering van de Wet Toezicht Trustkantoren 2018 zegt de DNB vier bestuurlijke boetes te hebben uitgedeeld voor het illegaal verlenen van trustdiensten. Eén daarvan was voor trustkantoor Blaustein, dat activiteiten bleef verrichten nadat DNB de vergunning van het kantoor ingetrokken had wegens belastingontduiking, valsheid in geschrifte, mensensmokkel, oplichting60 en witwassen61.  

De Nederlandse trustsector verwelkomde jarenlang twijfelachtige bedrijven met open armen. Toen bleek dat veel trustkantoren het wel heel bont hadden gemaakt werd de sector aangesproken en kwam er strenge regulering voor de vergunde kantoren. Maar de illegale trustsector bleef ongemoeid en dus liep het water naar het laagste punt. Zo ontstond er een nóg groter probleem: niet alleen is er een plek waar shady bedrijven alsnog naartoe kunnen gaan, er is ook nog eens totaal geen zicht meer op. ‘En als je toch al buiten het toezicht opereert is het makkelijk om je met deze sancties vrijer te voelen om toch die betaling te verrichten, de transactie te doen, een structuur te verhangen,’ zegt advocaat Amar. ‘De enige reden waarom je niet onder het toezicht van DNB wil vallen, is omdat je iets te verbergen hebt.’

In een eerdere versie van dit bericht stond dat Sergey Gordeev voormalig Doema-lid was. Gordeev was echter lid van de Federatieraad, het Russische Hogerhuis.


 1. Folder van woonzorgcentrum Simeon en Anna in Rotterdam 

 2. Zie hier 

 3. Reportage 3 mei 2022 

 4. Zie fragment hier 

 5. Stef Blok werd op 4 april 2022 benoemd tot sanctiecoördinator 

 6. Tevens is op 4 april jl. op het Ministerie van Buitenlandse Zaken een projectdirecteur benoemd en aangetreden die leiding geeft aan de interdepartementale taakgroep waaraan relevante departementen en uitvoeringsinstanties capaciteit beschikbaar stellen, blijkt uit deze kamerbrief 

 7. Interview Stef Blok op 13-04-2022 met Rijksoverheid-nieuws 

 8. 19 april 2022 diende Kaag deze kamerbrief in 

 9. Het wetsvoorstel verbiedt trustkantoren om trustdiensten te verlenen aan cliënten in de Russische Federatie en de Republiek Belarus (hierna: Rusland en Wit- Rusland). Daarnaast regelt het wetsvoorstel een verbod op doorstroomvennootschappen en een verbod op trustdienstverlening aan hoog- risicolanden 

 10. Volgens Mariët van der Berg, directeur van Holland Quaestor 

 11. Artikel van NOS over de trustsector die zegt allang afscheid te hebben genomen van Russen 

 12. In 2017 werd bepaald dat de trustsector geen belastingadvies mocht geven aan klanten, 2018 kwam de WTT. Ook sancties hadden gevolgen op de trustsector 

 13. In de memorie van toelichting: Evenals in de Wtt wordt trustkantoren in dit wetsvoorstel opgedragen te fungeren als poortwachters van het Nederlandse financieel stelsel, en zelfs het Nederlandse rechtsstelsel. Deze poortwachterfunctie houdt primair in dat trustkantoren zich moeten inspannen om te voorkomen dat criminelen misbruik maken van het Nederlandse financieel stelsel voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme 

 14. Bevestigd door Mariët van der Berg, directeur van Holland Quaestor 

 15. Blijkt uit deze kamerbrief: De strengere eisen en bijbehorend streng toezicht leiden ertoe dat sommige trustkantoren tot het inzicht komen dat het voor hen niet mogelijk is om te voldoen aan de verscherpte eisen. Of ze concluderen dat de kosten die daarmee samenhangen te hoog zijn waardoor voortzetting van de activiteiten niet haalbaar of rendabel is. Dit zien we onder andere terug in de afname van het aantal vergunningen. 

 16. Blijkt uit dit onderzoek van SEO 

 17. We mutually annotate a sample of the potential illegal CSPs and estimate that illegal CSPs constitute 31–51% of the total number of CSPs and manage 19–27% of all companies managed by CSPs. Onderzoek Uncovering the size of the illegal corporate service provider industry in the Netherlands: a network approach, samenvatting. Ook gesproken met onderzoeker Javier Garcia-Bernardo. 

 18. Blijkt uit dit onderzoek van Platform Investico uit 2018 

 19. Zie berichtgeving FTM, en eerder ook Quote over nationalisering Promsvyaz 

 20. Berichtgeving NOS op basis van uitvraag bij DNB, 23 maart 2022 

 21. Uitvraag bij Holland Quaestor 

 22. Telefonisch interview Mariët van der Berg met Holland Quaestor 

 23. Igor Grechukin, zie hier 

 24. Mikhail Molozhavyy, zie hier 

 25. De doelen van Horus zijn, volgens de akte uit de Kamer van Koophandel, the acquisition of land plots for new further leasing them out and further sale. 

 26. Denis Maximov (Zarubezhneft), Igor Molozhavyy en zoon Mikhail (STAK Nebolo, former deputy minister of property relations of the Russian Federation), Igor Nikolaevich Greguchkin (STAK Nebolo) Boris Kovalchuk (close associate, Inter RAO), Viktor Zubkov (Presidents Admin, Gazprom), Igor Sechin (Rosneft, oud-vicevoorzitter Doema), Vladimir Evtushenkov (Sistema/MTS), Deripaska (RUSAL), Alisher Usmanov (Gazprom, close associate), Arkady Rotenberg, Mikhail Konstantinov (boardmember Inter RAO), Vadim Novinsky (inmiddels ook Oekraïens paspoort, zit in Oekraïense rada), Mikhail Novinsky (zoon van) 

 27. Blijkt uit een uittreksel van HREF Foundation uit het Handelsregister Liechtenstein, dat we opgevraagd hebben. De drie bestuurders van deze foundation zijn allen medewerker van het Liechtensteinse trustkantoor Schreiber & Zindel. 

 28. Gordeev is CEO van PIK en aandeelhouder voor 59 procent, zie hier 

 29. Zie ook berichtgeving Fitch Ratings 

 30. Website One Sierra 

 31. Russische media schrijven veelvuldig over een aankoop van een bedrijf (Morton) door Horus, dat algemeen toegeschreven wordt aan Sergeyev, die het weer doorverkoopt aan Horus, dat eveneens van hem is (destijds, in 2016, nog voor ongeveer 30 procent, inmiddels voor bijna zestig procent). Zie bijvoorbeeld berichtgeving in RBC 

 32. Blijkt uit een schriftelijke reactie van TMF op 13 mei 2022 

 33. Diverse gesprekspartners geven aan veel nieuwe constructies te zien waarbij de bestuurder in loondienst komt. Vaak gebeurt dit op interim-basis. Gegeven de arbeidsovereenkomst is dit type dienstverlening volgens betrokkenen geen trustdienst. Volgens de toezichthouder gaat het op zn minst in tegen de geest van de wet 

 34. Blijkt uit de akte van oprichting van PIK International B.V., die dateert van 16 september 2019 

 35. Blijkt uit uittreksel van de eenmanszaak van deze persoon 

 36. Inschrijving PIK International BV in de Kamer van Koophandel, CompanyInfo 

 37. Website van One Sierra hier, met livestream 

 38. Blijkt uit dit artikel van Trouw, maart 1999 

 39. Adres van de Altona Correctional Facility:555 Devils Den Rd, Altona, NY 

 40. Blijkt uit gegevens van de ICIJ Pandora Papers in handen van Investico 

 41. Zie bijvoorbeeld berichtgeving Reuters, Forbes, BusinessInsider 

 42. Overeenkomst komt uit de Pandora Papers en is in handen van Investico 

 43. Zie berichtgeving Forbes en Interfax 

 44. Blijkt uit gegevens Kamer van Koophandel, jaarrekening 2019 

 45. Tot de verkoop van Karpaty aan twee bedrijven op Cyprus, nam De Schutter zitting in het bedrijf op eigen naam, sinds de verkoop bestuurt hij Karpaty via Mandir BV, een bedrijf dat hij speciaal voor deze functie opgericht lijkt te hebben. Dat blijkt uit een historisch overzicht van het bedrijf, opgevraagd bij de Kamer van Koophandel 

 46. Website Intergest, bedrijfsfolder hier 

 47. Volgens de website van het bedrijf Intergest van de Schutter heeft hij Management experience in Mechanical and Civil construction, Insurance and more than 18 years in Trust, Fiduciary and Financing business 

 48. Alle nagetrokken in register van trustdienstverlening, DNB 

 49. Blijkt uit een schriftelijk reactie van De Schutter op 12 mei 2022 

 50. Telefonisch interview Cees Schaap op 12 mei 2022 

 51. Zie ook overzichtspagina DNB 

 52. Rapport SEO, 2021, zie hier 

 53. Kamerbrief 21 april 2022, download 

 54. Kamerbrief 21 april 2022, download. Precies citaat: Om mogelijke extra hits te genereren is extra handmatig uitzoekwerk nodig, waarbij moet worden aangetekend dat zulk werk tijd en capaciteit kost en niet altijd resultaten oplevert. 

 55. Rapport sanctiecoördinator 13 mei 2022 

 56. Kamerbrief Hoekstra 8 juli 2021 

 57. Blijkt uit een telefonisch interview met Yvo Amar op 11 mei 2022 

 58. Artikel Investico 2018: Ook die wet eist dat ondernemers als Vermeulen hun klanten kennen. Maar het onderzoek is veel minder streng en de toezichthouders komen alleen langs als ze concrete signalen hebben dat de Wwft niet wordt nageleefd 

 59. Reactie DNB per mail 

 60. Boete voor BlauStein CS 

 61. Zie bijvoorbeeld berichtgeving FD 

Wilt u onafhankelijke onderzoeksjournalistiek ondersteunen? Word Vriend van Investico

U las de longread van dit onderzoek. Heeft u naar aanleiding hiervan een tip? Neem contact met ons op

Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is onmisbaar in een democratie. Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland.

Word vriend