Nieuws

Vraag zelf je BRP-dossier op

Sinds 2021 kan iedere burger bij de gemeente een overzicht opvragen van gegevensverkeer tussen de politie en de BRP. Investico kreeg met medewerking van 67 activisten inzage in hun BRP-dossiers. Wilt u zelf uw BRP-dossier opvragen om te zien welke autoriteiten uw persoonsgegevens hebben opgevraagd? Volg dan de instructies hieronder.

Bent u een vreedzame demonstrant en ontdekt u in uw dossier dat de autoriteiten uw gegevens verzamelden rondom protesten? En wilt u uw dossier met investico delen? Stuur ons dan een bericht op redactie@platform-investico.nl

Let op: in uw dossier staan privacy gevoelige gegevens, Investico zal daar zorgvuldig mee omgaan en wij zullen nooit iets publiceren zonder uw toestemming. Maar weet dat het hier om persoonsgegevens gaan.

1: Wat is de BRP?

In de Basisregistratie Personen (BRP) houden Nederlandse gemeenten persoonsgegevens bij van iedereen die in Nederland woont. Behalve je volledige naam, leeftijd en Burgerservicenummer, staan er nog meer gegevens in dit systeem: onder andere de namen van je ouders, namen van eventuele partners en kinderen, je woonadres, informatie over reisdocumenten en land van herkomst. Deze gegevens worden beheerd door de gemeente waar je staat ingeschreven. Als je verhuist worden de gegevens doorgegeven aan de gemeente van je nieuwe adres.

2: Wie kan de gegevens uit de BRP inzien?

De gegevens van een burger in de BRP kunnen, zonder dat diegene daarvan op de hoogte wordt gesteld, gedeeld worden met een groot aantal instanties. Bijvoorbeeld met andere gemeenten, de Belastingdienst, onderwijsinstellingen, maar ook met de politie en andere opsporingsdiensten. Sinds maart 2022 kun je online inzien met welke instanties je gegevens zijn gedeeld in de afgelopen zes maanden. Dat doe je zo:

  • Op https://mijn.overheid.nl/ log je in met DigID. Klik in het hoofdmenu op het kopje ‘identiteit’. In dit submenu kun je twee dingen inzien: als je klikt op ‘Bekijk persoonsgegevens’ zie je welke info er over jou in de BRP staat. Als je klikt op ‘Bekijk gedeelde persoonsgegevens’ krijg je een overzicht van instanties waarmee je BRP-gegevens zijn gedeeld.
  • Maar: dit is een incompleet overzicht, want alleen van de afgelopen zes maanden, waarin bovendien instanties kunnen worden weggelaten. Je kunt eenvoudig een volledig overzicht opvragen bij je woongemeente, zoals uitgelegd onder punt 3 in deze brief.

3: Hoe kun je je eigen gegevens opvragen?

Om het volledige overzicht te krijgen van de instanties die inzicht hebben gekregen in je BRP-info stuur je een bericht naar de gemeente waar je staat ingeschreven. De gemeente is vervolgens verplicht je het overzicht binnen vier weken (kosteloos) op te sturen. Hoe je de aanvraag doet, verschilt per gemeente.

  • De gemeente Amsterdam heeft een speciaal online contactformulier. Je logt in met DigID, verstuurt de aanvraag, en dan krijg je het overzicht binnen vier weken per post thuisgestuurd.
  • Bij de meeste gemeenten is er nog geen speciaal contactformulier. Dan kun je een mailtje sturen (naar het algemene mailadres van de gemeente waar je woont). Hieronder een voorbeeld:

(Onderwerp) Aanvraag: volledig overzicht gedeelde persoonsgegevens (BRP)

Beste,

Graag wil ik het volledige overzicht ontvangen van mijn gedeelde persoonsgegevens (uit de BRP). Daarmee bedoel ik het volledige overzicht van welke instanties mijn gegevens uit de BRP verstrekt hebben gekregen sinds 6 januari 2013, en op welk moment (dus uitgebreider dan wat ik in kan zien via mijnoverheid.nl). Het gaat om het ‘protocolleringsoverzicht nieuwe stijl’, zoals uitgelegd op de website van de RvIG.

Ik hoor graag van u tot wie ik me kan wenden binnen de gemeente met deze aanvraag.

Dank en groet,
[…]

  • Het antwoord op een dergelijke mail verwijst je waarschijnlijk door naar een afdeling voor gegevensverstrekking, of een online formulier. In het eerste geval wordt gevraagd of je een kopie van je identiteitsbewijs als bijlage bij de aanvraag kunt versturen, in het tweede geval moet je inloggen met DigID.
  • Binnen vier weken ontvang je het overzicht (online, of op papier in de brievenbus).

Voor vragen:
E-mail: redactie@platform-investico.nl

Lees het onderzoek

Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is onmisbaar in een democratie. Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland.

Word vriend