Anti-Palestijnse desinformatie in Kamer en Kabinet

Minister verwijderde heimelijk anti-Palestijnse tweets vlak voor aantreden

Nieuws

Minister verwijderde heimelijk anti-Palestijnse tweets vlak voor aantreden

Oud-minister Geoffrey van Leeuwen verspreidde na 7 oktober berichten van islamofobe, anti-Palestijnse en extreemrechtse accounts met desinformatie over de Gaza-oorlog op X. Hij deed dit voordat hij namens de VVD in december aantrad als plaatsvervanger voor de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Vlak voor zijn aantreden werden deze berichten verwijderd. Dat blijkt uit gelekte screenshots van de verwijderde berichten in handen van Investico.

Van Leeuwen was van begin december tot half april interim-minister BHOS. Mark Rutte neemt Van Leeuwen - die bekend staat als zijn vertrouweling - dit najaar mee naar de NAVO.

Meerdere berichten die Van Leeuwen verspreidde bevatten desinformatie over de oorlog, zoals tweets van het account ‘Imam of Peace’, dat beheerd wordt door de extreemrechtse en islamofobe denker Mohammad Tawhidi. Ook posts van accounts als Visegrad24 en Mario Nawfal werden geliked. Beiden behoren tot de meest invloedrijke pro-Israëlische desinformatieverspreiders op X, volgens persbureau Bloomberg en de Universiteit van Washington.

Blijf op de hoogte van onze onderzoeken. Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ook vond de voormalig minister een bericht ‘leuk’ met een verwijzing naar de bekende samenzweringstheorie ‘Pallywood’, waarin wordt geclaimd dat beelden van menselijk leed uit Palestijnse gebieden allemaal in scène zouden zijn gezet om anti-Israëlische sentimenten aan te wakkeren. In de betreffende tweet deelde Imam of Peace een video van een Palestijnse moeder die in een ziekenhuis haar gewonde zoon bezoekt en schreef erbij: ‘He’s fine, it’s just an act mommy. It’s called Pallywood’. AP News en Alt Media bestempelden de desbetreffende tweet als desinformatie: de man op beeld is wel degelijk gewond, hij probeerde enkel zijn moeder gerust te stellen.

Een ander door Van Leeuwen gedeeld bericht is een video van een Israëlische legerwoordvoerder, waarin hij in een ruimte onder een ziekenhuis wijst naar een lijst met ‘namen van terroristen’ in het Arabisch, waarop de dienstroosters van Hamas-strijders te zien zou zijn. Ook dit bleek niet waar: uit een vertaling van het document blijkt dat het geen namen bevat, maar in plaats daarvan een kalender met de dagen van de week, schreef onder meer France24.

Van Leeuwen verklaart zijn likes in een reactie als manier om berichten op te slaan. ‘Als ik een bericht zie dat ik op een later moment beter wil lezen, wil terugkijken of wil zien of dit een breder verhaal aan het worden is, like ik deze.’ Volgens hem zit daar ‘geen brede en diepe afweging achter’. De oud-minister kon niet aan Investico vertellen waarom dan besloten is de berichten heimelijk te verwijderen. Hij gaat ook niet in op de vraag of hij de inhoud van deze specifieke tweets goed- of afkeurt, noch op vragen over of het wenselijk is als een aanstaand minister op deze manier desinformatie verspreidt.

Van Leeuwen was in zijn ministerfunctie onder meer verantwoordelijk voor het bevriezen van de steun aan de VN-hulporganisatie United Nations Relief and Work Agency (UNRWA), die Palestijnen voorziet van humanitaire (nood)hulp. Dit na aantijgingen vanuit Israël dat er 12 UNRWA-medewerkers betrokken zouden zijn geweest bij de aanval van 7 oktober vorig jaar.

Zodra de UNRWA de aantijgingen bekendmaakte en een onderzoek aankondigde, bevroren zo’n 15 donorlanden hun steun aan de VN-organisatie. Op het ministerie wordt aangekondigd dat advies over de kwestie zal volgen, dat blijkt uit e-mails van het ministerie opgevraagd door Al Jazeera op basis van de Wet open overheid (Woo). Van Leeuwen kondigt aan dat Nederland de steun voor UNRWA stillegt nog voor de adviesnota van zijn ambtenaren verstuurd is. Verschillende anonieme ambtenaren bevestigden aan Investico dat Van Leeuwen het besluit nam zonder ruggespraak met het ambtelijk apparaat: “Dit is niet hoe het hoort te gaan”.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat in een reactie weten niet te communiceren over in hoeverre minister Van Leeuwen intern advies heeft gekregen voor zijn beslissing. Verder is het ministerie “op geen enkele manier betrokken geweest bij het gebruik van X door de heer Van Leeuwen” voordat hij minister werd. “Toen Van Leeuwen aantrad als minister, is zoals gebruikelijk een social mediateam zijn X-account gaan beheren.”

Afgelopen maanden hervatten donorlanden nagenoeg allemaal de steun aan UNRWA, vanwege de cruciale rol van de hulporganisatie in Gaza, en het feit dat Israël geen bewijs heeft geleverd om de beschuldigingen te onderbouwen. Nederland heeft aangekondigd de steun pas te hervatten als UNRWA verbeteringen doorvoert, de verwachting is dat het aanstaande kabinet Schoof zal beslissen over het al dan niet hervatten van de steun.

Verantwoording

Investico is radicaal transparant. In verantwoordingsdocumenten maken wij onze onderzoeksmethodes en resultaten openbaar zodat publiek en andere onderzoekers ons werk kunnen controleren en erop kunnen voortbouwen. In de longread van het onderzoek hieronder verwijzen noten naar het bronmateriaal. Wilt u meer weten over onze missie en methode? Lees meer

Onderzoek met bronnen

Hoe anti-Palestijnse desinformatie Kamer en Kabinet bereikten

Christelijke en radicaal rechtse partijen willen al jaren VN-hulp aan Palestijnen stoppen. Dat lukte toen VVD-minister Van Leeuwen, die zelf anti-Palestijnse berichten verspreidde, aan het roer stond.

Een van de weinige hulporganisaties die sinds het uitbreken van de oorlog Gaza nog in kan1 is het United Nations Relief and Work Agency (UNRWA). De organisatie verzorgt in de Palestijnse gebieden2 voedselvoorziening, onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg, elektriciteit, afvalverwerking en—-vooral in oorlogstijd—-noodopvang van vluchtelingen. Sinds het uitbreken van de oorlog is het werk van UNRWA al helemaal onmisbaar3. De hulporganisatie is financieel afhankelijk van internationale donoren4, en krijgt ook van Nederland sinds 19515 steun.

Maar eind januari van dit jaar6 komt Israël met een keiharde beschuldiging7 die westerse ministers en hun ambtenaren doen twijfelen8. Twaalf medewerkers van UNRWA zouden betrokken zijn geweest bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober9. De wereldwijde verontwaardiging is groot. Veel westerse donoren zetten vrijwel meteen hun steun10 stop. UNRWA zelf, met ruim 30.000 mensen in dienst11, ontslaat de beschuldigde medewerkers12. De VN kondigt onderzoek aan13 om te begrijpen wat er moet veranderen in de organisatie—-en welk bewijs Israël heeft voor de zware aantijgingen.

In Den Haag schrikt ook Geoffrey van Leeuwen, en hij grijpt gelijk in. De kersverse interim-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking schrijft op X ‘geschokt’ te zijn en zegt dat Nederland het onderzoek ‘nauwlettend zal volgen bij het overwegen’ van toekomstige steun aan UNRWA14. Voor de camera van Nieuwsuur15 licht hij dat de volgende dag toe: 'De aanklacht is dat met VN geld, eigenlijk met ons geld, ook de aanslag is gepleegd op 7 oktober. Wat ik gisteren heb gezegd is dat wij de uitkomsten van de onderzoeken afwachten, en afhankelijk daarvan even nieuwe bijdragen zullen bekijken. Voor het moment gaat er geen extra geld naar UNRWA toe’.

Maar dat was een eigenhandig besluit van de minister dat intern tot wrevel leidt. Zeker omdat de bewindsman binnen het ministerie al maanden met argusogen wordt gevolgd. Vlak voor zijn aantreden verspreidde hij felle anti-Palestijnse tweets en deelde hij desinformatie over de oorlog op X16. Investico heeft die Twitterberichten in handen en sprak met bijna twintig (oud-) ambtenaren binnen het ministerie. Kort voor hij aangesteld werd als minister werden de berichten verwijderd, destijds door iemand van de communicatieafdeling omschreven als 'puinruimen'.

Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland

Steun ons

Investico maakte een reconstructie van hoe Nederland besloot de UNRWA-gelden stop te zetten, en wat daaraan voorafging. UNRWA blijkt al jaren het doelwit van een internationale laster- en nepnieuwscampagne. Ook in Nederland wordt de hulporganisatie al zeker vijftien jaar in twijfel getrokken op basis van desinformatie en ongegronde beschuldigingen, blijkt uit een analyse van Kamervragen, moties en debatten in de parlementaire archieven.

Desinformatie over hulp aan Palestijnen bleef de voorbije jaren een fenomeen in de marges van het parlement, maar het structureel beschuldigingen van vermeende ‘banden met terrorisme’ lijken nu wél effect te hebben gehad: zonder dat Israël bewijs hoefde aan te dragen werd door Nederland de steun voor de VN-organisatie stilgelegd. In de woorden van minister Van Leeuwen: ‘Ik kan dit geen incident noemen, want deze verschrikkelijke ontwikkelingen staan niet in een isolement17’.

26 januari is niet alleen de dag dat UNRWA naar buiten komt met de beschuldigingen die ze van Israël hebben ontvangen over hun twaalf werknemers18, maar ook de dag dat het Internationaal Gerechtshof een eerste uitspraak19 doet in de genocidezaak tegen Israël, aangespannen door Zuid-Afrika. ‘Israël moet genocide in Gaza voorkomen’20 stellen de rechters in een tussenvonnis.

UNRWA laat die dag direct weten dat ze de beschuldigde medewerkers ontslaan21 (één was al overleden22) en de VN kondigt een onafhankelijk onderzoek aan 23. Vijftien landen schorten niettemin de financiële steun aan UNRWA op, waaronder Oostenrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Canada24. Andere landen—-Noorwegen, Spanje, België en Ierland—- benadrukken de cruciale rol die de organisatie vervult in Gaza en besluiten UNRWA geld te blijven geven.

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt op 26 januari ook druk rondgemaild. ‘Via de lijn zal voorstel volgen over al-dan-niet tijdelijk stopzetten van additionele financiering in afwachting van onderzoek', mailt een ambtenaar25. Dat wil zeggen: ambtenaren met de relevante expertise zullen advies geven of de Nederlandse steun aan UNRWA moet worden bevroren.

Maar interim-minister Van Leeuwen beslist vrijwel meteen om de financiering stop te zetten, een besluit dat hij zelfstandig neemt. Dat is wat verschillende anonieme ambtenaren tegen Investico zeggen. Een van hen vertelt: ‘Zelfs de directie Humanitaire Hulp is door de minister niet om advies gevraagd, terwijl dat wel gebruikelijk is bij dit soort zaken. Hij wilde mogelijke Kamervragen voor zijn, was hoe er over gesproken werd. Velen van ons waren ontsteld hierover. Dit is niet hoe het hoort te gaan’.

Op dat moment is Geoffrey van Leeuwen interim-minister van BHOS. Van Leeuwen vervangt vanaf 4 december 2023 Liesje Schreinemacher, die met zwangerschapsverlof is26. Voor zijn aantreden werkte hij als raadsadviseur Buitenlandse Zaken en Defensie op het ministerie van Algemene Zaken27 en in Den Haag geldt hij als een vertrouweling van Rutte — met wie Van Leeuwen in het najaar naar de NAVO vertrekt28. Als hij de beslissing neemt heeft Nederland de negentien miljoen vaste jaarlijkse steun voor 2024 overigens al overgemaakt29, maar Van Leeuwens besluit betekent dat er voorlopig geen extra geld naar UNRWA gaat, terwijl dat in de loop van het jaar wel gebruikelijk is, zeker als er sprake is van een humanitaire crisis zoals nu30.

Pas in de week na de aankondiging van Van Leeuwen over UNRWA, op 2 februari, sturen ambtenaren van Buitenlandse Zaken een adviesnota rond over het hervatten van de steun31. Dat blijkt uit interne communicatie die op basis van de Wet Open Overheid (Woo) door Al Jazeera werd opgevraagd. De strekking van het advies is: er zijn zorgen over de ernst van de aantijgingen, maar er is momenteel geen alternatief voor humanitaire hulp in Gaza. De nota benadrukt ook dat UNRWA te maken krijgt met 'veel aantijgingen, dagelijkse cyberaanvallen, mis- en desinformatiecampagnes.'

In de nota is niet alleen het advies van de ambtenaren te lezen, maar ook het commentaar dat minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot32, naar wie het advies ook verstuurd werd33, in de kantlijn heeft geschreven. De ambtenaren schrijven dat ‘te lang aanhouden of opschorten van reeds gecommitteerde steun zou kunnen leiden tot ernstige verstoring in de operationele capaciteiten van UNRWA met aanzienlijk groot menselijk leed tot gevolg’. Daarbij schrijft Bruins Slot: ‘Eens!!’ En bij het commentaar dat hulpverlening door UNRWA verzekerd moet blijven omdat ze de enige organisatie zijn die hiertoe in staat zijn in Gaza: ‘Eens! Raakt hele regio die al instabiel is.’

Andere donorlanden hervatten intussen wel de steun. Binnen enkele weken zeggen onder meer Canada, Zweden34, Australië35 en de Europese Unie36 toe weer geld te gaan geven. Op 4 maart komt UNRWA zelf naar buiten met een statement: Israël zou sommige van hun medewerkers, die verklaarden over betrokkenheid van UNRWA bij Hamas, tijdens hun verhoren hebben gemarteld37. Bewijs voor hun aantijgingen heeft Israël nog altijd niet geleverd38.

Het uitblijven van bewijs en de berichten over martelingen zorgen onder ambtenaren van Buitenlandse Zaken voor ongemak over het stopzetten van de UNRWA-financiering. Maar hun ongemak gaat verder: het gaat ook over de persoonlijke opvattingen van de interim-minister Geoffrey van Leeuwen.

Van Leeuwen verspreidde na 7 oktober desinformatie over de Gaza-oorlog via zijn privé-account op X, voorheen Twitter39. Zo vond de voormalig minister een bericht ‘leuk’ met een verwijzing naar de bekende samenzweringstheorie ‘Pallywood’40, waarin wordt geclaimd dat beelden van menselijk leed uit Palestijnse gebieden allemaal in scène zouden zijn gezet om anti-Israëlische sentimenten aan te wakkeren. In de betreffende tweet deelde ‘Imam of Peace’41- een account dat beheerd wordt door extreemrechtse en islamofobe denker Mohammad Tahwidi42- een video van een Palestijnse moeder die in een ziekenhuis haar gewonde zoon bezoekt en schreef erbij: ‘He’s fine, it’s just an act mommy. It’s called Pallywood.’ AP News en Alt Media bestempelden de desbetreffende tweet als desinformatie: de man op beeld is wel degelijk gewond, hij probeerde enkel zijn moeder gerust te stellen43.

Een ander door Van Leeuwen gedeeld bericht44 is een video van een Israëlische legerwoordvoerder, waarin hij in een ruimte onder een ziekenhuis wijst naar een lijst met ‘namen van terroristen’ in het Arabisch, waarop de dienstroosters van Hamas-strijders te zien zou zijn. Ook dit bleek niet waar: uit een vertaling van het document blijkt dat het geen namen bevat, maar in plaats daarvan een kalender met de dagen van de week45.

Opmerkelijk genoeg verspreidde van Leeuwen ook een tweet waarin de NOS als objectieve nieuwsbron in verslaggeving van de oorlog in twijfel getrokken wordt46. De gelikete tweet verwijst naar een column van Ronald Plasterk: 'Je kunt de NOS en de genoemde kranten niet als objectieve nieuwsbron vertrouwen over dit onderwerp’.

Voor Van Leeuwens benoeming tot interim-minister worden er minstens 15 gelikete berichten, gepost tussen 21 oktober en 13 november, verwijderd van zijn account. De verwijderde berichten zijn in handen van Investico. Volgens een anonieme ambtenaar werd er gesproken van ‘puinruimen’.

Van Leeuwens besluit om de geldkraan dicht te draaien kan bij bepaalde partijen in Den Haag op warme steun rekenen—-zij pleiten namelijk al jaren voor het opheffen van de hulporganisatie. ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder klimt begin maart een podium op in een zaaltje in Jeruzalem47. Daar kijken parlementariërs uit alle hoeken van de wereld - Liberia, Zweden, Brazilië en Slowakije, onder andere - toe hoe het Ceder als lid van de Nederlandse delegatie een onderscheiding in ontvangst neemt. De 'Friends of Zion Award' is een onderscheiding voor de trouwste vrienden van Israël, en iedereen gaat er die avond met eentje naar huis48.

Ceder is ingegaan op een uitnodiging49 van de Israël Allies Foundation (IAF), een van oorsprong Amerikaanse lobbygroep die pro-Israëlische bondgenoten zoekt onder politici over de hele wereld50. Elk jaar nodigt de IAF hun 'beste ambassadeurs'51, uit voor een bijeenkomst in Jeruzalem.

De IAF helpt haar ambassadeurs om zich beter te kunnen inzetten voor de belangrijkste doelen: het verhuizen van hun ambassades naar Jeruzalem, het bestrijden van Iran, en het tegengaan van 'anti-Israël instituties zoals UNRWA'.52

Dat laatste wordt in maart ook ceremonieel beklonken. Tijdens een rondleiding in een kibboets53 ondertekenen de 24 delegaties een zogeheten pledge54. Het grote plakkaat, bedrukt met de nationale vlaggen van de ondertekenaars, heeft een heldere boodschap: ‘NO more funds for TERROR. Defund and Dismantle UNRWA now’.

Die oproep is niet nieuw: het is een langgekoesterde wens van Israël zelf. Eind december lekte nog een vertrouwelijk memo van de Israelische regering uit met een plan om UNRWA uit Gaza te verdrijven, omdat de organisatie volgens Israël verantwoordelijk is voor het voortduren van het Israël-Palestina conflict55.

Naast een uitvoerende taak heeft UNRWA namelijk nog een speciaal VN-mandaat; de organisatie registreert Palestijnse vluchtelingen56. Daarmee wordt ook bijgehouden hoeveel Palestijnen het ‘recht op terugkeer naar hun voormalige woonplaats’ hebben, een recht dat ook geldt voor nieuwe generaties: de (klein-) kinderen van gevluchte Palestijnen. Het bestaan van UNRWA veronderstelt daarmee impliciet dat Palestijnen terug zullen keren naar de gebieden waar zij uit verdreven zijn - een veronderstelling die Israël als existentiële dreiging ziet.

Het plan van Israël om UNRWA te ontmantelen begint met een rapport over de VN-organisatie haar 'samenwerking' met Hamas. Het plan sluit naadloos aan bij de jarenlange campagne van verdachtmakingen richting UNRWA. Verduistering van donorgeld, banden met Hamas, verheerlijking van zelfmoordterroristen en antisemitisme in schoolboeken: al jaren verschijnen er rapporten van omstreden organisaties als UN Watch57, Palestinian Media Watch58 en IMPACT-se59 waarin de hulporganisatie wordt bedolven onder aantijgingen. Zodra de ene beschuldiging is weerlegd, volgt een nieuwe.

In het online archief van de Tweede Kamer is slechts 15 jaar terug te kijken, maar ook daar ligt sinds 2009 de organisatie al onder vuur. En die verdachtmakingen zijn zelden onderbouwd met steekhoudend bewijs, blijkt uit een analyse van Investico van alle moties, Kamervragen en debatten over UNRWA van de afgelopen vijftien jaar.

In zeker 41 moties, Kamervragen en debatverslagen worden ongegronde beschuldigingen gedaan aan het adres van UNRWA, of beweringen die zijn gestoeld op onjuiste informatie. De aantijgingen in de Kamer volgen een duidelijk patroon, en putten vaak uit berichtgeving van bronnen zoals UN Watch. Volgens onderzoek van de Universiteit van Bath werd UN Watch aanvankelijk gefinancierd door een netwerk aan 'pro-Israëlische en islamofobe' stichtingen—-hoewel in recente jaren niet meer valt vast te stellen wie de organisatie financieel steunt60.

De antwoorden van de verantwoordelijke minister volgen net zo goed een patroon. ‘Dit bericht is onjuist’61, ‘Deze aantijgingen bleken ongefundeerd62’, ‘Er zijn geen concrete aanwijzingen voor verwevenheid met Hamas’63 en: ‘Het zou de PVV-fractie sieren als ze zou kijken naar feiten en niet praat over "een Jodenhaatzaaiende organisatie als UNRWA"64

In 25 van 41 Kamerhandelingen waren de aantijgingen afkomstig van de PVV. De SGP en ChristenUnie waren beiden elk 8 keer verantwoordelijk. In veel gevallen wordt er een verband tussen UNRWA en Hamas gesuggereerd zonder onderbouwing of steekhoudend bewijs. Neem de Kamervragen van Raymond de Roon (PVV) en Danai van Weerdenburg (PVV) in 2017, over het bericht dat Palestijnse kinderen in ‘terreurkampen van Hamas’ (doelend op de UNRWA-zomerkampen) ‘vergiftigd worden met haat, geweld en antisemitisme’. De minister antwoordt: 'Het kabinet benadrukt dat er een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen de zomerkampen van Hamas en die van UNRWA.’ En: ‘Het kabinet heeft geen aanwijzingen van verwevenheid tussen deze UNRWA-zomerkampen en terroristische activiteiten of het verspreiden van terroristisch gedachtegoed.'65

Of neem CU-kamerlid Joël Voordewind in een debat: ‘Ik moet constateren dat UNRWA toch regelmatig anti-Israëlische cartoons verspreidt op Facebook en websites en heb een aantal voorbeelden daarvan meegenomen. Ik heb die informatie gekregen van de ngo UN Watch, die dat in de gaten houdt.’ De minister antwoordt dat de accounts niet van UNRWA zijn, en de cartoons juist op last van de VN-organisatie door Facebook werden verwijderd66. Drie jaar later herhaalt Voordewind zijn aantijging, ditmaal zonder bron67.

Een derde patroon is het doel van de aantijgingen: het opheffen van UNRWA. De SGP schreef in 2017 in hun partijprogramma dat de hulporganisatie ‘gerust kan verdwijnen’68. In totaal wordt er 24 keer in de Kamer opgeroepen tot ‘defunden’.

‘Sinds jaar en dag is er een voortdurende stroom aan beschuldigingen aan het adres van UNRWA geweest,’ vertelt ook oud-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen69. Ze benadrukt dat er ook echt iets aan de hand kan zijn: ‘Als er serieuze en gesubstantieerde beschuldigingen komen, moet je dat natuurlijk onderzoeken, en UNRWA heeft ook zelf strikte procedures.’ Maar, zegt ze: 'De meeste moet je echt zien in het licht van een voortdurende hetze tegen deze organisatie’.

Nadat Hamas op 7 oktober Israël binnenvalt, zwelt ook de stroom moties en Kamervragen aan. Vier dagen na de inval is Don Ceder (CU) de eerste die in een debat de Nederlandse Palestijnse hulp in twijfel trekt. Kamerlid Roelof Bisschop begint dan over de financiering van UNRWA, volgens hem 'de club die allerlei dubieuze onwenselijke zaken financiert zoals het verspreiden van haat tegen Joden.' Het zijn beschuldigingen zonder bewijs, en in de maanden daarna zal er nog een lijst van zo’n 15 volgen, van antisemitische schoolboeken70 tot insinuaties dat UNRWA-medewerkers tonnen per jaar verdienen71.

En zo krijgt Van Leeuwens beslissing om de UNRWA-gelden stop te zetten een zachte landing, vooral in het deel van de Kamer dat al jaren verdachtmakingen over UNRWA verspreidt. [Van Leeuwen gaat, terwijl zijn voorgangers dit soort verdachtmakingen vaak weerlegden, mee in de redenering van de aantijgers. Don Ceder (CU): ‘De minister wacht het onderzoek af]{.mark}, maar is hij los daarvan ook bereid om serieus te kijken naar de organisatiestructuur, de leidinggevenden en de vragen die daarover te stellen zijn?’ Van Leeuwen reageert: 'Absoluut, absoluut. Dat zijn ook onderdelen van de gesprekken die we nu voeren.’ En: ‘Ik kan dit geen incident noemen, want deze verschrikkelijke ontwikkelingen staan niet in een isolement.72\

PVV-kamerlid Ram vervolgt met de stelling dat het misschien wel om 1200 medewerkers van UNRWA gaat die betrokken waren bij Hamas, zonder die uitspraak te onderbouwen. ‘Worden dat soort zaken ook meegenomen in het onderzoek?’ Ja, zegt Van Leeuwen, ‘Dit is wel de input die we geven. Dit moet nu echt breed onderzocht worden, (…) Ook geruchten en Telegramkanalen.’ Tot slot vraagt Stoffer (SGP): ‘Zijn er geen alternatieve organisaties die gewone Palestijnen van hulp kunnen voorzien?’ Van Leeuwen: ‘Dat is precies wat we nu aan het uitzoeken zijn.’

Domweg het eindeloos herhalen van beschuldigingen loont

Danielle Hirsch (GL-PvdA) is als eerste kritisch op het besluit om de financiering stop te zetten: ‘Heeft Nederland bewijs van Israël ontvangen? Als de minister geen bewijs voor zo’n verdenking heeft, hoe kan hij in deze situatie dan zo’n zwaarwegende uitspraak doen?'. Van Leeuwen antwoordt: ‘Ik heb nog geen bewijs gezien’.

Maar toch hebben dit soort aantijgingen effect: ‘Domweg het eindeloos herhalen van beschuldigingen loont’, zegt Peter Burger, expert op het gebied van nepnieuws en docent aan de Universiteit Leiden73. ‘Het zorgt ervoor dat vertrouwen op de lange termijn verdwijnt, uiteindelijk kan dat zelfs effect hebben op de beslissing van een minister’.

En als iets eenmaal weerlegd wordt is volgens Burger het kwaad vaak al geschied: ‘Dat is de ellende met fact checks en onderzoek achteraf, het komt altijd te laat en bereikt altijd een kleiner publiek dan de oorspronkelijke bewering’.

‘Het is het zwart maken van een organisatie, het weigeren om de urgentie van de humanitaire situatie te erkennen waarin deze organisatie het verschil kan maken. Dan moet je concluderen dat Nederland zich onvoorwaardelijk achter Israël stelt', zegt Erwin van Veen, expert Midden-Oosten bij Clingendael74. ‘Eerst UNRWA verplichten om voorwaarden op te volgen en dan pas de financiering te hervatten, zoals nu is gebeurd, dat is een volgorde die zou passen bij een tijd waarin er geen humanitaire crisis is, geen hongersnood, geen oorlog en het niet de enige organisatie is die de hulp verleent. Blijkbaar interesseert het humanitaire lot van de Palestijnen de Nederlandse regering weinig.’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar ook Ontwikkelingssamenwerking onder valt, laat in een reactie weten niet te communiceren over in hoeverre minister Van Leeuwen intern advies heeft gekregen voor zijn beslissing. Over het besluit om de gelden aan UNRWA stop te zetten en vooralsnog niet te hervatten benadrukt het ministerie dat het ‘belangrijk was om een politiek signaal af te geven’. Verder is het ministerie ‘op geen enkele manier betrokken geweest bij het gebruik van X door de heer Van Leeuwen voordat hij minister werd.’ ‘Toen Van Leeuwen aantrad als minister, is zoals gebruikelijk een social mediateam zijn X-account gaan beheren.’\

Van Leeuwen verklaart zijn likes in een reactie: ‘Als ik een bericht zie dat ik op een later moment beter wil lezen, wil terugkijken of wil zien of dit een breder verhaal aan het worden is, like ik deze.’ Volgens hem zit daar ‘geen brede en diepe afweging achter’ en betekent het ‘niet automatisch dat ik de inhoud van het bericht goedkeur of steun betuig’. De oud-minister gaat niet in op de vraag of hij de inhoud van deze specifieke tweets goed- of afkeurt, noch op vragen over of het wenselijk is als een hoge ambtenaar of aanstaand minister op deze manier desinformatie verspreidt.

Investico werkt altijd samen met andere media. Zo versterken we de onderzoeksjournalistiek in Nederland.

Lees meer over ons

Don Ceder bestrijdt in zijn reactie het gebruik van onjuiste informatie door de fractie van de ChristenUnie. Volgens hem zijn zijn beweringen en argumenten ‘op zijn minst plausibel’, ‘zolang er geen duidelijkheid is gegeven door de VN op de beschuldigingen.’ Ook laat hij weten: ‘Kamervragen zijn een instrument om vragen te stellen om informatie te krijgen op vragen waar je het antwoord niet op weet of om een bericht te verifiëren, anders zou je geen vragen stellen.’ De SGP-fractie laat weten: ‘Alle partijen beroepen zich op rapporten en onderzoeken en feiten die het eigen standpunt onderbouwen.’ En: ‘Zoals u zich beroept op studies en onderzoekers, doen wij dat evenzeer.’ De PVV en UN Watch waren niet bereikbaar voor commentaar.

Het eerste, onafhankelijke VN-rapport van de commissie Colonna75 concludeert eind april: Israël heeft nog altijd geen bewijs geleverd voor de aantijgingen van de vermeende banden tussen UNRWA-medewerkers en leden van Hamas. Volgens het rapport gaf UNRWA regelmatig lijsten van zijn werknemers aan de Israëlische overheid, en heeft ‘de Israëlische regering UNRWA niet eerder op de hoogte gesteld van eventuele zorgen met betrekking tot personeel van UNRWA’.

Inmiddels is minister Schreinemacher terug van haar zwangerschapsverlof76. In de Tweede Kamer zegt ze kort na het uitkomen van het rapport: ‘Die resultaten moeten wij wel goed bestuderen voordat wij het toch ook serieuze besluit nemen om de opschorting al dan niet op te heffen.’ Kamerleden van GL-PvdA en PvdD dringen aan op een sneller besluit, gezien de noodsituatie in Gaza. Schreinemacher reageert: ‘Of ik het nou vandaag hervat of vrijdag, dat maakt uiteindelijk niet uit.’77

Maar er wordt helemaal niet hervat. Op vrijdagavond 26 april78 stuurt minister Schreinemacher het besluit79 rond om pas over te gaan tot toekomstige bijdragen als UNRWA de vijftig aanbevelingen uit het VN-onderzoek heeft opgevolgd — en zegt ook de uitkomsten van een nog lopend onderzoek te willen meewegen. Dat is duidelijk anders dan de beslissingen van bijvoorbeeld Duitsland80 en Italië, die weliswaar ook benadrukken dat UNRWA de aanbevelingen moet opvolgen, maar in de tussentijd hun steun wel hervatten en zelfs extra geld geven.

De beslissing van minister Schreinemacher lijkt in haar kamerbrief bijna een administratieve kwestie: als de organisatie de aanbevolen verbeteringen doorvoert - wat de organisatie al heeft toegezegd - dan kan de steun gewoon weer overgemaakt worden. Twee weken geleden hing de minister daar ook nog een bedrag aan: er wordt drie miljoen gereserveerd voor UNRWA, maar de voorwaarde van de verbeteringen blijft staan: ‘Als bovengenoemde inspanningen voor het kabinet voldoende vertrouwen wekken, zal Nederland overgaan tot uitbetaling van het gereserveerde bedrag.81’ Ondertussen is de financiële situatie ‘precair’: UNRWA zegt nog tot eind juni middelen te hebben.

Maar de administratieve kwestie wordt een politieke, want hiermee wordt de beslissing overgelaten aan het nieuwe kabinet. En de grootste partij uit dat kabinet, die ook de nieuwe minister van ontwikkelingssamenwerking zal leveren, laat al vijftien jaar geen twijfel bestaan over wat ze vinden van het financieren van humanitaire hulp aan Palestijnen. Dat bleek opnieuw in een debat in de Kamer over de situatie in Gaza afgelopen mei.

Aan het woord was PVV-kamerlid Raymond de Roon: ‘Tot slot, voorzitter. "Dé Palestijnen", dat is een nepvolk. Dat heeft nooit bestaan en bestaat nu ook niet. Het is een samenraapsel van allerlei Arabieren uit andere landen, die dachten dat ze dat gebied eventjes konden overnemen toen de Joden eenmaal waren begonnen om de zaak te ontwikkelen. Dat is wat er is gebeurd. Het ís geen volk en het zal ook geen volk zijn’82.


 1. Zie bijvoorbeeld de uitleg van Save the Children directeur Pim Kraan hierover in [dit bericht]{.underline} van de NOS 

 2. Zie [hier]{.underline}: UNRWA’s services encompass education, health care, relief and social services, camp, infrastructure and improvement, microfinance, and emergency assistance. UNRWA is funded almost entirely by voluntary contributions. En hier op de [website]{.underline} van UNRWA zelf. 

 3. 29 januari 2024, ‘[VN-hulporganisatie ‘is niet zomaar te vervangen]{.underline}”, NOS 

 4. ’[[UNRWA is volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van donoren om het door de AVVN verleende mandaat uit te voeren in de regio]{.underline}.’ Minister Schreinemacher in]{.mark} antwoorden op Kamervragen van het lid Ram, 10 mei 2024. 

 5. ‘Nederland draagt sinds 1951 jaarlijks financieel bij aan de organisatie’, toenmalig minister Kaag in [antwoord op kamervragen]{.underline}, 5 februari 2018 

 6. Op 26 januari brengt [UNRWA]{.underline} zelf naar buiten dat ze deze beschuldigingen hebben ontvangen van Israel 

 7. Uit het [bericht]{.underline} van UNRWA: ‘“The Israeli Authorities have provided UNRWA with information about the alleged involvement of several UNRWA employees in the horrific attacks on Israel on 7 October."’ 

 8. 28 januari 2024, [VN-Hulporganisatie in opspraak: dit is er aan de hand]{.underline}, NOS 

 9. Een paar dagen later komt naar buiten dat UNRWA inmiddels negen medewerkers heeft ontslagen, er een was overleden en dat van de overige twee de identiteit nog opgehelderd moet worden. Zie o.a. het [liveblog]{.underline} van de Volkskrant van 28 januari 2024. 

 10. ‘As of 31 January 2024 , 15 states had announced the suspension of funding to UNRWA. These are: Austria, Estonia, Finland, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands, Romania, Sweden, USA, Iceland, UK, Japan, Canada and Australia.’ [Amnesty]{.underline}, 29 januari 2024 

 11. [" UNRWA is one of the largest United Nations programmes, with over 30,000 personnel working across five areas of operations, and is unique in that it delivers services directly to beneficiaries.", website [UNRWA]{.underline}]{.mark} 

 12. ‘[To protect the Agency’s ability to deliver humanitarian assistance, I have taken the decision to immediately terminate the contracts of these staff members and launch an investigation in order to establish the truth without delay’, [verklaring]{.underline} van UNRWA-commissaris-general Philippe Lazzarini.]{.mark} 

 13. ‘I can tell you that our colleagues at OIOS, the Office of Internal Oversight [Services], have been seized of the matter and will be conducting the investigations that UNRWA requests.’ Verklaring op [persconferentie]{.underline} VN, 26 januari 2024. Daarnaast was er op dat moment al een onderzoek [aangekondigd]{.underline} naar UNRWA dat door de commissie Colonna zou worden gedaan. 

 14. Deze tweet is [hier]{.underline} te vinden 

 15. Kijk het Nieuwsuur-item van 27 januari [hier]{.underline} terug 

 16. Zie [HIER]{.mark} voor een overzicht van de tweets 

 17. Zie het [verslag]{.underline} van een kamerdebat op 31 januar 2024 

 18. “The Israeli Authorities have provided UNRWA with information about the alleged involvement of several UNRWA employees in the horrific attacks on Israel on 7 October.", website [UNRWA]{.underline} 

 19. Zie de [website]{.underline} van het ICJ voor de uitspraak. 

 20. In de [uitspraak]{.underline} is te lezen: The State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article II of this Convention, in particular:

  - 25 -

  (a) killing members of the group;

  (b) causing serious bodily or mental harm to members of the group;

  (c) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; and

  (d) imposing measures intended to prevent births within the group. Zie ook de [website]{.underline} van Human Rights Watch. 

 21. Zie [deze]{.underline} aankondiging op de website van UNRWA op 26 januari 2024 

 22. Dit liet de secretaris-generaal van de VN weten, zie het [liveblog van De Volkskrant]{.underline} van 27 en 28 januari 

 23. ‘I can tell you that our colleagues at OIOS, the Office of Internal Oversight [Services], have been seized of the matter and will be conducting the investigations that UNRWA requests.’ Verklaring op [persconferentie]{.underline} VN, 26 januari 2024. Daarnaast was er op dat moment al een onderzoek [aangekondigd]{.underline} naar UNRWA dat door de commissie Colonna zou worden gedaan.. . 

 24. As of 31 January 2024 , 15 states had announced the suspension of funding to UNRWA. These are: Austria, Estonia, Finland, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands, Romania, Sweden, USA, Iceland, UK, Japan, Canada and Australia.’ [Amnesty]{.underline}, 29 januari 2024 

 25. Blijkt uit documenten die geopenbaard zijn naar aanleiding van een [WOO-verzoek van Al Jazeera]{.underline} op 27 mei 2024. 

 26. Geoffrey van Leeuwen verving Liesje Schreinemacher van 4 december 2023 tot 12 april 2024. Zie de [website]{.underline} van de Rijksoverheid. 

 27. Zie [hier]{.underline} voor het cv van Geoffrey van Leeuwen 

 28. 30 november 2023, ‘[Buitenlandhavik wordt minister van ontwikkelingssamenwerking, waar hij weinig mee heeft]{.underline}’, NRC 

 29. Onder andere: Blijkt uit documenten die geopenbaard zijn naar aanleiding van een [WOO-verzoek van Al Jazeera]{.underline} op 27 mei 2024. 

 30. Sinds het uitbreken van deze oorlog is dit al twee keer gebeurd, in [oktober]{.underline} en in [december]{.underline} 

 31. Blijkt uit documenten die geopenbaard zijn naar aanleiding van een [WOO-verzoek van Al Jazeera]{.underline} op 27 mei 2024. 

 32. Blijkt uit het [artikel]{.underline} van Al Jazeera over de geopenbaarde documenten van 29 mei 2024, Buitenlandse Zaken verklaarde aan Al Jazeera dat het handschrift afkomstig was van Hanke Bruins Slot. 

 33. De nota werd verstuurd naar "M en R" (minister HBS is M, BHOS is GvL) op 2 februari 2024: blijkt uit deocumentnummer 1514059 van het [WOO-verzoek van Al Jazeera]{.underline} op 27 mei 2024. 

 34. 9 maart 2024, ‘Sweden and Canada resume funding the U.N. aid agency for Palestinians’, [NPR]{.underline} 

 35. 15 maart, ‘Australia resumes funding for UNRWA and pledges more Gaza aid’, [AP News]{.underline} 

 36. 1 maart 2024, ‘EU to continue funding UNRWA as it probes alleged staff involvement in Oct 7 attacks’, [EuroNews]{.underline} 

 37. 4 maart 2024, ‘UN agency accuses Israel of detaining, coercing staffers into false confessions about ties to Hamas’, [CNN]{.underline} 

 38. Blijkt uit het door [Colonna gepubliceerde rapport,]{.underline} en door oud-Gaza-directeur van UNRWA Matthias Schmale werd in de [hoorzitting over UNRWA in de Tweede Kamer op 20 juni 2024]{.underline} gezegd dat er nog altijd geen bewijs is aangeleverd. 

 39. [Zie hier het overzicht van tweets]{.mark} 

 40. 5 november 2023, ‘"[Pallywood": de complottheorie die Palestijnen ervan beschuldigt acteurs in te huren om oorlogsslachtoffers te spelen]{.underline}’, VRT 

 41. Het gaat om [deze]{.underline} tweet 

 42. 25 juni 2019, ‘[How a fringe muslim cleric from Australia became a hero to America’s far right]{.underline}’, The Intercept 

 43. AltMedia: We reached out to journalist Mohmmed Awad for further clarification regarding the video. He said: “This happened when a house was targeted. I was standing in front of Al Nasser Hospital and I heard a woman shouting. It turned out that her son had a head injury and was in the ICU. She thought he wouldn’t make it. So to reassure his mom, he sat up and removed the bandage around his head. He was really injured and is still in the hospital, but I can’t reach him.” Zie Alt Media, ‘[Injured man comforting his mother: Yet another video from Gaza falsely given ‘Pallywood’ label]{.underline}’, 14 november 2023 en AP News, ‘[No, video doesn’t show a Palestinian ‘crisis actor’ admitting to his mother his injuries are fake]{.underline}’, 14 november 2023 

 44. Het gaat om [dit]{.underline} bericht 

 45. 16 november 2011, [‘IDF found a calendar in Arabic, not a Hamas ‘names list’ at hospital]{.underline}’, France24 

 46. Het gaat om [dit]{.underline} bericht 

 47. Dit is [hier]{.underline} terug te kijken. De bijeenkomst vindt plaats in het [Friends of Zion Museum]{.underline} 

 48. ‘[The “[Friends of Zion Award]{.underline}” is the FOZ Museum’s highest honor and is presented to world leaders who have gone “above and beyond” for the Jewish state.’, Friends of Zion Museum]{.mark} 

 49. Terug te lezen in [dit overzicht]{.underline} van reizen die Tweede Kamerleden hebben gemaakt 

 50. Zie [website]{.underline} van de IAF 

 51. https://x.com/leeuwengew 

 52. 'Internationally, more than 50 additional causcuses encompass a network of more than 1500 legislators. The foundation ensures that they are equipped with the tools they need to support and defend israel in every possible way… to counter anti-Israel institutions like UNRWA.(…) Every year the foundation gathers these legislators in Jerusalem to meet with Israeli leaders and policy experts. They discuss the most critical issues facing Israel today, and discuss both political and biblical-based support for Israel.' [https://youtu.be/M0EfqJ4DBUE?si=Cp7_yhDd8kvWFVIF]{.underline} 

 53. Dit is terug te lezen in het [reisverslag]{.underline} van Don Ceder 

 54. Zie [hier]{.underline} een foto van de ondertekende pledge 

 55. 31 december 2023, ‘[Israel wants UNRWA out of Gaza]{.underline}’, Jewish News Syndicate 

 56. Zie de [website]{.underline} van UNRWA 

 57. Blijkt onder meer uit [dit onderzoek]{.underline} uit 2015 van The University of Bath: How Israel attempts to mislead the United Nations: Deconstructing Israel’s campaign against the Palestinian Return Centre, en een interview met onderzoeker Nicola Perugini die onderzoek deed naar de organisatie, op 20 juni 2024 

 58. Blijkt onder meer uit deze Kamervragen uit [11-04-2011]{.underline}, waarop de toenmalig minister Rosenthal antwoordde:'Organisaties als Palestinian Media Watch hebben UNRWA eerder geassocieerd met deze praktijken. Ook deze aantijgingen bleken ongefundeerd’. 

 59. Zie deze [analyse]{.underline} van Palestijnse lesmethoden door het Duitse Georg Eckert Institute in opdracht van de EU, waarin de IMPACT-SE rapporten worden omschreven als 'marked by generalising and exaggerated conclusions based on methodological shortcomings.' 

 60. [Marusek, S & Miller, D 2015]{.underline}, How Israel attempts to mislead the United Nations: Deconstructing Israel’s campaign against the Palestinian Return Centre. Public Interest Investigations. 

 61. Antwoord vragen De Roon over verering van een zelfmoordterroriste door UNRWA, [11 april 2011]{.underline} 

 62. Antwoord vragen Voordewind en van der Staaij over betrokkenheid van de UNRWA bij het verheerlijken van een zelfmoordterrorist, [11 april 2011]{.underline} 

 63. Beantwoording vragen gesteld tijdens begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken, [19 november 2014]{.underline} 

 64. Plenair verslag Tweede Kamer, 42e vergadering [Dinsdag 23 januari 2018]{.underline} 

 65. Antwoord op vragen van de leden De Roon en Van Weerdenburg over terreurkampen voor Palestijnse kinderen georganiseerd door o.a. de Verenigde Naties, [26 september 2017]{.underline} 

 66. Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 september 2015, over Raad Buitenlandse Zaken/Gymnich, [8 oktober 2015]{.underline} 

 67. Antwoord op vragen van de leden Voordewind, Becker en Kuik over het naar voren halen van de Nederlandse bijdrage aan UNRWA, [5 februari 2018]{.underline} 

 68. Lees het partijprogramma [hier]{.underline} 

 69. Blijkt uit een interview met Lilianne Ploumen op 23 mei 2024 

 70. Antwoord op vragen van de leden Stoffer en Ceder over uitingen van UNRWA medewerkers rond 7 oktober en de oorlog in Israël en Gaza, [23 februari 2024]{.underline} 

 71. Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 19 februari 2024 (Kamerstuk 21501-02-2828), [12 februari 2024]{.underline} 

 72. Plenair verslag Tweede Kamer, 36e vergadering [Woensdag 31 januari 2024]{.underline} 

 73. Blijkt uit een interview met Peter Burger op 06-06-2024 

 74. Blijkt uit een interview met Erwin van Veen op 12 juni 2024 en 13 juni 2024 

 75. 20 april 2024, [‘Independent Review of Mechanisms and Procedures to Ensure Adherence by UNRWA to the Humanitarian Principle of Neutrality]{.underline} 

 76. Liesje Screinemacher kwam op 15 april terug van zwangerschapsverlof 

 77. Plenair verslag Tweede Kamer, 68e vergadering [Dinsdag 23 april 2024]{.underline} 

 78. 26 april 2024, 21:30u ‘[Geen nieuwe bijdrage kabinet aan UNRWA, maar sluit hulp via organisatie niet uit]{.underline}’, nu.nl 

 79. Blijkt uit [deze brief]{.underline} aan de Kamer van 26 april 2024 

 80. Blijkt uit [dit stuk]{.underline} van NRC, van 24 april 2024: De Duitse regering heeft aangekondigd de financiële steun aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen, UNRWA, te hervatten. (…)De Duitse regering benadrukt wel dat UNRWA snel actie moet ondernemen op enkele aanbevelingen uit het rapport, waaronder het verbeteren van het toezicht op projectbeheer. En [dit stuk]{.underline} van de Volkskrant van 27-05-2024: Italië heeft besloten zijn financiering aan de VN-vluchtelingenorganisatie voor Palestijnen UNRWA te hervatten. UNRWA krijgt 5 miljoen euro van de Italiaanse regering, als onderdeel van een steunpakket van 35 miljoen euro dat ten goede moet komen aan de Palestijnen. 30 miljoen gaat naar een voedselprogramma van andere VN-organisaties in Gaza waar Italië al bij betrokken is 

 81. Blijkt uit [deze brief]{.underline} aan de Tweede Kamer van 10-06-2024: en: Tot slot reserveert het kabinet EUR 3 miljoen voor UNRWA. UNRWA zet zich in voor humanitaire hulp in Gaza. Ook bieden zij hulp aan Palestijnse vluchtelingen in Jordanië, Libanon, Syrië en de Westelijke Jordaanoever. Hiermee draagt UNRWA bij aan stabiliteit in de hele regio. Daarnaast rekenen ook andere organisaties op de logistieke diensten van UNRWA om hun hulp ter plaatse te krijgen. De EUR 3 miljoen voor UNRWA betreft een reservering, aangezien de uitgangspunten ten aanzien van de financiering van UNRWA zoals uiteengezet in de Kamerbrief van 26 april jl. (Kamerstuk 26150, nr. 211) blijven staan. 

 82. Blijkt uit [een Kamerdebat]{.underline} van 16-05-2024 

Wilt u onafhankelijke onderzoeksjournalistiek ondersteunen? Word Vriend van Investico

U las de longread van dit onderzoek. Heeft u naar aanleiding hiervan een tip? Neem contact met ons op

Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is onmisbaar in een democratie. Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland.

Word vriend