Eén vaccin voor iedereen?

Hoe vrouwen vergeten werden bij de ontwikkeling van corona-vaccins

Beeld door: Thomas Kienzle / AFP

Nieuws

Farmaceuten keken niet naar bijeffecten corona-vaccins op vrouwen

Farmaceuten en onderzoekers van vijf grote coronavaccins splitsen hun gepubliceerde onderzoeksdata over bijwerkingen vrijwel niet uit naar sekse. Mede daardoor is het niet duidelijk of er bij mannen en vrouwen verschillende bijwerkingen optreden, zo blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw, EenVandaag en De Groene Amsterdammer. Wereldwijd melden vrouwen veel meer bijwerkingen van coronavaccins dan mannen. 

Bij het Nederlands bijwerkingencentrum Lareb kwamen tot nu toe 26 duizend meldingen met bijna 152 duizend bijwerkingen binnen. Van de melders was 86,6 procent vrouw, mogelijk omdat tot dusver veel jonge, vrouwelijke gezondheidsmedewerkers zijn gevaccineerd. ‘Als vrouwen al meer melden, dan weten we niet hoe dat komt. Ervaren ze meer klachten, hebben ze daadwerkelijk klachten, trekken ze eerder aan de bel’, zegt Lareb-directeur Agnes Kant. Maar ook ernstige bijwerkingen treffen tot nu toe vooral vrouwen – zoals de trombose met lage bloedplaatjes die in verband gebracht wordt met het AstraZeneca-vaccin.

Blijf op de hoogte van onze onderzoeken. Meld je aan voor de nieuwsbrief

Gemiste kans

Investico bestudeerde de klinische proeven van vijf coronavaccins – Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V en Janssen – zoals gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften als The Lancet en Nature. Niet één daarvan rapporteerde opgetreden bijwerkingen naar sekse. Zelfs wanneer alle vrouwen in de testgroep bepaalde bijverschijnselen zouden vertonen, zou dat in de resultaten slechts te zien zijn als het effect bij ruwweg de helft van de groep. 

Pfizer/BioNtech, Moderna en Sputnik V splitsen de data wel uit wat betreft de werkzaamheid van hun vaccin. In alle gevallen werkt het vaccin ietsje minder voor vrouwen dan voor mannen. AstraZeneca maakt deze uitsplitsing niet. Datzelfde geldt voor Janssen, maar dat bedrijf publiceerde ook nog geen derde fase-studie. In meeste studies was het aantal mannelijke en vrouwelijke proefpersonen wel ongeveer gelijk.

Het ontbreken van seksespecifieke analyses is een ‘gemiste kans,’ zegt onderzoeker Chahinda Ghossein-Doha van het Maastricht UMC+. Covid-19 raakt mannen en vrouwen niet gelijk: ze is dodelijker voor mannen, terwijl vrouwen vaker long covid doormaken; waarbij de klachten lang aanhouden. ‘Wetenschappelijk kun je er niet omheen de interactie tussen geslacht en Covid-19 te onderzoeken, ook niet wat betreft behandelmethodes en medicatie.’

Halve dosis

Onderzoek naar een griepvaccin bewees begin deze eeuw dat met name jonge vrouwen veel meer vaccin ontvingen dan nodig. Voor dezelfde werkingsgraad hadden ze genoeg aan een halve dosering, met bovendien minder bijwerkingen. De wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseerde in 2010 bovendien de fysiologische verschillen tussen mannen en vrouwen standaard mee te nemen in toekomstig onderzoek, maar dat is bij de Covid-vaccins dus niet gebeurd.

 ‘Doodzonde, die boodschap is in de huidige pandemie blijkbaar helemaal ondergesneeuwd in de paniek waarmee we nu aan de slag zijn gegaan,’ zegt Loes Visser, farmaco-epidemioloog aan het Erasmus MC en apotheker in het HagaZiekenhuis. ‘Deze les trekken we nu waarschijnlijk weer op basis van Covid. Wat gaan we er volgende keer meedoen?’ 

Geen harde eis

Andere factoren dan sekse zijn echter van groter belang, zeggen farmaceuten en beoordelaars. ‘Leeftijd heeft een veel grotere impact, omdat het immuunsysteem mee veroudert en een vaccin daarom bij ouderen soms minder goed aanslaat,’ zegt Marc Kaptein, medisch-directeur van Pfizer Nederland. Pfizer keek achteraf of er bepaalde subgroepen uitspringen, en daarin werd geen betekenisvolle afwijking gevonden in bijwerkingen of effectiviteit tussen mannen en vrouwen, zegt Kaptein. Maar die data is niet openbaar.

Olaf Dekkers, epidemioloog en lid van het college beoordeling geneesmiddelen, voegt toe dat een teveel aan subgroepen het lastiger maakt een oordeel te vellen over een vaccin. ‘Je kan oneindig subgroepen maken. De testgroepen worden steeds kleiner, daarmee heb je meer kans op extreme resultaten en op toeval.’

Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) baseert zich in haar beoordeling van een vaccin niet op wetenschappelijke artikelen maar op ruwe data, aangeleverd door farmaceuten. Die data zijn tot nu toe alleen van Moderna openbaar gemaakt. Desgevraagd kan ook het CBG daarover echter geen informatie vinden in de Moderna’s dataset. Hoewel het geen harde eis is voor de goedkeuring, betreurt het college dat de informatie ontbreekt en laat weten dat ze er melding van maakt bij het EMA.

Verantwoording

Investico is radicaal transparant. In verantwoordingsdocumenten maken wij onze onderzoeksmethodes en resultaten openbaar zodat publiek en andere onderzoekers ons werk kunnen controleren en erop kunnen voortbouwen. In de longread van het onderzoek hieronder verwijzen noten naar het bronmateriaal. Wilt u meer weten over onze missie en methode? Lees meer

Onderzoek met bronnen

Eén vaccin voor iedereen?

Beeld door: Thomas Kienzle / AFP

Het verschil tussen seksen wordt onvoldoende meegenomen in onderzoek naar Covid-19-vaccins. ‘We vallen terug in oude gewoontes, terwijl we al lang weten hoe belangrijk sekseverschillen zijn.’

‘Als je jezelf en anderen wil beschermen, kies je voor het AstraZeneca-vaccin,’ benadrukt minister Hugo de Jonge op 18 maart, op een haastig belegd persmoment.1 Hij wil de onrust bezweren die ontstaan is over een vermoedelijk zeldzaam bijeffect van het vaccin, een combinatie van trombose en een tekort aan bloedplaatjes.2 Meerdere mensen overlijden eraan. Is AstraZeneca nog wel veilig?

De Jonge hamert op onze collectieve verantwoordelijkheid terwijl Boris Johnson3 en de Franse premier Jean Castex4 zich met hetzelfde doel demonstratief voor de camera laten inenten. Daarmee gaan ze wel voorbij aan een bijzonder feit dat op dat moment ook nauwelijks de media haalt. De gevaarlijke bijwerking, hoe zeldzaam ook, betreft voornamelijk één specifieke bevolkingsgroep: vrouwen onder 55 jaar.

Dat is niet het enige verschil tussen mannen en vrouwen in de coronacrisis. Wereldwijd komen mannen vaker in het ziekenhuis terecht met Covid-19 en ze sterven er ook vaker5 aan. Vrouwen lijken keer vaker long covid door te maken,6 een langdurig verloop van de ziekte, en melden nu vaccinatieprogramma’s op gang komen veel vaker en méér bijwerkingen.7 De vaccinproducenten hadden dat kunnen zien aankomen, blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw,EenVandaag en De Groene Amsterdammer, maar hebben het element ‘sekse’ goeddeels genegeerd in het vaccinonderzoek en de behandelmethoden van Covid-19.8 

Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland

Steun ons

 Investico bestudeerde dertien gepubliceerde klinische proeven van vijf coronavaccins. Niet één bleek opgetreden bijwerkingen uit te splitsen naar sekse. Vaccinontwikkelaars en -beoordelaars noemen de uitsplitsing nodeloos ingewikkeld. Maar dat is onzin, zeggen critici, eveneens uit de wetenschap: ‘We vallen deze crisis terug in oude gewoontes en methoden, terwijl we allang weten hoe belangrijk sekseverschillen zijn in medisch onderzoek.’

Oude gewoontes

Chahinda Ghossein-Doha, onderzoeker en cardioloog in opleiding aan het Maastricht UMC+, is één van die critici. ‘Covid-19 komt de cel binnen via receptoren die gevoelig zijn voor geslachtshormonen, en kan bij mannen en vrouwen andere signalen afgeven,’ zegt Ghossein-Doha.9 ‘Wetenschappelijk kom je er niet omheen de interactie tussen geslacht en Covid-19 te onderzoeken, ook niet wat betreft behandelmethodes en medicatie.’ Want ook medicatie kan heel verschillende uitwerkingen hebben op mannen en vrouwen. Voormalig president Trump propageerde aan het begin van de crisis bijvoorbeeld de antimalariamiddelen hydroxychloroquine en chloroquine – waarmee ook in Nederland klinische proeven werden gedaan; en dat ook in Nederland tijdens de eerste golf toegediend werd bij patiënten die binnenkwamen in het ziekenhuis. Dat kan tot ernstige hartritmestoornissen leiden, vooral bij vrouwen.10

Ghossein-Doha is een van de eersten die de monitoring van Covid-19-behandelmethoden tegen het licht houdt. Met haar onderzoeksgroep bekijkt ze dertig studies – waaronder acht naar het gewraakte (hydroxy)chloroquine – en schrikt zelf van de resultaten.11 ‘Het beste zou zijn wanneer onderzoeken sekse al voorafgaand aan de trial meenemen. Zorg dat er evenveel mannen en vrouwen deelnemen, verdeel ze gelijk over de testgroepen, zoals placebo en niet-placebo. Het kan ook achteraf bekeken worden maar dat is, door ongelijke en soms kleine testgroepen, second best.’  

Geen van de door Ghossein-Doha bestudeerde studies neemt sekse-specifieke analyse mee in de onderzoeksopzet – slechts één splitst de resultaten achteraf uit. Een kwart van de studies includeerde tweemaal zoveel mannen als vrouwen. ‘Afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor sekseverschillen in medisch onderzoek. Maar dan duikt er een nieuw ziektebeeld op als Covid-19, en verschieten we terug in oude gewoontes en onderzoeksmethoden.’ 

Bijverschijnselen niet uitgesplitst

Met gebruikmaking van Ghossein-Doha’s methodiek bestudeert Investico de klinische trials van vijf vaccins waarvan drie nu al in Europa in gebruik zijn, namelijk Pfizer/BioNtech,12 Moderna13 en AstraZeneca,14 en twee op handen zijnde: Janssen15 en Sputnik V.16 We bekeken in totaal 13 studies, gepubliceerd in gerenommeerde tijdschriften als Nature en The Lancet, en één pakket met alle ruwe data van één vaccin, Moderna, dat recent openbaar gemaakt werd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Is sekse als variabele meegenomen in de onderzoeksopzet? Is de man-vrouw-verhouding van deelnemers ongeveer 50/50? En zijn de uitkomsten van de studie, zoals over werkzaamheid en veiligheid uitgesplitst naar man en vrouw – of naar andere groepen?

Om met de man-vrouw-ratio onder de testgroep van de vaccins te beginnen: die is doorgaans dik in orde. Uitschieters zijn Sputnik V (61,2 procent mannen) en een studie van AstraZeneca (60,5 procent vrouwen). Dat laatste percentage komt volgens AstraZeneca omdat deelnemers vooral zorgmedewerkers17 zijn, en die zijn inderdaad vaker vrouw. In alle studies worden de deelnemers volgens toeval ingedeeld, zoals voor toedienen van placebo’s en niet-placebo’s of verschillende dosis van het vaccin. Die data wordt doorgaans uitgesplitst naar leeftijdsgroepen, om te zien hoe werkzaam het vaccin is bij, bijvoorbeeld, 55-65-jarigen en bij 20- tot 30-jarigen. 

Pfizer/BioNtech, Sputnik en Moderna splitsten de werkzaamheidsdata in de derde-fase-studie uit naar het effect dat ze hebben op man en vrouw. Deze drie gevallen is de conclusie dat het vaccin ietsje minder werkt voor vrouwen dan voor mannen. Andere producenten maken seksespecifieke uitsplitsing niet, maar van Janssen is de derde fase-studie ook nog niet gepubliceerd. En dan de bijwerkingen: Janssen neemt in een bijlage een lijst op van deelnemers met bijwerkingen, waarbij ook hun sekse is genoteerd. Nul van dertien studies bespreekt die sekse-uitgesplitste bijwerkingen in de publicatie zelf. Zelfs als alle vrouwen in de testgroep bepaalde bijverschijnselen zouden vertonen, verschijnen die in de resultaten slechts als van ruwweg de helft van de groep. 

Wetenschappelijke publicaties van klinische studies publiceren weliswaar slechts een deel van alle onderzoeksresultaten, maar dat is vrijwel zeker niet de verklaring. Ook in de ruwe data van Moderna, die integraal gepubliceerd werd door de EMA, vinden we – in het pakket van duizenden pagina’s – wat betreft bijwerkingen geen uitsplitsing naar sekse. De EMA, dat op basis van aangeleverde data van farmaceuten eigen analyses maakt, noteerde alleen bij Pfizer18 expliciet geen verschillen in sekse gevonden te hebben wat betreft sekse. De onderliggende data is niet openbaar, dus voor ons niet controleerbaar. 

Subgroepen compliceren het oordeel

Leeftijd, BMI, comorbiditeiten – Marc Kaptein,19 medisch directeur van Pfizer Nederland, kan allerlei factoren noemen die volgens hem minstens zo belangrijk zijn als sekse. Pfizer is de enige farmaceut die ingaat op ons interviewverzoek. AstraZeneca stuurt een link naar een blog door, waarin het stelt ‘geen significante verschillen te verwachten in verschillende groepen, maar dat er nog onderzoek naar gedaan moet worden’. Kaptein van Pfizer: ‘We doen na een phase III studie een zogenaamde regressieanalyse, om afwijkende subgroepen te kunnen identificeren. Bij een eventuele afwijkende subgroep ga je daarna pas de diepte in.’ In die regressieanalyse werd geen betekenisvolle afwijking in bijwerkingen of effectiviteit gezien tussen mannen en vrouwen, zegt Kaptein. Wat is dan de toegevoegde waarde van zo’n seksespecifieke analyse? ‘Ik denk dat je wellicht overschat hoeveel invloed sekse heeft op het immuunsysteem. Leeftijd heeft een veel grotere impact, omdat het immuunsysteem mee veroudert, en een vaccin daarom bij ouderen soms minder goed aanslaat.’ 

‘Waarom zou het immuunsysteem van een vrouw wezenlijk anders functioneren dan bij mannen, vraagt ook Olaf Dekkers20 zich af, hoogleraar epidemiologie en internist bij het LUMC. Veel subgroepen maken de boel onnodig gecompliceerd, zegt hij. ‘Voor de goedkeuring van het vaccin maken we een afweging: werkt het? En zo ja, wegen de voordelen op tegen de nadelen? Die afweging maken we in eerste instantie voor de hele groep, en pas in tweede instantie eventueel voor subgroepen.’ Als lid van het college beoordeling geneesmiddelen (CBG) beoordeelt hij mede de Covid-19-vaccins voor de Nederlandse markt. ‘Je kan zeggen: ‘Ik wil vrouwen als subgroep’, maar dan zegt iemand anders: ‘Ik ben ook wel geïnteresseerd in vrouwen tussen de 60 en 65. Je kan oneindig subgroepen maken. De testgroepen worden steeds kleiner, daarmee heb je meer kans op extreme resultaten en op toeval. Te veel subgroepen uitsplitsen maakt het voor ons eigenlijk lastiger een oordeel te vellen over het vaccin.’ 

Meer bijwerkingen

Toch zijn het juist die subgroepen waar nu twijfel rond ontstaat. ‘Bij jonge vrouwen onder de 55 zie je iets zeldzaams, mogelijk meer [bijwerkingen] dan je verwacht,’ zegt Ton de Boer, voorzitter van het CBG in een persconferentie21 op 18 maart. De vraag van een journalist of vrouwen onder 55 niet uit voorzorg uitgesloten moeten worden van vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin, laat De Boer over aan minister Hugo de Jonge22 – die op zijn beurt weer even hard terug wijst naar de onderzoeksinstanties: ‘Dat advies heb ik niet gekregen.’ 

De zeldzame nadelen van het mogelijke bijeffect wegen op dat moment vrijwel zeker op tegen de gemiddelde voordelen van het vaccin. Maar goed te onderzoeken is dat niet meer: bladerend door het dossier van AstraZeneca kan Olaf Dekkers niet zien wat het geslacht is van de 2 trombosegevallen in de klinische trials van AstraZeneca: ‘Dat weet je dus niet.’ Dat betrof de onderzoeksfase. Nu het vaccin grootschalig wordt toegepast, is er wel iets geks aan de hand wat betreft het aantal gemelde bijwerkingen: steeds is het leeuwendeel van de melders vrouw, of het nu gaat om bekende bijwerkingen als hoofdpijn, en prikpijn als over ernstige – zoals een hevige allergische reactie. Dat laatste ging in Amerika23 bij het Pfizer-vaccin om 44 van de  47 mensen; bij Moderna om alle negentien. In Nederland werd tussen 6 januari en 16 januari tachtig keer een buitengewoon gezwollen prik-arm gemeld24 na toediening met Pfizer/BioNTech – 8 keer bij een man, 72 keer bij een vrouw. 

Farmaceuten zeggen: misschien komt het wel omdat er dit moment vooral jonge, vrouwelijke gezondheidsmedewerkers zijn gevaccineerd. ‘En als vrouwen al meer melden, dan weten we niet hoe dat komt. Ervaren ze meer klachten, hebben ze daadwerkelijk klachten, trekken ze eerder aan de bel,’ voegt Lareb-directeur Agnes Kant25 toe. Maar verklaren die redenen de hele sex gap? Het Amerikaanse bijwerkingencentrum CDC constateerde dat 80 procent van alle meldingen door vrouwen gedaan werd – terwijl zij maar zestig procent van de gevaccineerde bevolking representeren. In Nederland is de m/v-verhouding bij gezette prikken niet bekend, maar Lareb rapporteerde tot nu toe bijna 152 duizend bijwerkingen gemeld door 26 duizend mensen – van wie 86,6 procent26 vrouw. 

‘Niet te gebruiken bij zwangerschap’

In het algemeen weten we nog altijd te weinig van het vrouwenlichaam. Al zolang er medisch onderzoek wordt gedaan is het lichaam van de man het boegbeeld27 van het lichaam van ‘de mens’. Tot diep in de 20ste eeuw werd er ook gedacht dat mannen en vrouwen hetzelfde reageren op medicijnen, een vrouw werd gezien28 als ‘een kleine man’. Zoals een kind nog steeds als een nóg kleiner mens wordt gezien, waarvoor de dosis van medicijnen op basis van lichaamsgewicht kan worden berekend. 

Decennialang waren vruchtbare vrouwen ondervertegenwoordigd in klinische trials.29 Voor zwangere vrouwen ging (en gaat) dat om ethische redenen -angst de foetus te beschadigen- nog veel langer op. Daardoor weten we vaak niet hoe zwangere vrouwen reageren 0p medicijnen en wordt het gebruik ervan vaak afgeraden, op de bijsluiter30 van tal van huis-tuin-en-keuken-medicijnen staat: Niet te gebruiken bij zwangerschap. Hoewel zwangere vrouwen een grotere kans lijken te hebben met Covid-19 op de IC terecht te komen dan niet-zwangere leeftijdsgenoten,31 toonde een recente publicatie in The Lancet dat driekwart van de studies naar Covid-19-behandelmethoden zwangere vrouwen uitsluit van deelname. Vaak bleek dat ongeoorloofd, omdat de methode geen of weinig risico’s voor de zwangerschap met zich meebrengt.32 In alle klinische studies naar Covid-19-vaccins werd tot nu toe een negatieve zwangerschapstest verplicht gesteld. ‘Omdat er nog weinig over bekend is, raden we de vaccinatie tijdens de zwangerschap op dit moment voor de zekerheid nog af,’ zegt het RIVM.33

‘Dat is natuurlijk onkunde,’ zegt Toine Lagro-Janssen, emeritus hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, over vaccin-producenten en beoordelaars die zich afvragen of de immunologische verschillen tussen mannen en vrouwen significant zijn. ‘Dat kunnen we uit de praktijk opmaken: bijna alle auto-immuunziekten komen 2 tot 10 maal vaker voor bij vrouwen vergeleken met mannen. Vrouwen zijn vatbaarder voor het krijgen van een auto-immuunziekte, vooral in de geslachtsrijpe leeftijd. Het auto-immuunsysteem reageert anders, actiever, bij vrouwen dan bij mannen, en genereert meestal een sterkere immuunrespons op virale infecties en na vaccinatie. Deze sekseverschillen kunnen we  ook terugzien bij Covid.’

Sekseanalyse is geen harde eis

Een griepvaccin dat begin deze eeuw gebruikt werd om een influenzauitbraak te bezweren leverde een vergelijkbaar beeld34 op. Studie achteraf – opgezet om te bekijken hoe men in periodes van vaccinschaarste het meest uit de voorraad kon halen – wees uit dat met name jonge vrouwen veel meer vaccin ontvingen dan nodig: voor dezelfde werkingsgraad hadden ze genoeg aan een halve dosering, met bovendien minder bijwerkingen. De World Health Organisation (WHO)35 beval in 2010, na de Mexicaanse griep, aan om in toekomstig onderzoek de fysiologische verschillen tussen mannen en vrouwen standaard mee te nemen – vanwege hun wezenlijke verschillen in hormoonconcentraties, immuunsystemen en lichamelijke reacties op vaccins. Voor Covid-19 deed de WHO hier tot nu toe geen aanbeveling voor.

‘Doodzonde, die boodschap is in de huidige pandemie blijkbaar helemaal ondergesneeuwd in de paniek waarmee we nu aan de slag zijn gegaan,’ zegt Loes Visser,36 farmaco-epidemioloog aan het Erasmus MC en apotheker in het HagaZiekenhuis. ‘Deze les trekken we nu waarschijnlijk weer op basis van Covid. Wat gaan we er volgende keer meedoen?’ De argumentatie van farmaceuten en beoordelaars, dat onderzoek naar alle mogelijke subgroepen het registratieproces vertragen en te duur maken, begrijpt ze wel. Bovendien bestaat ‘de Vrouw’ eigenlijk niet, zegt Visser: omdat vrouwen gedurende hun leven allerlei hormonale fases doormaken, zoals de menopauze, lijkt een dertigjarige vrouw veel minder op een zestigjarige vrouw dan een dertigjarige man op een zestigjarige man. 

‘Maar als er, zoals bij Covid, aanwijzingen zijn voor sekseverschillen in ziektebeloop, dan ligt het toch erg voor de hand om geslacht wel expliciet mee te nemen in het onderzoek naar een effectieve behandeling. Het lijkt er toch echt op dat geslachtshormonen invloed hebben op de ACE 2 receptor – het aangrijpingspunt voor het Sars-covid-virus. En ook in de fase daarna lijken geslachtshormonen de immuunrespons op het binnengedrongen virus te beïnvloeden. Ik denk dat we de invloed van hormonen bij geneesmiddelenrespons zwaar onderschatten.’ 

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaat ervan uit dat de veiligheid van de vaccins in de ‘ruwe’ data wel is uitgesplitst naar sekse. Wanneer we voorleggen dat we dit toch echt niet in het datapakket van Moderna kunnen vinden, spit het CBG het zelf nog eens door. ‘Jullie hebben gelijk, we zien inderdaad dat het wél uitgesplitst is bij de werkzaamheid, maar niet voor de veiligheid bij Moderna.’ Het CBG vindt het jammer dat de data ontbreekt: ze zal  er melding van maken37 bij het Europees Medicijn Agentschap (EMA). Consequenties voor het vaccin of de registratie heeft dat niet – uitsplitsing van sekse is geen harde eis in het dossier.

Het EMA volgt wat dit betreft de richtlijnen38 van de ICH, een organisatie die richtlijnen opstelt voor het doen van geneesmiddelenonderzoek door de farmaceutische industrie. Daarin staat dat geslacht bestudeerd moet worden als factor, maar dat kun je op verschillende manieren interpreteren, zegt Loes Visser. ‘Vrijwel altijd wordt bestudeerd of er sekseverschillen zijn bij de opname van een medicijn, de verdeling over het lichaam, en hoe snel het wordt uitgescheiden. Daarna stokt het vaak, en wordt er geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit en de bijwerkingen bij mannen en vrouwen. Dat is wel van belang, want ook wanneer een geneesmiddel even lang in je lichaam blijft, kan het nog wel leiden tot een sterker effect en meer bijwerkingen bij vrouwen.’ En er is ook nog wel het één en ander te verbeteren aan het ontsluiten van die informatie, zegt Visser: niet alles komt in het publieke domein terecht. ‘Ook als er geen sekseverschillen worden gevonden wil ik dat als apotheker graag weten.’

Eén medicijn voor iedereen?

Sommige onderzoekers gaan verder dan dat en willen af van het one size fits all-principe: één medicijn of een vaccin, voor iedereen is – om iedereen goed te beschermen met zo min mogelijk bijwerkingen – gewoonweg niet realistisch. Naast sekse meenemen in covid-19 onderzoek pleiten wetenschappers als Chahinda Ghossein-Doha ook voor het uitsplitsen naar ras, etniciteit en kinderen. ‘In trials kom je uit op een dosering die perfect is voor de gemiddelde trialdeelnemer – maar de kans dat de patiënt voor je een afspiegeling is van de gemiddelde patiënt in een trial is heel klein,’ zegt Ghossein-Doha. ‘En de kans dat dat dan ook nog de gemiddelde trialpatiënt is, is nog veel kleiner.’

Zowel onderzoekers als medicijnbeoordelaars en farmaceuten spiegelen een toekomst voor waarin medicijnen en vaccins toegespitst zijn op het individu – met inachtneming van allerlei persoonlijke factoren als het hormoon- en immuunsysteem. Daar is vanuit allerlei hoeken groeiende aandacht voor, ziet ook Leonoor Wijnans,39 vaccinexpert en -beoordelaar bij het CBG, die gepersonaliseerde vaccins ‘toekomstmuziek’ noemt: ‘Het is voor een fabrikant veel makkelijker om één prik te hebben voor iedereen, dan om verschillende vaccins met verschillende doses te ontwikkelen. Dat kost geld, capaciteit en inzet. Een producent ontwikkelt waar vraag naar is.’

In de EMA-analyse40 van het Janssen-vaccin wordt overigens wel melding gemaakt van sekse en bijwerkingen: bij vrouwen bleken wat meer lokale (54,5% t.o.v. 46,2%) en meer systemische (59,9% t.o.v. 50,7%) reacties op te treden dan bij mannen.


 1. Persconferentie Hugo de Jonge 18 maart 2021 

 2. AstraZeneca, trombose met lage bloedplaatjes. Radboud UMC, 19 maart 2021 

 3. Premier Boris Johnson laat zichop camera vaccinerenmet AstraZeneca-vaccin, 19 maart 2021 

 4. Premier Jean Castex laat zich op camera vaccineren met AstraZeneca-vaccin, 19 maart 2021  

 5. Male sex identified by global COVID-19 meta-analysis as a risk factor for death and ITU admission, 9 december 2020  

 6. Bv The Guardian, 12 maart 2021  

 7. Blijkt uit onze eigen berekening op basis van de bijwerkingen-database van Lareb  

 8. Blijkt uit ons eigen onderzoek op basis van de gepubliceerde studies van Pfizer/BionTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen en Sputnik V 

 9. Blijkt uit telefonische interviews met Chahinda Ghossein-Doha op 22 februari en 12 maart 2021. 

 10. The sex gap in Covid-19 trials: a scoping review, Veronique Schiffer et al, EClinicalMedicine 30 november 2020, p. 7 (artikel van Ghossein-Doha). Hydroxychloroquine wordt inmiddels afgeraden als Covid-19 medicijn. 

 11. The sex gap in Covid-19 trials: a scoping review, Veronique Schiffer et al, EClinicalMedicine 30 november 2020, p. 7 (artikel van Ghossein-Doha). Hydroxychloroquine wordt inmiddels afgeraden als Covid-19 medicijn. 

 12. PFIZER/BIONTECH : Phase I trial: Phase I/II study of COVID-19 RNA vaccine BNT162b1 in adults . Phase II trial: COVID-19 vaccine BNT162b1 elicits human antibody and T H 1 T cell responses. Phase III trial: Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine

 13. MODERNA** :** Phase I trial: Safety and Immunogenicity of SARS-CoV-2 mRNA-1273 Vaccine in Older Adults. Phase II trial: An mRNA Vaccine against SARS-CoV-2 - Preliminary Report. Phase III: Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine

 14. ASTRAZENECA: Phase I trial: Phase 1/2 trial of SARS-CoV-2 vaccine ChAdOx1 nCoV-19 with a booster dose induces multifunctional antibody responses. Phase II trial: Safety and immunogenicity of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine administered in a prime-boost regimen in young and old adults (COV002): a single-blind, randomised, controlled, phase 2/3 trial. Phase III trial: Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK

 15. JANSSEN: Phase I-II trial: Interim Results of a Phase 1–2a Trial of Ad26.COV2.S Covid-19 Vaccine.Phase III: nog niet gepubliceerd. 

 16. SPUTNIK V: Phase I-II: Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia. 

 17. Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222), januari 2021, The Lancet, p. 105 

 18. Assessment Report Comirnaty, 19 februari 2021, p. 108 

 19. Blijkt uit digitaal interview met Marc Kaptein (medisch directeur Pfizer Nederland) op 25 maart 2021. 

 20. Blijkt uit telefonisch interview met Olaf Dekkers (LUMC) op 19 maart 2021. 

 21. Persconferentie CBG 18 maart 2021 

 22. Persmoment Hugo de Jonge, 18 maart 2021 (livestream verlopen, geen bewaarde video gevonden) 

 23. Zie bijvoorbeeld berichtgeving The New York Times 

 24. Rapport Lareb 

 25. Telefonisch gesprek 19 maart 

 26. Percentage uitgerekend op basis van meldingen Lareb tot en met 28 maart 

 27. Ellen Kuhlmann, B Babitsch. (2002) Bodies, health, gender? 

 28. Fox Keller, E. (1985). Reflections on Gender and Science. Yale University Press 

 29. Bijvoorbeeld NPR, Protect Pregnant Women Through Research, Not From Research, OB-GYNs Urge 

 30. To the extent there is labeling information for pregnant women, it is usually based on nonclinical data with or without limited human safety data, schrijft de FDA bijvoorbeeld, en de EMA schrijft in een rapport uit herfst 2020: In Europe, very few medicines are authorised explicitly for use in pregnancy and breastfeeding. 

 31. Berichtgeving van The Guardian, en de studie in BMJ, 20 september 2020 

 32. Inclusion of pregnant women in COVID-19 treatment trials: a review and global call to action, The Lancet 16 december 2020 

 33. Schreef het RIVM op 24 februari 2021 

 34. Half- vs Full-Dose Trivalent Inactivated Influenza Vaccine (2004-2005). Age, Dose, and Sex Effects on Immune Responses, Arch Intern Med. 2008;168(22):2405-2414 

 35. Sex, gender and Influenza, World Health Organisation, juli 2010, aanbevelingen op pagina 37 

 36. Telefonisch interview, 26 maart 2021 

 37. Interview en mailwisseling CBG, maart 2021 

 38. Zie hier de richtlijnen van de EMA in navolging van de ICH 

 39. Digitaal interview, 17 maart 2021 

 40. Assessment Report Janssen, p. 164-165 

Wilt u onafhankelijke onderzoeksjournalistiek ondersteunen? Word Vriend van Investico

U las de longread van dit onderzoek. Heeft u naar aanleiding hiervan een tip? Neem contact met ons op

Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is onmisbaar in een democratie. Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland.

Word vriend