Nederlandse bouwbedrijven in verband gebracht met Russische Krim-brug

Bedrijven die Krim-sancties overtraden nog steeds niet gestraft

Beeld door: Anton Romanko

Nieuws

Nog altijd geen bedrijven voor de rechter om schenden Krim-sancties

Justitie heeft de onderzoeken naar Nederlandse bedrijven die betrokken zouden zijn bij de bouw van de omstreden Russische Krimbrug, na vier jaar nog steeds niet afgerond. Het vaststellen en bestraffen van schendingen van de economische sancties blijkt lastig. Tot op heden is nog niet één zaak voor de rechter verschenen. Dat volgt uit een uitvraag bij het Openbaar Ministerie door Investico voor De Groene Amsterdammer, dagblad Trouw en De Gelderlander.

De bouw van de 19 kilometer lange zeebrug begon in januari 2016. In 2018 onthulde De Gelderlander dat meerdere Nederlandse bedrijven in weerwil van Europese sancties betrokken waren bij de constructie. De Oekraïense openbaar aanklager leverde in 2019 dossiers aan Nederland over de betrokkenheid van vijf Nederlandse bedrijven: Dieseko Group, CAPE Holland, Dematic Equipment B.V., Allpacks International B.V., en Allnamics Pile Testing Experts B.V.

Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland

Steun ons

In februari dit jaar waren er zeven onderzoeken al wel afgerond door het Functioneel Parket, het onderdeel van het Openbaar Ministerie dat onderzoek doet naar complexe fraudezaken. Deze worden nog beoordeeld. Het Openbaar Ministerie wil geen uitspraken doen over het nog lopende onderzoek, noch over waarom het zo lang duurt om vast te stellen of sprake is van een mogelijke overtreding. ‘Bij dit soort onderzoeken, spelen meerdere factoren een rol. Het gaat vaak om ontzettend veel informatie, die internationaal opgehaald moet worden. Het gaat om complexe en ingewikkelde materie waar veel partijen en organisaties betrokken zijn,’ laat het OM desgevraagd weten.

Volgens advocaat Heleen over de Linden, die aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveert op sancties tegen Oost-Oekraïne, Rusland en de Krim, zijn de sanctiebesluiten breed opgetekend. Ook indirecte handel, zoals export via een ander land of met een Russische onderaannemer, is strafbaar. Voor eenmaal verdachte bedrijven zou het daarom lastig zijn om onder veroordeling uit te komen, maar de praktijk blijkt weerbarstiger te zijn.

‘Als je wil bewijzen dat sancties zijn overtreden, moet je internationaal onderzoek doen, zegt strafrechtadvocaat Tamara Buruma van Prakken d’Oliveira, die expertise heeft in sanctierecht. ‘Dat duurt lang en het is lastig om te bewijzen of echt in strijd met de sancties is gehandeld.’

Gasturbines

Verschillende Europese multinationals werden afgelopen jaren in verband gebracht met de Krim, en bleven voor zover Investico kon nagaan, eveneens onbestraft. Zo verkocht Siemens in 2015 en 2016 gasturbines aan een Russisch bedrijf, die later opdoken op de Krim. In 2021 werd een waterstation geopend waarbij pompen van het Deense Grundfos met motoren van Siemens gebruikt waren.

Na de Russische invasie van de Krim in 2014 legde de Europese Unie de im- en export van goederen naar het schiereiland aan banden. Sindsdien mogen Europese bedrijven er niet langer investeren in toerisme, in essentiële projecten in de telecommunicatie, energie en olie, gas, minerale grondstoffen, ook is het verboden om –en niet deel te nemen meer in grote infrastructurele projecten. Onder deze laatste bepaling valt ook het verbod op bijdragen aan de aanleg van de Krimbrug, die sinds 2018 het geannexeerde schiereiland met het Russische vasteland verbindt. Bovendien werd de bouw uitgevoerd door een bedrijf van oligarch Arkadi Rotenberg, een vertrouweling van president Poetin, die ook op de sanctielijst staat.

Dieseko zou volgens eerdere media-onthullingen in 2015 en 2016 zeker vier trilblokken á 1,5 miljoen euro hebben geleverd. Met zo’n onderdeel kunnen brugpijlers in de zeebodem worden geslagen. Zelf zegt het bedrijf: ‘Dieseko [heeft] alle medewerking aan het OM- onderzoek verleend. Op dit moment heeft het OM het dossier nog steeds onderhanden en om die reden gaan we niet in op vragen.’ Een woordvoerder verklaarde: ‘Het is gewoon een onderwerp wat we heel graag afgehandeld willen hebben.’

CAPE Holland en Dematec zouden krachtige heihamers geleverd hebben. Allpacks leverde eveneens een hamer, om fundamentpalen van de brug in de bodem te trillen. De curator van het bedrijf, dat inmiddels failliet is gegaan zegt in een reactie ‘zijdelings op de hoogte’ te zijn gebracht gebracht ‘van een strafrechtelijk onderzoek, maar we hebben hiermee geen directe bemoeienis.’

Het Zuid-Hollandse Allnamics verkocht zeer specialistische meetapparatuur en gaf zowel in Nederland als in Rusland een cursus om de apparatuur onder de knie te krijgen. Dat blijkt uit een verslag dat nog altijd op de website van een ingenieursbedrijf uit Sint-Petersburg staat. ‘Wij zijn van mening dat ons bedrijf destijds heeft voldaan aan de toen geldende sanctiewetgeving,’ laat directeur Remco Offenberg weten in reactie aan Investico.

Verantwoording

Investico is radicaal transparant. In verantwoordingsdocumenten maken wij onze onderzoeksmethodes en resultaten openbaar zodat publiek en andere onderzoekers ons werk kunnen controleren en erop kunnen voortbouwen. In de longread van het onderzoek hieronder verwijzen noten naar het bronmateriaal. Wilt u meer weten over onze missie en methode? Lees meer

Onderzoek met bronnen

Bedrijven die Krim-sancties overtraden nog steeds niet gestraft

Beeld door: Anton Romanko

Justitie heeft onderzoeken naar Nederlandse bedrijven die betrokken zouden zijn bij de bouw van de Russische Krimbrug na vier jaar nog steeds niet afgerond.

‘Dit is niet alleen de grootste brug van Rusland, maar ook de langste van Europa,’ juicht Vladimir Poetin op 15 mei 2018, als hij als allereerste de befaamde Krim-brug oversteekt in een vrachtwagen. De brug heeft een lengte van 19 kilometer, en het water eronder reikt tot wel negen meter diep. Na drie mislukte pogingen in het verleden, zegt Poetin in zijn speech1 aan werklieden die aan de brug werkten. ‘Jullie hebben laten zien dat we zulke grootschalige projecten kunnen uitvoeren met eigen technologie.’ 

Zo exclusief Russisch is Poetins prestigeproject echter niet. Vlak voordat de eerste vakantiegangers over het asfalt naar de Krimse kust rijden, publiceert De Gelderlander2 dat Nederlandse bedrijven bijgedragen zouden hebben aan de bouw ervan. Sommige bedrijven leverden materiaal of technologie, anderen stuurden zelfs personeel die kant op, blijkt uit beeldmateriaal en verklaringen van Russische en Nederlandse technici.

Dat gaat recht tegen de Europese sanctieregels in. Als reactie op de invasie van de Krim, en de voortdurende Russische destabilisatie van Oost-Oekraïne, legde de Europese Unie de import- en export van goederen naar de Krim aan banden. Europese bedrijven mochten er niet langer investeren in toerisme, in essentiële projecten in de telecommunicatie, energie en olie, gas, en minerale grondstoffen – én niet meer in de infrastructurele projecten, zoals de Krimbrug.3 Het doel ervan, volgens toenmalige voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy:4 ‘Het Russisch handelen tegen Oekraïne stoppen, om de soevereiniteit van Oekraïne te herstellen.’

Kort na de onthullingen opent het Openbaar Ministerie negen strafrechtelijke onderzoeken naar de vermoede transgressies van de Krim-sancties. Maar die onderzoeken liggen nu, bijna vier jaar later, stil, blijkt uit een uitvraag van Investico. Geen van onderzochte bedrijven verscheen nog voor de rechter. Deze stroeve handhaving staat niet op zichzelf, maar blijkt overal in Europa. 

 Formeel staat op het overtreden5 van de sancties een celstraf tot maximaal zes jaar of een boete van honderdduizenden euro’s. Geen van die straffen is nog opgelegd, er is zelfs nog geen strafproces begonnen. ‘Ik ben wel teleurgesteld over hoe dit gehandhaafd wordt,’ zegt advocaat Heleen over de Linden, die aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveert op sancties tegen Rusland, Oost-Oekraïne en de Krim.

Heihamers en trilblokken

Dieseko uit Sliedrecht, een leveraar van hydraulische machines, zou in 2015 en 2016 via een tussenpersoon zeker vier trilblokken hebben geleverd, à 1,5 miljoen euro per stuk. Met zo’n onderdeel kunnen brugpijlers in de zeebodem worden geslagen. Ex-werknemers verklaarden eerder in het AD dat Dieseko 100 procent zeker wist dat die blokken ingezet werden bij de bouw van de Krim-brug: technici van het bedrijf zouden het schiereiland meermaals bezocht hebben om technische hulp te bieden. Vanwege het nog lopende onderzoek kan Dieseko niet ingaan op vragen over wat er gebeurd is. ‘Dit is een onderwerp dat we heel graag afgehandeld zouden willen hebben,’ zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Formeel worden bedrijven als Dieseko nog nergens van verdacht, maar de onthullingen van 2018 zijn behoorlijk specifiek. Zo zou CAPE Holland (‘Wij geven geen commentaar en werken niet mee aan dit onderzoek’) een heihamer geleverd hebben, net als Dematic uit Dodewaard. Het Zuid-Hollandse Allnamics verkocht zeer specialistische meetapparatuur en gaf, zowel in Nederland als in de straat van Kertsj, een cursus aan Russisch personeel om de apparatuur onder de knie te krijgen. Dat blijkt uit een verslag dat nog altijd op de website6 van een ingenieursbedrijf uit Sint-Petersburg staat. ‘Wij zijn van mening dat ons bedrijf destijds heeft voldaan aan de toen geldende sanctiewetgeving,’ zegt directeur Remco Offenberg. 

De curator van het inmiddels failliete constructiebedrijf Allpacks, dat een ‘Fixed Moment Vibratory Hammer’ geleverd zou hebben om fundamentpalen van de brug in de bodem te trillen, zegt ‘zijdelings op de hoogte’ te zijn gebracht van een strafrechtelijk onderzoek, ‘Maar we hebben hiermee geen directe bemoeienis.’

Douane onderschepte geen Krimbrug-zendingen

Op dit moment zijn zeven van de negen onderzoeken van het OM afgerond, maar nog geen ervan is voor de rechter gekomen of geseponeerd: ze liggen op de plank tot iemand besluit wat ermee gaat gebeuren. Het Openbaar Ministerie zegt7 geen voorspelling te kunnen doen aangaande de termijn van de behandeling en het vervolg. ‘Bij dit soort onderzoeken spelen meerdere factoren een rol,’ stelt het. ‘Het gaat om complexe en ingewikkelde materie waar veel partijen en organisaties betrokken zijn.’

‘Als je wil bewijzen dat sancties zijn overtreden, moet je internationaal onderzoek doen, zegt strafrechtadvocaat8 Tamara Buruma van Prakken d’Oliveira, die expertise heeft in sanctierecht. ‘Dat duurt lang en het is lastig om te bewijzen of echt in strijd met de sancties is gehandeld. Dan is het makkelijker te zeggen dat iemand zich niet goed gehouden heeft aan Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere regels die stellen dat je dat je onderzoek moet doen naar aan wie en waarheen je exporteert.’ 

Uitvoer van bepaalde producten uit Europa naar de Krim, is verboden–ook als zij eerst aan een Russische tussenhandelaar geleverd worden, die ze doorvoert. Daarom moeten alle exporteurs naar Rusland een aangifte doen bij de douane, waarin zij ondermeer aangeven wie de ‘end user’ is. De douane onderschepte in de bouwjaren van de Krimbrug naar eigen zeggen9 geen enkel Nederlands product dat voor het project bedoeld was. De douane kon op een uitvraag van Investico, hoeveel ladingen tot nu toe in totaal onderschept werd op basis van de sanctiewet, geen antwoord10 geven.

‘Als de douane beter had opgelet, dan was die hele brug niet aangelegd. Dat zijn grote omissies,’ zegt sanctie-expert Heleen over de Linden. Het is niet verwonderlijk dat bij de Krimbrug een beroep werd gedaan op Europese kennis, bevestigt VUB-hoogleraar Michael Dooms,11 die gespecialiseerd is in grote infrastructurele projecten. Voor de constructie van maritieme, waterbouwkundige projecten, ligt de ‘technologische edge’ vooral binnen de EU.

Zelfregulatie

Ook bij andere Nederlandse toezichthouders was de handhaving afgelopen jaren mager. In het tegengaan van financiële sanctieovertredingen, stuurt De Nederlandsche Bank maandelijks de nieuwste sanctielijst rond aan financiële instellingen. De AFM controleert of banken en financiële instellingen hun administratie op orde hebben, en of de systemen om sanctie-overtredingen te herkennen, werkzaam zijn. In 2020 deed de AFM daartoe 85 onderzoeken naar de naleving van de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme én de Sanctiewet, blijkt uit navraag van Investico. Dit leidde dat jaar tot één last onder dwangsom, twee voornemens voor een last onder dwangsom, drie voornemens voor een aanwijzing, 31 waarschuwingsbrieven, vijf normoverdragende brieven/gesprekken en 154 ‘norminformerende brieven/gesprekken’. Al met al, concludeert12 de instantie dat hierdoor gesproken kan worden van ‘meer bewustwording, herstel van overtredingen en betere naleving van de wet.’

In plaats van handhaving en controle op sancties, lijkt de naleving ervan toch vooral een zaak van zelfregulatie van bedrijven te zijn. ‘Je ziet dat heel veel ondernemers met een heel helder moreel kompas aan het werk zijn,’ zegt13 een voorlichter van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. ‘Die willen het zelf niet meer.’

Blijf op de hoogte van onze onderzoeken. Meld je aan voor de nieuwsbrief

Toch zijn er nog steeds bedrijven die tegen de grenzen van de sancties aanschurken. Zo blokkeerde de Nederlandse reserveringswebsite booking.com na de annexatie van De Krim formeel weliswaar de mogelijkheid om een toeristisch verblijf op het schiereiland te boeken – maar konden reizigers die in een vakje aanvinkten dat zij voor ‘zakelijke doeleinden’ te reizen, nog steeds14 een hotelkamer of appartement huren aan de Krimse kust. Alleen het faciliteren van ‘recreatief toerisme’ is gesanctioneerd, laat booking.com weten. Het bedrijf gaat niet in15 op de vraag of en hoe zij due diligence uitvoerde op consumenten die een zakelijk verblijf boeken via de website. Afgelopen weekend staakte16 booking.com voorlopig al zijn activiteiten in Rusland.

De sancties die de Europese Unie in 2014 oplegde aan de Krim moesten Rusland, bij woorden van toenmalig buza-minister Frans Timmermans,17 dwingen tot een ‘koers die uitgaat van het internationaal erkende principe dat landen zelf hun toekomst mogen bepalen en dat andere landen niet het recht hebben te proberen hun wil op te leggen door landjepik of onrust stoken.’

Opera in Sevastopol

Niet alleen Nederlandse bedrijven hielpen de Krim te ontwikkelen onder Russische bezetting. In 2017 ’besloot’18, Izvestia, 19 augustus 2017′] Poetin dat havenstad Sevastopol een centrum voor cultureel toerisme moet worden. En daar hoort een opera- en ballettheater van statuur bij, in de moderne Europese traditie: een deconstructivistisch gebouw met veel glas en vormende golven. Dat gebouw, dat volgend jaar opgeleverd moet worden opgeleverd en werd ontworpen door de Oostenrijkse architect Wolf D. Prix,19 die eerder de Europese Centrale Bank in Frankfurt ontwierp.20

De missie van het operatheater is volgens de website21 om ‘Sevastopol en de Krim onderdeel te maken van de moderne wereldcultuur.’ Je zou denken  dat het theater, gefinancierd door oliebedrijf Rosneftegaz,22 daarmee bijdraagt aan het toerisme op het schiereiland. Toch besloten23 de Oostenrijkse autoriteiten na twee onderzoeken dat Prix geen EU-sancties schond.

Bij de Russische inname van de Krim werd het schiereiland grotendeels afgesloten van de aanvoer van elektriciteit en water van het Oekraïense vasteland. Duitse en Deense bedrijven helpen die tekorten te beslechten. Zo verkocht Siemens in 2015 en 2016 gasturbines aan Rusland, die later opdoken24 op de Krim. Op persbeelden25 van de feestelijke onthulling van een waterinstallatie in Simferopol in 2021, zijn pompen van het Deense Grundfos met motoren van Siemens te zien.

De Duitse en Deense overheid gaan niet in op de vraag of er zaken tegen Siemens en Grundfos lopen. Duitsland heeft überhaupt geen centraal overzicht van het aantal bestrafte sanctieovertredingen. Denemarken bestrafte26 sinds 2015 vier sanctie-overtredingen – maar kan niet zeggen hoeveel daarvan Rusland of de Krim betroffen. 

Volgens het ministerie van financiën van de Krimrepubliek waren in 2018 maar liefst 3.352 bedrijven op de Krim in buitenlandse handen–met onder meer eigenaars uit Duitsland, Groot-Brittannië, en de Verenigde Staten. Georgiy Muradov, hoofd van de Krimse ministerraad, noemde in een interview met de Russische staatskrant Izvestia27_ _het oprichten of overnemen van een Russisch bedrijf destijds een beproefde tactiek op EU sancties te vermijden.

Een stil medicijn

Een land dat geboycot wordt, is een land dat zich zal overgeven, zei de Amerikaanse president Woodrow Wilson28 in 1919 over economische sancties. Het dreigen met ‘absolute isolatie brengt een natie bij zinnen zoals een individu verstikking zoekt verlost van alle neigingen om te vechten. Dien dit economische, vreedzame, stille, dodelijke medicijn toe, en er is geen geweld meer nodig.’

Sanctie-expert Heleen over de Linden speurt elke paar weken online naar uitspraken over sanctie-overtredingen. Drie jaar geleden was ze nog hoopvol over de handhaving van sancties, waar bij overtreding29 tot honderdduizenden euro’s boete of zes jaar celstraf op staat. Destijds dacht over de Linden dat het voor eenmaal verdachte bedrijven lastig zou zijn om onder veroordeling uit te komen. De sanctiebesluiten zijn immers zo breed opgetekend, dat ook indirecte overtredingen – zoals exporteren met een omweg, bijvoorbeeld via een ander land of een onderaannemer in Rusland – er strafbaar onder zijn.

Op basis van wat we weten uit openbare uitspraken, werd tot nu toe alleen een boete30 opgelegd aan een transport- en opslagbedrijf, dat een zending militaire goederen van Royal Malaysia Airforce door probeerde te voeren aan Rusland. Het is juist belangrijk om een signaal af te geven, denkt Over de Linden: pas als er gehandhaafd wordt, zullen bedrijven zich beter aan de regels houden. ‘Sancties richten zich vaak op sectoren waar heel veel geld in omgaat. Je kunt er veel aan verdienen als je ze omzeilt, het is altijd lucratief.’


 1. Zie hier met Engelse vertaling 

 2. AD: Nederlandse bedrijven verdacht van meebouwen aan krimbrug 

 3. Op de website van de Europese Commissie staat een overzicht van alle sancties 

 4. EC 20 maart 2014 

 5. Wet Economische Delicten 

 6. Berichtgeving de Gelderlander en website ingenieursbureau Mostovoe Byuro 

 7. Uitvraag en reactie OM februari 2022 

 8. Interview februari 2022 

 9. Berichtgeving De Gelderlander 

 10. Uitvraag Investico februari 2022 

 11. Geschreven reactie Michael Dooms 

 12. Blijkt uit data-uitvraag en reactie bij DNB en AFM 

 13. Telefonische reactie op vragen 

 14. Blijkt uit proef-boeking bij booking.com  

 15. Reactie per mail  

 16. Zie bijvoorbeeld berichtgeving NRC 

 17. Bericht van Frans Timmermans op zijn Facebookpagina, overgenomen door bijvoorbeeld Het Parool 

 18. ’Путин 

 19. Zie website Opera Sevastopol 

 20. Zie website architectenbureau Coop Himmelblau 

 21. Zie website Opera Sevastopol 

 22. Zie bijvoorbeeld dit nieuwsbericht 

 23. Uitvraag bij departement Europese Zaken, Oostenrijk 

 24. Zie bijvoorbeeld berichtgeving Reuters 

 25. Zie officieel beeld van Krimse overheid 

 26. Uitvraag bij Deense Erhvervsstyrelsen en Duitse Federal Ministry of Economic Affairs and Climate Action. We vroegen ook bij autoriteiten uit België en Groot-Brittannië op hoeveel boetes of straffen daar opgelegd zijn aan sanctieschenders, maar kregen daar geen reactie op. 

 27. Izvestia 

 28. Eigen vertaling uit boek The Economic Weapon, Nicholas Mulder, 2021 

 29. Memo Actualiteiten over de sancties inzake de Krim, Heleen over de Linden 2018, ook bevestigd door ministerie in dit bericht van Deutsche Welle. Wet op economische overtredingen staat hier 

 30. Uitspraak hier 

Wilt u onafhankelijke onderzoeksjournalistiek ondersteunen? Word Vriend van Investico

U las de longread van dit onderzoek. Heeft u naar aanleiding hiervan een tip? Neem contact met ons op

Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is onmisbaar in een democratie. Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland.

Word vriend