Europese lidstaten subsidiëren de fossiele sector met zeker 137 miljard euro per jaar, ondanks hun belofte aan de Europese Commissie uit 2013 om de steun aan kolen-, gas- en oliemaatschappijen af te bouwen. Voorlopig blijft dat ook zo, blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en het onderzoekscollectief Investigate Europe. 

Geen enkel land heeft een concreet plan gemaakt voor het afbouwen van fossiele steun, blijkt uit het onderzoek. In Nederland gaat het ondermeer om staatsgaranties voor de bouw van olie-installaties in het Midden-Oosten waarbij Nederlandse bedrijven betrokken zijn.

Minister Wiebes kan elk moment een inventarisatie naar de Kamer sturen met de fiscale maatregelen die de fossiele industrie en het gebruik van fossiele brandstoffen ten goede komen. Daarmee wordt voor het eerst toegegeven dat de fossiele sector met belastingvoordelen wordt gesteund. Tot vorig jaar werd dat formeel ontkend. Bekende voorbeelden zijn de vrijstelling van accijns op kerosine in lucht- en scheepvaart en belastingvoordelen voor de fossiele industrie en de glastuinbouw.

Uit het Investico-onderzoek komen ook minder bekende steunmaatregelen naar voren, zoals de Nederlandse garantstelling voor ruim 500 miljoen euro voor de bouw van een olieraffinaderij in Koeweit via staatsverzekeraar Atradius Dutch State Business. Ook de investering van 250 miljoen voor een nieuwe bulkterminal voor olie in Oman wordt door Nederland gegarandeerd, net als die van bijna 200 miljoen voor de installatie van olieplatforms in Mexico.

Lees het onderzoek vanmiddag in De Groene Amsterdammer.

Auteurs

54-Investico-07-06-201700749

Daphné Dupont-Nivet

Daphné studeerde conflict studies en internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en wereldgeschiedenis aan Columbia University …
Profiel-pagina

Belia Heilbron

Belia is stafredacteur bij Investico en doet onderzoek naar sociale zekerheid, medische keuringen, zorg en overheidsfondsen. Voorheen …
Profiel-pagina