‘Ook geen lopende procedures afmaken’

Mensenrechten-organisaties: stop onmiddellijk met adopties

international

Machteld Veen

In samenwerking met
Zembla

Nieuws

Mensenrechtenorganisaties roepen kabinet op: stop onmiddellijk met adopties

Een groep kinderrechten- en belangenorganisaties roept demissionair minister Weerwind (Rechtsbescherming, D66) op om ook de lopende adoptieprocedures per direct te stoppen. Dit doen ze naar aanleiding van berichtgeving van Investico en tv-programma Zembla. Volgens de groep is het ‘volstrekt onverantwoord’ om de lopende procedures nog af te ronden.

Investico en tv-programma Zembla deden samen met internationale partners onderzoek naar adopties uit onder meer Hongarije en Bulgarije. Daar uit blijkt dat in deze landen armoede en discriminatie een rol spelen als kinderen bij hun ouders vandaan worden gehaald. Ook hebben ouders vaak weinig mogelijkheden om bezwaar te maken en is er weinig hulp aan arme gezinnen, wat zou moeten voorkomen dat kinderen apart van hun ouders opgroeien.

Bij internationale adoptie is een belangrijke stelregel dat een herkomstland er alles aan moet doen om te voorkomen dat kinderen van hun ouders worden gescheiden. Uit het onderzoek van Investico en Zembla blijkt dat dit in Bulgarije en Hongarije vaak nauwelijks gebeurt. Volgens lokale deskundigen is dit vooral het geval bij kinderen die uit Roma-gezinnen komen.

Demissionair minister Weerwind (Rechtsbescherming, D66) liet Investico en Zembla weten dat er nog 500 lopende adoptieprocedures zijn die voorlopig niet gestopt worden. Na de zomer moet er een afbouwplan komen voor internationale adopties. Van de 500 ouders die nog in de procedure zitten, zijn er 200 al dusdanig vergevorderd dat zij bijna gekoppeld worden aan een kind.

In mei besloot Weerwind plotseling om te stoppen met internationale adoptie na een aangenomen motie van Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP). In 2022 voerde Weerwind nog een nieuw systeem in voor internationale adopties, met daarin extra controles. Er werd onder meer onderzoek gedaan naar alle adoptielanden. Investico onderzocht samen met tv-programma Zembla en internationale partners deze landenonderzoeken en de praktijk in Bulgarije en Hongarije.

Verantwoording

Investico is radicaal transparant. In verantwoordingsdocumenten maken wij onze onderzoeksmethodes en resultaten openbaar zodat publiek en andere onderzoekers ons werk kunnen controleren en erop kunnen voortbouwen. In de longread van het onderzoek hieronder verwijzen noten naar het bronmateriaal. Wilt u meer weten over onze missie en methode? Lees meer

U las de longread van dit onderzoek. Heeft u naar aanleiding hiervan een tip? Neem contact met ons op

Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is onmisbaar in een democratie. Word nu Vriend van Investico en versterk de onderzoeksjournalistiek in Nederland.

Word vriend