Investico is een platform voor grondig en structureel journalistiek onderzoek. Sinds de start in 2014 – toen nog als De Onderzoeksredactie- richten wij onze blik op geldstromen en machtsstructuren in Nederland. Wij versterken de democratische rechtsstaat door het voeden van het publieke debat. Niet door opgeklopte schandalen te presenteren, maar door in actuele dossiers inzichtelijk te maken hoe besluiten tot stand komen, waar de uitvoering mogelijk ontspoort en hoe de controle functioneert. Investico biedt tegenwicht, daar waar snel scoren en incidentgerichtheid in het politieke debat de democratische rechtsstaat uithollen.

Investico is ervan overtuigd dat klassieke, goed onderbouwde onderzoeksjournalistiek alleen nog maar bedreven kan worden door radicaal te vernieuwen. Wij werken met een multi-methodische onderzoeksaanpak – van netwerkanalyses, wob-verzoeken, scraping en enquêtes tot klassieke gesprekken met hoofdrolspelers en de traditionele journalistieke reportage – en wij zoeken altijd de samenwerking op met andere media. Wij opereren niet als solistische journalisten binnen een traditionele redactie, maar hebben ons georganiseerd als zelfstandige onderzoeksgroepen die samen de kwaliteit van ons werk bewaken. Investico is daarnaast een non-profit-organisatie. Onze onderzoeken en artikelen zijn geen producten om winst mee te maken. Dat geeft ons de tijd en de ruimte om kwesties tot op de bodem uit te zoeken.

Met onze onderzoeken en artikelen bieden wij nieuw inzicht in de werking van de macht. Investico levert de onmisbare grondstoffen voor een gezond en geïnformeerd publiek debat.

ONDERZOEK IN TEAMS

Geldstromen en machtsnetwerken strekken zich uit tot over de hele wereld, financieel-economische verhoudingen kennen een steeds hogere complexiteit en in Nederland vervaagt de grens tussen bedrijfsbelangen en de publieke taken van de overheid meer en meer. Onze complexe samenleving en het grote ‘grijze gebied’ van persoonlijke netwerken kunnen volgens ons alleen nog maar goed onderzocht worden door samenwerkende journalisten met uiteenlopende specialistische kennis van onderwerpen en onderzoeksmethoden. Onderling kritische, goed georganiseerde teams werken bij ons aan doorlopende dossiers. Zo bouwen journalisten bij Investico inhoudelijke kennis op en specialiseren zij zich in traditionele en nieuwe onderzoeksjournalistieke methoden.

SAMENWERKING

Met onze dossiers en gespecialiseerde kennis willen wij verschillende kwaliteitsmedia bedienen. Investico is niet de zoveelste zelfstandige speler in het overbevolkte en versnipperde Nederlandse medialandschap. We zoeken altijd samenwerking met andere media. Onderzoeksjournalistieke publicaties krijgen meer impact als media samenwerken, niet alleen op redactioneel niveau, maar ook financieel. De Groene Amsterdammer, Trouw, Argos en Nieuwsuur zijn onze vaste mediapartners. Daarnaast werken we ad hoc samen met andere partijen waaronder lokale media, vakbladen en online-publicaties zoals Follow The Money. De gedeelde inspanning leidt tot een extra groot mediabereik en impact van het betreffende onderzoek. Producties van Investico werd afgelopen jaar onder meer vertaald door The New Internationalist, Internazzionale en Courrier International.

OPLEIDING

Een integraal onderdeel van Investico is de opleiding van jonge onderzoeksjournalisten. De eigen manier van onderzoeksjournalistiek bedrijven bij Investico – de mix van methdoden, de inzet van nieuwe technieken, het werken in teamverband, het nastreven van transparantie — vraagt om een specifieke opleiding. Wij organiseren daarom vier tot vijf maanden durende masterclasses. Daar krijgen vier journalisten methodisch onderwijs terwijl zij werken aan een gezamenlijk, grote onderzoeksjournalistieke productie. Zie hier voor meer informatie over de masterclass.