Stadsvernieuwing Rotterdam-Zuid

Onenigheid over sloopplannen in Rotterdam-Zuid, ‘de slechtste wijk van Nederland’, dreigt een bom te leggen onder het grootste stadsvernieuwingsproject van Nederland. Het project is duur en bureaucratisch, en bewoners hebben maar weinig te zeggen.

HH-86482703-Hans-van-Rhoon-copy

Nieuws

Ruzie in Rotterdam: wie moet de stadsvernieuwing betalen?

Onenigheid over sloopplannen in de Rotterdamse wijk Carnisse

Longread

‘Het zijn vage kreten’

Bewoners hebben weinig te zeggen over de grote stadsvernieuwing van Rotterdam-Zuid

Verzelfstandiging van de woningbouwcorporaties

De privatisering van de woningcorporaties in de jaren negentig heeft geleid tot grootschalige fraude, omvangrijke schulden en talloze onvoltooide bouw- en leefbaarheidsprojecten. Rijk en sector houden elkaar gevangen in een gemankeerd systeem. Het toezicht heeft gefaald.

03584005cropheader

Longread

Tucht van staat noch markt

De privatisering van de woningcorporaties in de jaren negentig heeft geleid tot…

Toezicht werd uit handen gegeven

Midden jaren negentig werden de woningcorporaties losgelaten door de overheid. Zolang ze huizen bouwden en taken overnamen van gemeenten en rijk mochten ze zichzelf controleren. Dat liep uit de hand.

grafiek_woningcorporaties-3

Nieuws

Risicovolle investeringen woningcorporaties twintig jaar aangemoedigd

Misstanden bij woningcorporaties zoals Vestia zijn geen incidenten, maar het…

Investeringen aangemoedigd

Corporaties, overheid en toezichthouders houden elkaar al twintig jaar gevangen in een failliet systeem dat riskante investeringen aanmoedigt en schulden stimuleert.

hh-21175101-spreadd

Nieuws

De toekomst van de corporatiesector is al lang beklonken

Midden jaren negentig werden de woningcorporaties losgelaten door de overheid. Zolang ze…

Vier jaar later

Corporatie Rentree zou voor zevenhonderd miljoen euro verloederde buurten tot droomwijken transformeren. Alle plannen konden in de prullenbak, werk in uitvoering werd stilgelegd. De directeur verloor zijn baan, de corporatie 65 miljoen euro. Hoe is het nu? De opkomst en ondergang van de ambitieuze Deventer woningcorporatie Rentree.

03584005cropheader

Reportage

Achter de schermen bij een woningcorporatie

het onderzoeksdossier over woningcorporaties reconstrueerde De de opkomst en ondergang…

Parlementaire enquêtecommissie

Een ‘onderzoek naar de opzet en het functioneren van het stelsel van woningcorporaties’, dat is het doel dat de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties zichzelf in 2013 stelde. Als de politiek echt het functioneren van het stelsel onder de loep wil nemen, zal ze ook de hand in eigen boezem moeten steken.

enquete

Commentaar

Parlementaire enquête woningcorporaties: wie trekt het boetekleed aan?

Een ‘onderzoek naar de opzet en het functioneren van het stelsel van…

De leegstandindustrie

Er is in Nederland een schimmige leegstandsindustrie ontstaan. Tienduizenden mensen wonen op ‘antikraak’-contracten met veel plichten en weinig rechten. ‘Echt iets voor mensen die avontuurlijk willen wonen.’

leeheegstand-groot

Longread

Helaas. U heeft getekend

Er is in Nederland een schimmige leegstandsindustrie ontstaan. Tienduizenden mensen wonen…

Politiek is verdeeld

Na vier jaar staan de rechten van antikraakbewoners weer op de politieke agenda, maar de argumenten van links en rechts zijn nauwelijks veranderd. ‘Feitelijk zijn deze bewoners vogelvrij verklaard.’

ak3

Nieuws

Politiek is verdeeld over ‘feodale toestanden’ in de leegstandindustrie

Na vier jaar staan de rechten van antikraakbewoners weer op de politieke agenda, maar de…

Tuigdorpen, hufterhutten en asowoningen

Onaangepaste types worden verbannen naar containers aan de randen van de stad. De tuigdorpen, hufterhutten en asowoningen zijn de woonscholen van nu, maar dan zonder de opvoedgedachte. ‘De samenleving is niet maakbaar.’

Dimitrov Roma familie

Longread

Rare huizen voor rare mensen

Onaangepaste types worden verbannen naar containers aan de randen van de stad. De…

Mensen moeten het zelf oplossen in probleemwijken

Nu de overheid zich vanwege bezuinigingen terugtrekt uit achterstandswijken zijn de bewoners aan zet. Samen met de gemeente moeten zij de buurt leefbaarder maken. Kunnen leken de leemtes vullen die professionals laten vallen?

1248082d1

Longread

De burger moet het opknappen

Nu de overheid zich vanwege bezuinigingen terugtrekt uit achter­standswijken zijn de…