De datamachine van John de Mol

Datahongerige tech-bedrijven huizen al lang niet meer uitsluitend in Silicon Valley, maar zitten nu ook in Hilversum. John de Mols Talpa bouwt aan een grote datamachine waarmee het bedrijf persoonsgegevens van kijkers verzamelt, analyseert en uitvent. Waar je woont, hoe oud je bent, of je een relatie hebt, hoeveel je verdient, Talpa wil het weten.

John de Mol vereeuwigd in The Wall of Fame

Nieuws

John de Mol verzamelt persoonsgegevens 7,5 miljoen Nederlanders

Privacywaakhond zet vraagtekens bij de werkwijze van De Mol

De handel in betaalgegevens

Vertrouwelijke betaalgegevens van particulieren die tot dusver alleen bekend waren bij de bank, kunnen vanaf komend jaar in databases van fintechbedrijven terechtkomen. Ook als klanten daarvoor geen toestemming geven, kan rekeninginformatie in handen komen van bedrijven die handelen in financiële data. Dat blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor De Groene Amsterdammer en Follow the Money.

HH-76381106-Richard-Brocken_kleiner

Nieuws

Bankoverschijving particulier ‘zonder toestemming’ naar financiële databedrijven

Europese betaalwet PSD2 van kracht in Nederland

Bedrijven vervangen de personeelschef steeds vaker door algoritmes

Met DNA-profielen, e-mailanalyse en andere personeelsdata ‘meten’ en ‘voorspellen’ de bedrijven werkplezier, ziekte en productiviteit van de werknemers. Maar de analyses zijn gebaseerd op rammelende onderzoeksmethoden en pseudo-wetenschap.

HH-84414825-Peter-Hilz_kleiner

Nieuws

Tientallen grote Nederlandse bedrijven bespioneren hun personeel

Bedrijven vervangen de personeelschef steeds vaker door algoritmes

Personeel-Spy_header

Longread

‘Privacy? Achterhaald’

Privacyschending op de werkvloer

Het Elektronisch Patiëntendossier

Het wetsvoorstel voor een landelijk elektronisch patiëntendossier werd in 2011 verworpen door de Eerste Kamer. Het ministerie van VWS gaf vervolgens de regie over de landelijke uitwisseling van patiëntgegevens uit handen. Artsen en zorgverleners zijn nu afhankelijk van fax, post, WhatsApp en telefoon.

Longread

Immens Chaotische Toestanden

Wat gebeurde er na het stranden van het elektronisch patiëntendossier?

Ondertussen is er een plan voor een nieuw online patiëntendossier. Binnen twee jaar moeten alle Nederlanders hun eigen medisch dossier online kunnen inzien en beheren. Dit plan lijkt voorbij te gaan aan het grootste deel van de patiënten en zorgverleners. Artsen zijn nauwelijks op de hoogte van het nieuwe systeem.

HH-62364870_Sabine-Joosten_Kleiner

Nieuws

Nieuw patiëntdossier heeft weinig kans van slagen

Zorgverleners zien veel praktische bezwaren en de financiële onderbouwing is wankel.

Plaatje-header

Longread

CEO van je eigen gezondheid

De nieuwe persoonlijke gezondheidsomgeving dreigt een mislukking te worden

Huisartsen zijn kritisch op elektronische patiëntendossiers. Twee derde van de huisartsen zegt dat de invoering van een landelijk EPD niet noodzakelijk is voor het werk als huisarts, blijkt uit een enquête. ‘Ik heb het nooit gemist,’ schrijft één van de huisartsen. Ook maakt een belangrijk deel van de artsen zich zorgen over de privacy.

Nieuws

Huisartsen zien nog steeds weinig in elektronisch patiëntendossier

Dat blijkt uit een enquête onder huisartsen

Gemeenten in de knel bij bespieden burgers

Gemeenten als Utrecht, Den Haag, Eindhoven en Amsterdam versleutelen data die ze op straat verzamelen, maar voldoen daarmee niet automatisch aan de wet.

HH-15046868-David-Rozing

Nieuws

Gemeenten in de knel bij bespieden eigen burgers

'Slimme steden' lopen grote kans de privacywetgeving te schenden.

Utrecht, Eindhoven, Enschede en vele andere steden zijn smart cities geworden. De manier waarop gegevens worden verzameld en gebruikt is strijdig met het recht op privacy. ‘Bezoekers beseffen niet dat ze een levend laboratorium binnenstappen.’

Uitsnede-3

Longread

De muren hebben sensoren

Utrecht, Eindhoven, Enschede en vele andere steden zijn smart cities geworden.

Controle op de werkvloer

De bedrijfscriminaliteit in de belangrijkste sectoren is in Nederland de afgelopen jaren licht gedaald. Desondanks neemt de controle toe, concludeerde Investico in 2012. Zo hangen in meer dan zestig procent van de bedrijven hangen camera’s maar in ruim één op de vijf ondernemingen zijn geen afspraken gemaakt over hoe de beelden gebruikt worden.

chris-davis-9963

Longread

Werken in een glazen huis

Werkgevers breken kluisjes van hun personeel open, medische gegevens zijn niet langer…

De baas kijkt mee

Een werkgever die de gangen van zijn werknemer laat nagaan, moet zich aan duidelijke regels houden. Maar daar is niet altijd geld voor. En hoor en wederhoor kost tijd.

tc27_48x64-2

Nieuws

De baas kijkt mee

Een werkgever die de gangen van zijn werknemer laat nagaan, moet zich aan duidelijke…

De gevolgen van de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

De AIVD wil onder de nieuwe inlichtingenwet op grote schaal en op geautomatiseerde wijze gegevens verzamelen via internetkabels op zoek naar onbekende terroristische dreigingen. Maar dit werkt niet, waarschuwen experts. Het heeft geen zin om nog meer gegevens te verzamelen als je niet weet waar je zoekt.

HH-13933785_sabine-Joosten

Nieuws

Experts waarschuwen: ‘datasleepnet’ werkt niet

‘Het is lastig om gebeurtenissen te voorspellen die nauwelijks voorkomen´

HH-76505109_Els-Zweerink_kleiner

Longread

Een nog grotere hooiberg bouwen boven op een speld

De nadelige gevolgen van de ‘sleepwet’

hacken-noleg

Analyse

Zo ‘sleept’ de rest van Europa

EU-inlichtingendiensten in vijf kaarten

HH-75308796_Flip-Franssen

Nieuws

Databank erfelijk materiaal nauwelijks besproken onderdeel van ‘sleepwet’

Eigen DNA-databank geeft inlichtingendienst ‘buitenproportionele bevoegdheden’

Investico-DNA-breedbeeld

Longread

De DNA-verzameldienst

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wil de AIVD voorzien van een…