Ondermijning in Brabant

Tien jaar strijd tegen ‘ondermijning’ door georganiseerde criminaliteit in Brabant heeft geen meetbaar resultaat opgeleverd. Criminele infrastructuren zijn intact gebleven en tientallen zeer vermogende topcriminelen zijn buiten schootsafstand van justitie gekomen terwijl de drugsindustrie in de zuidelijke provincie is blijven groeien.

HH-Rob-Engelaar-87632089-copy-2

Nieuws

Tien jaar strijd tegen ‘ondermijning’ levert nauwelijks resultaat

Vermogende Brabantse topcriminelen onkwetsbaar; misdaadstructuur intact

HH-85590870-Rob-Engelaar-copy1

Longread

‘Geef ons nog een jaar’

Tien jaar strijd tegen 'ondermijnende criminaliteit' in Brabant heeft nauwelijks effect

Podcast: Speurwerk

Podcast: De ondermijning van Brabant

Luister hoe Investico de ondermijning door Brabantse criminelen onderzocht

Manipulatie misdaadcijfers

De politie houdt regelmatig strafbare feiten buiten de boeken en manipuleert de registratie van criminaliteit en opgeloste misdaden. Agenten ontmoedigen burgers bij het doen van aangiften, registreren misdrijven als overtredingen en noteren zaken als ‘opgelost’ terwijl ze dat niet zijn, blijkt uit een enquête ingevuld door bijna 1.500 leden van de Nationale Politiebond.

HH-Laurens-van-Putten-87819478-copy

Nieuws

Politie manipuleert misdaadcijfers, zeggen agenten zelf

De politie manipuleert de registratie van criminaliteit en opgeloste misdaden

Longread

Smileys scoren, platlullen en downgraden

Politie houdt de criminaliteitscijfers kunstmatig laag, blijkt uit enquête onder agenten

Methodologie

Documenten onderzoek gemanipuleerde criminaliteitscijfers

Bekijk de enquête die bijna 1.500 agenten invulden en de volledige geannoteerde longread

Podcast: Speurwerk

Podcast: Politie manipuleert misdaadcijfers

Luister hoe wij de manipulatie van misdaadcijfers door de politie onderzochten

 1. Zie dit artikel in het Brabants Dagblad, 24 april 2019. ↩︎
 2. Uitspraak van de rechter op 7 mei 2019, zie hier. ↩︎
 3. Uitspraak van de rechter op 7 mei 2019, zie hier. ↩︎
 4. Interview met bron. ↩︎
 5. Interview met Ronald van den Heuvel. ↩︎
 6. Zie dit artikel van BN De Stem, 12 mei 2019. ↩︎
 7. Zie dit artikel van BN De Stem, 28 juni 2019. ↩︎
 8. Zie dit artikel van misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink, 30 november 2010. ↩︎
 9. Zie dit artikel van Omroep Brabant, 30 juli 2010. ↩︎
 10. Zie dit artikel op Nu.nl, 16 januari 2011. ↩︎
 11. Zie dit artikel op Gemeente.nu, 3 december 2010. ↩︎
 12. Rapport "Over Ondermijning" uit 2009, door de Politie Amsterdam Amstelland, zie hier. ↩︎
 13. Zie dit artikel op NOS.nl, 25 augustus 2019. ↩︎
 14. Zie dit artikel in het Eindhovens Dagblad, 11 juli 2017 ↩︎
 15. Zo blijkt uit verschillende persoonlijke gesprekken met bestuurders en ambtenaren. ↩︎
 16. Jaarverslag Taskforce Brabant-Zeeland 2018, zie hier. ↩︎
 17. Code Geel, magazine over ondermijning. zie hier. ↩︎
 18. Ondermijning app: zie jij de onderwereld in de bovenwereld?, zie hier. ↩︎
 19. Zie Kamerstuk 29911-213, 21 november 2018. ↩︎
 20. XTACY, Fragrance Intoxicatif by OM. Zie dit nieuwsbericht op de website van het OM, 27 mei 2019. ↩︎
 21. Zie onder meer de Procesbeschrijving Integrale Casusaanpak Regionaal Informatie en Expertisecentrum 2015. ↩︎
 22. 120 zaken in Oost-Brabant en 80 in West-Brabant, aldus verschillende betrokken instanties in interviews. ↩︎
 23. Interview met rechercheur uit Eindhoven. ↩︎
 24. Reportage Raamsdonkveer. ↩︎
 25. Zie dit artikel op PZC, 28 maart 2019. En zie bijvoorbeeld ook het jaarverslag van het OM van 2018. ↩︎
 26. Jaarverslag OM 2018, zie hier. ↩︎
 27. Wettekst Opiumwet, zie hier. ↩︎
 28. Wettekst Wet Bibob, zie hier. ↩︎
 29. Jan Boelhouwer sprak op de Voorjaarsbijeenkomst van de Staatsrechtkring op 15 mei 2019. ↩︎
 30. Voor het onderzoek hebben we alle Brabantse gemeenten afzonderlijk benaderd en gevraagd naar het aantal sluitingen op basis van Wet Damocles en het aantal uitgevoerde Bibob-onderzoeken. Verreweg de meeste gemeenten konden slechts cijfers leveren vanaf 2015. We baseren onze bevindingen dan ook op de gegevens van de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018. ↩︎
 31. Hiervoor hebben we het gemiddelde aantal sluitingen op basis van Wet Damocles en het gemiddelde aantal uitgevoerde Bibob-onderzoeken van de afgelopen vier jaren gedeeld door het inwoneraantal van de gemeente op 1 januari 2018 (CBS Statline). ↩︎
 32. Interview met rechercheur uit Eindhoven. ↩︎
 33. Burgemeester Tiel: ‘bestuurlijke aanpak loopt uit de hand’. Artikel in Binnenlands Bestuur, op 23 maart 2019, zie hier. ↩︎
 34. Persoonlijk gesprek op 27 februari 2019. ↩︎
 35. Burgemeesters: van lintjesknippers tot misdaadbestrijders. Zie dit artikel in NRC, op 15 oktober 2018. ↩︎
 36. Onderzoek in opdracht van het WODC, uitgevoerd door Pro Facto, zie hier. ↩︎
 37. Interview op 20 mei 2019. ↩︎
 38. Interview met data-specialisten politie Oost-Brabant. ↩︎
 39. Jaarverslag Taskforce Brabant-Zeeland 2018, zie hier. ↩︎
 40. Interview met rechercheur. ↩︎
 41. "Criminele Samenwerkingsverbanden" (2018). Onderzoek door prof. dr. Dirk Korf, Simone Luijk MSc en prof. dr. Miranda de Meijer, in opdracht van het WODC, zie hier. ↩︎
 42. Interview met rechercheur. ↩︎
 43. ERISSP Landelijk Overzicht Synthetische Drugs 2018, zie hier. ↩︎