Stichting Investico is een Algemeen Nut Beogende Instelling (anbi) waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Stichting Investico is statutair gevestigd in Amsterdam (KVK-nummer: 59727543, Fiscaal nummer (RSIN): 853620635, IBAN: NL29TRIO 0197853714). Adres: WG-Plein 105, 1054SC, Amsterdam.

De Stichting heeft ten doel het dienen van het algemeen maatschappelijk belang en in het bijzonder de versterking van de democratische rechtstaat, door bij te dragen aan een geïnformeerd publiek debat, middels het versterken van de onafhankelijke onderzoeksjournalistiek in Nederland, met: (1) Het opzetten en instand houden van een onafhankelijke organisatie voor hoogwaardige onderzoeksjournalistieke producties; en (2) Het stimuleren van onderwijs op het gebied van onderzoeksjournalistiek. De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Doneer nu