De gemeente wilde Geerts niet meer op de Wallen terugzien en betaalde hem destijds een ‘oprotpremie’ van € 25 mln. Maar via een omvangrijke hypotheeklening aan de Amersfoortse coffeeshop ’t Klavertje bouwde Geerts indirect weer zakelijke banden op met drie wietwinkels in Amsterdam. Twee van die coffeeshops bevinden zich in postcodegebied 1012, de rosse buurt. Overheidsgeld voor de schoonmaak van de Wallen staat zo via een U-bocht toch weer in verband met de softdrugshandel op de Wallen.

Dit blijkt uit de inventarisatie door het FD en het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico van de 570 coffeeshops in Nederland. Het beeld dat daaruit opdoemt, is dat coffeeshoppanden voor gemeenten vaak een blinde vlek zijn.

Geerts is de bank

Wietwinkel ’t Klavertje in Amersfoort is een opmerkelijk voorbeeld. De pandeigenaar is Hans Kortlevers. Zijn vennootschap Amerfoortsestraat Beleggingen leent augustus 2012 van JFO Holding € 1,9 mln, met het coffeeshoppand en de huurinkomsten uit coffeeshop ’t Klavertje als onderpand. Meerderheidsaandeelhouder van JFO is oud-raamexploitant Charles Geerts. De hypotheekakte van coffeeshop ’t Klavertje meldt dat JFO ‘de bank’ is van Kortlevers. ‘Geerts is daar mijn bank, ja,’ bevestigt pandeigenaar Kortlevers. Ook Geerts’ advocaat bevestigt de band met JFO.

Inkomsten en Uitgaven Coffeeshops

Kortlevers verhuurt het pand aan coffeeshopuitbater Rob Hendriks. Die nam via zijn vennootschap RuBe Beheer februari 2008 de exploitatie van ‘t Klavertje over. RuBe is ook de draaischijf voor een reeks investeringen in Amsterdamse coffeeshops. Via RuBe kocht Hendriks oktober 2007 ook de gedoogvergunning van coffeeshop Happy People in Amsterdam. Daarna investeerde Hendriks via RuBe € 100.000 in de overname van de Amsterdamse coffeeshop Rusland. RuBe stak later nog eens € 350.000 in coffeeshop Café City Hall in Amsterdam. De laatste twee financieringen zijn binnen enkele jaren afgelost.

Gedoogvergunning geld waard

Gedoogvergunningen waarmee gemeenten softdrugsverkoop toestaan, zijn schaars en dus geld waard. Dat blijkt uit jaarrekeningen van RuBe Beheer van coffeeshopexploitant Rob Hendriks. Die betaalde €75.000 plus €20.000 goodwill voor de vergunning van coffeeshop ’t Klavertje in Amersfoort. In Amsterdam was hij het dubbele kwijt voor de vergunning van coffeeshop Happy People. Coffeeshops staan niet bekend om hun transparantie. Maar de cijfers die Hendriks bij het handelsregister deponeerde, geven een ongekend gedetailleerd beeld van de bedrijfsvoering. Zijn twee shops kochten in 2015 voor €1,1 mln softdrugs in: geld dat wit binnenkwam, maar door de illegale inkoop zwart werd. Verder besteedden de winkels €18.000 aan tabak en €9.000 aan wietzakjes en opslagmateriaal. De brutomarge was 50%. In reguliere horeca is dat 69% volgens een Rabo-onderzoek. Hendriks huurt zijn Amsterdamse coffeeshop van corporatie De Key voor € 1931 huur per maand. De Amersfoortse coffeeshop gefinancierd door Geerts levert bijna het viervoudige aan huur op: €7500 per maand. Hendriks wil niet reageren.
M.m.v Siem Eikelenboom en Gaby de Groot

chart-1
chart-2

Geerts en zijn advocaat gaan niet in op de vraag of een financiële relatie van Geerts met coffeeshops op de Wallen volgens hen ook past binnen deze afspraken met de gemeente Amsterdam. Enkele jaren geleden meldde het dagblad Trouw al eens dat Geerts via belangen in het vastgoed ook weer posities had ingenomen in de prostitutiesector op de Wallen.

Onbekende afspraken

De gemeente Amsterdam zegt desgevraagd niet over de zaak in detail te kunnen treden en doet geen mededelingen over hoe de financiële relaties van Geerts met coffeeshops in Amersfoort en Amsterdam zich verhouden tot de afspraken met hem toen hij tien jaar geleden als eerste Wallenondernemer werd uitgekocht.

Een woordvoerder van de gemeente wijst er wel op dat Amsterdam de exploitanten van coffeeshops driejaarlijks screent. Amsterdam zegt daarbij ook oog te hebben voor het netwerk van de exploitant. Volgens een woordvoerder van de gemeente Amersfoort is de gemeente niet op de hoogte van de hypotheeklening van Geerts aan een lokale coffeeshop. ‘Dit roept uiteraard vragen op’, aldus de woordvoerder.

De net afgezwaaide gemeentelijk adviseur veiligheid van Amsterdam, Cees Schot, vindt dat ‘het Project 1012 is verdampt’. Steeds vaker keren ongewenste ondernemers terug als pandeigenaren of verhuurder, constateert hij in de Amsterdamse stadskrant d’Oude Binnenstad. Zo zou de gemeente onderschatten hoeveel mensen van Geerts afhankelijk zijn.
Vastgoedman Hans Kortlevers ziet geen probleem in zijn financiering door Geerts. ‘Ik zou het zo weer doen. Geerts houdt zich altijd aan zijn afspraken. Correcte man.’ Dat Kortlevers ook betrokken is bij coffeeshop Rusland is volgens hem statistisch verklaarbaar. ‘In een vastgoedpakket zit wel eens een coffeeshop.’

Zo kwam hij naar eigen zeggen ook aan ’t Klavertje. ‘Die deal deed ik in 2008 met de Amsterdamse makelaar Peter van der Vloodt. Ik wilde daar een hotel bouwen. Ik wist vanaf het begin dat dit geld van Van der Vloodt voor de helft van Charles Geerts kwam. Na het overlijden van Peter deden zijn erven hun helft aan Geerts over.’ De erven-Van der Vloodt bevestigen dit.

U-bocht

Rusland en CityHall zitten in postcodegebied 1012. Via het web van RuBe komen dus opbrengsten uit de verkoop van softdrugs op de Wallen via een verpande huurstroom en de rentebetalingen plus aflossing van een hypotheeklening op ’t Klavertje uiteindelijk terecht bij Geerts. Deze U-bocht was niet eerder bekend. Bovendien heeft de pandeigenaar van Rusland een hypotheeklening van Hans Kortlevers — de man met de Amersfoortse financiering van Charles Geerts. Zo staat Geerts via meerdere routes in verband met geldstromen naar en afkomstig uit de verkoop van softdrugs op de Wallen.

De advocaat van Charles Geerts, Han Jahae, laat weten dat de geldlening van Geerts aan Kortlevers naar het oordeel van zijn cliënt ‘geenszins in strijd is met de afspraken die indertijd gemaakt zijn met de gemeente Amsterdam’.

Dit artikel verscheen in Het Financieele Dagblad

De grafieken zijn gebaseerd op dit jaarverslag.

Auteurs

Investico-Guido-webformaat-05849-2

Guido van Eijck

Guido studeerde Geschiedenis aan de...

Guido studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, waar hij ook docent was, en de University of California Los Angeles. Na zijn …
Profiel-pagina
default-person

Vasco van der Boon

Profiel-pagina