Het uitkopen van de allergrootste agrarische ‘piekbelasters’ levert het meeste stikstofeffect op en beperkt het aantal bedrijven dat moet worden uitgekocht tot een minimum. Dat concludeert de Wageningen University & Research in een vandaag gepubliceerd onderzoek voor de provincie Gelderland naar de beste strategie om boeren uit te kopen ten behoeve van stikstofreductie op de Veluwe.

De resultaten bevestigen de boodschap van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico van afgelopen woensdag, dat onderzoek deed naar 19.000 veeteeltbedrijven en hun aandeel in de stikstofneerslag op beschermde natuur. Dat onderzoek identificeert 25 bedrijven met een onevenredig groot aandeel in het stikstofprobleem. De kaart van de Wageningse onderzoekers komt daar grotendeels mee overeen.

De Provincie Gelderland vroeg Wageningen Research te onderzoeken welk type uitkoopregeling het grootste effect zou hebben op het verlagen van de stikstofdepositie op kwetsbare Natura 2000-gebieden. Wageningen vergeleek vier uitkoopstrategieën, waarbij het uitkopen van een beperkt aantal bedrijven met de grootste depositie als het meest kosteneffectief naar voren komt.

De onderzoeken van Wageningen Research en Investico zijn onafhankelijk van elkaar gedaan en kwamen los van elkaar tot praktisch dezelfde definitie van een ‘piekbelaster’ (bij de meest effectieve variant), zegt Hans Kros, één van de onderzoekers van het Wageningen rapport. Wel had Wageningen beschikking tot niet-openbare registratiecijfers van dieren, waar Investico zich baseerde op openbare vergunningsgegevens die de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland beschikbaar stellen.

Auteurs

Adrián Estrada

Adrian studeerde Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en Werktuigbouwkunde aan de TU Delft en werkte daarna aan econometrische rekenmodellen …
Profiel-pagina

Felix Voogt

Felix studeerde productie aan de Nederlandse Filmacademie en werkte op de afdeling Internationaal van het Nederlands Filmfonds. Voor …
Profiel-pagina