In september 2020 gaat de Masterclass van Platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico weer van start. Een groep van vijf deelnemers werkt intensief samen aan één groot onderzoeksproject en krijgt scholing in methoden en technieken voor onderzoeksjournalistiek.  

De Masterclass werkt zes maanden onder begeleiding van hoofdredacteur Jeroen Trommelen en redacteur Thomas Muntz. Daarnaast volgen de deelnemers een literatuurprogramma en krijgen zij workshops van gastdocenten en ervaringsdeskundigen, onder wie internationaal onderzoeker Henk van Ess (Bellingcat) en Evert de Vos (redactiechef van de Groene Amsterdammer en voorzitter van de Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek). 

Deelname aan de Investico Masterclass is gratis, maar vereist wel een forse tijdsinvestering. Toegelaten kandidaten kunnen bij het Fonds Bijzondere Projecten een beurs aanvragen in de regeling Beurs Expertisebevordering.

Het programma bevat:

 • Een intensief onderzoek met nadruk op klassieke & nieuwe (data)-journalistieke methoden & technieken en interpretatieve discussies;
 • Begeleiding bij het leren werken in teams;
 • Trainingen, zoals in interviewtechniek;
 • Literatuursessies opgezet vanuit verschillende journalistieke tradities;
 • Een intensieve schrijffase van ruim een maand resulterend in een diepgravend artikel in De Groene Amsterdammer

Deelnemers moeten minstens vier dagen per week flexibel beschikbaar zijn, waaronder in elk geval maandag en vrijdag. Tegen het einde van het onderzoek loopt de intensiteit van het project aanzienlijk op.

De onderzoeksjournalistiek in Nederland maakt momenteel een bloeiperiode door, mede dankzij miljoenensteun van de overheid aan talloze initiatieven van grote en kleine, beginnende en gevestigde, landelijke en regionale media. De masterclass van Investico vormt een uitstekende basis om je verder te ontwikkelingen als onderzoeksjournalist.

Solliciteren?

Wij zoeken ambitieuze deelnemers die een carrière in de onderzoeksjournalistiek nastreven. Om een goede onderzoeksjournalist te worden zijn intelligentie, nieuwsgierigheid, een brede algemene ontwikkeling, doorzettingsvermogen en een goed sociaal gevoel noodzakelijk. En je zal vooral hard moeten werken.

Kandidaten die door Investico zijn geselecteerd, mogen een aanvraag indien voor een Beurs Expertisebevordering bij het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten als ze hun tijdsinvestering niet uit eigen middelen kunnen bekostigen. De beurs bedraagt maximaal 1000 euro per maand. Hiermee komt de Masterclass binnen handbereik voor kandidaten voor wie zes maanden onbetaalde scholing anders onbereikbaar zou zijn.

De Nederlandse onderzoeksjournalistiek heeft behoefte aan talent uit alle maatschappelijke geledingen en diverse culturele achtergronden. Kandidaten met een dergelijk profiel, worden nadrukkelijk aangemoedigd zich te melden.

Journalistieke ervaring is een pre, maar geen vereiste. Wie voldoet aan de criteria en een opleidingsachtergrond heeft in exacte wetenschappen of datajournalistiek, wordt eveneens aangemoedigd te solliciteren.

De overige criteria zijn:

 • Kandidaten hebben een academische opleiding achter de rug of hebben anderszins ervaring met onderzoek doen,
 • Zijn tussen de 20 en 30 jaar oud,
 • Hebben een aantoonbare brede maatschappelijke, economische en historische interesse.

Aanmelding

Vanwege de corona-maatregelen kunnen wij dit jaar geen informatiebijeenkomst organiseren. Houd deze pagina in de gaten, wij zullen hier een document met veel gestelde vragen en aanvullende informatie publiceren.

Solliciteren kan tot en met zondagavond 31 mei 2020.
Mail naar web@platform-investico.nl en stuur mee:

 1. Een motivatiebrief met inspiratiebronnen
 2. Een CV
 3. Een artikel of werkstuk waaruit jouw onderzoek- en schrijfvaardigheid blijkt.

Op woensdag 17 en donderdag 18 juni worden de (online) sollicitatiegesprekken gevoerd.

Frequently Asked Questions

Voorgaande edities

Sinds 2011 organiseren we jaarlijks een masterclass. De groepen deden onderzoek naar de overheidssteun aan het betaald voetbal, de onzichtbare macht van het adviesbureau McKinsey, de toenemende bedreiging van de privacy op de werkvloer, de fossiele Nederlandse energiepolitiek, de misstanden bij woningcorporaties, de macht en onmacht van de zorgverzekeraars en de nevenfuncties van alle 5800 Nederlandse hooglerarende, getiteld Ondernemende professoren. In 2016 bracht de masterclass een onderzoek naar de onmogelijke spagaat van de AFM ‘Het toezichtsprookje’. Deze productie werd genomineerd voor de aanmoedigingsprijs van de Loep, de prijs voor onderzoeksjournalistiek van de Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek VVOJ. De masterclass van 2017 onderzocht het duurzame imago van multinational Unilever. In 2018 richtte de Masterclass zich op moderne slavernij en uitbuiting in Nederland. De masterclass van 2018-2019 deed onderzoek naar de manipulatie van de criminaliteitscijfers door de Nederlandse politie. En de jongste publicatie handelde over het toenemend aantal stalbranden.

De dossiers oogsten veel lof van lezers, betrokkenen, en collega-journalisten. De jury van De Loep, schreef naar aanleiding van de nominatie van onze energieonderzoekers in 2013: ‘De jury was onder de indruk van de kwaliteit van die producties, vooral omdat ze over een zó breed terrein journalistieke research konden doen dat ze complexe onderwerpen uitstekend in beeld konden krijgen. Het is te hopen dat er voor dit type onderzoeksjournalistieke samenwerking blijvend financiële middelen beschikbaar zullen komen, want de resultaten zijn meer dan veelbelovend.’

Nieuws

Toename stalbranden: sinds 2012 één miljoen dieren in vlammen op

Megastallen branden relatief vaker af dan reguliere veestallen. Het aantal stalbranden…

HH-Laurens-van-Putten-87819478-copy

Nieuws

Teruglezen: Politie manipuleert misdaadcijfers, zeggen agenten zelf

De politie manipuleert de registratie van criminaliteit en opgeloste misdaden

Longread

Callgirl voor Albert Heijn

‘Ping’. Het is twee voor half vijf in de middag op een regenachtige woensdag in…