Investico is een onafhankelijk non-profit platform voor onderzoeksjournalistiek. Onze missie is het versterken van de democratische rechtsstaat door het voeden van het publieke debat. Investico kijkt verder dan relletjes en schandalen en maakt met diepgravend journalistiek onderzoek inzichtelijk hoe besluiten tot stand komen, waar de uitvoering mogelijk faalt en hoe de controle functioneert. Investico biedt tegenwicht daar waar snel scoren en incidentgerichtheid in het politieke debat de democratische rechtsstaat uithollen.

Ons onderzoek wordt mogelijk gemaakt door donaties van filantropische fondsen zoals Adessium Foundation en projectsubsidies van onder meer het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Samenwerking is voor Investico het uitgangspunt. Ieder onderzoek wordt uitgevoerd met tenminste twee mediapartners die de resultaten publiceren. Zo wordt efficiënt omgegaan met schaars onderzoeksgeld en zijn bereik en impact maximaal. Investico is in 2016 opgezet met als partners Trouw, FD en De Groene Amsterdammer. Sindsdien is samengewerkt met talloze media waaronder Trouw, De Groene Amsterdammer, AD en AD-regiokranten, Argos, EenVandaag, De Limburger, NDC-kranten, Nieuwsuur, Pointer, Follow The Money, regionale radio en televisie en online platforms zoals VersBeton. Investico is partner van de internationale netwerken ICIJ, GIJN en OCCRP. Binnen ICIJ-verband publiceerde Investico in 2020 de FinCEN Files.

Investico heeft een redactie van achttien redacteuren, waarvan vier in loondienst. Alle redacteuren volgden de masterclass van Investico. De masterclass is een integraal onderdeel van Investico waarin aspirant onderzoeksjournalisten gedurende zes maanden de journalistieke methoden van Investico leren.

Voor deze redactie zoekt het bestuur van Stichting Investico een hoofdredacteur.

Wij zoeken een kandidaat met ruime journalistieke ervaring, leidinggevende capaciteiten en ervaring met onderzoeksjournalistiek, die een boegbeeld kan zijn voor de organisatie. Van haar/hem wordt verwacht dat zij/hij de koers uitzet voor de redactie, onderzoeksprojecten van de redactie begeleidt en tevens een spilfunctie vervult in het verder invullen van de samenwerking tussen Investico en zijn mediapartners. Zij/hij begrijpt hoe om te gaan met de verschillende culturen en werkwijzen op de redacties van de mediapartners en is in staat partners toe te voegen aan het netwerk.

Wij verwachten van de nieuwe hoofdredacteur, dat zij/hij:

  • Een breed journalistiek profiel heeft; met een eigen visie op het vak en in het bijzonder onderzoeksjournalistiek;
  • Een strategische visie heeft op vernieuwende (digitale) onderzoeksjournalistieke methoden, publicatieplatformen en de positie van Investico in het medialandschap;
  • Analytisch sterk is, inzicht heeft in het functioneren van de democratische rechtsstaat, complexe (bestuurlijke) processen doorziet en uit onderzoeksresultaten nieuws kan destilleren; 
  • In staat is een redactie te leiden die bestaat uit zowel ervaren redacteuren als redacteuren die net een masterclass hebben afgerond. Iemand is die kan binden en inspireren, belangstelling heeft voor de ontwikkeling van medewerkers en zorgt voor een open cultuur;
  • Een rol speelt in de opleiding van nieuwe onderzoeksredacteuren binnen de Investico-masterclass
  • In staat is om in een zich nog ontwikkelende structuur de koers uit te zetten: gedreven, overtuigend, stressbestendig en flexibel;
  • Een verbindende en inspirerende rol kan spelen in de relatie tussen Investico en mediapartners: bestuurlijk sensitief, contactueel sterk, een teamspeler en netwerker;
  • De rol van boegbeeld kan vervullen voor Investico in het publieke en journalistieke debat, en in de contacten met (potentiële) subsidiegevers en donateurs;
  • Zich voor tenminste drie jaar wil verbinden aan Investico voor ten minste 4 dagen per week.

Bij het hoofdredacteurschap hoort een passende vergoeding.

Om te solliciteren of voor vragen stuur een mail aan Pieter Elshout, zakelijk leider, via [email protected]. Sluitingsdatum vacature 4 april 2021. Meer informatie over Investico kunt u vinden op www.platform-investico.nl.