Aan de onderkant van de woningmarkt is een schimmige industrie ontstaan. Zo’n zeventig antikraakbureaus huisvesten mensen in leegstaande panden op bruikleencontracten zonder huurbescherming.

Sommige van deze leegstandbeheerders zijn multinationals die goed geboerd hebben bij het kraakverbod van 2010. Sinds de invoering van die wet zag marktleider Camelot de winst verzesvoudigen, zo schreven wij vorige week.

Voor SP-Kamerlid Sadet Karabulut was ons artikel aanleiding om een lijst van 25 Kamervragen op te sturen naar minister van wonen Stef Blok (VVD). Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer in met een debat over antikraak, dat in december plaats zal vinden. Ook in Utrecht werden er raadsvragen gesteld over antikraak door de SP en GroenLinks. (Wij zullen verslag doen van de reacties van de verantwoordelijke bewindslieden.)

“Er wordt goud geld verdiend aan woningnood” – Tim Schipper (SP Utrecht)

Het nieuws over ‘de leegstandindustrie’ is breed opgepikt via reguliere media (NU.nl, Trouw) en sociale media. Bij Radio EenVandaag betoogden de Woonbond en de SP dat de anti-kraakindustrie aan banden moet worden gelegd.

Voor EenVandaag was onze publicatie, die verscheen in weekblad De Groene Amsterdammer, aanleiding om het volgende item te maken:

sitestat

Reacties op Twitter

— Paulus Jansen (@PaulusJansenSP) 24 september 2014