Volgens ingewijden rondom de begrotingsbesprekingen zal de zorgpremie volgend jaar met een tientje per maand stijgen. Tegelijk stijgt het eigen risico voor verzekerden fors van 360 naar 405 euro. Uit eerdere publicaties van Investico blijkt echter dat de zorgverzekeraars gezamenlijk beschikken over een overreserve van ongeveer 3 miljard euro. Een premieverhoging is daarom niet nodig.

CF013904-AMC2011-WimKlerkx—spread

Longread

Het zorgkostendebacle

Acht jaar geleden kregen de zorgverzekeraars de regie over de gezondheidszorg. Het…

De extreem hoge reserves – die volgens de Zorgverzekeringswet via een premieverlaging naar de burger zouden moeten terugvloeien – zijn volgens de verzekeraars noodzakelijk omdat niet precies duidelijk is hoe groot de extra kosten voor de nog over te hevelen AWBZ zorgtaken en de financiële compensatie van het Rijk in 2015 zullen zijn. Een veel gebruikt argument dat voorbij gaat aan het feit dat zorgverzekeraars hun reserves in de praktijk nauwelijks aanspreken, omdat zij bijna geen financieel risico lopen. Dat lieten wij eerder zien in ons artikel ‘Het zorgkostendebacle’.

In een reactie op ons onderzoeksdossier meent minister Edith Schippers van Volksgezondheid dat de Nederlandse burger vorig jaar wel degelijk heeft geprofiteerd van de reserves via een fikse premieverlaging:

‘Ten aanzien van de reserves van verzekeraars, merk ik op dat zorgverzekeraars over 2013, net als het jaar er voor, een fors resultaat behaald hebben … Het positieve resultaat komt ten goede aan verzekerden. Hetzij door het verlagen van de premie, een aantal verzekeraars heeft dat in 2014 ook gedaan, hetzij door investering in de zorg, hetzij door het op peil houden van de solvabiliteit.’

Die premieverlaging van bijna 100 euro, waaraan de minster refereert, werd het afgelopen jaar met veel tamtam gepresenteerd. Maar vanwege het eigen risico voor verzekerden dat in 2014 met 120 euro naar 360 euro werd verhoogd, bleek deze premieverlaging een sigaar uit eigen doos. Daarom hoeven zorgverzekeraars hun reserves nauwelijks aan te spreken. Bovendien konden wij de investeringen in de kwaliteit van de zorg, waaraan Schippers refereert, in geen van de jaarverslagen van de verzekeraars terugvinden.

De prioriteit van de zorgverzekeraars is vooralsnog het spekken van hun reserves – nu al met 5 miljard euro boven de verplichte limiet en met 3 miljard euro boven de gewenste limiet van De Nederlandsche Bank – in tegenstelling tot de portemonnee van de premiebetalers.

Auteurs

default-person

Sander Zurhake

Profiel-pagina