De huidige aanpak van stalbranden via ‘actieplannen’ van belangenvertegenwoordigers schiet te kort. Het aantal catastrofale branden stijgt en een toenemend aantal dieren komt daarbij om: de afgelopen acht jaar stierven 1,3 miljoen beesten in een stalbrand. De nadruk op goedkope preventiemaatregelen moet verdwijnen en het ministerie van LNV moet daarvoor de regie nemen.

Dat constateert de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag in een rapport over stalbranden waar sinds oktober 2019 aan is gewerkt. De bevindingen van de raad komen volledig overeen met het onderzoek dat Investico in maart 2020 publiceerde in De Groene Amsterdammer. Beide onderzoeken constateren dat de aanpak met ‘actieplannen’ geen enkel effect heeft gehad en dat de kans op branden relatief groter is in megastallen.

Die grote stallen zouden brandwerende muren moeten krijgen om de schade bij brand te beperken. Constructies waarbij andere preventieve maatregelen kunnen worden ‘uitgeruild’ tegen duurdere maatregelen, moeten worden verboden. ‘Bij de achterban van de meeste betrokken partijen krijgt stalbrandveiligheid geen hoge prioriteit’, stelt de raad. Alleen de minister kan die houding doorbreken.

Boerenorganisatie LTO hechtte vorig jaar geen geloof aan de cijfers van Investico die aantoonden dat het aantal stalbranden sterk groeide. In werkelijkheid daalde dat aantal, vond Alfred Jansen, namens LTO voorzitter van de commissie Actieplan Brandveilige Veestallen. Ook de Dierenbescherming, eveneens vertegenwoordigd in de commissie, zette vraagtekens bij de stijging. Volgens de onderzoeksraad bestaat daarover echter geen twijfel.

‘Er wordt een grotere verantwoordelijkheid van het ministerie gevraagd en die moeten we nu gaan nemen’, reageert minister Schouten van Landbouw op het onderzoek.  Ze wil onder meer kijken of het aspect brandveiligheid kan worden meegenomen in de verduurzaming van veestallen.

Lees het hele onderzoek naar stalbranden van Investico in De Groene Amsterdammer of lees de versie met voetnoten op onze site.