Uit onderzoek van Investico, dagblad Trouw, de Groene Amsterdammer en Argos bleek afgelopen weekend dat er door het CIZ besluiten over dossiers worden genomen terwijl onderzoek naar de aanvraag van een patiënt ‘onvolledig of onjuist’ is uitgevoerd. Het gaat hierbij om 10 procent van de besluiten die het CIZ neemt. Op jaarbasis doen 140.000 mensen een aanvraag. Pvda-Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis stelde vragen naar aanleiding van het onderzoek.

Volgens hoogleraar Jaap Sijmons heeft het CIZ de wettelijke plicht om goed onderzoek te doen naar aanvragen, en mag er dus nog geen besluit worden genomen als dit niet goed is uitgevoerd. Als het CIZ er achter komt dat er fouten zijn gemaakt, moeten deze dossiers opnieuw onderzocht worden. ‘Als het onderzoek niet volledig blijkt, dan moet je dat onderzoek afmaken en zo nodig het besluit herzien.’

Hoewel het CIZ in jaarverslagen een ‘succespercentage’ van 98 procent meldt, is dit in werkelijkheid lager, onder andere door de besluiten op onvolledige dossiers. Minister Helder wilde eerder tegen Investico, Trouw, de Groene Amsterdammer en Argos niet zeggen of zij op de hoogte is van dit lagere succespercentage. In de Tweede Kamer bevestigde ze dit wel. ‘Het is niet zo dat het CIZ daarover niet transparant is in zijn rapportage naar mij toe.’ De minister is met het CIZ ‘aan het bezien hoe zij dat percentage dichter bij het succespercentage kunnen krijgen’.

Minister Helder zei in de Tweede Kamer dat ze het ‘betreurt’ als er fouten zijn gemaakt door het CIZ en bevestigde dat de organisatie in ‘zwaar weer’ zit vanwege personeelsgebrek, oplopend ziekteverzuim en een toenemend aantal aanvragen.

Lees het hele onderzoek hier, of het verkorte nieuwsbericht hier. De volledige reactie van het CIZ is hier te lezen.

Auteurs

221206-Investico-Machteld_RT

Machteld Veen

Machteld is stafredacteur bij Investico en doet onderzoek naar zorg, asiel, politiek en justitie. Ze werkte eerder voor de publieke omroep, …
Profiel-pagina

Anouk Kootstra

Anouk promoveerde als politicoloog aan de Universiteit van Manchester. Ze schreef onder meer over het asielbeleid van de IND en maakte ze …
Profiel-pagina