In september 2022 gaat de Masterclass van Platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico en De Groene Amsterdammer weer van start. Een groep van vijf deelnemers met verschillende achtergronden werkt intensief samen aan één groot onderzoeksproject en krijgt scholing in methoden en technieken voor onderzoeksjournalistiek. De masterclass is de interne opleiding van Investico en biedt kandidaten die het traject succesvol afronden toegang tot de redactie van Investico.

De Masterclass werkt zes maanden onder begeleiding van Investico-hoofdredacteur Thomas Muntz en Groene-redacteur Coen van de Ven. Daarnaast volgen de deelnemers onder begeleiding van Investico-redacteur Emiel Woutersen een toegepast literatuurprogramma en krijgen ze workshops van gastdocenten en ervaringsdeskundigen, bijvoorbeeld over open source intelligence (het online doorzoeken van openbare bronnen) en interviewtechnieken.

Deelname aan de Investico Masterclass is gratis, maar vereist wel een forse tijdsinvestering. De deelnemers ontvangen van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten een beurs van duizend euro per maand uit de regeling Beurs Expertisebevordering.

Het programma bevat

 • Een intensief onderzoek met nadruk op klassieke en nieuwe (data)-journalistieke methoden en technieken en interpretatieve discussies;
 • Begeleiding bij het leren werken in teams;
 • Trainingen, zoals in interviewtechniek;
 • Literatuursessies opgezet vanuit verschillende journalistieke tradities;
 • Een intensieve schrijffase van ruim een maand, resulterend in een diepgravend artikel in De Groene Amsterdammer en eventueel nieuwsartikelen bij andere media.

Deelnemers moeten minstens vier dagen per week flexibel beschikbaar zijn, waaronder in elk geval maandag en vrijdag. Tegen het einde van het onderzoek loopt de intensiteit van het project aanzienlijk op.

De onderzoeksjournalistiek in Nederland maakt momenteel een bloeiperiode door, mede dankzij miljoenensteun van de overheid aan talloze initiatieven van grote en kleine, beginnende en gevestigde, landelijke en regionale media. De masterclass van Investico vormt een uitstekende basis om je verder te ontwikkelingen als onderzoeksjournalist.

Solliciteren?

Wij zoeken ambitieuze deelnemers die een carrière in de journalistiek nastreven en zich willen ontwikkelen als journalistiek onderzoeker. Om een goede onderzoeksjournalist te worden zijn intelligentie, nieuwsgierigheid, een brede algemene ontwikkeling, doorzettingsvermogen en een goed sociaal gevoel noodzakelijk. En je zal vooral hard moeten werken.

Kandidaten die door Investico zijn geselecteerd, krijgen een beurs van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De beurs bedraagt 1000 euro per maand.

De Nederlandse onderzoeksjournalistiek heeft behoefte aan talent uit alle maatschappelijke geledingen en diverse culturele achtergronden. Kandidaten met een dergelijk profiel, worden nadrukkelijk aangemoedigd zich te melden.

(Enige) journalistieke ervaring is een pre. Wie voldoet aan de criteria en een opleidingsachtergrond heeft in exacte wetenschappen of datajournalistiek, wordt eveneens aangemoedigd te solliciteren.

De overige criteria zijn:

 • Kandidaten hebben een academische opleiding achter de rug, of hebben anderszins aantoonbare ervaring met onderzoek doen;
 • Kandidaten zijn tussen de 20 en 30 jaar oud;
 • En kandidaten hebben een aantoonbare brede maatschappelijke, economische en historische interesse.

Aanmelding

Vragen? Hieronder vind je een document (pdf) met veelgestelde vragen en aanvullende informatie.

Solliciteren kan tot en met zaterdagavond 18 juni 2022.

Mail naar [email protected] en stuur mee:

 1. Een motivatiebrief met inspiratiebronnen
 2. Een CV
 3. Een artikel of werkstuk waaruit jouw onderzoeks- en schrijfvaardigheid blijkt.

De sollicitatiegesprekken zullen gevoerd worden op maandag 4 juli en dinsdag 5 juli.

Q en A masterclass Investico & De Groene.docx

Voorgaande edities

Sinds 2011 organiseren we jaarlijks een Masterclass. De groepen deden onderzoek naar de overheidssteun aan het betaalde voetbal, de onzichtbare macht van adviesbureau McKinsey, de toenemende bedreiging van de privacy op de werkvloer, de fossiele Nederlandse energiepolitiek, de misstanden bij woningcorporaties, de macht en onmacht van zorgverzekeraars, en de nevenfuncties van alle 5800 Nederlandse hoogleraren, getiteld Ondernemende Professoren. In 2016 bracht de Masterclass een onderzoek naar de onmogelijke spagaat van financiële toezichthouder AFM: ‘Het toezichtsprookje‘. De Masterclass van 2017 onderzocht het duurzame imago van multinational Unilever. In 2018 richtte de Masterclass zich op zich op moderne slavernij en uitbuiting in Nederland. De Masterclass van 2019 deed onderzoek naar de manipulatie van de criminaliteitscijfers door de Nederlandse politie. De publicatie van jaarlaag 2019-2020 handelde over het toenemend aantal stalbranden en 2021 schreef de Masterclass over de stille successen van conservatief-christelijk rechts. De jongste Masterclass publiceerde afgelopen april over de vergaande ‘verdozing’ van het Nederlandse landschap. De publicaties van de Masterclass zijn meerdere malen genomineerd voor en bekroond met journalistieke prijzen als De Tegel en De Loep.

 

ANP

Longread

Gooien met grond (geannoteerd verhaal)

‘Kiek nou wat hier steet!’, galmt het in de winter van 2020 door het huis van de…

Onderzoek

De stille successen van conservatief-christelijk rechts (geannoteerd verhaal)

‘Ik kom een pil ophalen,’ zegt Aimee tegen de assistent in de Haagse apotheek. Ze…

Longread

Een miljoen keer voor niets gestorven (geannoteerd verhaal)

Megastallen branden relatief veel vaker af dan gewone stallen. Duidelijke regels voor…

 1. Logistieke hotspot DocksNLD2 komt plots op andere plek: boeren moeten uitgekocht worden, De Gelderlander, 3 december 2020

  ↩︎

 2. Data achter Landscapes of Trade van promovendus Merten Nefs

  ↩︎

 3. Schiphol is in totaal 27.870.000 vierkante meter of 27,8 vierkante kilometer. Bron: https://nieuws.schiphol.nl/hoe-groot-is-schiphol-eigenlijk/

  ↩︎

 4. Op basis van data uit Landscapes of Trade: 2000-2010: 3543 m², 2011-2021: 6922 m² (gemiddelde van zowel grote als kleine distributiecentra).

  ↩︎

 5. Merten Nefs en Tom Daamen. Behind the Big Box: understanding the planning-development dialectic of large distribution centres in Europe. European Planning Studies (2022), 16

  ↩︎

 6. RTV Rijnmond, Omstreden distributiecentrum op Landtong komt er toch niet, 11 juli 2019.

  ↩︎

 7. College van Rijksadviseurs, De verdozing van het Nederlandse landschap , 10 april 2019.

  ↩︎

 8. NRC, Noord-Brabant sluit achterdeur voor bouw distributiecentra, 3 februari 2022.

  ↩︎

 9. Overheid, Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde 1995–1996

  ↩︎

 10. NRC Handelsblad, Inhaalplan voor infrastructuur vergt 55 miljard, 30 oktober 1992.

  ↩︎

 11. Centraal Planbureau, Nederland is nog niet af (2016), pagina 3

  ↩︎

 12. Nefs, Landscapes of Trade

  ↩︎

 13. Nefs, Landscapes of Trade

  ↩︎

 14. Bouwtekeningen van de Primark in Roosendaal, in handen van Platform Investico

  ↩︎

 15. Berekend aan de hand van de omtrek van het distributiecentrum van de Primark in Roosendaal en de gemiddelde wandelsnelheid van 5 km/uur.

  ↩︎

 16. Brief van de Commissie voor bezwaarschriften, in handen van Platform Investico

  ↩︎

 17. Brief met rechterlijke uitspraak in handen van Platform Investico

  ↩︎

 18. Bestemmingsplan Borchwerf IV

  ↩︎

 19. Notulen van raadsvergadering in handen van Platform Investico, foto in artikel illustreert ook dat er een vrachtwagenverbod is.

  ↩︎

 20. JLL, LCP verhuurt Campus A58 in Roosendaal, 27 december 2021

  ↩︎

 21. Informatiebord bij de gedenkkapel, foto in handen van Platform Investico

  ↩︎

 22. De Gelderlander, Nóg meer grond nodig voor DocksNLD2 zodat arbeidsmigranten er kunnen wonen, 28 augustus 2021

  ↩︎

 23. Raad van State, ECLI:NL:RVS:2019:722, 6 maart 2019

  ↩︎

 24. Quote, Quote 500-lid David Hart is blij met nieuwe privéjet: Dit is een droompje, 26 januari 2021

  ↩︎

 25. NRC, Wie zich ergert aan de verdozing van Nederland, kan het beste bij zichzelf beginnen, 7 januari 2022

  ↩︎

 26. Directeur van Nederland Distributieland zegt 10% in interview. 30% komt uit gesprek en inzage van database van STEC Groep.

  ↩︎

 27. Invest in Holland, pagina 13

  ↩︎

 28. Invest in Holland, pagina 13

  ↩︎

 29. Menukaart Nederland Distributieland (fact finding trips)

  ↩︎

 30. Holland International Distribution Council: Limited space, Attractive tax benefits, Best Gateway To Europe

  ↩︎

 31. Holland International Distribution Council: Lonen concurrerend, Vakbond, Flexibele arbeidswetgeving

  ↩︎

 32. Holland International Distribution Council: VAT deferment and fiscal representation

  ↩︎

 33. SEOR, Evaluatie van de NFIA 2010-2018 5 maart 2020

  ↩︎

 34. Beeldregieplan Trade Port Noord, pagina 18

  ↩︎

 35. Kaart oude gemeente Grubbenvorst, interview met Henk den Mulder (vanaf minuut 12)

  ↩︎

 36. Eigen waarneming en bouwtekeningen in handen van Platform Investico

  ↩︎

 37. Memorie van toelichting - Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet), 15 september 2009

  ↩︎

 38. Twitter, Elon Musk

  ↩︎

 39. TopDutch

  ↩︎

 40. Dagblad van het Noorden, Emmen loopt Tesla mis: Een beetje het Joop Zoetemelk-gevoel, 13 november 2019

  ↩︎

 41. Dagblad van het Noorden, Ontwikkelaar wil groot distributiecentrum bouwen op Bedrijvenpark A37 bij Emmen, komst nieuwe bedrijven levert 300 arbeidsplaatsen op, 11 maart 2022

  ↩︎

 42. Schattingen op basis van cijfers NBBU, KBA Nijmegen en CBS; bevestigd in diverse gesprekken

  ↩︎

 43. Logistiek.nl, Inditex: Lelystad krijgt geen invasie van Spaans magazijnpersoneel,

  ↩︎

 44. Brabants Dagblad, Arbeidsmigranten in Roosendaal moeten zich gaan gedragen, 14 september 2017

  ↩︎

 45. Logistiek.nl, Brunssum mogelijke vestigingslocatie Europees DC woongigant JSYK. (laatste alinea)

  ↩︎

 46. Parlement.com, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

  ↩︎

 47. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Antwoorden op kamervragen over zonnepanelen op daken, 22 november 2021.

  ↩︎

 48. BCI Global, Webinar: Logistics Real Estate Perspectives 2022, 28 januari 2022

  ↩︎

 49. BCI Global, Toegevoegde waarde logistiek naar bijna 31 miljard euro, 17 december 2020

  ↩︎

 50. Onderzoeken van Buck en Stec komen het meest terug in het debat over de logistieke sector en ze bedienen allebei zowel overheid als bedrijfsleven

  ↩︎

 51. Planbureau voor de Leefomgeving, Rapport De Bedrijfslocatiemonitor (2007) en interview met auteur Michel Traa van PBL.

  ↩︎

 52. Bouwtekeningen Panattoni in handen van Platform Investico

  ↩︎

 53. Vergunningsaanvraag voor bouw van distributiecentrum in handen van Platform Investico

  ↩︎

 54. College van Rijksadviseurs, De Verdozing van het Nederlandse Landschap, 10 april 2019; Planbureau voor de Leefomgeving, Zorg voor landschap, 2019.

  ↩︎

 55. Regeerakkoord 2021-2025, pagina 17

  ↩︎

 56. De Volkskrant, De verdozing van het Nederlandse landschap,18 mei 2018

  ↩︎

 57. Eindhovens Dagblad, Drie grote distributiecentra gepland op bedrijventerrein Eeneind-West in Nuenen, 13 augustus 2021

  ↩︎

 58. Reformatorisch Dagblad, 3 juni 2019

  ↩︎

 59. Onderzoek van het CBS naar religie in Nederland, 18 december 2020

  ↩︎

 60. Trouw, 15 juni 2020

  ↩︎

 61. Gert-Jan Segers (CU) te gast bij talkshow M, 21 januari 2021

  ↩︎

 62. Via het actief buitenlands beleid zet Nederland zich in voor universele mensenrechten, in het bijzonder voor kwetsbare groepen zoals christenen en LHBTIs. Daartoe wordt binnen de begroting het mensenrechtenfonds opgehoogd - regeerakkoord 2017-2021

  ↩︎

 63. CU, SGP en CDA spreken over christenvervolging in het Reformatorisch Dagblad, 16 mei 2019

  ↩︎

 64. Pro-Livestream van de Mars voor het Leven, 14 november 2020

  ↩︎

 65. Gesprek met Hendrika, 14 november 2020

  ↩︎

 66. Medicamenteuze abortus is mogelijk tot negen weken. De behandeling bestaat uit twee fases, 48 uur na elkaar, zoals beschreven op de informatiepagina van Fiom, kenniscentrum voor ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen

  ↩︎

 67. Trouw, 22 juni 2019

  ↩︎

 68. De Nederlandse Patienten Vereniging heeft een duidelijk anti-abortuskarakter, en heeft als een van de drie belangrijkste doelen om op dit punt aan beleidsbeinvloedsng te doen

  ↩︎

 69. Overzicht van het ministerie van Volksgezondheid met organisaties die een instellingssubsidie voor patiëntenverenigingen ontvangen, 4 maart 2021

  ↩︎

 70. De NPV neemt deel aan de embryodialogen van minister De Jonge, over onder andere de mogelijkheid van het wijzigen van dna van embryos en stamcelonderzoek met embryos, 17 juli 2020. Daarnaast neemt de NPV deel in de coalitie Van Betekenis tot het Einde over het levenseinde , en stelt zich de bescherming van het leven tot doel via beleidsbeinvloeding, onder andere door deelname aan dit soort overleggen, zie gearchiveerde versie van de (recent aangepaste) NPV-website over beleidsbeïnvloeding, archiefversie van 30 oktober 2020

  ↩︎

 71. Interview met Diederik van Dijk, 27 januari 2021

  ↩︎

 72. Diederik van Dijk is sinds 9 juni 2015 lid van de SGP-fractie in de Eerste Kamer

  ↩︎

 73. Mailwisseling met woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, 2 maart 2021

  ↩︎

 74. In juni 2015 vroeg het ministerie van Justitie en Veiligheid het Humanistisch verbond het voortouw te nemen in het opstellen van een gedragscode ter voorkoming van conversietherapie

  ↩︎

 75. SGP en ChristenUnie protesteerden hiertegen omdat het Humanistisch Verbond niet neutraal zou zijn. De ChristenUnie noemde het vragen van het Humanistisch Verbond ronduit bizar en onacceptabel, zie Reformatorisch Dagblad, 17 juni 2020, en CIP, 12 juni 2020

  ↩︎

 76. De NPV neemt als enige religieuze organisatie deel aan de embryodialogen van minister De Jonge, over onder andere de mogelijkheid van het wijzigen van dna van embryos en stamcelonderzoek met embryos. De overige deelnemers zijn kenniscentra gespecialiseerd in genetische vraagstukken, zie Rijksoverheid, 17 juli 2020

  ↩︎

 77. 5% op basisverzekering, 8% op aanvullend en 8% op tandartsverzekering. Voor de basisverzekering komt dat neer op ongeveer 5 euro per maand, zie hier

  ↩︎

 78. Interview met Abwin Luteijn, 8 januari 2021

  ↩︎

 79. Interview van familietijdschrift Terdege met Abwin Luteijn. De zorgverzekering groeide onder Luteijns bewind van 17.000 leden naar ruim 100.000 leden, 27 januari 2016

  ↩︎

 80. Abortus in een abortuskliniek wordt in Nederland vergoed vanuit de Kaderwet VWS subsidies. Dit geldt niet voor abortus die in het ziekenhuis wordt uitgevoerd: dit kan alleen op medische indicatie en moet dan door de zorgverzekeraar vergoed worden, zie hier

  ↩︎

 81. Abortus, IVF, het spiraaltje (tot 21) en bepaalde plastische chirurgie voor transvrouwen zitten in de basisverzekering, zie Rijksoverheidspagina over abortus en Zorgwijzer

  ↩︎

 82. De leden Van der Vlies en Rouvoet dienen met succes een amendement op de zorgverzekeringswet in waarmee het zorgverzekeringen is toegestaan om bepaalde sterk omstreden behandelingen niet te vergoeden, 1 december 2004. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid laat op 2 maart 2021 weten dat volgens hen Pro Life Zorgverzekeringen de enige verzekering is die van deze mogelijkheid gebruik van maakt.

  ↩︎

 83. Toch samen op het pluche, Reformatorisch Dagblad, 14 oktober 2017 (website niet beschikbaar)

  ↩︎

 84. De Groene Amsterdammer, 22 september 2018

  ↩︎

 85. De Groene Amsterdammer, 13 december 2018

  ↩︎

 86. Amendement van het lid Van der Staaij cs. over het verhogen van de subsidie aan Siriz,

  met mede-indieners van ChristenUnie, PvdA en de VVD, 30 december 2013

  ↩︎

 87. Algemeen overleg Zwangerschap en geboorte, 29 november 2018

  ↩︎

 88. Jaarverslag Siriz over 2019, juli 2020

  ↩︎

 89. Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, welzijn en sport, september 2018

  ↩︎

 90. ZonMw programma: onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap, juni 2019

  ↩︎

 91. ZonMw Subsidieoproep: Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap –programmalijn onderzoek- projectidee, oktober 2019

  ↩︎

 92. ZonMw projectomschrijving Project UP: An etiological study on the clustering of risk factors for Unintended Parenthood (UP)

  ↩︎

 93. Van Ditzhuijzen, J., Van Nijnatten, C., De Graaf, R., Ten Have, M., & Vollebergh, W. (2016). Abortus en psychische gezondheid. Een longitudinale cohortstudie naar vrouwen die een abortus meemaken. Universiteit van Utrecht. Trimbos-instituut. ZonMW

  ↩︎

 94. Verslag van een schriftelijk overleg Zorg rond zwangerschap en geboorte, 28 februari 2017

  ↩︎

 95. NPO Radio1 Dit is de dag, 15 november 2019

  ↩︎

 96. Hart van Nederland, 15 november 2019

  ↩︎

 97. Muis, Q., Sieben, I., Reeskens, T., & Halman, L. (2019). Seksueel-ethische permissiviteit: Trends in Nederland 1981-2017. Mens en Maatschappij, 94(4), 429-458

  ↩︎

 98. Opiniestuk van Kees van der Staaij in NRC, 9 februari 2021

  ↩︎

 99. Interview met Quita Muis, 12 januari 2021

  ↩︎

 100. Gearchiveerde versie van abortuspilstop.nl, 3 november 2020

  ↩︎

 101. Gearchiveerde versie van abortuspilstop.nl, 3 november 2020

  ↩︎

 102. Annals of Pharmacotherapy, 2012

  ↩︎

 103. Guardian, 25 juli 2019

  ↩︎

 104. NPR, 5 december 2019

  ↩︎

 105. Guttmacher Institute, 1 maart 2021, NBC News, 4 oktober 2019, New England Journal of Medicine, oktober 2018

  ↩︎

 106. Nederlands Huisartsen Genootschap, januari 2018

  ↩︎

 107. Interview met Wilco Kodde, 17 december 2020

  ↩︎

 108. ProLife Europe

  ↩︎

 109. The Hill, 26 mei 2020; ProPublica, 18 april 2019; Transparency International Nederland, 9 mei 2017; Nextens, 10 januari 2020

  ↩︎

 110. Jaarverslagen Siriz & Nederlandse Patienten Vereniging van de jaren 2010 - 2019

  ↩︎

 111. European Parliamentary Forum on Population & Development, mei 2020

  ↩︎

 112. Zo blijkt uit gelekte documentatie van meerdere strategic summits, in handen van Investico

  ↩︎

 113. Het manifest wordt al sinds 2014 gehost op de blog van Agenda Europe. Een Roemeense vertaling van de gehele tekst verscheen evenwel op de website van Pro Vita Bucarest, een partnerorganisatie van ECPM waarvan het hoofd, Bogdan Stanciu, in opspraak is geraakt na samenwerking met neofascistische organisaties

  ↩︎

 114. De ChristenUnie is een stichtend lid en tevens verantwoordelijk voor ECPM als geregistreerd bedrijf in de KvK: de Europartij staat als een van de weinigen buiten Brussel ingeschreven, namelijk op het secretariaat van de ChristenUnie in Amersfoort

  ↩︎

 115. Opnames van lezingen, dinertoespraken en documentatie van mail- en deelnemerslijsten zijn in 2016 verkregen door een undercoveractie van een Poolse journalist. Deze documentatie is in december 2020 aan Investico verstrekt

  ↩︎

 116. Van Doesburg was van 2005 tot 2012 Manager (South) East Europe voor ECPM, waarna hij als Director European Affairs verderging voor de organisatie

  ↩︎

 117. The regulations governing political parties and rules regarding their funding at European level uit het online wetboek van de Europese Unie, Eur-Lex

  ↩︎

 118. Jaarboek van ECPM uit 2008, beschrijft de Oost-Europese landen die Van Doesburg bezocht

  ↩︎

 119. Conceptualizing Party Representation of Ethnic Minorities in Central and Eastern Europe: A Typology of Ethnic Minority Parties van Nedelcu & DeBarbeleben, uit East European Politics and Societies: and Cultures

  ↩︎

 120. Slovenian legislative system for minority protection van Petricusic

  ↩︎

 121. Website van de Bulgaarse Unie in Banat-Roemenië

  ↩︎

 122. Reserved Seats in National Legislatures: A Research Note, van Reynolds in Legislative Studies Quarterly.

  ↩︎

 123. Jaarboek ECPM uit 2008

  ↩︎

 124. Jaarboek ECPM uit 2010

  ↩︎

 125. Lijst met lidpartijen ten tijde van certificatie uit de jaarrekening van ECPM uit 2010

  ↩︎

 126. Jaarrekening van stichting van ECPM, destijds ECPF en sinds 2017 Sallux geheten

  ↩︎

 127. In 2019 een totaal van €1.338.000, zie hier en hier

  ↩︎

 128. The contribution can be used to meet the expenditure directly linked to the partys statutory objectives, aldus de Autoriteit voor Europese Politieke Partijen; de statuten van de ECPM worden tevens gehost door de Autoriteit

  ↩︎

 129. Heen-en-weer mailwisseling met Leo van Doesburg en directie ECPM, eind januari 2021

  ↩︎

 130. Het neutraal klinkende Political Network for Values heeft meerdere summits georganiseerd, in 2019 sponsorde ECPM de samenkomst in Bogota

  ↩︎

 131. Evenementpagina op website ECPM, verwijderd tussen 9 en 21 februari 2021. ECPM sponsorde ten minste één Reintegrative Therapy®-cursus van de Amerikaanse psycholoog Timothy Long in Bratislava, begin mei 2019. De Facebookpagina van Longs bedrijf host echter nog fotos van het evenement

  ↩︎

 132. Interview met Sophie in t Veld, 2 februari 2021

  ↩︎

 133. Maillijst is onderdeel van de geheime documentatie verkregen via een undercoveractie in 2016 in Warschau

  ↩︎

 134. Mailwisseling met Don Ceder, 29 januari 2021

  ↩︎

 135. Website van ADF International

  ↩︎

 136. Website van ADF International; Media Matters, 14 mei 2019; Rewire News Group, 13 mei 2014

  ↩︎

 137. Southern Poverty Law Center

  ↩︎

 138. Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Case of Religious Community of Jehovahs Witnesses v. Azerbaijan

  ↩︎

 139. Uitspraak van Rechtbank Noord-Holland, 21 juli 2020; en NH Nieuws: Anti-abortusdemonstranten moeten op afstand blijven van kliniek, 24 juli 2020

  ↩︎

 140. Telefonisch gesprek met Max Vermeij, 25 januari 2021

  ↩︎

 141. Tweet van Max Vermeij, 19 januari 2021

  ↩︎

 142. Interview met Salome van der Wende, 13 januari 2021

  ↩︎

 143. Een aantal Amerikaanse rechtszaken gestart door de Center for Bio-ethical Reform zijn online te vinden: in 2019; in 2008; in 2011; in 2007; in 2011; en een verzameling van vergelijkbare rechtszaken in het Verenigd Koninkrijk staat beschreven in de Health and Human Rights Journal van 2019

  ↩︎

 144. Schoenwolf, G.C., Bleyl, S.B., Brauer, P.R. & Francis-West, P.H. (2009). Larsens human embryology (4th ed.). New York; Edinburgh: Churchill Livingstone. pp 10-11

  ↩︎

 145. Rijksoverheidspagina voor vraag en antwoord over abortus

  ↩︎

 146. Schreeuw om Leven magazine Leef, oktober 2017, pag. 3; AD, 6 september 2017

  ↩︎

 147. Er is Hulp bood op een pagina aan vrouwen met spijt te kunnen helpen om aan een abortuspilstopper te komen, hiervoor moesten ze zo snel mogelijk contact opnemen met de hulplijn. (site offline gehaald maar archiefversie van 15 januari 2021 is nog beschikbaar)

  ↩︎

 148. Mailwisseling met Chris Develing op 22 december 2020

  ↩︎

 149. Pro-Livestream interview met Peter Hildering voor de Mars voor het Leven, 14 november 2020

  ↩︎

 150. De Stentor, 16 januari 2021

  ↩︎

 151. Initiatiefwet Kees van der Staaij, 15 november 2019

  ↩︎

 152. Memorie van toelichting bij initiatiefwet Kees van der Staaij, 15 november 2019, pag. 3

  ↩︎

 153. Washington Post, 29 mei 2019; BBC News, 13 oktober 2020, Supreme justia

  ↩︎

 154. Guttmacher Institute, laatst geüpdatet op 1 maart 2021

  ↩︎

 155. Aankondiging: op 3 februari 2019 treedt de wijziging van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) in werking, 4 februari 2019

  ↩︎

 156. Verzoek bij de Tweede Kamer van mw. Bergkamp m.b.t. geboorteregistratie in de BRP van een levenloos geboren kind, 6 april 2016

  ↩︎

 157. Informatie van het Isala ziekenhuis over verlies van kinderen tijdens en voor de bevalling

  ↩︎

 158. Start van de petitie Ik wil ook in het BRP! die meer dan 82.000 keer werd getekend

  ↩︎

 159. Plenair debat in de Tweede Kamer over de BRP-wetswijziging die als hamerstuk werd aangenomen, 4 oktober 2018

  ↩︎

 160. Mailwisseling met Don Ceder op 02-03-2021

  ↩︎

 161. Te gast bij NPO Radio1: Yara, de vrouw die haar geaborteerde foetus liet inschrijven in het BRP vertelt hoe ze bij Don Ceder terecht kwam, 23 april 2019

  ↩︎

 162. Plenair debat waar Stieneke van der Graaf (CU) benadrukt hoe er geen ondergrens moet zijn aan het inschrijven van een doodgeboren kind, 4 oktober 2018. Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) vanaf 0:16:23

  ↩︎

 163. EO-documentaire NieuwLicht, 22 april 2019

  ↩︎

 164. Mailwisseling met Don Ceder op 02 maart 2021

  ↩︎

 165. Interview door Karlijn Kuijpers met Ardjan Boersma op 25 februari 2021

  ↩︎

 166. Motie van Van Dijk (SGP) en Schalk (SGP)

  over prenatale screening: dit leidt tot abortussen van kinderen die een handicap hebben,

  Overwegende, dat het recht op opnemen van de naam van geaborteerde en levenloos geboren kinderen in de Basisregistratie Personen de bescherming van hun menselijke waardigheid onderstreept, 9 februari 2021

  ↩︎

 167. Plenair debat in de Tweede Kamer over de BRP, 4 oktober 2018

  ↩︎

 168. Interview met Nicole Withuis op 12 januari 2021

  ↩︎

 169. Interviews met Lisette ten Haaf op 03 december 2020 en 02 februari 2021

  ↩︎

 170. Artikel van Lisette ten Haaf in het German Law Journal, 2017

  ↩︎

 171. 1:2 BW nasciturus fictie: Komt het dood ter wereld dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan

  ↩︎

 172. Ingang van de nieuwe wet Verplichte Geestelijk Gezondheidszorg, januari 2020

  ↩︎

 173. 1:2 BW nasciturus fictie: Het kind waarvan een vrouw zwanger is wordt als reeds geboren aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit vordert. Komt het dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan

  ↩︎

 174. Toevoeging van CDA kamerleden ten behoeve van het ongeboren leven, 4 juni 2010, zoek op: ongeboren en CDA

  ↩︎

 175. Wvggz toelichting (ingang januari 2020): Tegelijk verwijst de wet óók expliciet naar de abortuswet, en dat deze niet terzijde kan worden gelegd door verplichte zorg. Zo worden de vrouw haar vrijheden ontnomen ter bescherming van de foetus, totdat zij ervoor kiest om deze te aborteren. Ook: Dwang in de zorg: Toelichting Wet vggz, 2020

  ↩︎

 176. Women on Waves

  ↩︎

 177. Time, 22 september 2020

  ↩︎

 178. Interview met Rebecca Gomperts, 25 januari 2021

  ↩︎

 179. CBS News, 21 mei 2020; Reuters, 19 mei 2020, Rolling Stone, 19 mei 2020

  ↩︎

 180. Social Science & Medicine, maart 2020

  ↩︎

 181. NOS, 15 augustus 2017; Trouw, 20 oktober 2017

  ↩︎

 182. NRC, 30 januari 2021; AD, 15 augustus 2017

  ↩︎

 183. Huidige verkiezingsprogramma van de ChristenUnie

  ↩︎

 184. Bijvoorbeeld Trouw, 10 oktober 2017, NOS 15 augustus, 2017

  ↩︎

 185. Ipsos politieke barometer

  ↩︎

 186. NOS, 21 november 2020

  ↩︎

 187. Volkskrant, 15 februari 2021

  ↩︎

 188. NOS, 21 november 2020

  ↩︎

 189. De volledige reconstructie van de stalbrand van 1 november 2018 in Coevorden is gebaseerd op uitvoerige gesprekken met Albert Bosch en Teun Bosch, getroffen kalverhouders; Ben van de Griend en Mariëlla Rijnders, veeartsen Diergeneeskundig Centrum Zuid-Oost Drenthe; Erik Overtoom, brandonderzoeker bij BMT Group; Berjan Rood, postchef Brandweer Zwinderen. ↩︎
 190. Op basis van eigen database en cijfers in Rapport Evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016, van het Wageningen Livestock Research en Instituut Fysieke Veiligheid (juli 2017) ↩︎
 191. Zie achtergronddocument van Platform Investico, dat onderaan deze pagina downloadbaar is ↩︎
 192. Boeren worden verplicht grootschalige sterfte van dieren te melden, dagblad Trouw (6 september 2019) ↩︎
 193. Stalbranden in de veehouderij, onderzoeksraad.nl (10 oktober 2019) ↩︎
 194. Zie achtergronddocument stalbranden van Platform Investico, downloadbaar onderaan dit artikel ↩︎
 195. Antwoord van minister Verburg op vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over de voortgang op het gebied van preventie van stalbranden (ingezonden 15 juli 2010). ↩︎
 196. Rapport Megastallen in beeld, Wageningen Environmental Research (2007) ↩︎
 197. Zie achtergronddocument stalbranden van Platform Investico, downloadbaar onderaan dit artikel ↩︎
 198. Uit interview met Albert Bosch op 31 oktober 2019 ↩︎
 199. CBS Statline Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau (29 november 2019) ↩︎
 200. Rapport Feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren 2018, Wageningen Livestock Research (2018) ↩︎
 201. CBS Statline Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau (29 november 2019) ↩︎
 202. Versnelde genetische vooruitgang, varkens.nl (31 mei 2011) ↩︎
 203. Proefschrift Een varken voor iedereen. De modernisering van de Nederlandse varkensfokkerij in de twintigste eeuw, Steven van der Laan, Universiteit Utrecht (2017) en artikel Bestaat de ideale spekdikte bij zeugen?, Nieuweoogst.nl (16 december 2019) ↩︎
 204. The Rise and Fall of the Great American Hog, Modern Farmer (21 augustus 2013) en Beliefs, attitude and behaviour towards fresh meat consumption in Belgium: empirical evidence from a consumer survey, Wim Verbeke en Jacques Viane, Food quality and preference (1999) ↩︎
 205. As Useless as Teats on a Boar – Selecting for Teat Numbers in Swine, Heritage Animal Health (9 maart 2017) en ook uit telefonisch interview met Arie van Nes, varkensarts en universitair hoofddocent diergeneeskunde Universiteit Utrecht, op 9 maart 2020 ↩︎
 206. Aantal spenen groeit naar 16, varkens.nl (19 september 2014) ↩︎
 207. Bericht op Facebookpagina van Topigs Norsvin Canada (4 juli 2019) ↩︎
 208. Uit interview op 20 november 2019 ↩︎
 209. Interview met brandonderzoeker veiligheidsregio Utrecht op 18 oktober 2019 ↩︎
 210. Patrick T. kan zich weinig herinneren van brandstichting in kippenschuur Kiel-Windeweer, Dagblad van het Noorden (27 februari 2019) ↩︎
 211. Rechtbank schorst voorlopige hechtenis verdachte woningbrand t Goy, rechtspraak.nl (8 januari 2020) ↩︎
 212. Man opgepakt voor brand die 23.000 kippen het leven kostte, NOS (8 maart 2020) ↩︎
 213. Wikipedia-pagina Stalbrand ↩︎
 214. Emotionele herdenking voor duizenden verbrande varkens in Agelo, Tubantia (15 augustus 2017) ↩︎
 215. Aldus Spoors opvolgster Hetty van Wijk ↩︎
 216. Boerderij.nl: Brand Biezenmortel begon vermoedelijk in loods en Boerderij.nl: Brandveiligheid vraagt om leiderschap en doorzettingsvermogen ↩︎
 217. Regeerakkoord 2017-2021, Vertrouwen in de toekomst, pagina 45 ↩︎
 218. Uit interview met sectormanager agrarisch bij Achmea (Interpolis) op 17 februari 2019 ↩︎
 219. Uit telefonisch interview met KAD-directeur Bastiaan Meerburg op 13 februari 2020 ↩︎
 220. Kwart branden door knaagdieren, onderzoek nodig, Boerderij.nl (28 augustus 2019) ↩︎
 221. Boerderij.nl: Brand Biezenmortel begon vermoedelijk in loods en Boerderij.nl: Brandveiligheid vraagt om leiderschap en doorzettingsvermogen ↩︎
 222. Luchtwassers zijn in de varkenshouderij gemeengoed geworden, melkvee nr. 9 (september 2015) ↩︎
 223. Stalbranden moeilijk onder controle te houden, EenVandaag (5 februari 2019) en Brand Biezenmortel begon vermoedelijk in loods, Boerderij.nl (4 februari 2019) en Boerderij.nl: Brandveiligheid vraagt om leiderschap en doorzettingsvermogen (15 september 2019) ↩︎
 224. Uit telefoongesprek met Hilko Ellen van de Wageningen Universiteit op 4 december 2019 ↩︎
 225. Incidentenlijsten van Brandweer Nederland, ingezien door Investico ↩︎
 226. Rapport 10 jaar fatale woningbranden onderzocht, Brandweeracademie/Instituut Fysieke Veiligheid (2018) ↩︎
 227. Uit interview met Frank Huizinga, woordvoerder Brandweer Nederland, op 22 januari 2020 ↩︎
 228. Evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016, Wageningen Livestock Research (juli 2017), pagina 19 ↩︎
 229. Uit interview met Berjan Rood, postchef Brandweer Zwinderen, op 29 januari 2020 ↩︎
 230. Uit interviews met boer Gerda, boer Albert Bosch en veearts Ben van de Griend ↩︎
 231. Uit interview op 7 november 2019; de echte naam van Gerda is bij de redactie bekend ↩︎
 232. Uit telefoongesprek met de man van boer Gerda op 25 november 2019 ↩︎
 233. Rapport Ongeval melkrundveestal met emissiearme vloer te Markelo, Omgevingsdienst Twente (28 mei 2019) ↩︎
 234. Dit betreft een stal voor 60 duizend leghennen van pluimveehouder Bertus Verbeek in Woudenberg. Het aantal lampen in een pluimveestal is afhankelijk van het aantal dieren, het soort dieren – leghennen hebben meer verlichting nodig dan vleeskuikens – en het soort lampen. Het gesprek met Bertus Verbeek vond plaats op 6 november 2019. ↩︎

 235. Rapport De veeteelt op de schop, Academie Economie en Management (7 juni 2019) en Premium biggenvoer geoptimaliseerd voor automatische voersystemen in de kraamstal varkensbedrijf.nl (30 juni 2017) ↩︎
 236. Rapport Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen, Wageningen UR Livestock Research & Nederlands Instituut Fysieke veiligheid (2012) ↩︎
 237. Rapport Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen, Wageningen UR Livestock Research & Nederlands Instituut Fysieke veiligheid (2012) ↩︎
 238. Rapport Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen, Wageningen UR Livestock Research & Nederlands Instituut Fysieke veiligheid (2012) ↩︎
 239. Stalbranden: waarom stallen tikkende tijdbommen zijn. RTL Nieuws (24 januari 2019) ↩︎
 240. Uit interview op 30 oktober 2019 ↩︎
 241. Uit interview op 3 december 2019 ↩︎
 242. Uit interview op 19 november 2019 ↩︎
 243. Vogels zijn, door de speciale anatomie van hun longen, zeer gevoelig voor gassen, blijkt uit interview met Bulle Koster op 18 december 2019 en artikel Gourmetten? leuk voor de mens, gevaarlijk voor vogels! Universiteit Utrecht (19 december 2017) ↩︎
 244. Uit interview op 30 oktober 2019 ↩︎
 245. Uit interview met dierenarts Bulle Koster op 18 december 2019 ↩︎
 246. Uit interview met dierenarts Bulle Koster op 18 december 2019 ↩︎
 247. Zie achtergronddocument stalbranden van Platform Investico, hieronder downloadbaar ↩︎
 248. Uit interview op 24 juli 2019 ↩︎
 249. Rapport Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen, Wageningen UR Livestock Research & Nederlands Instituut Fysieke veiligheid (2012) ↩︎
 250. Actieplan stalbranden 2012-2016 (2011) ↩︎
 251. Uit interview met brandweercommandant Roelf Knoop op 23 oktober 2019 ↩︎
 252. Uit interview met Bert van den Berg op 16 januari 2020 ↩︎
 253. Uit interview met Alfred Jansen op 22 oktober 2019 ↩︎
 254. Uit interview met Ferdinand Soeteman op 25 oktober 2019 ↩︎
 255. Uit interview met René Hagen op 17 december 2019 ↩︎
 256. Staatsblad 2014, 51: Besluit van 21 januari 2014, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren ↩︎
 257. Uit interview met René Hagen van het Instituut Fysieke Veiligheid op 17 december 2019 ↩︎
 258. Uit interview met Bert van den Berg van de Dierenbescherming op 16 januari 2019 ↩︎
 259. Beter Leven criteria Dierenbescherming ↩︎
 260. Uit telefonisch interview met Maick Arendsen op 9 maart 2020 ↩︎
 261. Uit interview met Bert van den Berg van de Dierenbescherming op 16 januari 2020 ↩︎
 262. Zie achtergronddocument Stalbranden van Platform Investico, onderaan deze tekst te downloaden ↩︎
 263. Uit interview met Bert van den Berg van de Dierenbescherming op 17 oktober 2019 ↩︎
 264. Zie Achtergronddocument Stalbranden van Platform Investico ↩︎
 265. Megastallen vormen geen bedreiging voor dierenwelzijn, Omroep Brabant (23 april 2019) en schriftelijke reactie van LTO Nederland per mail op 4 februari 2020 ↩︎
 266. Uit interview met René Hagen van het Instituut Fysieke Veiligheid op 17 december 2019 ↩︎
 267. Zie achtergronddocument van Platform Investico, onderaan dit bericht te downloaden ↩︎
 268. Uit interview met René Hagen op 17 december 2019 ↩︎
 269. Uit interview met Ferdinand Soeteman op 16 januari 2020 ↩︎
 270. Schriftelijke reactie van LTO Nederland per mail op 4 februari 2020 ↩︎
 271. Uit interview met Timo Brinkman en Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars op 19 februari 2020 ↩︎
 272. Uit interview met Folkert Clemens, manager Expertise Zakelijk Schade bij Nationale Nederlanden, op 22 oktober 2019 ↩︎
 273. Blijkt uit document Q&A migratie Aegon Zakenpakket, in handen van Investico. Citaat: De afgelopen jaren bood Aegon geen nieuwe agrarische verzekeringen meer aan. Allianz heeft ervoor gekozen om ook de bestaande agrarische brand, -aansprakelijkheids- en milieuschadeverzekeringen niet voort te zetten. ↩︎
 274. Uit interview met Folkert Clemens, manager Expertise Zakelijk Schade bij Nationale Nederlanden, op 22 oktober 2019 ↩︎
 275. Univé verhoogt premie brandverzekering, Boerderij.nl (28 november 2018) ↩︎
 276. Zie dit bericht ↩︎
 277. Uit interview met Erik Dokter, manager acceptatie brandverzekeringen bij Univé Dichtbij op 19 november 2019 ↩︎
 278. E-mail aan Investico op 14 november 2019 ↩︎
 279. Blijkt uit document Q&A migratie Aegon Zakenpakket, in handen van Investico. Citaat: De afgelopen jaren bood Aegon geen nieuwe agrarische verzekeringen meer aan. Allianz heeft ervoor gekozen om ook de bestaande agrarische brand, -aansprakelijkheids- en milieuschadeverzekeringen niet voort te zetten. ↩︎
 280. Uit telefonisch interview met Martin Holleman, Adviseur Public Affairs en beleid bij Adfiz, op 27 januari 2020 ↩︎
 281. Uit telefonisch interview met Martin Holleman, Adviseur Public Affairs en beleid bij Adfiz, op 27 januari 2020 ↩︎
 282. Uit interview met John de Hoon, Sectormanager agrarisch bij Achmea (Interpolis), op 28 december 2019 ↩︎
 283. Uit telefonisch interview op 14 januari 2020 ↩︎
 284. Bouwbesluit 2012, art. 2.1.5 ↩︎
 285. Bouwbesluit 2012, art. 2.83, lid 1 ↩︎
 286. District Venray - Bijlage 2 -concept handreiking voor grote dierenverblijven ↩︎
 287. Rapport Evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016, Wageningen Livestock Research en Instituut Fysieke Veiligheid (juli 2017) ↩︎
 288. Bijlage J bij NEN 6060 ↩︎
 289. Bijlage J bij NEN 6060 ↩︎
 290. Rapport Stalbrandpreventie Economisch Instituut voor de Bouw (december 2018) ↩︎
 291. Veestallen worden tijdens de bouw en bij oplevering gecontroleerd. Bronnen: Jaap Nieland, adviseur brandveiligheid bij omgevingsdienst Groningen; Rapport Onderzoek naar brandveiligheid in veestallen, Wageningen UR Livestock Research (november 2019) en rapport Brandveiligheidseisen (vee)stallen Brandweeracademie, Instituut Fysieke Veiligheid (16 december 2015) ↩︎
 292. Uit telefonisch interview met Klaas-Jan de Boer op 8 januari 2020 ↩︎
 293. Uit telefonische interviews met bouwadviseurs, waaronder Theo van den Brink op 6 december 2019 en bouwadviseur Bram Scheurwater op 12 december 2019 ↩︎
 294. Normen zijn niet verplicht, maar kunnen op vrijwillige basis worden toegepast; ook in de wet wordt niet verwezen naar de betreffende normen. ↩︎
 295. Bijlage J bij NEN 6060 en bijlage I en J bij NEN 6079 ↩︎
 296. Uit interview op 22 januari 2020 ↩︎
 297. Rapport Onderzoek naar brandveiligheid in veestallen, Wageningen UR Livestock Research (november 2019) ↩︎
 298. Uit interview op 23 oktober 2019 ↩︎
 299. Brochure Nederlandse varkenshouderij van de toekomst, Rabobank (2018) ↩︎
 300. Milieueffectrapportage Sebava BV, FarmConsult (17 juli 2019) ↩︎
 301. Publicatie De feiten over Nieuw Gemengd Bedrijf ↩︎
 302. Website Houbensteyn groep, bezocht op 28 februari 2020 ↩︎