Sollicitatie is gesloten

De sollicitatie voor de masterclass is gesloten. De oproep stond open tot en met 1 juni 2018.

masterclass

Op 04 september 2018 gaat de masterclass van Platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico van start. Een groep van vier tot vijf deelnemers leert journalistiek denken en krijgt een opleiding in methoden en technieken voor onderzoeksjournalistiek. De masterclass werkt ongeveer vijf maanden aan een specifiek onderzoek onder begeleiding van hoofdredacteur Jeroen Trommelen en redacteur Thomas Muntz. De groep krijgt daarnaast les van gastdocenten en ervaringsdeskundigen, onder wie internationaal onderzoeker Henk van Ess, Wobspecialist Sjors van Beek, winnaar van de Tegel voor onderzoeksjournalistiek 2016 en redacteuren van onder meer De Groene Amsterdammer, of Trouw.

Deelname aan de Investico masterclass is gratis, maar vergt van de deelnemers een grote (onbezoldigde) tijdsinvestering. Deelnemers ontvangen een in house opleiding met uitvoerige persoonlijke begeleiding. Ze zijn onderzoeker en auteur van een diepgravend artikel in De Groene Amsterdammer. Ze ontwikkelen zich tot teamgerichte, gespecialiseerde onderzoeksjournalisten. De masterclass is de route om betaald medewerker te worden bij Investico, onderzoeksplatform voor Trouw, De Groene Amsterdammer en andere mediapartners.

Het programma bevat:

  • Een intensief onderzoek met nadruk op klassieke & nieuwe (data)-journalistieke methoden & technieken en interpretatieve discussies;
  • Begeleiding bij het leren werken in teams;
  • Trainingen, zoals in interviewtechniek of data-analyse;
  • Literatuursessies opgezet vanuit verschillende journalistieke tradities met filosofische en historische teksten;
  • Een intensieve schrijffase van ruim een maand.

Deelnemers moeten minstens vier dagen per week flexibel beschikbaar zijn, waaronder in elk geval maandag en vrijdag. Praktisch gesproken: voor wie doordeweeks langer dan anderhalve dag andere vaste (werk)verplichtingen heeft, is de Masterclass minder geschikt. Tegen het einde van het onderzoek loopt de intensiteit van het project aanzienlijk op.

Solliciteren?

Wij zoeken ambitieuze deelnemers die een carrière in de onderzoeksjournalistiek nastreven. Om een goede onderzoeksjournalist te worden zijn intelligentie, nieuwsgierigheid, een brede algemene ontwikkeling, doorzettingsvermogen en een goed sociaal gevoel noodzakelijk. En je zal vooral hard moeten werken.

Vragen?

Kom op donderdagavond 24 mei om 17.00 uur naar onze informatieavond bij De Groene Amsterdammer. Meld je aan via web@platform-investico.nl

Kandidaten

  • Hebben minstens één academische opleiding achter de rug;
  • Zijn tussen de twintig en de dertig;
  • Hebben ervaring met onderzoek doen;
  • Hebben bij voorkeur ervaring met het schrijven van andere dan academisch teksten;
  • Hebben een brede maatschappelijke, economische en historische interesse;

Journalistieke ervaring is geen vereiste. Geïnteresseerden die voldoen aan het profiel en een achtergrond hebben in de exacte wetenschappen of datajournalistiek worden nadrukkelijk aangemoedigd te solliciteren. De Nederlandse journalistiek heeft grote behoefte aan journalisten met diverse culturele achtergronden. Ook kandidaten met dat profiel vragen wij nadrukkelijk te reageren.

Aanmelding

Staat open tot en met vrijdag 01 juni 2018 via: web@platform-investico.nl. Stuur een motivatiebrief met inspiratiebronnen en een CV + een artikel of werkstuk waaruit jouw onderzoek- en schrijfvaardigheid blijkt.

Medio juni worden de sollicitatiegesprekken gevoerd.

Voorgaande edities

Sinds 2011 zijn acht masterclasses georganiseerd. De groepen deden onderzoek naar de overheidssteun aan het betaald voetbal, de onzichtbare macht van het adviesbureau McKinsey, de toenemende bedreiging van de privacy op de werkvloer, de fossiele Nederlandse energiepolitiek, de misstanden bij woningcorporaties, de macht en onmacht van de zorgverzekeraars en de nevenfuncties van alle 5800 Nederlandse hooglerarende, getiteld Ondernemende professoren. In 2016 bracht de masterclass een onderzoek naar de onmogelijke spagaat van de AFM ‘Het toezichtsprookje’. Deze productie werd genomineerd voor de aanmoedigingsprijs van de Loep, de prijs voor onderzoeksjournalistiek van de Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek VVOJ. De masterclass van 2017 onderzocht het duurzame imago van multinational Unilever. De jongste masterclass richtte zich op het vraagstuk van moderne slavernij en uitbuiting van Oost-Europese immigranten in Nederland.

De dossiers oogsten veel lof van lezers, betrokkenen, en collega-journalisten. De jury van De Loep, schreef naar aanleiding van de nominatie van onze energieonderzoekers in 2013: ‘De jury was onder de indruk van de kwaliteit van die producties, vooral omdat ze over een zó breed terrein journalistieke research konden doen dat ze complexe onderwerpen uitstekend in beeld konden krijgen. Het is te hopen dat er voor dit type onderzoeksjournalistieke samenwerking blijvend financiële middelen beschikbaar zullen komen, want de resultaten zijn meer dan veelbelovend.’