De aanwezigen debatteerden naar aanleiding van ons nieuwste dossier over nevenfuncties, transparantie, integriteit en de onderzoeksagenda. Wij organiseerden het debat in samenwerking met De Groene Amsterdammer en Spui25.

In ons onderzoek vonden we een forse schaduwuniversiteit en constateerden we dat verwevenheid van belangen geen uitzondering is. Het is het uitgangspunt van waaruit veel onderzoekers hun werk verrichten. De gevolgen van het grote aantal nevenfuncties zijn moeilijk te overzien. We vonden gevallen waarbij onderzoekers hun resultaten aanpassen of achterhouden. Maar veel vaker ging het om subtiele afstemming: een hoogleraar die even met zijn nevenwerkgever overlegt en de onderzoeksmethoden of onderzoeksvraag van tevoren ‘afstemt’.

Onze bevindingen leverden een fel debat op. Arnoud Boot, hoogleraar bedrijfseconomie, pleitte voor de invoering van een hoogleraarseed. ‘Als er plannen zijn om bankiers een eed te laten afleggen, moeten hoogleraren dat zeker doen’, zei hij. ‘Hoogleraren zouden moeten zweren dat ze hun nevenfuncties melden en moeten worden ontslagen als blijkt dat ze dat niet doen.’

Auteurs

54-Investico-07-06-201700996

Karlijn Kuijpers

Karlijn studeerde milieuwetenschappen en criminologie en deed voor SOMO onderzoek naar de relatie tussen bedrijven en landconflicten in …
Profiel-pagina