De private ‘rechtbank’ e-Court gaat vanaf volgende maand vonnissen publiceren op haar website. Ook komt er een lijst van arbiters online, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De pseudorechtbank zwicht hiermee voor de kritiek dat het geheim houdt wie haar arbiters zijn en hoe zij oordelen.

Nieuw-stilstaand-plaatje-3-3

Nieuws

Oprukkende robotrechter handelt in strijd met de wet

Rechters en hoogleraren hekelen private ‘rechtbank’ e-Court

De koerswijziging van e-Court volgt op onderzoek van Investico in samenwerking met Nieuwsuur en De Groene Amsterdammer. Uit dit onderzoek, dat eerder deze week werd gepubliceerd, bleek dat vrijwel alle zorgverzekeraars gebruik maken van e-Court.

Naar verwachting zullen zij dit jaar tienduizenden Nederlanders met een betalingsgeschil voor het private e-Court slepen. De private rechtbank werkt volledig digitaal en concurreert met de echte kantonrechter, omdat de procedures bij e-Court goedkoper zijn.

Hoogleraar rechtspleging en conflictoplossing Eddy Bauw stelde dat de procedures bij e-Court niet voldoen aan het recht op een eerlijk proces in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. ‘e-Court is niet transparant, en zonder transparantie bestaat er geen onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Daarom handelt e-Court in strijd met de Europese mensenrechten. Zo simpel moet je dat zien’, zei Bauw, die normaal gesproken groot voorstander is van alternatieve geschillenbeslechting.

Ook Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, hekelde de gebrekkige transparantie van e-Court. ‘Niemand weet wat er gebeurt bij e-Court. Ik denk dat het een groot zwart gat is. Je weet niet wie de arbiter is en je weet niet wat hij kan. Eigenlijk heb je geen idee’, zei hij op Nieuwsuur.

E-Court reageert nu op deze kritiek met de belofte om vanaf februari de vonnissen en de namen van de arbiters te publiceren. Investico vroeg deze informatie eerder ook op, maar kreeg toen nog te horen dat die gegevens niet konden worden gedeeld. ‘Wie de arbiters zijn is ook niet zo relevant. Het onderwerp van het geschil is te klein’, liet directeur HJ van der Tak weten. Het bedrijf is nu van inzicht veranderd. ‘Wij dachten dat onze procedure voor procespartijen voldoende en passend was. De vraag vanuit het bredere publiek gaat verder. Daaraan komen wij tegemoet’, laat e-Court weten.

Gedaagd voor e-court?

Investico vindt het belangrijk dat consumenten zich goed kunnen informeren, voordat ze een keuze maken of ze hun procedure bij e-Court al dan niet laten doorgaan. Wij hebben daarom de informatie bij elkaar gezocht en publiceren een lijst van ‘rechters’ en voorbeeldvonnissen.

Wie zijn de ‘rechters’ bij e-Court?

Auteurs

54-Investico-07-06-201700996

Karlijn Kuijpers

Karlijn studeerde milieuwetenschappen en criminologie en deed voor SOMO onderzoek naar de relatie tussen bedrijven en landconflicten in …
Profiel-pagina