E-mail bonus 14 juni 2007

In deze e-mail bespreekt Jan Cobbenhagen de bonus voor Cees Vermeer. Hij benadrukt dat hij de bonusregeling moet kunnen uitleggen aan de pers, en dat Vermeer niet in de problemen moet komen met zijn vroegpensioen (FPU).

E-mail fraude 21 september 2008&l

Met deze e-mail licht Cees Vermeer zijn baas Jan Cobbenhagen in over de fraude door Leon Schurgers. Vermeer schrijft dat een eventueel ontslag ‘een enorme aderlating’ voor VitaK zou zijn.

E-mail na fraude 27 september 2008

In deze mailwisseling tussen Vermeer en Schurgers beschrijft Vermeer zijn strategie om de straffen naar aanleiding van de fraude van Schurgers te matigen.

Samenwerkingsconvenant VitaK

Dit document werd opgesteld voor de oprichting van VitaK. Hierin is vastgelegd wat de universiteit investeert in VitaK, en wat VitaK daarvoor terug moet leveren.

Bonusregeling Cees Vermeer

De bonusregeling voor Cees Vermeer is vastgelegd in dit aandeelhoudersbesluit van VitaK, en is getekend door Jan Cobbenhagen.

Facturen Bio-K Research

Voor de frauduleuze betalingen van NattoPharma aan Leon Schurgers werd een serie nepfacturen opgesteld op naam van Bio-K Research, een niet-bestaand bedrijf. Het geld werd overgemaakt op de privébankrekening van Leon Schurgers.

Strafmaatregelen Leon Schurgers

De straffen die Leon Schurgers kreeg nadat hij 70.000 euro aan illegale betalingen had ontvangen, zijn samengevat in deze brief van zijn baas Cees Vermeer.

Patent sales agreement VitaK – MPG Diagnostics

Door middel van dit contract doet Cees Vermeer, als directeur van VitaK, een aantal waardevolle patenten over aan MGP Diagnostics, een bedrijf waarvan Vermeer op dat moment zelf aandeelhouder is, samen met Leon Schurgers, Stein Westbye en Morten Sundstø. De patenten worden gratis overgedragen.

Historical Shareholders Register MGP Diagnostics AS

Uit dit document blijkt dat universitair onderzoekers Cees Vermeer en Leon Schurgers aandeelhouder waren van MGP Diagnostics op het moment dat de patenten van de universiteit aan dit Noorse bedrijf werden overgedragen.

Shareholder-register

Letter of agreement VitaK – VitaK Products

Volgens dit contract droeg VitaK in 2008 een serie clones over aan VitaK Products, een bedrijf van universitair onderzoeker Leon Schurgers. Met deze clones kon Schurgers antilichamen produceren, die hij kon verkopen aan farmaciebedrijven en onderzoeksinstellingen, waaronder VitaK. Volgens het contract heeft VitaK recht op een deel van de opbrengsten, maar deze afspraak kwam al snel te vervallen.

Auteurs

54-Investico-07-06-201700996

Karlijn Kuijpers

Karlijn studeerde milieuwetenschappen en criminologie en deed voor SOMO onderzoek naar de relatie tussen bedrijven en landconflicten in …
Profiel-pagina
default-person

Sjors van Beek

Profiel-pagina