De omstreden private ‘rechtbank’ e-Court, die vanaf dit jaar door bijna alle ziektekostenverzekeraars zou worden ingeschakeld bij betalingsproblemen met de klant, neemt sinds begin deze maand geen zaken meer in behandeling. Grote zorgverzekeraars als Zilveren Kruis en CZ doen hierdoor geen zaken meer met e-Court.

Nieuw-stilstaand-plaatje-3-3

Nieuws

Oprukkende robotrechter handelt in strijd met de wet

Rechters en hoogleraren hekelen private ‘rechtbank’ e-Court

De ontwikkelingen volgen op onderzoek van platform voor onderzoeksjouranlistiek Investico, De Groene Amsterdammer en Nieuwsuur begin dit jaar, waaruit bleek dat de internet-rechtbank in strijd handelde met het EU-consumentenrecht en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Als gevolg van de publicaties liet de Rechtbank Overijssel weten ‘voornemens te zijn’ om vragen te stellen aan de Hoge Raad over e-Court. De Overijsselse rechters twijfelen of ze de vonnissen van e-Court inhoudelijk moeten toetsen alvorens er een stempel van goedkeuring op te zetten. Dat stempel is onmisbaar voor schuldeisers om de vonnissen daadwerkelijk te kunnen afdwingen via een deurwaarder. Een werkgroep van kantonrechters adviseerde de Overijsselse rechtbank al in 2016 om de vonnissen inhoudelijk te bekijken.

e-Court erkent dat de beslissing van de Rechtbank Overijssel ‘mogelijk gevolgen heeft voor de continuïteit van e-Court’. De private ‘rechtbank’ vindt het onterecht dat in afwachting van de beantwoording van de vragen door de Hoge Raad, geen stempels meer zouden worden afgegeven. Ze dreigt met een procedure tegen de staat om de schade te verhalen. De Hoge Raad is volgens e-Court te bevooroordeeld om over deze kwestie een besluit te nemen, omdat het ‘een partijdig belang heeft’.

Patstelling

De onenigheid leidt ondertussen tot een juridische patstelling. Omdat e-Court geen zaken meer aanbrengt in Overijssel, heeft die rechtbank geen concrete casus om voor te leggen aan de Hoge Raad. De private rechtbank kreeg de gelegenheid zich terug te trekken nadat het voornemen om vragen aan de Hoge Raad te stellen, informeel aan e-Court was doorgegeven. ‘De rechtbank zocht geen contact met e-Court,’ zegt woordvoerder Maarten Schoon van de rechtbank. ‘Het is hen medegedeeld toen zij telefonisch contact hadden met onze afdeling Handel en Kanton.’ Aldus gewaarschuwd trok e-Court onmiddellijk alle zaken in.

De publicatie afgelopen januari van het onderzoek van De Groene Amsterdammer, Nieuwsuur en Investico kwam e-Court op felle kritiek te staan.

Als op verwijt van onder meer de Raad voor de Rechtspraak dat e-Court een ‘groot en niet transparant zwart gat’ was, plaatste het bedrijf op 1 februari een lijst met arbiters en zes uitspraken op haar website.

Rinus van Etten van GGN, huisdeurwaarder van e-Court, is nu bezorgd over de gevolgen van de behandelstop voor schuldenaren: ‘Helaas gaan nu op korte termijn de kosten voor de debiteuren die toch al in de problemen zitten met honderden euro’s toenemen’, meent hij. ‘Terwijl iedereen met de mond belijdt dat we de schuldenproblematiek aan moeten pakken, doen we precies het tegenovergestelde.’ Van Etten doelt op de torenhoge griffierechten die de wetgever heeft vastgesteld voor incassozaken boven de 500 euro bij de kantonrechter. De verliezer, meestal de schuldenaar, moet die betalen.

In een lange lijst Kamervragen stelt de SP deze maand de torenhoge griffierechten aan de orde. Zo lang die rechten niet worden verlaagd, valt te verwachten dat schuldeisers als zorgverzekeraars en grote partijen als bol.com op zoek blijven gaan naar goedkope alternatieven. Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) heeft de beantwoording van de kamervragen uitgesteld.

Auteurs

54-Investico-07-06-201701169

Tim Staal

Tim promoveerde in het internationaal milieurecht en is docent internationaal recht aan de UvA. Als onderzoeksjournalist schreef hij onder …
Profiel-pagina