Brievenbusbedrijven betalen op Curaçao sinds 1 januari 2020 geen winstbelasting meer. Eind 2019 nam de Curaçaose regering na een haastige en rommelige procedure een pakket nieuwe belastingwetten aan waarin de winstbelasting voor ‘buitenlandse bedrijven’ werd afgeschaft1. Parlementsleden hadden niet door waar ze mee instemden en de nieuwe belastingregels zijn tot dusverre onopgemerkt gebleven in de media. De belastingwetten zijn relevant voor Nederland omdat Curaçao tijdens de coronacrisis failliet dreigde te gaan en Nederland met leningen van ruim 400 miljoen euro moest bijspringen. 

De wetswijzigingen kwamen tot stand na een sterke lobby van de Curaçaose financiële sector. De bedrijven dreigden eind 2019 Curaçao te verlaten als de winstbelasting niet snel zou worden aangepast, blijkt uit documenten2 in handen van Platform Investico. De minister van financiën vroeg het parlement vervolgens de wetten alvast goed te keuren vóórdat ze officieel behandeld zouden worden in het parlement, zodat een exodus van bedrijven voorkomen zou kunnen worden.3 Het parlement stemde in. 

Nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Enkele parlementsleden protesteerden en stelden dat zij te weinig informatie hadden om een goed besluit te nemen. Zo was er geen memorie van toelichting en nog geen rapport van de Raad van Advies, een officieel orgaan dat verplicht advies moet geven over nieuwe wetgeving. ‘Hoe kunnen wij debatteren over iets waar wij geen uitleg over hebben gekregen? Dat is ondemocratisch’, zei Statenlid Marilyn Moses destijds4. ‘We hadden totaal geen inzicht in waar we over stemden’, zegt een parlementariër die destijds voor stemde. ‘Ik had helemaal niet door dat het ging om afschaffing van belasting voor buitenlandse bedrijven.’ Over de vraag of het wenselijk is om de belasting voor buitenlandse bedrijven af te schaffen, is het in het Curaçaose parlement destijds niet gegaan.

De Curaçaose Raad van Advies keurt de wet af, blijkt uit het adviesrapport in handen van Investico, dat pas na goedkeuring van de wet naar het parlement werd gestuurd5. De Raad protesteert bovendien omdat zij te weinig tijd kreeg om de wetten te beoordelen, en verzoekt de regering ‘in het licht van het waarborgen van de kwaliteit van wet- en regelgeving met klem om in het vervolg de juiste procedures in acht te nemen.’ Ook de Curaçaose Sociaal-Economische Raad is zeer kritisch. De minister van financiën neemt aan dat de de wetswijzigingen geen effect zullen hebben op de belastingopbrengsten, maar de SER noemt deze aanname ongerechtvaardigd.6

E-zoneregeling

Curaçao moest in 2019 haar belastingwetten aanpassen omdat het land in 2020 op de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen dreigde te worden geplaatst. Steen des aanstoots was onder meer de e-zoneregeling: een regeling waarbij bedrijven die zijn gevestigd in speciale economische zones slechts twee procent winstbelasting betalen7. Deze regeling werd onder druk van de EU eind 2019 afgeschaft en daarmee wist Curaçao plaatsing op de zwarte lijst te voorkomen8. Maar tegelijkertijd werd besloten dat Curaçaose bedrijven die hun inkomsten in het buitenland verdienen nu helemaal geen winstbelasting meer hoeven te betalen, tenzij die winst uit dividenden, rente of royalties komt. Het Curaçaose ministerie van financiën gaat niet in op vragen over de wetswijziging.

De afschaffing van belasting voor buitenlandse bedrijven is ook voor Nederland van belang. Toen corona in 2020 uitbrak dreigde Curaçao failliet te gaan omdat de economie en overheidsfinanciën er slecht aan toe waren. Nederland sprong bij met leningen van ruim 400 miljoen euro. In ruil daarvoor werd afgesproken dat Curaçao de belastingwetten en overheidsfinanciën zou verbeteren9.

U vindt hier de bijbehorende documenten van dit onderzoek. 
 1. Landsverordening belastingherziening 2019, PB 2019, no. 92. Het gaat om de wijziging van artikel 4 lid 4. Onder de winst wordt verstaan de som van de voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, zuiver worden verkregen uit binnenlandse onderneming. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden ter uitvoering van dit lid nadere regels gesteld. Het Landsbesluit winstbelasting (PB 2021, no. 19) is aangenomen op 2 maart 2021.

  ↩︎

 2. Brief CIFA, 9 december 2019.

  ↩︎

 3. Landsverordening belastingherziening 2019, PB 2019, no. 92. Het gaat om de wijziging van artikel 4 lid 4: Onder de winst wordt verstaan de som van de voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, zuiver worden verkregen uit binnenlandse onderneming. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden ter uitvoering van dit lid nadere regels gesteld. Het Landsbesluit winstbelasting (PB 2021, no. 19) is aangenomen op 2 maart 2021.

  ↩︎

 4. Reunion Públiko di Parlamento di Kòrsou, 9 december 2019.

  ↩︎

 5. Raad van Advies, advies Landsverordening belastingherziening 2019, 17 december 2019.

  ↩︎

 6. Sociaal Economische Raad, advies betreffende de ontwerplandsverordening belastingherziening 2019, 6 november 2019.

  ↩︎

 7. Brief van de voorzitter van de Code of Conduct Group (Business Taxation) aan de minister van financiën van Curaçao, 1 februari 2019.

  ↩︎

 8. Progress Report – Curaçao, Code of Conduct Group (Business Taxation), Council of the European Union, 17 januari 2020.

  ↩︎

 9. Landspakket Curaçao

  ↩︎

Auteurs

54-Investico-07-06-201700996

Karlijn Kuijpers

Karlijn studeerde milieuwetenschappen en criminologie en deed voor SOMO onderzoek naar de relatie tussen bedrijven en landconflicten in …
Profiel-pagina