Welke data hebben we gebruikt?

De data voor het coffeeshoponderzoek van Investico en Het Financieele Dagblad zijn de eerste helft van 2017 verzameld. Openbare data van Company.info zijn gecombineerd met die van het Kadaster, en aangevuld met gegevens van gemeenten, rechtspraak.nl, perspublicaties, Kamer van Koophandel en internetrecensies van coffeeshopklanten.
Het resultaat is een momentopname van alle 570 coffeeshops die in Nederland gedoogd door de gemeente cannabis verkopen. De data zijn gebruikt voor artikelen in FD, de Groene Amsterdammer, op www.platform-investico.nl en in de interactieve kaart op onze websites.

In de kaart zelf kunnen verbanden worden getoond tussen uitbaters, pandeigenaren en hypotheekverstrekkers van alle coffeeshops. De data die in de kaart zijn opgenomen, bestaan uit de bedrijfsnaam en de voornaam of roepnaam plus de achternaam van de vermoedelijke ubo (‘ultimate beneficial owner’ – uiteindelijk belanghebbende) – dan wel de vermoedelijk vertegenwoordiger van de ubo – van zowel coffeeshop, de pandeigenaar van de coffeeshop en de eventuele hypotheekverstrekker van de pandeigenaar van de coffeeshop.

Van hypotheken is het jaar van verstrekking vermeld en van natuurlijke personen zo mogelijk het geboortejaar. Afgeloste hypotheken staan in het Kadaster niet altijd als zodanig vermeld. Het kan daarom zijn dat in dit overzicht hypotheken zijn opgenomen die inmiddels zijn afbetaald.

Iedereen die onjuistheden meent tegen te komen, wordt vriendelijk verzocht dit te melden bij [email protected]

Kaart: FD/Els Engel