Ex-onderwijzers: Tijd voor leerling belangrijker dan goed salaris

Leerkrachten die de afgelopen jaren het basisonderwijs hebben verruild voor een andere baan, deden dat vooral omdat ze te weinig aandacht konden besteden aan de leerlingen. De hoge werkdruk die deze aandacht in de weg staat, was voor hen een belangrijkere overweging dan het te lage salaris

HH-67944912_kleiner

Nieuws

Ex-onderwijzers: tijd voor leerling belangrijker dan goed salaris

Onderzoek naar de 'stille reserve'

Hoe lokken we vertrokken onderwijzers terug naar de klas?

Zeker 31 duizend bevoegde leerkrachten keerden het basisonderwijs de rug toe. Nu er een lerarentekort dreigt, staat deze ‘stille reserve’ weer volop in de belangstelling. Maar willen deze mensen wel terug voor de klas? En kunnen ze dat wel: hoe wijdverbreid is dat lerarentekort?

HH-71148231_Robin-Utrecht_kleiner

Onderzoek

Hoe lokken we vertrokken onderwijzers terug naar de klas?

Zeker 31 duizend bevoegde leerkrachten keerden het basisonderwijs de rug toe.