Het leek een onbelangrijke melding op Facebook gisteren. “De officiële facebookpagina van de Amerikaanse marine “Climate Change U.S. Navy Task Force Climate Change’ verandert zijn naam naar ‘Office of the Oceanographer of the Navy’”. Het woord “Climate Change” was plotseling nergens meer te bekennen.

HH-13001282

Onderdeel van dossier

Klimaatscepsis in Nederland

Ook in Nederland boeken klimaatsceptici, hier en daar, winst.

In een aankondiging, die al half november verscheen, schrijft het bureau van oceanografie van de marine dat de naamsverandering nodig is om “het holistische verhaal van alle afdelingen van het bureau van oceanografie van de marine te belichten.”

Waarom de marine de naamsverandering nu doorvoert, is de vraag. “Misschien was dit al langer in voorbereiding,” zegt Jan Paul van Soest, expert op het gebied van de discussie rond klimaatverandering, “maar het lijkt mij waarschijnlijker dat dit een poging is van de marine hun klimaatagenda te camoufleren nu Trump zijn transitie aan het doorvoeren is.”

Anders dan in Nederland betekent de machtswissel van Obama naar Trump – een expliciete klimaatscepticus- ook dat het hele ambtenarenapparaat wordt vervangen. Trumps transitieteam, met aan het hoofd Amerika’s grootste klimaatontkenner, Myron Ebell, heeft het departement van energie inmiddels gevraagd namen door te geven van de ambtenaren die zich hebben beziggehouden met klimaatveranderingen en welke ambtenaren van Buitenlandse Zaken klimaatconferenties bezochten.

Het woord “Climate Change” was plotseling nergens meer te bekennen

Trump maakt er geen geheim van alle milieumaatregelen van Obama te willen terugdraaien en hij wil de kolenindustrie nieuw leven inblazen. Hij maakte Rick Perry, die er eerder voor pleitte om het hele ministerie van energie af te schaffen, minister van datzelfde departement. “Met dit vooruitzicht kan het verstandig zijn om je alvast in te dekken en wat meer neutrale termen te gebruiken om te zorgen dat je kan blijven doen wat je wil doen,” zegt van Soest. En in het geval van defensie is dat juist investeren in duurzame oplossingen.

Het ministerie van Defensie was in de Verenigde Staten dé aanjager op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid. Klimaatverandering is volgens het departement een van de grootste bedreigingen omdat het als katalysator werkt voor alle andere problemen. Volgens het Pentagon is het een “threat multiplier”. Mede daarom probeert de marine duurzame brandstof voor de grote marineschepen te ontwikkelen; investeert het in zonneparken en hebben zelfs de navyseals oprolbare zonnepanelen zodat ze altijd hun apparatuur kunnen opladen.

Volgens het Pentagon is klimaatverandering een “threat multiplier”

Ook de Nederlandse Commandant der Strijdkrachten, Tom Middendorp, vroeg onlangs aandacht voor klimaatverandering. “Klimaatverandering leidt tot meer droogte, leidt tot water- en voedseltekorten en ondertussen zien we de wereldbevolking groeien en dat geeft een hoop onrust. Dat is een bron voor heel veel problemen die wij nu in de ogen kijken zoals extremisme en instabiliteit.”

De naamsverandering lijkt een voorbode van de transitie die veel overheidsorganen onder Trump zullen moeten doormaken. In Florida verbood de Republikeinse gouverneur Rick Scott ambtenaren al eerder het woord “klimaatverandering” te gebruiken. Deze lijn zal zich waarschijnlijk voortzetten. Woorden als “klimaat” en “duurzaamheid” zullen omstreden worden. Het is nu maar de vraag hoe de ambtenaren die de afgelopen acht jaar hebben gestreden tegen klimaatverandering, daarmee om zullen gaan.

Wetenschappers zijn alvast overgaan tot actie. Uit angst om data over het klimaat onder de Trump administratie te verliezen, zijn ze alvast begonnen met het kopiëren en opslaan van data op servers in Canada. Op de universiteit van Toronto doen ze dit onder het mom van een “Guerilla Archiving Event” en in het tijdschrift Scientific American bieden Canadese wetenschappers hun hulp aan. “Back up data and speak out ahead of next month’s inauguration,” adviseren ze hun Amerikaanse collega’s.

Auteurs

Belia Heilbron

Belia is stafredacteur bij Investico en doet onderzoek naar sociale zekerheid, medische keuringen, zorg en overheidsfondsen. Voorheen …
Profiel-pagina