static
Investico levert de grondstoffen voor het publieke debat.

Organisatie

Samenwerking is het uitgangspunt voor het werk van Investico. Onderzoeksjournalistieke publicaties krijgen meer impact als media samenwerken, niet alleen op redactioneel niveau, maar ook financieel. Strategische samenwerking met verschillende media is wat ons betreft de beste manier om beperkte middelen voor journalistiek onderzoek effectief te gebruiken. Vaste mediapartners zijn De Groene Amsterdammer, Trouw en het Financieele Dagblad.

NON-PROFIT

Investico is een non-profit organisatie. We streven met onze journalistieke producties niet naar winst.

Weekblad De Groene Amsterdammer heeft Investico vanaf het begin veel redactionele, praktische en financiële steun gegeven. De Groene stelt thans haar kantoor beschikbaar voor medewerkers van Investico, en levert administratieve en financiële ondersteuning. Uitgeverij De Groene Amsterdammer blijft in de toekomst een actieve samenwerkingspartner en medefinancier.

Wij zijn bijzonder verheugd dat Adessium Foundation zich bereid heeft verklaard de komende jaren premium donor van Investico te zijn. Adessium Foundation ondersteunt ons werk in het kader van hun programma ‘Publiek Belang’. Adessium Foundation staat voor een open, democratische samenleving, waarin de beschikbaarheid van onafhankelijke en feitelijke informatie het publieke belang waarborgt en integer handelen stimuleert. Daarbij steunde ook de Stichting Democratie en Media Investico in 2014 met een bijdrage.

Deze en andere donaties hebben geen invloed op de inhoudelijke keuzes van de onafhankelijke redactie.

Zakelijk leider

Jacqueline Gerritsma is zakelijk leider van Investico. Ze richt zich op het uitbreiden van de financiering en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Gerritsma werkte lange tijd bij adviesbureau Andersson Elffers Felix waar zij vanaf 2002 vennoot was. Sinds 2012 is zij werkzaam als zelfstandig organisatie-adviseur. Naast ervaring in uiteenlopende maatschappelijk sectoren als politie, justitie, gemeentelijk overheden, vakbonden heeft zij ruime ervaring in de culturele en non-profitsector. Projecten variëren van strategische advisering en beleidsevaluaties tot het ontwikkelen van bedrijfsplannen en nieuwe verdienmodellen. Zij is lid van de Raad van Toezicht van Paradiso en bestuursvoorzitter van Institute of Human Activities van Renzo Martens.

Contact : gerritsma@platform-investico.nl / 06-50286732

BESTUUR

Het bestuur van de Stichting Investico  bestaat uit:

Egbert Myjer (voorzitter)

Xandra Schutte (secretaris)

Aegeus Steensma (penningmeester)

Mark Deuze

Herman Tjeenk Willink

ANBI-GERELATEERDE INFORMATIE

Investico bestaat sinds 15 januari 2014 en is statutair gevestigd in Amsterdam (KVK-nummer: 59727543, Fiscaal nummer: 853620635, IBAN: NL92 TRIO 0197853714). De Stichting heeft ten doel het ‘in stand houden van een organisatie voor onderzoeksjournalistieke producties’.

Onderzoekers en medewerkers werken op freelance en projectbasis voor Investico en ontvangen hun honorarium van de Stichting. Bestuursleden zijn onbezoldigd. Het bestuur kan besluiten tot het toekennen van een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, welke niet bovenmatig mag zijn. Bestuursleden die tevens een uitvoerende taak uitvoeren kunnen voor dit laatste wel een beloning ontvangen.

Tot de actuele onderzoeksactiviteiten van Investico behoren de lopende projecten op de verschillende thema’s, en het werk van de Masterclass Onderzoeksjournalistiek. Zes maanden na het eerste boekjaar verschijnt hier een financiële verantwoording. Adres: Keizersgracht 206, 1016 DX, Amsterdam.

De jaarrekeningen van Investico (voorheen De Onderzoeksredactie) 2015 kunt u hier downloaden. De jaarrekening 2014 vindt u hier.