static

Masterclass

Tijdens de masterclass werkt een groep van vier tot vijf deelnemers vijf maanden lang gezamenlijk aan een groot onderzoek onder begeleiding van hoofdredacteur Jeroen Trommelen en redacteur Thomas Muntz. Bovendien zal de groep les krijgen van verschillende gastdocenten en ervaringsdeskundigen.

Deelname aan de masterclass is gratis, maar vergt van de deelnemers een grote tijdsinvestering. Deelnemers ontvangen een in house opleiding bij Investico met uitvoerige persoonlijke begeleiding, zijn onderzoeker en auteur van een lang diepgravend artikel in De Groene en mogelijke publicaties in dagbladen FD en Trouw en ontwikkelen zich tot teamgerichte, gespecialiseerde onderzoeksjournalisten. De masterclass is voor jonge journalisten bovendien de route om medewerker te worden bij Investico, onderzoeksplatform voor het FD, Trouw en De Groene Amsterdammer.

Het programma bevat:

-een intensief onderzoek, waarbij de nadruk ligt op klassieke & nieuwe (data)-journalistieke methoden & technieken en interpretatieve discussies;

– begeleiding bij het leren werken in teams;

– trainingen, bijvoorbeeld in interviewtechnieken of data-analyse;

– literatuursessies opgezet vanuit verschillende journalistieke tradities, en filosofische en historische teksten;

– een intensieve schrijffase van ongeveer een maand.

Aanmelden?

Aanmelding staat open tot en met woensdag 31 mei 2017. Op basis van de aanmelding vindt voorselectie plaats.

Investico is voornamelijk op zoek naar mensen die niet lang geleden een masterstudie hebben afgerond en gemotiveerd zijn onderzoeksjournalist te worden en deel uit te gaan maken van de freelance redactie. Leeftijd ruwweg tussen 25 en 35 jaar. Tijdens de (gratis) opleiding die ongeveer vijf maanden duurt, werken studenten aan een journalistiek project en krijgen daarvoor niet betaald.

Editities

Sinds 2011 zijn acht masterclasses georganiseerd. De groepen deden onderzoek naar de overheidssteun aan het betaald voetbal, de onzichtbare macht van het adviesbureau McKinsey, de toenemende bedreiging van de privacy op de werkvloer, de fossiele Nederlandse energiepolitiek, de misstanden bij woningcorporaties, de macht en onmacht van de zorgverzekeraars en de nevenfuncties van alle 5800 Nederlandse hooglerarende, getiteld Ondernemende professoren.  Het nieuwste onderzoek richtte zich op de onmogelijke spagaat van de AFM ‘Het toezichtsprookje’ en verscheen in maart 2016.

De dossiers oogsten veel lof van lezers, betrokkenen, en collega-journalisten. De jury van De Loep, de prijs voor onderzoeksjournalistiek van de Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ), schreef naar aanleiding van de nominatie van onze energieonderzoekers in 2013:

‘De jury was onder de indruk van de kwaliteit van die producties, vooral omdat ze over een zóbreed terrein journalistieke research konden doen dat ze complexe onderwerpen uitstekend in beeld konden krijgen. Het is te hopen dat er voor dit type onderzoeksjournalistieke samenwerking blijvend financiële middelen beschikbaar zullen komen, want de resultaten zijn meer dan veelbelovend.’

Voorgaande edities

Benieuwd naar de voorgaande edities? Lees hier meer.
Ondernemende professoren
Milo