static

Ondersteun
ons werk

Onderzoeksjournalistiek is kostbaar. Om ons werk te financieren bundelen wij de financiële middelen van samenwerkende media- en onderzoekspartners, onderzoeksjournalistieke fondsen, institutionele donoren en (klein en groot) geefgeld. Als lezer kunt u ons werk rechtstreeks ondersteunen door een donatie te doen. 

Met uw gift draagt u bij aan belangwekkend journalistiek onderzoek, gericht op toezicht op de macht, een betere democratie en grotere maatschappelijke integriteit.

Indien u een donatie van hoger dan duizend euro wilt doen of denkt aan meerjarige donaties, dan kunt u het beste contact met ons opnemen via: donaties@platform-investico.nl.

Uiteraard kunt u ons werk ook ondersteunen door onze artikelen te kopen of een abonnement te nemen op een van de media waarin ons werk verschijnt (met De Groene Amsterdammer als onze belangrijkste weekbladpartner).

Stichting Investico is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is. Na afloop van ons eerste boekjaar zullen wij, in lijn met de verplichtingen die horen bij onze ANBI-status, een financieel verslag publiceren. Zo kunt u zicht krijgen op besteding van onze middelen.

Wilt u meer informatie over donaties, stuur dan een bericht naar donaties@platform-investico.nl.